Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

Öl Köping27 (Öl Köping27) - Köpings k:a

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Öland
Location: Köpings k:a, Köpings sn, Slättbo hd;
Swedish map: X:1555677 Y:6306080
Google maps: 56.8781,16.7187
RAÄ: Köping 168:1
Links: (image)

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: Öl Köping27 
place: Köpings k:a 
parish: Köpings sn 
district: Slättbo hd 
placement: SHM (15535:2, 15535:5) deponerad i tornet. 
coordinates: 6306080:1555677 
original place?:  
new coords:  
RAÄ number: 168 [objektid=10083401680001] 
rune types:  
cross form:  
period/dating:
style group:  
inscriber:  
material/object: 3 fragment av runsten, brunviolett kalksten 
other: Reliefhuggen, yta svart och röd, svart färg i runorna. 
reference: ATA Dnr 3437/57 nr 14 & 29; BN 94, 97 
image link: http://www.kms.raa.se/cocoon/bild/show-image.html?id=16000300014023  
rune text: ... × roþkerþa × a... ... 
old west norse: ... Hróðgerða o[k](?) ... 
original language: ... Hroðgærða o[k](?) ... 
english: ... Hróðgerða and(?) ...  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC):  
material (PC):  
object/material translation (PC):  

other readings/interpretations

Nottingham rune dictionary words: ok

images

Öl Köping27, 1 (j1dpi)
© 2008-