Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

Sö 277 (Sö277) - Strängnäs domkyrka

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Södermanland
Location: Strängnäs domkyrka, Strängnäs;
Swedish map: X:1569842 Y:6584526
Google maps: 59.3757,17.0339
RAÄ: Strängnäs 124:1

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: Sö 277 
place: Strängnäs domkyrka 
parish: Strängnäs 
district:  
placement: Inmurad i västra gaveln. 
coordinates: 6584526:1569842 
original place?: nej 
new coords:  
RAÄ number: 124 [objektid=10037001240001] 
rune types:  
cross form:  
period/dating:
style group: Pr2 
inscriber:  
material/object: runsten, granit 
other: M.G. Larsson (2002) föreslår att runföljden u--r ska rekonstrueras [aim]u[nt]r och att slutet alternativt ska tolkas ""blir ingen Ingvars like"". 
reference:  
image link:  
rune text: u--r : auk : inki:burk : (l)itu : ra... ... ...- : ...a at * uerþr * iki : inkuars : ma... ... 
old west norse: ... ok Ingibjǫrg létu re[isa] ... ... ... 〈at〉 verðr engi Ingvars ma[nna] ... 
original language: ... ok Ingiborg letu ræ[isa] ... ... ... 〈at〉 verðr ængi Ingvars ma[nna] ... 
english: ... and Ingibjǫrg had raised ... ... ... in memory of ... will not be among Ingvarr's men ...  
User-contributed fields:
references to women (MZ): raised by 
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC): runestone 
material (PC): stone, granite 
object/material translation (PC): runestone, granite 

other readings/interpretations

Nottingham rune dictionary words: lata - maðr - ok - ræisa - verða - ængi

images

Sö 277, 1 (w2dpi) Sö 277, 1 (w1dpi)
© 2008-