Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages

login: password: stay logged in: help

reports: runes: inscribers’ names (names from ‘ristare’ field from srdb)

siglum srdb_ristare
Sö 81  _uliR (A) 
Sö 80  _uliR (S) 
U 519  _uliR (S) 
Sö 82  _uliR (S), ev. samma som gjort Vs 4. 
U 144  -fast (A) 
U 314  -fast (A), samma som ristat U 312 o 313 
U 313  -fast (A), samma som ristat U 312 o 314 
U 312  -fast (A), samma som ristat U 313 o 314; Öpir 1 (A) 
U 163  -fast (S) 
U 205  -älv (S) 
U 638  (Björn 1 (S) och Fulker (S); Fot 2 (S)) 
U 1051  (Ingulv (A); Gudfast (A)) samma som gjort U 1057. 
U 1058  (Ingulv (S) eller) kahu (S) och Huge (S) 
U 1081  (Likbjörn (A)), ej trolig attribution gjord av Brate. 
U 1162  (Öpir 1 (A)) [ej Öpir, Åhlén 1997; Stille 1999b attribuerar den dock till Öpir] 
U 195  (Öpir 1 (A)) [ej Öpir, Åhlén 1997] 
U 277  (Öpir 1 (A)) [ej Öpir, Åhlén 1997] 
U 618  (Öpir 1 (A)) [ej Öpir, Åhlén 1997] 
U 959  (Öpir 1 (A)) [ej Öpir, Åhlén 1997] 
U 1085  (Öpir 1 (A)) [ej Öpir, Åhlén 1997] 
U 1046  (Öpir 1 (A)) ornamentiken utförd i Öpirs stil. [ej Öpir, Åhlén 1997] 
U 1140  (Öpir 1 (A)), påminner om Öpir men man kan ""med bestämdhet säga, att ristningen icke har utförts av honom"". [ej Öpir, Åhlén 1997] 
U 889  (Öpir 1 (A)), påminner om Öpir men ornamentiken är degenererad och kännedomen om runorna bristfällig. [ej Öpir, Åhlén 1997] 
U 917  (Öpir 1 (A)); (Disälv (S), namnet av Brate uppfattat som ristarsignatur.) [ej Öpir, Åhlén 1997; Stille 1999b s. 140 attribuerar den dock till Öpir] 
DR 312  Adam van Düren 
DR 313  Adam van Düren 
U 644  Alrik (A); Äskil 2 (A) 
U 661  Alrik (A); Äskil 2 (A) 
U 990  Alrik (A); Äskil 2 (A) 
U 992  Alrik (A); Äskil 2 (A) 
Hs 11  Alver och Brand (S) 
Sö 217  Amunde (A) 
Sö 226  Amunde (A) 
Sö 229  Amunde (A) 
Sö 230  Amunde (A) 
Sö 240  Amunde (A) 
Sö 246  Amunde (A) 
Sö 254  Amunde (A) 
Sö 273  Amunde (A) 
Sö 215  Amunde (S) 
Sö 233  Amunde (S) 
Sö 268  Amunde (S) 
Sö 271  Amunde (S) 
U 468  Antagligen samma som gjort U 466. 
U 466  Antagligen samma som gjort U 468. Enligt Brate Visäte (S). 
U 459  Arbjörn (A) 
U 630  Arbjörn (A) 
U 646  Arbjörn (A) 
U 651  Arbjörn (A) 
U 653  Arbjörn (A) 
U 655  Arbjörn (A) 
U 667  Arbjörn (A) 
U 676  Arbjörn (A) 
U 689  Arbjörn (A) 
U 845  Arbjörn (A) 
U 864  Arbjörn (A) 
U 865  Arbjörn (A) 
U 891  Arbjörn (A) 
U 812  Arbjörn (A) [Stille 1999b] 
U 817  Arbjörn (A) [Stille 1999b] 
U 652  Arbjörn (S) 
U 682  Arbjörn (S) 
U 688  Arbjörn (S) 
Sö 196  Assur (S) (för §P) 
G 65  Audvald göte(?) (S) 
Sö 175  Balle (A) 
Sö 187  Balle (A) 
Sö 192  Balle (A) 
Sö 194  Balle (A) 
Sö 197  Balle (A) 
Sö 209  Balle (A) 
Sö 212  Balle (A) 
Sö 321  Balle (A) 
U 2  Balle (A) 
U 34  Balle (A) 
U 650  Balle (A) 
U 690  Balle (A) 
U 695  Balle (A) 
U 703  Balle (A) 
U 704  Balle (A) 
U 706  Balle (A) 
U 708  Balle (A) 
U 712  Balle (A) 
U 713  Balle (A) 
U 722  Balle (A) 
U 723  Balle (A) 
U 724  Balle (A) 
U 725  Balle (A) 
U 727  Balle (A) 
U 731  Balle (A) 
U 735  Balle (A) 
U 737  Balle (A) 
U 739  Balle (A) 
U 747  Balle (A) 
U 748  Balle (A) 
U 749  Balle (A) 
U 751  Balle (A) 
U 757  Balle (A) 
U 808  Balle (A) 
U 810  Balle (A) 
U 838  Balle (A) 
U Fv1993;235  Balle (A) 
U 702  Balle (A) ? [Stille 1999b] 
U 709  Balle (A) ? [Stille 1999b] 
U 694  Balle (A) ? [Stille 1999b]; Torgöt Fotsarve (A) 
U 38  Balle (A) [Stille 1999b s. 158] 
U 696  Balle (A) [Stille 1999b] 
U 697  Balle (A) [Stille 1999b] 
U 714  Balle (A) [Stille 1999b] 
U 730  Balle (A) [Stille 1999b] 
U 784  Balle (A) [Stille 1999b] 
U 807  Balle (A) [Stille 1999b] 
U 815  Balle (A) [Stille 1999b] 
U 820  Balle (A) [Stille 1999b] 
U 832  Balle (A) [Stille 1999b] 
U 833  Balle (A) [Stille 1999b] 
U 834  Balle (A) [Stille 1999b] 
U 736  Balle (A), osäkert enl. Stille 1999b 
U 781  Balle (A), Stille 1999b anser att U 782 skall attribueras till Balle, fragmentet med runorna 15-22 ev. till Balle och fragmentet med runorna 23-29 ev. till Tidkume 
U 732  Balle (A); Erik (A) [Stille 1999b] 
Gs 9  Balle (A); Livsten (A) 
U 693  Balle (A); Livsten (A) 
Sö 193  Balle (A); Livsten (A), Tidkume (A) 
Sö 92  Balle (S) 
Sö 203  Balle (S) 
Sö 210  Balle (S) 
Sö 214  Balle (S) 
U 647  Balle (S) 
U 699  Balle (S) 
U 705  Balle (S) 
U 707  Balle (S) 
U 721  Balle (S) 
U 729  Balle (S) 
U 740  Balle (S) 
U 744  Balle (S) 
U 750  Balle (S) 
U 753  Balle (S) 
U 756  Balle (S) 
U 770  Balle (S) 
U 819  Balle (S) 
U 829  Balle (S) 
U 873  Balle (S) 
Vs 15  Balle (S) 
Vs 24  Balle (S) 
U 726  Balle (S), osäkert enl. Stille 1999b 
Sm 49  Bero 
Sö 236  Björn 2 eller -björn (A) 
Sö 238  Björn 2 eller -björn (A) 
Sö 242  Björn 2 eller -björn (A) 
Sö 258  Björn 2 eller -björn (A) 
Sö 260  Björn 2 eller -björn (A) 
Sö 261  Björn 2 eller -björn (A) 
Sö 241  Björn 2 eller -björn (S) 
Sö Fv1954;20  Björn 3 (S) 
G 134  Botbjärn (P) 
G 135  Botbjärn (P) 
G 136  Botbjärn (S) 
U 1066  Brand (A), sammma som gjort U 1067. 
Öl 28  Brand (S) 
U 1067  Brand (S) 
Sö 177  Brune (A) 
Sö 178  Brune (S) 
U 146  Drosboe (A) ? [Stille 1999b s. 205] 
U 214  Drosboe (A) ? [Stille 1999b s. 205] 
U 217  Drosboe (A) (Mindre troligt efter återfyndet, se ATA Dnr 322-3229-2005) 
U 216  Drosboe (S) 
DR 355  Ejnar (S) 
DR 355A  Ejnar (S) 
U 1056  En ovan och osäker ristare. 
Nä 34  En van och konstnärligt framstående ristare. 
U 738  Erik (A) 
U 762  Erik (A) 
U 768  Erik (A) 
U 769  Erik (A) 
U 774  Erik (A) 
U 779  Erik (A) 
U 793  Erik (A) 
U 798  Erik (A) 
U 857  Erik (A) 
U 1153  Erik (A) 
U 1154  Erik (A) 
U 1155  Erik (A) 
U 1156  Erik (A) 
U 1157  Erik (A) 
U 1172  Erik (A) 
U 1173  Erik (A) 
Vs 30  Erik (A) [Stille 1999b] 
U 1151  Erik (A), osäker atttribution av Brate; Äskil 2 (A) [Stille 1999b] 
U 755  Erik (A); (Balle (A) enligt Celsius) 
U 1165  Erik (S) 
DR 351  Ev. samma som gjort DR 270 
DR 343  Ev. samma som gjort DR 293 och 294 
DR 294  Ev. samma som gjort DR 293 och 343 
DR 293  Ev. samma som gjort DR 294 och 343 
DR 270  Ev. samma som gjort DR 351 
DR 389  Ev. samma som gjort DR 372, 379, 380 och 387 
DR 387  Ev. samma som gjort DR 372, 379, 380 och 389 
DR 380  Ev. samma som gjort DR 372, 379, 387 och 389 
DR 379  Ev. samma som gjort DR 372, 380, 387 och 389 
DR 372  Ev. samma som gjort DR 379, 380, 387 och 389 
DR 68  Ev. samma som gjort DR 63 
DR 69  Ev. samma som gjort DR 67 
DR 63  Ev. samma som gjort DR 68 
DR 67  Ev. samma som gjort DR 69 
DR 97  Ev. samma som gjort DR 96 
DR 96  Ev. samma som gjort DR 97 
Nä 9  Ev. samma som gjort Nä 12. 
Nä 32  Ev. samma som gjort Nä 23, 26 och 27. 
Nä 23  Ev. samma som gjort Nä 26, 27 och 32. 
Nä 12  Ev. samma som gjort Nä 9. 
Vs 4  Ev. samma som gjort Sö 82. 
U 1163  Eventuellt samma som gjort U 1138 och 1174. (Balle (A); Livsten (A), oriktiga attributioner av Schück.) 
U 1138  Eventuellt samma som gjort U 1163 och 1174. (Åsmund (S), oriktig rekonstruktion av Brate.) 
Vg 90  Eventuellt samma som gjort Vg 85. 
Vg 85  Eventuellt samma som gjort Vg 90. 
U 1147  Eventuellt samma spm gjort U 1146. 
M 1  Fartägn (S) 
U 170  Faste/Fastulv (S) 
U 171  Faste/Fastulv (S) 
U 1139  Fasttegn (S) 
Sö 139  Finn (S); Kjul (S) 
U 814  Fot (A) [Stille 1999b] 
Sö 341  Fot 1 (S); Äskil 1 (A) 
U 62  Fot 2 (A) 
U 127  Fot 2 (A) 
U 131  Fot 2 (A) 
U 133  Fot 2 (A) 
U 141  Fot 2 (A) 
U 143  Fot 2 (A) 
U 164  Fot 2 (A) 
U 165  Fot 2 (A) 
U 176  Fot 2 (A) 
U 202  Fot 2 (A) 
U 212  Fot 2 (A) 
U 255  Fot 2 (A) 
U 256  Fot 2 (A) 
U 260  Fot 2 (A) 
U 261  Fot 2 (A) 
U 269  Fot 2 (A) 
U 283  Fot 2 (A) 
U 285  Fot 2 (A) 
U 286  Fot 2 (A) 
U 300  Fot 2 (A) 
U 329  Fot 2 (A) 
U 330  Fot 2 (A) 
U 331  Fot 2 (A) 
U 390  Fot 2 (A) 
U 412  Fot 2 (A) 
U 420  Fot 2 (A) 
U 428  Fot 2 (A) 
U 445  Fot 2 (A) 
U 448  Fot 2 (A) 
U 455  Fot 2 (A) 
U 471  Fot 2 (A) 
U 472  Fot 2 (A) 
U 480  Fot 2 (A) 
U 481  Fot 2 (A) 
U 625  Fot 2 (A) 
U 628  Fot 2 (A) 
U 640  Fot 2 (A) 
U 641  Fot 2 (A) 
U 660  Fot 2 (A) 
U 674  Fot 2 (A) 
U 841  Fot 2 (A) 
U 844  Fot 2 (A) 
U 874  Fot 2 (A) 
U 899  Fot 2 (A) 
U 937  Fot 2 (A) 
U 955  Fot 2 (A) 
U 980  Fot 2 (A) 
U 991  Fot 2 (A) 
U Fv1955;219  Fot 2 (A) ? [Stille 1999b] 
U 642  Fot 2 (A), troligen inte Fot själv. 
U 273  Fot 2 (A); (Visäte (A)) 
U 186  Fot 2 (A); Gunnar (A) 
U 463  Fot 2 (A); Orökja 2 (A); Tjälve 1 (A) 
U 460  Fot 2 (A); Tjälve 1 (A); Torgöt Fotsarve (A); Orökja 2 (A) 
U 281  Fot 2 (A); Torgöt Fotsarve (A) 
U Fv1958;250  Fot 2 (A); Torgöt Fotsarve (A) 
U 643  Fot 2 (A); Torgöt Fotsarve (A), troligen lärjunge till Fot. 
U 257  Fot 2 (A); Torgöt Fotsarve (S) 
U 102  Fot 2 (A); Ärnfast (A) 
U 121  Fot 2 (A); Ärnfast (A) 
U 510  Fot 2 (A); Ärnfast (A) 
U 167  Fot 2 (S) 
U 268  Fot 2 (S) 
U 464  Fot 2 (S) 
U 678  Fot 2 (S) 
U 945  Fot 2 (S) 
U 177  Fot 2 (S), Torgöt Fotsarve (A) [Stille 1999b s. 151] 
U 605  Fot 2 (S); Fot 2 (A); Ger (?) (S) 
U 267  Fot 2 (S)(P) 
U 1161  Frösten (S); Balle (S); Livsten (A) och okänd [Stille 1999b] 
DR AUD1998;302  Förmodligen samma som gjort DR AUD1996;276 
DR AUD1996;276  Förmodligen samma som gjort DR AUD1998;302 
G 123  Gairvald (S) 
Sö 18  Gere (S); Öpir 1 (A) [ej Öpir, Åhlén 1997]; Hakon (S) 
U 741  Grim skald (A) 
U 909  Grim skald (A) 
U 912  Grim skald (A) 
U 946  Grim skald (A) 
U 988  Grim skald (A) 
U 994  Grim skald (A) 
U 951  Grim skald (S) 
U 916  Grim skald (S); Käti (S) 
U 1111  Gudfast (A) [Samma som U 1047, Hagsten-Karlsson 2000] 
U 1070  Gudfast (A), osäker attribution gjord av Brate. 
U 1079  Gudfast (A), osäker attribution gjord av Brate. 
U 1119  Gudfast (A), osäker attribution gjord av Brate. 
U 1097  Gudfast (A); Ingulv (A) 
U 918  Gudfast (S) 
U 1054  Gudfast (S) 
U 1116  Gudfast (S) 
U 61  Gunnar (A) 
U 69  Gunnar (A) 
U 103  Gunnar (A) 
U 169  Gunnar (A) 
U 187  Gunnar (A) 
U 188  Gunnar (A) 
U 189  Gunnar (A) 
U 200  Gunnar (A) 
U 221  Gunnar (A) 
U 224  Gunnar (A) 
U 258  Gunnar (A) 
U 319  Gunnar (A) 
U 323  Gunnar (A) 
U 326  Gunnar (A) 
U 327  Gunnar (A) 
U 338  Gunnar (A) 
U 341  Gunnar (A) 
U 349  Gunnar (A) 
U 355  Gunnar (A) 
U 358  Gunnar (A) 
U 371  Gunnar (A) 
U 490  Gunnar (A) 
U 502  Gunnar (A) 
U 504  Gunnar (A) 
U 508  Gunnar (A) 
U 512  Gunnar (A) 
U 518  Gunnar (A) 
U 586  Gunnar (A) 
U 587  Gunnar (A) 
U 617  Gunnar (A) 
U Fv1979;244B  Gunnar (A) 
U 226  Gunnar (S) 
U 225  Gunnar (S)(P) 
Hs 21  Gunnborga (S) 
Sö 159  Gunnlev 1 (S) (och Rörik (S) och Gudmund (S) enligt äldre läsning) 
Sö 162  Gunnlev 2 (S) och Sigmund (S) 
Sö 160  Gunnlev 2 (S)(P) och Sigmund (S)(P) [Källström 2007a:114] 
Sö 39  Hakon (A) 
Sö 195  Hallbjörn/Halvboren (S) 
G 119  Hallvard (A) 
G 120  Hallvard (S) 
Sö 235  Halvdan (A) 
Sö 237  Halvdan (A) 
Sö 239  Halvdan (A) 
Sö 244  Halvdan (A) 
Sö 245  Halvdan (A) 
Sö 247  Halvdan (A) 
Sö 252  Halvdan (A) 
Sö 256  Halvdan (A) 
Sö 262  Halvdan (A) 
Sö 269  Halvdan (A) 
Sö 272  Halvdan (A) 
Sö 274  Halvdan (A) 
Sö 290  Halvdan (A) 
Sö 292  Halvdan (A) 
Sö 297  Halvdan (A) 
Sö 298  Halvdan (A) 
Sö 301  Halvdan (A) 
Sö 270  Halvdan (S) 
Vg 222  Haqvinus 
Vg 245  Haqvinus 
Vg 247  Haqvinus 
U 1144  hiriaR (Hæriarr) (S) och Åsmund (S) 
Vg 59  Hjälm (S) och Hjalle (S) 
U 527  Holmsten (S); Vidbjörn (A) ? [Stille 1999b s. 139] 
N 190  Hrei_arr som signerat 191? 
N 192  Hrei_arr som signerat 191? 
N 191  Hrei_arr? 
U Fv1953;268  Huggningstekniken påminner om Fots. 
G 97  Hägvald 
Sö 218  Hägvid (A) 
Sö 227  Hägvid (A) 
Sö 248  Hägvid (A) 
Sö 255  Hägvid (A) 
Sö 219  Hägvid (S) 
Sö 220  Hägvid (S)(P) 
Sö 221  Hägvid (S)(P) 
M 7  Håkon (S) 
U Fv1953;263  Igulfast (S) 
U 484  Imitation av Åsmundristningen U 372. 
U 932  Ingjald (S); Åsmund (S) 
U 1062  Ingulv (A) 
U 1065  Ingulv (A) 
U 1047  Ingulv (A) [Ej Ingulv, däremot samma som U 1111, Hagsten-Karlsson 2000]; (Likbjörn (A)) 
U 929  Ingulv (S) 
U 1041  Ingulv (S) 
U 1075  Ingulv (S) 
U 1052  Ingulv (S); Tjälve 2 (S) 
DR 172  Jakob Rød 
DR 173  Jakob Rød 
DR 174  Jakob Rød 
DR 175  Jakob Rød 
DR 176  Jakob Rød 
DR 177  Jakob Rød 
DR 178  Jakob Rød 
DR 179  Jakob Rød 
DR 180  Jakob Rød 
DR 181  Jakob Rød 
DR 182  Jakob Rød 
DR 183  Jakob Rød 
U 799  Johan i Brunna (S) 
U 1057  kahu (S)(P); Samma som gjort U 1051. 
U 1092  Kjule (A), osäker attribution gjord av Brate 
U 1091  Kjule (A), osäker attribution gjord av Brate. 
U 1040  Kjule (S) (och Osniken (S) och Kättilmund (S)) 
U 1042  Kjule (S) (och Osniken (S)) 
U 1039  Kjule (S); (Öpir 1 (A)) [ej Öpir, Åhlén 1997] 
U 1117  Kol (S) 
U 97  Kättil 2 (S) 
U 334  Kättil 3 (S) 
U 734  Lidsvald (S) 
U 867  Likbjörn (A) 
U 905  Likbjörn (A) 
U 921  Likbjörn (A) 
U 923  Likbjörn (A) 
U 1076  Likbjörn (A) 
U 1105  Likbjörn (A) 
U 1038  Likbjörn (S) 
U 1074  Likbjörn (S) 
U 1095  Likbjörn (S) 
U Fv1976;104  Likbjörn (S) 
G 113  Likraiv (S) 
Vs 17  Litle (A) 
Vs 22  Litle (A) 
Vs 32  Litle (A) 
Vs 33  Litle (A) 
Vs 20  Litle (S) 
Vs 27  Litle (S) 
Vs 28  Litle (S)(P) 
U 780  Livsten (A) 
U 788  Livsten (A) 
U 789  Livsten (A) 
U 791  Livsten (A) 
U 794  Livsten (A) 
U 795  Livsten (A) 
U 797  Livsten (A) 
U 1160  Livsten (A) 
U 1171  Livsten (A) 
U Fv1973;146  Livsten (A) 
U 719  Livsten (A); (Ödbjörn (A)) 
Vs 10  Livsten (A); Tidkume (A) 
U 767  Livsten (S) 
U 796  Livsten (S) 
U 1152  Livsten (S) 
U 1164  Livsten (S) 
Vs 29  Livsten (S) 
U 1158  Livsten (S); (Torfast (S), bygger på en oriktig läsning av Brate.) 
U 766  Livsten (S)(P) 
G 115  Magister (S) 
U 1010  Manne (A) 
U 1007  Manne (S) 
U 1053  Nase (A); Kättil 4 (A) 
U 1104  Nase (S); Kättil 4 (S) 
Öl ATA4684/43E  Nilsson anser stenen vara ristad av Assar. 
Öl ATA4684/43A  Nilsson anser stenen vara ristad av Korp. 
Öl ATA4684/43D  Nilsson attribuerar stenen till Assar. 
Öl 21  Nilsson attribuerar stenen till Korp. 
Öl 22  Nilsson attribuerar stenen till Korp. 
Öl ATA4684/43B  Nilsson attribuerar stenen till Korp. 
Sö 83  Näsbjörn (A) 
Sö 89  Näsbjörn (A) 
Öl 43  Oddvar (S) 
G 75  Ofeg (S) 
U 485  Ofeg (S), Öpir 1 (S) 
G 36  Ole 
G 21  Ole (S) 
U 112  Olev (A); Fot 2 (A); Torgöt Fotsarve (A) 
U 90  Olev (A); Fot 2 (A); Ärnfast (A) 
U 11  Olev (A); Torgöt Fotsarve (A) 
U 145  Olev (S) 
U 162  Olev (S) 
U 581  Osl (S) 
U 1102  Otvagen (S) 
U 1174  Ovan ristare. 
Vs 1  Ovan ristare. 
Vs 2  Ovan ristare. 
G 55  Peter i Oxarve (S) 
U 790  Rune (S) 
Br OLSEN;202B  Samma ristare som Br Olsen;202A 
Br OLSEN;202A  Samma ristare som Br Olsen;202B 
G 208  Samma ristare som gjort G 207. 
G 207  Samma ristare som gjort G 208. 
Br OLSEN;185A  Samma som BR OLSEN;184 
Br OLSEN;184  Samma som BR OLSEN;185A. 
DR 131  Samma som gjort DR 129 
DR 129  Samma som gjort DR 131 
DR 155  Samma som gjort DR 154 
DR 154  Samma som gjort DR 155 
DR 219  Samma som gjort DR 218 
DR 218  Samma som gjort DR 219 
DR 335  Samma som gjort DR 334 
DR 334  Samma som gjort DR 335 
DR 408  Samma som gjort DR 392, 401, 402 och 406 
DR 406  Samma som gjort DR 392, 401, 402 och 408 
DR 402  Samma som gjort DR 392, 401, 406 och 408 
DR 401  Samma som gjort DR 392, 402, 406 och 408 
DR 409  Samma som gjort DR 397 
DR 392  Samma som gjort DR 401, 402, 406 och 408 
DR 397  Samma som gjort DR 409 
Gs 2  Samma som gjort Gs 19. 
Gs 19  Samma som gjort Gs 2. 
Nä 27  Samma som gjort Nä 26 och (ev.) 23 samt 32. 
Nä 26  Samma som gjort Nä 27 och (ev.) 23 samt 32. 
Sm SvS1973;4  Samma som gjort Sm 143. 
Sm 143  Samma som gjort Sm SvS1973;4. 
U 792  Samma som gjort Sö 198, 200, 207. (Balle (A)) 
Sö 207  Samma som gjort Sö 198, 200, U 792. (Balle (A)) 
Sö 200  Samma som gjort Sö 198, 207, U 792. (Balle (A)) 
Sö 198  Samma som gjort Sö 200, 207, U 792. (Balle (A)) 
U 1017  Samma som gjort U 1015 och 1018-1024. 
U 1019  Samma som gjort U 1015, 1017-1018, 1020-1024. 
U 1020  Samma som gjort U 1015, 1017-1019, 1021-1024. 
U 1021  Samma som gjort U 1015, 1017-1020, 1022-1024. 
U 1022  Samma som gjort U 1015, 1017-1021, 1023-1024. (Öpir 1 (S)) 
U 1023  Samma som gjort U 1015, 1017-1022, 1024. 
U 1024  Samma som gjort U 1015, 1017-1023. 
U 1018  Samma som gjort U 1015, 1017, 1019-1024 
U 1146  Samma som gjort U 1016. 
U 1027  Samma som gjort U 1026. 
U 1026  Samma som gjort U 1027. 
U 1060  Samma som gjort U 1048 och 1050. 
U 1050  Samma som gjort U 1048 och 1060. 
U 1048  Samma som gjort U 1050 och 1060 
U 1016  Samma som gjort U 1146. 
U 60  Samma som gjort U 124. 
U 136  Samma som gjort U 135. 
U 135  Samma som gjort U 136. 
U 509  Samma som gjort U 190 och eventuellt U 130. Torsten (A) [Källström 2007a:269] 
U 276  Samma som gjort U 201; Gunnar (A); Ulv i Borresta (A) 
U 251  Samma som gjort U 244; Fot 2 (A) 
U 244  Samma som gjort U 251. 
U 201  Samma som gjort U 276; Gunnar (A) 
U Fv1979;245  Samma som gjort U 297 och Fv1953;270. 
U Fv1953;270  Samma som gjort U 297 och U Fv1979;245. 
U 539  Samma som gjort U 323 och U 518; Gunnar (A) 
U 50  Samma som gjort U 49. 
U 497  Samma som gjort U 496. 
U 496  Samma som gjort U 497. 
U 49  Samma som gjort U 50. 
U 190  Samma som gjort U 509. Torsten (A) [Källström 2007a:269] 
U 124  Samma som gjort U 60. 
U 672  Samma som gjort U 665. 
U 665  Samma som gjort U 672. 
U 686  Samma som gjort U 685. 
U 685  Samma som gjort U 686. 
U 701  Samma som gjort U 700, Balle (A) ? [Stille 1999b] 
U 700  Samma som gjort U 701, Balle (A) ? [Stille 1999b] 
U 764  Samma som gjort U 763; Tidkume (A) [Stille 1999b] 
U 763  Samma som gjort U 764; Tidkume (A) [Stille 1999b] 
U 803  Samma som gjort U 800; Tidkume (A) [Stille 1999b]; Balle (A) 
U 800  Samma som gjort U 803; Tidkume (A) [Stille 1999b] 
U 297  Samma som gjort U Fv1953;270 och U Fv1979;245. 
Vg 195  Samma som gjort Vg 193. 
Vg 193  Samma som gjort Vg 195. 
Vs 19  Samma som gjort Vs 18. 
Vs 18  Samma som gjort Vs 19. 
Ög 235  Samma som gjort Ög 234 (8141/74). 
Ög 234  Samma som gjort Ög 235 (ATA 8141/74) 
Ög Hov24;25  Samma som gjort Ög Hov22-23;25. 
Ög Hov22-23;25  Samma som gjort Ög Hov24;25. 
Öl 27  Samma som gjort Öl 26. 
Öl 26  Samma som gjort Öl 27. 
U 310  Samma som ristat U 309. 
U 309  Samma som ristat U 310. 
U 123  Sigfast (S) och Ärnfast (S) 
Vs 5  Sigge (S) 
G 46  Sigraiv (A) 
G 69  Sigraiv (S), har gjort dopfunten i Åkirkeby, Bornholm, DR 373 
DR 373  Sigraiv (S), har även gjort G 69 
U 897  Sigvid (S) 
Sö 323  Skamhals 1 (S) 
Sö 40  Skamhals 2 (S) 
Sö 55  Slode (S); Brune (S) 
U 44  Snare (S) 
U Fv1953;266  Snare (S) 
DR 209  Sote 
DR 202  Sote (A) 
DR 230  Sote (A) (DR 209) 
Sö 46  Stack (S); Kättil 1 (S) 
Sö 54  Stenkil (S) 
Sö 374  Styvjald (S) 
U Fv1978;226  Sune (A) 
U 353  Sune (S) 
U 825  Svarthövde(?) [Källström 2007a] 
U 395  Sven 1 (A); (Öpir 1 (A)) [ej Öpir, Åhlén 1997] 
U 247  Sven 1 (S) 
U 321  Sven 1 (S) 
U 377  Sven 1 (S) 
U 382  Sven 1 (S) 
U 284  Sven 2 (S) 
U 378  Sven 3 (A); Sten (A) 
U 505  Sven 3 (S); Sten (A) 
U 376  Sven 3 (S); Sten (S) 
U 45  Sven 4 (S) 
U 913  Sven 4 (S) 
U 1149  Sven 5 (S) och Åsmund (S) 
Gs 13  Sven 5 (S); Åsmund (S) 
Br OLSEN;191B  Thorbiorn 
Br OLSEN;193A  Thorbiorn 
Br OLSEN;217B  Thorbiorn (A) 
Sö 158  Tidigare tolkad som signerad av Traen. 
Sö 201  Tidkume (A) 
Sö 377  Tidkume (A) 
U 718  Tidkume (A) ? [Stille 1999b] 
U 717  Tidkume (A) [Stille 1999b] 
U 765  Tidkume (A) [Stille 1999b] 
U ATA6243/65  Tidkume (A) [Stille 1999b] 
U 777  Tidkume (A) och Livsten (A) [Stille 1999b] 
U 813  Tidkume (A); (Ödkume (A) oriktig attribution av Brate); Balle (A) [Stille 1999b] 
U 733  Tidkume (S) 
U 758  Tidkume (S) 
U 759  Tidkume (S) 
U 775  Tidkume (S) 
Sö 205  Tidkume (S) och Äsbjörn 1 (S) och Orökja 1 (S) 
U 828  Tidkume (S); (Ödkume (S), felaktig attribution av Brate.); tillsammans med Livsten (A) [Stille 1999b] 
U 742  Tidkume (S); Livsten (A) [Stille 1999b] 
U 771  Tidkume (S); tillsammans med Livsten (A) [Stille 1999b] 
U 1035  Tjälve 1 (A); Orökja 2 (A); Åsmund (A) 
DR 58  Toke smed 
DR 91  Toke smed 
U 19  Torbjörn 2 (A) 
U 385  Torbjörn 2 (A) 
U 394  Torbjörn 2 (A) 
U 457  Torbjörn 2 (A) 
U 470  Torbjörn 2 (A) 
U 474  Torbjörn 2 (A) 
U 478  Torbjörn 2 (A) 
U Fv1983;228  Torbjörn 2 (A) 
U 401  Torbjörn 2 (A) ? [Källström 1999:77] 
U 404  Torbjörn 2 (A) ? [Källström 1999:78] 
U 720  Torbjörn 2 (A) [Stille 1999b] 
U 776  Torbjörn 2 (A) [Stille 1999b] 
U 786  Torbjörn 2 (A) [Stille 1999b] 
U 787  Torbjörn 2 (A) [Stille 1999b] 
U 805  Torbjörn 2 (A) [Stille 1999b] 
U 785  Torbjörn 2 (A) [Stille 1999b]; Gunnar (A) 
U 809  Torbjörn 2 (A), Brates attribution ej sannolik, Stille (1999b) attribuerar stenen till Torbjörn 2, jfr dock Källström 1999:86ff. 
U 391  Torbjörn 2 (S) 
U 467  Torbjörn 2 (S) 
U 379  Torbjörn 2 (S); Torbjörn skald (S) 
U 405  Torbjörn 3 (S); Torbjörn skald (S) [Källström 1999:50ff] 
Sö 190  Torbjörn 4 (S); Torbjörn skald (S) [Källström 1999:50ff] 
U 20  Torbjörn skald (A) 
U 533  Torbjörn skald (A) 
U 24  Torbjörn skald (A) [Källström 1999:54f] 
U 513  Torbjörn skald (A) [Källström 1999:56ff] 
U 517  Torbjörn skald (A) [Källström 1999:58ff] 
U 558  Torbjörn skald (A) [Källström 1999:61f] 
U 29  Torbjörn skald (S) 
U 37  Torbjörn skald (S) 
U 70  Torbjörn skald (S) 
U 532  Torbjörn skald (S) 
U 1107  Tord (A); (Gudfast (A), mycket osäker attribution gjord av Brate). 
U 919  Tord (S) 
U 1143  Tore (S) 
Sö 2  Tore 1 (A) 
Sö 8  Tore 1 (A) 
Sö 10  Tore 1 (A) 
Sö 26  Tore 1 (A) 
Sö 27  Tore 1 (A) 
Sö 36  Tore 1 (A) 
Sö 143  Tore 1 (A) 
Sö 149  Tore 1 (A) 
Sö 171  Tore 1 (A) 
Sö 35  Tore 1 (S) 
Sö 34  Tore 1 (S)(P) 
U 960  Tore 2 (A) 
U 410  Torfast (A) 
U 525  Torfast (A) 
U 987  Torfast (A) 
U 375  Torfast (A); Åsmund (A) 
U 409  Torfast (A); Åsmund (A) 
U 418  Torfast (A); Åsmund (A) 
U 570  Torfast (A); Åsmund (A) 
U 364  Torfast (A); Åsmund (L); Torsten (A) [Källström 2007a:269] 
U 599  Torfast (S) 
U 629  Torfast (S) 
U 746  Torgöt 2 (S); Torgöt Fotsarve (S) 
U 58  Torgöt Fotsarve (A) 
U 77  Torgöt Fotsarve (A) 
U 306  Torgöt Fotsarve (A) 
U 811  Torgöt Fotsarve (A) [Stille 1999b s. 192] 
U 839  Torgöt Fotsarve (A) [Stille 1999b] 
U 804  Torgöt Fotsarve (A), Brates attribution är mycket osäker. 
U 80  Torgöt Fotsarve (A); Fot 2 (A); Ärnfast (A) 
U 948  Torgöt Fotsarve (A); Tjälve 1 (S); Orökja 2 (S); Fot 2 (A) 
U 836  Torgöt Fotsarve (A); Öpir 1 (A) 
U 308  Torgöt Fotsarve (S) 
U 958  Torgöt Fotsarve (S) 
Ög 83  Torkel (A) 
Ög 84  Torkel (A) 
Ög 81  Torkel (S) 
Ög 82  Torkel (S) 
Ög 165  Torkel (S) 
U 191  Torsten (A) [Källström 2007a:269] 
U 325  Torsten (A) [Källström 2007a:269] 
U 515  Torsten (A) [Källström 2007a:269] 
U NOR2003;23  Torsten (A) [Källström 2007a:269] 
U 360  Torsten (S) 
U 209  Torsten (S) [Källström 2007a:268f] 
Sö 356  Tove (S) och Näsbjörn (S) 
Sö 9  Traen (A) 
Sö 14  Traen (A) 
Sö 45  Traen (A) 
Sö 49  Traen (A) 
Sö 90  Traen (A) 
Sö 112  Traen (A) 
Sö 122  Traen (A) 
Sö 123  Traen (A) 
Sö 129  Traen (A) 
Sö 130  Traen (A) 
Sö 136  Traen (A) 
Sö 148  Traen (A) 
Sö 151  Traen (A) 
Sö 153  Traen (A) 
Sö 154  Traen (A) 
Sö 164  Traen (A) 
Sö 167  Traen (A) 
Sö 170  Traen (A) 
Sö 340  Traen (A) 
Sö 350  Traen (A) 
Sö 351  Traen (A) 
Sö 352  Traen (A) 
U 654  Troligen Alrik (S), eventuellt Äskil 2 (S), knappast Erik (S) 
DR 280  Troligen Hunnestad-ristaren 
DR 281  Troligen Hunnestad-ristaren 
DR 287  Troligen Hunnestad-ristaren 
DR 288  Troligen Hunnestad-ristaren 
Sö 353  Troligen samma ornamentik som Sö 350-52. 
Sö 324  Troligen samma ristare som gjort Gökstenen Sö 327. 
Sö 327  Troligen samma ristare som gjort Sö 324. 
Sö Fv1986;218  Troligen samma ristare som gjort Sö 91. 
Sö 91  Troligen samma ristare som gjort Sö Fv1986;218. 
DR 161  Troligen samma som gjort DR 160 
DR 160  Troligen samma som gjort DR 161 
DR 297  Troligen samma som gjort DR 295 
DR 295  Troligen samma som gjort DR 297 
U 1015  Troligen samma som gjort U 1017-1024. 
U 52  Troligen samma som gjort U 40. 
U 40  Troligen samma som gjort U 52. 
Sö 332  Troligen samme ristare som gjort Sö 331 
Sö 331  Troligen samme ristare som gjort Sö 332 
DR 26  Tuve, Ravns ättling 
DR 29  Tuve, Ravns ättling? 
DR 34  Tuve, Ravns ättling? 
U 116  Tyrvi (S) [Åhlén 2004] 
Öl ATA4064/60A  Ulf (S) 
U 59  Ulv 2 (S); Fastulv 2 ? (S) 
Sö 104  Ulv 3 (S) 
Sö 347  Ulv 4 (S) och Äsbjörn 1 (S) 
U 160  Ulv i Borresta (A); Gunnar (A) 
U 328  Ulv i Borresta (A); Gunnar (A) 
U 336  Ulv i Borresta (A); Gunnar (A) 
U 430  Ulv i Borresta (A); Gunnar (A) 
U 161  Ulv i Borresta (S); Gunnar (A) 
U 479  Ulvkell (S); Love (omnämnd runristare) 
U 530  Vidbjörn (A) 
U 579  Vidbjörn (A) 
U 574  Vidbjörn (A) [Stille 1999b s. 139] 
U 575  Vidbjörn (A) [Stille 1999b s. 139] 
U 576  Vidbjörn (A) [Stille 1999b s. 139] 
U 580  Vidbjörn (A) [Stille 1999b s. 139] 
U 1013  Vidbjörn (A) [Stille 1999b s. 139] 
U 524  Vidbjörn (S) 
U 600  Vigmund (A) 
U 1006  Vigmund (A); Manne (A) 
U 1008  Vigmund (A); Manne (A) 
U 1011  Vigmund (S) och Åfrid (S); Fot 2 (A) 
U 68  Visäte (A) 
U 72  Visäte (A) 
U 73  Visäte (A) 
U 75  Visäte (A) 
U 119  Visäte (A) 
U 180  Visäte (A) 
U 184  Visäte (A) 
U 237  Visäte (A) 
U 238  Visäte (A) 
U 243  Visäte (A) 
U 245  Visäte (A) 
U 293  Visäte (A) 
U 333  Visäte (A) 
U 350  Visäte (A) 
U 351  Visäte (A) 
U 453  Visäte (A) 
U 503  Visäte (A) 
U 511  Visäte (A) 
U 613  Visäte (A) 
U 614  Visäte (A) 
U 621  Visäte (A) 
U 622  Visäte (A) 
U Fv1972;172  Visäte (A) 
U RR1987;134  Visäte (A) 
U 66  Visäte (A) [Källström 1992] 
U 159  Visäte (A) [Källström 1999:113] 
U 393  Visäte (A) [Källström 1999:113f] 
U Fv1975;169  Visäte (A); Torsten (A) [Källström 2007a:269] 
U 74  Visäte (S) 
U 208  Visäte (S) 
U 236  Visäte (S) 
U 337  Visäte (S) 
U 454  Visäte (S) 
U 862  Visäte (S) 
U Fv1946;258  Visäte (S) 
U 669  Visäte (S) och Ofeg (S); (Öpir (S)) 
U 207  Visäte (S)(P) 
U 668  Visäte (S)(P) och Ofeg (S)(P); (Öpir 1 (S)(P)) 
Vs 13  Vred (S) 
U 47  Ärnfast (A) 
U 51  Ärnfast (A) 
U 624  Ärnfast (A); Fot 2 (A) 
U 41  Ärnfast (S) 
U 43  Ärnfast (S) 
U 79  Ärnfast (S) 
U 81  Ärnmund (S) 
Sö 204  Äsbjörn (A) [Källström 1997] 
Sö 206  Äsbjörn (A) [Källström 1997] 
Sö 208  Äsbjörn (A) [Källström 1997] 
Sö 213  Äsbjörn 1 (S) 
U 942  Äsbjörn 2 (A) 
U 947  Äsbjörn 2 (S) 
Sö 133  Äsbjörn 3 ? (S) 
Sö 211  Äskil 1 (A) 
Sö 202  Äskil 1 (A); Äsger (A) [Källström 2007b] 
Sö 333  Äskil 1 (S); Äsger (S) [Källström 2007b] 
Sö 179  Äskil 2 (A) 
U 439  Äskil 2 (A) 
U 837  Äskil 2 (A) 
U 802  Äskil 2 (A) [Stille 1999b] 
U 818  Äskil 2 (A) [Stille 1999b] 
U 823  Äskil 2 (A) [Stille 1999b] 
U 778  Äskil 2 (S) 
U 691  Ödbjörn (A) enligt Brate, ej troligt; Tidkume (A) [Stille 1999b] 
U 716  Ödbjörn (A) enligt Brate, Osannolikt enligt S.B.F. Jansson; Tidkume (A) [Stille 1999b] 
U 692  Ödbjörn (S); Tidkume (A) [Stille 1999b] 
U 870  Ödbjörn (S); Vidbjörn (S) [Stille 1999b s. 139] 
U 1123  Ödmund (A) 
U 598  Ödmund (S) 
U 1132  Ödmund (S) 
Gs 1  Önjut (S) 
Gs 6  Öpir (L) [för få runor för attr., Åhlén 1997] 
Gs 4  Öpir (S) 
U 128  Öpir 1 (A) 
U 173  Öpir 1 (A) 
U 231  Öpir 1 (A) 
U 232  Öpir 1 (A) 
U 233  Öpir 1 (A) 
U 292  Öpir 1 (A) 
U 311  Öpir 1 (A) 
U 500  Öpir 1 (A) 
U 501  Öpir 1 (A) 
U 564  Öpir 1 (A) 
U 684  Öpir 1 (A) 
U 842  Öpir 1 (A) 
U 906  Öpir 1 (A) 
U 907  Öpir 1 (A) 
U 914  Öpir 1 (A) 
U 915  Öpir 1 (A) 
U 925  Öpir 1 (A) 
U 939  Öpir 1 (A) 
U 950  Öpir 1 (A) 
U 952  Öpir 1 (A) 
U 985  Öpir 1 (A) 
U 1014  Öpir 1 (A) 
U 1084  Öpir 1 (A) 
U 1086  Öpir 1 (A) 
U 1089  Öpir 1 (A) 
U 1096  Öpir 1 (A) 
U 1176  Öpir 1 (A) 
U Fv1976;99  Öpir 1 (A) 
U 252  Öpir 1 (A) [attr. svagt grundad, Åhlén 1997] 
U 78  Öpir 1 (A) [ej Öpir, Åhlén 1997] 
U 840  Öpir 1 (A) [ej Öpir, Åhlén 1997] 
U 848  Öpir 1 (A) [ej Öpir, Åhlén 1997] 
U 1036  Öpir 1 (A) [ej Öpir, Åhlén 1997] 
U 1087  Öpir 1 (A) [ej Öpir, Åhlén] 
U 971  Öpir 1 (A) [ej Öpir: kristen bön, Åhlén 1997] 
U 67  Öpir 1 (A) [för få runor för attr. enl. Åhlén 1997] 
U 560  Öpir 1 (A) [för få runor för attr. enl. Åhlén 1997] 
U 561  Öpir 1 (A) [för få runor för attr. enl. Åhlén 1997] 
U 967  Öpir 1 (A) [för få runor för attr., Åhlén 1997] 
U Fv1980;237  Öpir 1 (A) [för få runor för attr., Åhlén 1997] 
U 1080  Öpir 1 (A) [knappast Öpir, för få runor för attr., Åhlén 1997] 
U 974  Öpir 1 (A) [med tvekan, Åhlén 1997] 
U 933  Öpir 1 (A) [med viss tvekan, Åhlén 1997] 
U 827  Öpir 1 (A) [Stille 1999b] 
U 938  Öpir 1 (A) [svag attr., Åhlén 1997] 
U 115  Öpir 1 (A) [svagt grundad attr., Åhlén 1997] 
U 559  Öpir 1 (A) [tveksamt, Åhlén 1997] 
U 117  Öpir 1 (A) [Åhlén 1997] 
U 183  Öpir 1 (A) [Åhlén 1997] 
U 861  Öpir 1 (A) [Åhlén 1997] 
U Fv1967;262B  Öpir 1 (A) = Öpirs stil 
U 1044  Öpir 1 (A) = Öpirs stil [för få runor för attr., Åhlén 1997] 
U 545  Öpir 1 (A), ""knappast troligt att Öpir själv utfört U 545"" (Wessén SRI) [ej Öpir, Åhlén 1997] 
U 1122  Öpir 1 (A); (Vigmund (A)) [ej Öpir, Åhlén 1997] 
U 230  Öpir 1 (P) ? 
Sö 308  Öpir 1 (S) 
U 23  Öpir 1 (S) 
U 36  Öpir 1 (S) 
U 104  Öpir 1 (S) 
U 118  Öpir 1 (S) 
U 122  Öpir 1 (S) 
U 142  Öpir 1 (S) 
U 168  Öpir 1 (S) 
U 179  Öpir 1 (S) 
U 181  Öpir 1 (S) 
U 210  Öpir 1 (S) 
U 229  Öpir 1 (S) 
U 262  Öpir 1 (S) 
U 279  Öpir 1 (S) 
U 287  Öpir 1 (S) 
U 288  Öpir 1 (S) 
U 307  Öpir 1 (S) 
U 315  Öpir 1 (S) 
U 462  Öpir 1 (S) 
U 489  Öpir 1 (S) 
U 541  Öpir 1 (S) 
U 544  Öpir 1 (S) 
U 565  Öpir 1 (S) 
U 566  Öpir 1 (S) 
U 687  Öpir 1 (S) 
U 880  Öpir 1 (S) 
U 893  Öpir 1 (S) 
U 898  Öpir 1 (S) 
U 922  Öpir 1 (S) 
U 926  Öpir 1 (S) 
U 970  Öpir 1 (S) 
U 973  Öpir 1 (S) 
U 984  Öpir 1 (S) 
U 1034  Öpir 1 (S) 
U 1063  Öpir 1 (S) 
U 1072  Öpir 1 (S) 
U 1100  Öpir 1 (S) 
U 1106  Öpir 1 (S) 
U 1159  Öpir 1 (S) 
U 1177  Öpir 1 (S) 
U Fv1948;168  Öpir 1 (S) 
U Fv1976;107  Öpir 1 (S) 
U 896  Öpir 1 (S), verkar inte vara huggen av Öpir. 
U 961  Öpir 1 (S); (Igulfast (S) ombesörjde) Öpir 1 (S) 
U 993  Öpir 1 (S); Björn 4 (S) [Kan utgöra medristare, Källström 2007a:186] 
U 940  Öpir 1 (S); Åsmund (A) [Stille 1999b s. 141f] 
Sö 7  Öpir 2 (A) 
Sö 11  Öpir 2 (S) 
U 416  Öpir-liknande stil 
U 887  Örik (S) 
Sö 338  Östen 1 (A) 
Sö 344  Östen 1 (A) 
Sö 312  Östen 1 (S) 
Sö 311  Östen 1 (S)(P) 
Sö 313  Östen 1 (S)(P) 
Sö 251  Östen 2 (A) 
U 567  Östen 2 (A) 
U 593  Östen 2 (A) 
U 590  Östen 2 (S) 
Sö 265  Åsbjörn (A) 
Sö 266  Åsbjörn (S) 
Sö 299  Åsgöt (A) 
Sö 303  Åsgöt (A) 
Sö 304  Åsgöt (A) 
Sm 1  Åsgöt (S) 
Sö 296  Åsgöt (S); Amunde (A) 
Gs 18  Åsmund (A) 
U 240  Åsmund (A) 
U 241  Åsmund (A) 
U 242  Åsmund (A) 
U 343  Åsmund (A) 
U 344  Åsmund (A) 
U 357  Åsmund (A) 
U 367  Åsmund (A) 
U 372  Åsmund (A) 
U 374  Åsmund (A) 
U 423  Åsmund (A) 
U 431  Åsmund (A) 
U 438  Åsmund (A) 
U 442  Åsmund (A) 
U 483  Åsmund (A) 
U 548  Åsmund (A) 
U 645  Åsmund (A) 
U 846  Åsmund (A) 
U 856  Åsmund (A) 
U 860  Åsmund (A) 
U 866  Åsmund (A) 
U 875  Åsmund (A) 
U 885  Åsmund (A) 
U 903  Åsmund (A) 
U 1003  Åsmund (A) 
U 1004  Åsmund (A) 
U 1009  Åsmund (A) 
U 1012  Åsmund (A) 
U 1043  Åsmund (A) 
U 1145  Åsmund (A) 
U Fv1959;260  Åsmund (A) 
Gs 21  Åsmund (A) [Källström 2007a:288] 
Sö 302  Åsmund (A) [Stille 1999b s. 175] 
U NOR1995;19  Åsmund (A) [Stille 1999b s. 175] 
U 130  Åsmund (A), eventuellt samma som gjort U 509. 
U 322  Åsmund (A), mycket ovisst 
U 194  Åsmund (A); Frögärd (A) 
U 203  Åsmund (A); Frögärd (S) 
U 540  Åsmund (A); Torbjörn skald (A); Torfast (A) 
U 193  Åsmund (A); Torfast (A) 
U 419  Åsmund (A); Torfast (A) 
U 901  Åsmund (A); Torfast (A) 
U 904  Åsmund (A); Torfast (A) 
U 1031  Åsmund (A); Vigmund (A) 
Gs 7  Åsmund (L) 
U 494  Åsmund (L) 
U 826  Åsmund (L) 
U 890  Åsmund (L) 
U 821  Åsmund (L); Torgöt Fotsarve (A) [Stille 1999b] 
U 352  Åsmund (L); Torsten (A) [Källström 2007a:269] 
Gs 11  Åsmund (S) 
Gs 12  Åsmund (S) 
U 301  Åsmund (S) 
U 346  Åsmund (S) 
U 356  Åsmund (S) 
U 368  Åsmund (S) 
U 847  Åsmund (S) 
U 859  Åsmund (S) 
U 871  Åsmund (S) 
U 884  Åsmund (S) 
U 956  Åsmund (S) 
U 969  Åsmund (S) 
U 986  Åsmund (S) 
U 998  Åsmund (S) 
U 1142  Åsmund (S) och Vigmar (S) 
U Fv1988;241  Åsmund (S), Herjar (S) 
U 824  Åsmund (S), troligen har inte Åsmund själv huggit inskriften. 
DR 190  Åver 
DR 192  Åver 
DR 189  Åver (A), se DR 190, 192 
© Skaldic Project Academic Body, unless otherwise noted. Database structure and interface developed by Tarrin Wills. All users of material on this database are reminded that its content may be either subject to copyright restrictions or is the property of the custodians of linked databases that have given permission for members of the skaldic project to use their material for research purposes. Those users who have been given access to as yet unpublished material are further reminded that they may not use, publish or otherwise manipulate such material except with the express permission of the individual editor of the material in question and the General Editor of the volume in which the material is to be published. Applications for permission to use such material should be made in the first instance to the General Editor of the volume in question. All information that appears in the published volumes has been thoroughly reviewed. If you believe some information here is incorrect please contact Tarrin Wills with full details.