Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

Öl Köping39 (Öl Köping39) - Köpings k:a

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Öland
Location: Köpings k:a, Köpings sn, Slättbo hd;
Swedish map: X:1555677 Y:6306080
Google maps: 56.8781,16.7187
RAÄ: Köping 168:1
Links: (image)

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: Öl Köping39 
place: Köpings k:a 
parish: Köpings sn 
district: Slättbo hd 
placement: SHM (25339:16), deponerad i tornet. 
coordinates: 6306080:1555677 
original place?:  
new coords:  
RAÄ number: 168 [objektid=10083401680001] 
rune types:  
cross form:  
period/dating:
style group:  
inscriber:  
material/object: fragment av runsten, brunviolett kalksten 
other: Reliefhuggen, färgspår: ytor svarta, röda slingor, runor svarta och vita. Samma som gjort Öl Köping38. 
reference: ATA Dnr 3430/57 nr 27; BN 134 
image link: http://www.kms.raa.se/cocoon/bild/show-image.html?id=16000300014018  
rune text: ... ...r si × koþan × kuþ × ... 
old west norse: ... [fǫðu]r/[bróðu]r sinn góðan. Guð ... 
original language: ... [faðu]r/[broðu]r sinn goðan. Guð ... 
english: ... his/her good father/brother. God ...  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC): runestone fragment 
material (PC): stone, limestone, brownish violet 
object/material translation (PC): fragment of runestone, brownish violet limestone 

other readings/interpretations

Nottingham rune dictionary words: goðr - Guð

images

Öl Köping39, 1 (j1dpi)
© 2008-