Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

lemmata

Dictionary headwords relevant to the editions

This material is incomplete and is for reference only: it has not been checked and quality-controlled and should not be cited. References are to the new edition and may not correspond to the text of Skj.

Use the form to search for lemmata; you can use the wildcards characters underscore _ and percent % to search, respectively, for a single letter or any sequence; otherwise, browse words in the edition by first letter below

efri (adj. comp.)

‘higher, highest’

sourcefreq.total
ONP (prose citations):267728113
SkP: 30127911
Malfong.is (prose):01392394

forms: øfstr, øfst, efstur, efste, hefsto, efsto, epta, efpta, øfstu, efst, œfra, œfsto, efsti, fzstum, ꝍfra, efrumm, efstu dat f sg, efz, efta, ꝍfre, øfsta, øfstir, ꝍpsta, ꝍfstom, æfra, efztum, efzta, efzsta, efre, efztu, ꝍfro, ǫfst, œfzsta, efzt, œfstan, fra, æfsta, øfste, æfstu, efztv, œfzt, efstom, ꝍfsta, ęfstv, œfstæ, œfsta, æbsta, œbstan, æfstæ, øpstæ, epstv, ofsto, efstr, öfra, ꝍfsto, efstv, øfsti, eofstr, efzti, æpstæ, ꝍfste, ꝍfstum, ꝍfster, æfstir, efstzu, æftzom, øfre, eptz, efrí, ęfsti, æfsto, ỏfzstum, ęfri, øfri, efsta, efri, efstum, efra, ǫfra, øfra, efstir, ǫfſtr, ǫfri, efſta

ungrouped:

compounds:

indexed kennings:

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated