Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

Öl Köping48 (Öl Köping48) - Köpings k:a

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Öland
Location: Köpings k:a, Köpings sn, Slättbo hd;
Swedish map: X:1555677 Y:6306080
Google maps: 56.8781,16.7187
RAÄ: Köping 168:1
Links: (image)

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: Öl Köping48 
place: Köpings k:a 
parish: Köpings sn 
district: Slättbo hd 
placement: SHM (17565:1(4)), deponerad i tornet. 
coordinates: 6306080:1555677 
original place?:  
new coords:  
RAÄ number: 168 [objektid=10083401680001] 
rune types:  
cross form:  
period/dating:
style group:  
inscriber:  
material/object: fragment av runsten, gråbrun kalksten 
other: Reliefhuggen, färgspår på ytan, svarta runor. 
reference: ATA Dnr 3430/57 nr 37; BN 113 
image link: http://www.historiska.se/data/?bild=40663  
rune text: ... ...ʀ × suain × bont... ... 
old west norse: ... [epti]r Svein, bónd[a] ... 
original language: ... [æfti]R Svæin, bond[a] ... 
english: ... in memory of Sveinn, (her) husbandsman ...  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC):  
material (PC):  
object/material translation (PC):  

other readings/interpretations

Nottingham rune dictionary words: bondi - æftir

images

Öl Köping48, 1 (g1dpi)
© 2008-