Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

Sö 352 (Sö352) - Linga

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Södermanland
Location: Linga, Överjärna sn, Öknebo hd;
Swedish map: X:1601439 Y:6551242
Google maps: 59.0706,17.574
RAÄ: Överjärna 54:1
Links: (image)

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: Sö 352 $ 
place: Linga 
parish: Överjärna sn 
district: Öknebo hd 
placement: Skansen 
coordinates: 6551242:1601439 
original place?:  
new coords:  
RAÄ number: 54 [objektid=10012800540001] 
rune types: långkvist, samstavsrunor och lönnrunor (kvistrunor) 
cross form: A9; B2; C11; 0; 0; F1; G4 & A1; B2; 0; D1; E6, E6, E11; F3; 0 
period/dating:
style group: Fp 
inscriber: Traen (A) 
material/object: runsten, granit 
other: Baksidan har ett kors med runor mellan armarna och mitt i. §C finns på toppen av stenen. Slutet på A-sidan är gjord med samstavsrunor på korsets stam. 
reference: $=Källström 2007a:94; $=Snædal 1990:48; $=Jansson 1967:35f 
image link: http://www.kms.raa.se/cocoon/bild/show-image.html?id=16000300013766  
rune text: : ailkufʀ : raisþi : stin : þansi : [at] : þurfast : mag : sin : tisa : at bruþur sin ... [〈-rþ〉u]
[tuþr uu...]
tisa : kiarþ... eft... ... sina 
old west norse: Helgulfr(?) reisti stein þenna at Þorfast, mág sinn, Dísa at bróður sinn. ... urðu(?)
dauðr(?) ...
Dísa gerð[i] ept[ir] ... sína. 
original language: HælgulfR(?) ræisti stæin þannsi at Þorfast, mag sinn, Disa at broður sinn. ... urðu(?)
dauðr(?) ...
Disa gærð[i] æft[iR] ... sina. 
english: §A Helgulfr(?) raised this stone in memory of Thorfastr, his kinsman-by-marriage; Dísa in memory of her brother. ... ... §B died(?) ... §C Dísa made in memory of ... her.  
User-contributed fields:
references to women (MZ): raised by 
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC): runestone 
material (PC): stone, granite 
object/material translation (PC): runestone, granite 

other readings/interpretations

Nottingham rune dictionary words: at - broðir - g(i)ær(v)a - magr - ræisa - sa(r)si - sinn - stæinn - æftir

images

Sö 352, 1 (j1dpi)
© 2008-