Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

Sö 310 (Sö310) - Södertälje

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Södermanland
Location: Södertälje, Södertälje;
Swedish map: X:1601954 Y:6564906
Google maps: 59.1931,17.5893
RAÄ: Södertälje 63:2

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: Sö 310 † 
place: Södertälje 
parish: Södertälje 
district:  
placement:  
coordinates: 6564906:1601954 
original place?:  
new coords:  
RAÄ number: 63:2 (gårdstomten) [objektid=10009800630002] 
rune types:  
cross form:  
period/dating:
style group:
inscriber:  
material/object: fragment av runsten 
other: Geneta Prästgård låg tidigare i Västertälje sn. Runföljden klefa placeras under Otolkade belägg i NRL s. 300. 
reference:  
image link:  
rune text: [... hulfastr × l-... ... ...(ʀ) × klefa × faþu... ...] 
old west norse: ... Holmfastr l[ét] ... [epti]r Klefa(?), fǫðu[r] ... 
original language: ... Holmfastr l[et] ... [æfti]R Klefa(?), faðu[r] ... 
english: ... Holmfastr had ... in memory of Klefi(?), (his) father ...  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC): runestone fragment 
material (PC): stone 
object/material translation (PC): fragment of runestone 

other readings/interpretations

Nottingham rune dictionary words: faðir - lata - æftir

images

© 2008-