Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Augustyn, Beatrijs (1)

Beatrijs Augustyn

1995. De evolutie van het duinecosysteem in Vlaanderen in de Middeleeuwen: antropogene factoren versus zeespiegelrijzingstheorie

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated