Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

Sö Fv1954;20 (Sö Fv1954;20) - Nolinge

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Södermanland
Location: Nolinge, Grödinge sn, Svartlösa hd;
Swedish map: X:1616058 Y:6560975
Google maps: 59.1542,17.8338
RAÄ: Grödinge 237:4

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: Sö Fv1954;20 
place: Nolinge 
parish: Grödinge sn 
district: Svartlösa hd 
placement:  
coordinates: 6560975:1616058 
original place?:  
new coords:  
RAÄ number: 237:4 [objektid=10002402370004] 
rune types:  
cross form:  
period/dating:
style group: RAK 
inscriber: Björn 3 (S) 
material/object: runsten 
other: Upptäcktes 1952 vid plöjning. Samtidigt hittades en bautasten. De båda stenarna har stått på var sin sida om en gammal väg och markerat ett vadställe. 
reference: http://fornvannen.se/pdf/1950talet/1954_001.pdf 
image link:  
rune text: biurn : lit : risa : stin : i(f)... ... ... ...r : austr : i : kirikium : biurn hik 
old west norse: Bjǫrn lét reisa stein ep[tir] ... ... [dauð]r austr í Grikkjum. Bjǫrn hjó. 
original language: Biorn let ræisa stæin æf[tiR] ... ... [dauð]r austr i Grikkium. Biorn hiogg. 
english: Bjǫrn had the stone raised in memory of ... ... died in the east in Greece. Bjǫrn cut.  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC): runestone 
material (PC): stone 
object/material translation (PC): runestone 

other readings/interpretations

Nottingham rune dictionary words: austr - dauðr - hagg(v)a/hogg(v)a - i - lata - ræisa - stæinn - æftir

images

© 2008-