Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

Ög F7;54 (Ög F7;54) - ?

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Östergötland
Location: ?, ?, ?;

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: Ög F7;54 
place:
parish:
district:
placement: Östergötlands länsmuseum, Linköping (C 3591) 
coordinates:  
original place?:  
new coords:  
RAÄ number:  
rune types: kortkvistrunor, a-runorna har bistav till vänster resp. höger, t-runan (k-runan) har bistav till höger 
cross form:  
period/dating:
style group:  
inscriber:  
material/object: skafthålsyxa av sten, grönsten med porfyrisk struktur 
other: Runföljden placeras under Otolkade belägg i NRL, s. 297. 
reference: F7=O. von Friesens anteckningsbok VII  
image link:  
rune text: ata/aka 
old west norse: Atta/Adda/Áka 
original language: Atta/Adda/Aka 
english: To Atti/Addi/Áki / Atti's/Addi's/Áki's  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC):  
material (PC):  
object/material translation (PC):  

other readings/interpretations

images

© 2008-