Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

Ög ATA323-790-2004 (Ög ATA323-790-2004) - Söderköping, Vintervadsgatan 6-8

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Östergötland
Location: Söderköping, Vintervadsgatan 6-8, Söderköping;
Swedish map: X:1529900 Y:6484450
Google maps: 58.4812,16.3214
RAÄ: Söderköping 14:1

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: Ög ATA323-790-2004 M 
place: Söderköping, Vintervadsgatan 6-8 
parish: Söderköping 
district:  
placement: Östergötlands länsmuseum, Linköping (C 3859) 
coordinates: 6484450:1529900 
original place?:  
new coords:  
RAÄ number: 14 (stadslager) [objektid=10050600140001] 
rune types:  
cross form:  
period/dating:
style group:  
inscriber:  
material/object: skaft, horn 
other: Hittat 1961. Läses från höger till vänster. 
reference: Rapporten kompletterad 2007-09-07  
image link:  
rune text: bon=tʀ/bot=nʀ/bot=nʀ -o--a--- 
old west norse: Bóndi/Botni/Bótný ... 
original language: Bondi/Botni/Botny ... 
english: Bóndi/Botni/Bótný ...  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC):  
material (PC):  
object/material translation (PC):  

other readings/interpretations

images

© 2008-