Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

Sö 40 (Sö40) - Västerljungs k:a

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Södermanland
Location: Västerljungs k:a, Västerljungs sn, Hölebo hd;
Swedish map: X:1594687 Y:6534532
Google maps: 58.9222,17.4492
RAÄ: Västerljung 230:1
Links: (image)

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: Sö 40 $ 
place: Västerljungs k:a 
parish: Västerljungs sn 
district: Hölebo hd 
placement: På kyrkogården. 
coordinates: 6534532:1594687 
original place?:  
new coords:  
RAÄ number: 230 [objektid=10038702300001] 
rune types:  
cross form: A5; B4; 0; D1; 0; F3; 0 
period/dating:
style group: Pr2 
inscriber: Skamhals 2 (S) 
material/object: runsten, granitgnejs 
other: Återfanns i torngrunden 1959. Enligt Fältex. A är detta ett återfynd av Sö 40. Bild av Gunnar som spelar i ormgropen. 
reference: $=Fv 1959:263 ff, http://fornvannen.se/pdf/1950talet/1959_241.pdf; Fältex. A; Jansson 1968; $=Williams 1990:138f 
image link: http://www.kms.raa.se/cocoon/bild/show-image.html?id=16000300038821, http://www.kms.raa.se/cocoon/bild/show-image.html?id=16000300038810, http://www.kms.raa.se/cocoon/bild/show-image.html?id=16000300038816  
rune text: haunefʀ + raisti * at * kaiʀmar * faþur * sin + haa * iʀ intaþr * o * þiusti * skamals * hiak * runaʀ þaʀsi + 
old west norse: Hónefr reisti at Geirmar, fǫður sinn. Hann er endaðr á Þjústi. Skammhals hjó rúnar þessar. 
original language: HonæfR ræisti at GæiRmar, faður sinn. Hann eR ændaðr a Þiusti. Skammhals hiogg runaR þaRsi. 
english: Hónefr raised (the stone) in memory of Geirmarr, his father. He met his end in Thjústr. Skammhals cut these runes.  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC):  
material (PC):  
object/material translation (PC):  

other readings/interpretations

Nottingham rune dictionary words: a - at - faðir - hagg(v)a/hogg(v)a - hann - run(ar) - ræisa - sa(r)si - sinn - vesa/vera - ændas

images

Sö 40, 1 (j1dpi)
Sö 40, 2 (j1dpi)
Sö 40, 3 (j1dpi)
Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated