This interface will soon cease to be publicly available. Use the new interface instead. Click here to switch over now.

Cookies on our website

We use cookies on this website, mainly to provide a secure browsing experience but also to collect statistics on how the website is used. You can find out more about the cookies we set, the information we store and how we use it on the cookies page.

Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

Þormóðr Kolbrúnarskáld (Þorm)

11th century; volume 5; ed. R. D. Fulk;

I. Lausavísur (Lv) - 21

This edition is currently in preparation. The biography below may represent a superseded edition, notes and/or an interim or draft version. Do not cite this material without consulting the volume and skald editors.

Þormóðr Bersason’s (Þorm) story is told in Fóstbrœðra saga ‘Saga of the Sworn Brothers’ (Fbr), and on its witness he may be supposed to have been born c. 998 and to have died of a wound received in the battle of Stiklestad in 1030. The saga, however, is untrustworthy as to particulars, as the author seems to have derived most of his information about the poet from the poetry available to him. According to the saga, in childhood he and his friend Þorgeirr Hávarsson each swore that he would avenge the killing of the other if he lived. The latter, at the age of fifteen, avenged the killing of his father, initiating a string of thirteen killings commemorated in Þormóðr’s poem celebrating his sworn brother, ÞorgeirsdrápaDrápa about Þorgeirr’ (Þorgdr). Even though their friendship ended when Þormóðr was about fifteen, Þormóðr travelled to Greenland after Þorgeirr was killed (c. 1024), to take vengeance on the perpetrator Þorgrímr trolli (‘Troll’? see Note to Fbr 29/1) and three of his sons. The poet earned his nickname kolbrúnarskáld ‘Coal-brow’s Poet’ for having composed poetry in praise of Þórbjǫrg kolbrún Glúmsdóttir, though none of these survive (probably for reasons of a moral nature; see Boyer 1990, 80). According to Þormóðar þáttr (Þorm; see Þorm Lv 10-11I) he served King Knútr inn ríki Sveinsson (Cnut the Great) in Denmark before returning to Norway, where he spent the last part of his short life in the service of the king, Óláfr Haraldsson (S. Óláfr). According to a memorable passage in Hkr, on the morning of the battle of Stiklestad he recited Bjarkamál in fornu (Anon Bjark 1-2III) to rouse the king’s troops. For further biographical information, see Finnur Jónsson (1932-3, 31-3), ÍF 6, lii-lxx and Schach (1993).

Lausavísur — Þorm LvV (Fbr)

R. D. Fulk 2012, ‘ Þormóðr Kolbrúnarskáld, Lausavísur’ in Diana Whaley (ed.), Poetry from the Kings’ Sagas 1: From Mythical Times to c. 1035. Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages 1. Turnhout: Brepols, p. 820. <https://skaldic.org/m.php?p=text&i=1466> (accessed 28 January 2022)

stanzas:  10   11   15   16   18   19   20   21   22   23   24   25 

cross-references:  17 = Anon (Vǫlsa) 11I 

for reference only:  18x   19x   20x   21x   22x   23x   24x   25x 

Skj: Þórmóðr Bersason Kolbrúnarskáld: 2. Lausavísur (AI, 281-8, BI, 260-6); stanzas (if different): 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14

in texts: Fbr, Flat, Gramm, Hkr, ÓH, ÓHHkr, ÓHLeg, ÓHÆ, TGT, Vǫlsa, Þorm, ÞormR

SkP info: I, 820

notes: Verses 10, 11, 15, 17-20, 23-25 in OH (Group A1); others in Fbr (Group D)

old edition introduction edition manuscripts transcriptions concordance references search files

 

Note: The following transcriptions have been entered to aid the editing process. These may not have been fully reviewed and checked and may therefore not be reliable. You may wish to consult the manuscript images. Any corrections can be notified to the database editor.

10. NRA52 - 2r/2-2r/4 (RDF)
Loftungo gaftu lengi látr þat er fáfnir átti. þv́ létz mer eɴ | [...]ǽri merkr fránꜵlvns vánir. verþr emc varga mvrþir viþlendr fra þér | [...]an eþa heldr of sió sialdan slícs rę́ttar scal ec vǽtta.
DG8 - 90r/27-90r/30 (RDF)
Loftungu gaftu længi, | latr þat er faðneri atte, þu lezt mer enn mære, mærkr franaluns vaner, værðr emk | varga myrðir, viðlændr fra þer siðan, eða hælldr um sio sialldan, slics rettar | skal ek vætta.
Flat - 105ra/5-105ra/8 (RDF)
loftungu gaftu lengi latr þat er fa | fnnir attí þu letz mer enn mæri merkr fran oluns uonir uerdr em ek uar | ga myrdir uidlendr fra þer sidan edr helldr um sia sialldan sliks rett | ar skal ek uætta·
Tóm - 141r/15-141r/17 (RDF)
Loftungu gafu leíngi· latr þat er fafner atv· þu lezt mier hinn mæ̨rí merckr fran Jo | kuls uaner· verdr er ec uarga mynder· vid lendr fra þier sidan· enn helldr um sik sialldan· sliks ʀettar skal væ̨ | tta·
11. NRA52 - 2r/10-2r/13 (RDF)
Fles | tr of sér hvé fasta fagrbv́nar hef ec túna báþar hendr ór breíðom | barz þíoþkonvngs garþi. eld a ec iǫfri gialda ungr þeím er bregþr hvngri | div́ps ber ec gvll a greípom gráþugs ara báþom.
DG8 - 90r/33-90r/36 (RDF)
Flestr of ser hve fasta, | fagrbuna hævi ek tuna, baðar hændr or brændom, barz þioð konongs g | arðe, Ælld a ec iafri at giallda, ungr þæim er brægð hungri, diups ber ec gull | a græípum, graðogs ar baðom·
Flat - 105ra/14-105ra/16 (RDF)
Flest of ser hue fasta fagr bunar hefui ek tuna badar hendr or bre | idum bardz þiod konungs garde elld a ek iofri giallda ungr þeim er bregdr h | ungri díups ber ek gull agreipum gradugs ara badum
Tóm - 141r/17-141r/19 (RDF)
Flester sía huat festa· fagrbunar ꜳ́ ec tuna· badar | henndr vr bre⸌i⸍idum· bars þíod konungs gardí· Elld ái ec jofari gíallda· ungr þeim er bar hungri· Díups berr | ec gull ꜳ́ greipum· gradugs ara badum·
15. NRA52 - 2v/12-2v/15 (RDF)
Hafa þót | tvmc ec hǽttiɴ hapsǿciandi ef tǿcir hreíns viþ haldi míno hvert land | þegit branda. ríkr vilec meþ þér rǿkir randa liɴz oc fiɴi | rꜵnd berom | v́t á andra æýbꜹ́gs lifa oc dæýia.
DG8 - 90v/11-90v/14 (RDF)
Hava þottomk ek, hæ | ttenn, hap sꝍkiande ef tꝍker, ræins við hallde minu, hvært land þeget br | anda, ʀikr vil ec með þer rꝍker, ranndar linz ok finni, rond berom ut a an | dra, ebaugs liva ok dæyia.
Hb - 89r/15-89r/16 (RDF)
ʀikr vil ek m(e)d þer ręsir randar lindz | enn. svinni. stondum ar avndrum eybeygs. lifa ok deyja.
142x - 104/7-104/10 (VEÞ)
rikr vil ek með þer rækir | randar linnz at sinni | stundum ár ꜳ andra | eybaugs lifa ok deyia |
566ax - 28r/15-28r/18 (VEÞ)
rikr vil ec með þer rækir | randar linnz at sinne | stundum rond berum ut a andra | ey baugs lifa oc deyia ||
papp4x - 128v/16-128v/17 (RDF)
ʀijkur vileg med þier ʀæker  ʀannda linns j vinnd | stunndumm ꜳ̋r ꜳ̋ anndra  Eybaugs lifa ok deya .
Flat - 105ra/47-105ra/50 (RDF)
Hafa þottum | zst ek hættins hafs sækiande ef tækir hreíns uid halldi mínu huert | land þegit branda· rikr uil ek med þer rękir rannda línndz hínn suínne ron | d berum ut a andra eybaugs lifa ok deyía·
Tóm - 141r/30-141r/32 (RDF)
Hafa þꜽttiz ec hꜽtín· hyrs sꜽkíannde ef tꜽker· hreinns uid halldí mínu· huert land þegit branda· ʀikr uil ec med þier ʀꜽker· rannlíngs hinn suínní. ʀaund berum uta ꜳ" anndra· eybaugs lí | fa ok deyía·
16. Flat - 105ra/56-105ra/58 (RDF)
Sex hefíg allz sizst uxu on hiallta ty fio | nir kendr er ek vid styr stundum stalregns boda uegnna þo em ek enn | at mun manna mordz uarliga ordinn uer letum þo þeirra þrito᷎gr skarar bíta |
142x - 69/14-69/21 (RDF)
Sex hefik allz siþan uxum | en hiallta mer fionir | kendr em ek v styr stundum | stalregns boða vegna | þo em ek ok mun manna | morz varliga orðinn | veʀ letum þo þeirra þritugr skarar bita |
566ax - 2v/7-2v/14 (VEÞ)
Sex hefi ec allz siþan uxum | or hiallta mer fiorir | kendr em ec v styr stundum | stalregns boða vegna | þo em ec oc mun manna | morz varliga orðinn | ver letum þo þeirra | þritugr skarar bita |
DG8 - 99r/16-99r/18
Sex hævi ec allz er oro, on hiallta mer fioner, kændr | er mek við styr stundum, stalrengs boða vegna, nu emek enn oc⸍ namk | manna, morð varlegra forðom, ver letom þo þæírra, þritugr scarar — — — — — |
761bx - 487v/14-487v/21 (RDF)
Sex hefik allz siþan uxum (sizt) | on hiallta mer (ty) fionir | kendr em (er) ek við styr stundum | stalregns boþa vegna | þo em ek oc (enn at) mun manna | morþz varliga orþin | ver letu⸜ǫ⸝m þo þeira þritu⸜o᷎⸝gr skarar bita· |
17. Flat - 122ra/54-122ra/55 (RDF)
Sa ek æi fordum þo hefuíg farit vida flent ʀe | dr fyrri fara med beckium? þiggi maurnir þetta blœti enþu adal grimr tak enn vid volsa?
18. Holm2 - 64r/20-64r/22
Breɴomll fyr | iɴan iɴey þꜹ er ver fiɴom lꜹnd tegaz herr m hiorfi hverbiorg fyrir gram veria ys hafi allir | iɴþrøndir col siɴa angr scal kveygt i clvngri kꜹlld ef ec ma vallda.
972x - 489va/12-489va/19 (VEÞ)
Brennum aull fyri innan | Inn eý þau er finnum | laund tregaz her med hiorfi | her-biorg fyri gram veria: | Uss hafa alra husa | Inþrændr kol sinna | angr mun queikt i klungri | Kald ef ek ma valda. |
J2x - 218v/17-218v/25
Brennum ꜹll fyr innann | inney þꜹ er ver finnum | lꜹnd tegaz heʀ með hiorvi | herbiorg fyr gram veria | ys hafi allra husa | innþrændir kol sinna | angr skal kveykt i klungri | kꜹlld ef ec má vallda |
321x - 244/5-244/8 (VEÞ)
Brennum aull fyrer jnnann . jnn ey þꜹ er ver | finnum . lꜹnd tegaz herr med hiorfi . herbiorg fyrir gram veria . | ys hafi allra husa . jnnþrændir kol sinna angr skal kveykt i klun | gri . kaulld ef ek ma vallda . |
73ax - 193v/5-193v/12
Brennum o᷎ll fyrir ínnan · | ínnín þau er ver fínnum · | land tegaz herr m hío᷎ruí · | her bio᷎rg fyr gram vería : | ys takí allra husa · | ínnþræ"ndir kol sínna · | Angr man kueikt í klungri · | ko᷎lld ef ek mꜳ wallda : |
68 - 63v/5-63v/7
Brennom ǫll firir iɴan iɴey þav er ver fiɴom | land tegaz herʀ m hiorvi herdiorfom gram veria ys taki allra hvsa iɴþrændir kol siɴa angr skal | kveyct i klvngri kavld ef æk ma valda.
Holm4 - 59ra/12-59ra/16
Breɴom | oll firir innan inne þꜹ er veor finnum. land tegaz | herr með hiorue hverbiorg firir gram verea. Ys ha | fe allra husa. iɴþrendir kol sinna. angr skal | kveykt i klungre kꜹlld ef ec ma uallda |
61 - 122ra/8-122ra/12
Brennum oll firir iɴan iɴan | ey þꜹ at ver fiɴum land tegaz heʀ med hiorví herbor | g firir gram veria yshafi allra husa íɴþræ"̨ndir kolsi | nna angr mun kveck i klungri kaulld ef ek mꜳ́ vallda·
325V - 77va/7-77va/11
Breɴum allz firir iɴan inni þav | er ver fiɴum lond tegaz heʀ med hiorvi | hver biorg firir gram veria-yss hafi allra husa | inn þrændir kol siɴa angr skulv kvekt i | klungri kolld ef ek ma vallda
325VII - 35r/40-35r/41
Breɴom oll firir iɴann iɴæy þꜹ er ver fiɴom. land tægaz herʀ m hiꜵrvi hver biæ⸌o⸍rg firir | gram v[…] ys…]afi allra husa iɴþræɴdir kol siɴa. angr scal kvæykt i klungri. kolld ef ec ma vallda.
Bb - 195ra/24-195ra/28
Brennvm oll fyrir | jnnan jnni þꜹ er ver finnum land tegazt her | m fiorfi her borg firir garam vería ys hafi allra | husa jnn þrendir kuol fínna angr mun | keyckt j klungri kolld ef ek ma gi?v?allda |
Flat - 122va/57-122va/59
Brennum oll firir ínnann ínnen þau er ver finnum land skulum huer med híor | ui herbiorgum grams veria· yss· hafui allra husa Jnnþndr kol sínna angr | mun kuæigt j klungri kalld ef ek ma uallda·
Tóm - 152v/4-152v/6
Brénn | um aull fyr Jnnan Jnne þau er uer finnum. lannd tegazt herr med híorfí· her borg firir gram vería· ys haví allra husa jnn | þrꜽnder kol sínna· angr mun kueikt J klungri kuld ef ec mꜳ" ʀada //
Kx - 455v/11-455v/18
Breɴom ǫll fyr iɴan | iɴey þꜹ er ver fiɴom | land tegaz heʀ með hiorvi | hverbiorg fyr gram vera | ys hafe allra husa | iɴþro᷎ndir kol siɴa | angr skal kveyct i klungri | kǫll ef ec ma valda |
Hb - 88v/29-88v/32
Brennvm oll fyri | innan innin þꜹ er vęr finnvm. land. skal heʀ m(e)d hiorvi hver biorg fyri | gram veria. ys taki allra hvsa inn þrendir kol sinna angr mvn kv | eykt i klvngri kolld ef ek ma vallda;
142x - 102/17-102/24
Brennum oll fyr innan | inney þau er ver finnum | land skal heim með hiorfi | hver borg fyr gram veria | ys taki allra husa | innþrændir kol sinna | angr man kveikt i klungri | kaulld ef ek ma vallda |
566ax - 26v/9-26v/16
Brennum oll fyrir innann | inn ey þau er ver finnum | land skal heim með hiorfi | hver borg fyrir gram veria | ys taki allra husa | innþrændir kol sinna | angr man kveikt i klungri | kaulld ef ek ma vallda |
141x - 50r/13-50r/20
Brennom oll fyrir innann | inney þꜹ er ver finnom | land scal heim með hiorvi | hver bær fyrir gram veria | ys taca allra husa | innþrændir kolsvinna | angr man kveict i klungri | kꜹlld ef ec ma vallda |
papp4x - 128r/24-128r/27 (RDF)
Brennvmm oll fyr jnnann , jnni þau er vier | finnumm , land skal hier med hiorvi , hun biorgumm so veria , yss | taki allra hvsa , jnn þrænnder kol sinna , anngur skal kueikt | j klunngri , kolld ef eg ma vallda , .
18x. Holm2 - 64r/20-64r/22 (RDF)
Breɴomll fyr | iɴan iɴey þꜹ er ver fiɴom lꜹnd tegaz herr m hiorfi hverbiorg fyrir gram veria ys hafi allir | iɴþrøndir col siɴa angr scal kveygt i clvngri kꜹlld ef ec ma vallda.
972x - 489vb/19-489vb/26 (VEÞ)
Brennum all fýrer innan | in Eý tau er wer finnom | laund teger heriar med fior | fi. Huerburg fýrer gram | weria ýshafi allir Intrőn | der kol sinna angrer skall | kunnigt i klýngri kauld ef | ek ma radha. |
972x - 489va/12-489va/19 (VEÞ)
Brennum aull fyri innan | Inn eý þau er finnum | laund tregaz her med hiorfi | her-biorg fyri gram veria: | Uss hafa alra husa | Inþrændr kol sinna | angr mun queikt i klungri | Kald ef ek ma valda. |
J2x - 218v/17-218v/25 (RDF)
Brennum ꜹll fyr innann | inney þꜹ er ver finnum | lꜹnd tegaz heʀ með hiorvi | herbiorg fyr gram veria | ys hafi allra husa | innþrændir kol sinna | angr skal kveykt i klungri | kꜹlld ef ec má vallda |
73ax - 193v/5-193v/12 (RDF)
Brennum o᷎ll fyrir ínnan · | ínnín þau er ver fínnum · | land tegaz herr m hío᷎ruí · | her bio᷎rg fyr gram vería : | ys takí allra husa · | ínnþræ"ndir kol sínna · | Angr man kueikt í klungri · | ko᷎lld ef ek mꜳ wallda : |
Holm4 - 59ra/12-59ra/16
Breɴom | oll firir innan inne þꜹ er veor finnum. land tegaz | herr með hiorue hverbiorg firir gram verea. Ys ha | fe allra husa. iɴþrendir kol sinna. angr skal | kveykt i klungre kꜹlld ef ec ma uallda |
325VII - 35r/40-35r/41 (RDF)
Breɴom oll firir iɴann iɴæy þꜹ er ver fiɴom. land tægaz herʀ m hiꜵrvi hver biæ⸌o⸍rg firir | gram v[…] ys[…]afi allra husa iɴþræɴdir kol siɴa. angr scal kvæykt i klungri. kolld ef ec ma vallda.
325V - 77va/7-77va/11 (RDF)
Breɴum allz firir iɴan inni þav | er ver fiɴum lond tegaz heʀ med hiorvi | hver biorg firir gram veria-yss hafi allra husa | inn þrændir kol siɴa angr skulv kvekt i | klungri kolld ef ek ma vallda
61 - 122ra/8-122ra/12 (RDF)
Brennum oll firir iɴan iɴan | ey þꜹ at ver fiɴum land tegaz heʀ med hiorví herbor | g firir gram veria yshafi allra husa íɴþræ"̨ndir kolsi | nna angr mun kveck i klungri kaulld ef ek mꜳ́ vallda·
Flat - 122va/57-122va/59 (RDF)
Brennum oll firir ínnann ínnen þau er ver finnum land skulum huer med híor | ui herbiorgum grams veria· yss· hafui allra husa Jnnþndr kol sínna angr | mun kuæigt j klungri kalld ef ek ma uallda·
68 - 63v/5-63v/7 (RDF)
Brennom ǫll firir iɴan iɴey þav er ver fiɴom | land tegaz herʀ m hiorvi herdiorfom gram veria ys taki allra hvsa iɴþrændir kol siɴa angr skal | kveyct i klvngri kavld ef æk ma valda.
Bb - 195ra/24-195ra/28 (RDF)
Brennvm oll fyrir | jnnan jnni þꜹ er ver finnum land tegazt her | m fiorfi her borg firir garam vería ys hafi allra | husa jnn þrendir kuol fínna angr mun | keyckt j klungri kolld ef ek ma gi?v?allda |
Tóm - 152v/4-152v/6 (RDF)
Brénn | um aull fyr Jnnan Jnne þau er uer finnum. lannd tegazt herr med híorfí· her borg firir gram vería· ys haví allra husa jnn | þrꜽnder kol sínna· angr mun kueikt J klungri kuld ef ec mꜳ" ʀada //
Kx - 455v/11-455v/18 (RDF)
Breɴom ǫll fyr iɴan | iɴey þꜹ er ver fiɴom | land tegaz heʀ með hiorvi | hverbiorg fyr gram vera | ys hafe allra husa | iɴþro᷎ndir kol siɴa | angr skal kveyct i klungri | kǫll ef ec ma valda |
DG8 - 99v/6-99v/8
Srænnum oll firir innan, innæy þau er ver finn | um, lond tegazt hærr með hiorvi, hvær biorg firir gram væria; hyss have allra — | in þrꝍnder kol sinna, angr skal quærkt i klungri, kolld er ek ma vallda.
Hb - 88v/29-88v/32 (RDF)
Brennvm oll fyri | innan innin þꜹ er vęr finnvm. land. skal heʀ m(e)d hiorvi hver biorg fyri | gram veria. ys taki allra hvsa inn þrendir kol sinna angr mvn kv | eykt i klvngri kolld ef ek ma vallda;
142x - 102/17-102/24 (RDF)
Brennum oll fyr innan | inney þau er ver finnum | land skal heim með hiorfi | hver borg fyr gram verja | ys taki allra husa | innþrændir kol sinna | angr man kveikt i klungri | kaulld ef ek ma vallda |
566ax - 26v/9-26v/16 (VEÞ)
Brennum oll fyrir innann | inn ey þau er ver finnum | land skal heim með hiorfi | hver borg fyrir gram veria | ys taki allra husa | innþrændir kol sinna | angr man kveikt i klungri | kaulld ef ek ma vallda |
141x - 50r/13-50r/20 (VEÞ)
Brennom oll fyrir innann | inney þꜹ er ver finnom | land scal heim með hiorvi | hver bær fyrir gram veria | ys taca allra husa | innþrændir kolsvinna | angr man kveict i klungri | kꜹlld ef ec ma vallda |
papp4x - 128r/24-128r/27 (RDF)
Brennumm oll fyr Jnnann  Jnnj þau er vier | finnumm  land skal hier med hiorvi  hun biorgumm so veria  yss | taki allra husa  Jnn þrænnder kol sinna  anngur skal kueikt | J klunngri , kolld ef eg ma vallda .
19. Holm2 - 64v/19-64v/21
Ala þryngr at eli ꜹr scilandi miclo scylldv | eigi scelcnir hꜹllda scalmꜹlld vex nv falma. bvvmc við socn en slęcni seɢr | scyli ord of forþaz er at geirþingi gꜹngvm gvɴ reifr m oleifi.
972x - 494va/3-494va/10 (VEÞ)
Ala þraungr at eli | aur stiklanda miklo | skildu ey skielkner hauldar | Skalm-auld vex nu falma: | buumc vit sokn en slæcni | seggir skili ord of forþaz | er at geýr-þingi gaungum | gunnreifir med Oleifi. |
J2x - 219v/13-219v/20
Ala þrǫngr at eli | ꜹrstiklandi miclo | scylldu ei skelknir hꜹlldar | scalm ꜹlld vex nu falma | buumz v sokn enn slækni | sæɢr scyli orð of oþaz | er at geirþinge gꜹngom | gunnreifir með Óleifi |
321x - 246/4-246/7
Ala þreyngr at eli. aur stiklanda miklu. sky | lldu ei skeskner haulldar. skalmaulld vex nu palma bun | iz vid sokn en slækni. seɢr skyli ord of fordaz er at geir | þingi gaungum. gunnreip med oleifi. |
68 - 64r/1-64r/3
Ala þravngr at eli avrsticlande miklo skyldo eigi skelknir | havldar skalmavld vex nv falma bvvmk viþ sokn eɴ slæcni seggr skyli orþ vm forþaz | er at geirþinge gavngom gvɴreifs med oleifi.
Bæb - 4ra/32-4rb/3
Ala þro᷎ngr at elí o᷎r | stiklandi miklu. skylldu æi skelknir haull | dar skálm o᷎lld vex nu fꜳlma buumz || vid sokn enn slækní seɢr skuli ord vm for | ðaz. er at gæír þíngí go᷎ngum gunnʀæifs | m olæifi
Holm4 - 59va/19-59va/23
Ala þrøngr at ele ꜹrsticlan | de miclom skylldo eigi skelknir hꜹlldar skalm | olld vex nu falma. buumz v socn eɴ slek | ni seggr skyle orð um forðaz. er at geir þin | ge gongum gunnreifir m oleife.
61 - 122rb/37-122va/2
Ala | þraungr at eli aurstiklandar miklu skylldu eigi skel | knir haulldar skalmaulld vex nu falmra buumz (vid) | sokn enn slæknir seɢr skyli ord vm fordaz | er at g | eírþíngi gaungvm | guɴreifr med oleifi.
325V - 78ra/20-78ra/25
Ala þravgr at eli | auʀ stiklandi miklv skylldv eigi skel | knir havldar skam avlld vex nu falma | bvvmz v sokn en slækni seɢr skyli | orð of forðaz er at geirþingi gavngvm | ɢunnreifir m olefi·
325VII - 35v/25-35v/26
Ala þrengr at æli ꜹrsticlanda miklu scylldo eigi skælcnir hꜹlldar scalmꜵlld vax nu fal | mA buumk við socn en slækni sæggr scyli orð um forðaz er at geirðingi gꜹngum guɴræifir m olæifi.
Bb - 195va/28-195va/33
Ala· þrong at ęli | ꜹ́r stiklanda mícklv skyldv eigi skelknir | hꜹlldar skalmꜵlld vex nu falma by- | vmz vid sokn en slekní segr scyli ⸌ord⸍ of for | dazt er at geír þíngi gꜹngum gunreifir m oleifi.
Flat - 123ra/2-123ra/5
Ala þro᷎ng | at eli o᷎r stiklanda myklu skilldu æi skelknir haulldar skalm olld uex | nu falma buumzst vid sokn en slæknir seggir skulu ord um fordazst er | at geir þinge gaungum gunnræifir med ólæífe·
Tóm - 152v/38-152v/38
Ala þraungr ath eli· aurstiklannda micklu· skylldu eigi skelknir haulldar | skalm aulld vex nu falma· huílzt vít sokn enn slꜽkner· seggr skylá (?written on?) ord vm fordazt. er ath geír þin | gi gaungum· gunnʀeifr med oleífí·
Kx - 457v/3-457v/10
Ala þreyngr at eli | ǫrsticlandi miclo | scyldo eigi scelcnir hꜹ́ldar | scalmǫlld vex nu falma | buumz v sócn eɴ slo᷎cni | seɢr scyli orð um fǫrðaz | er at geirþingi gongum | guɴreifr með Oleifi |
DG8 - 100v/20-100v/23
Ola þrꝍngr at ele, aul | stiklanda miklu, skilldu æigi skiælcner haulldar, skalmolld er nu fal | ma, buumc við socn en slækenn, sæggr skuli orð um forðazt, er at | gæir þingi gangum, gunlæifr með olæivi.
Hb - 89r/9-89r/10
Ala. þrong at eli ꜹrstiklandi mi | klv. skylldv eigi skelkner havlldar. skalm olld vex nv falma.
142x - 103/21-103/28
Ala þraungr at eli | ꜹrstiklandi miklu | skylldu ei skelknir hauldar | skalm olld vex nu falma | brꜹt komumz ver ef veitum | valtafn frekum hrafni | vizk eigum þvi voga | viɢruðr eða her liɢium |
566ax - 27v/18-28r/6
Ala þraungr at eli | of ⸌or⸍ stiklandi miklu || skylldu ei skelknir haulldar | skalm ǫlld vex nu falma | braut komumz ver ef veitum | valtafn frekum hrafni | vist eigum þat voga | viɢruðr eða her liɢium |
papp4x - 128v/7-128v/10 (RDF)
Ala þraumar ad jeli , ad sticklanndi micklu , skilldu ey ske | lcku haulldar , skalm aulld vexnu falma , Braut komuns | vier þo ad veitumm , valtafn frekumm hrafni , vijst eigumm | var voga , vijgrudur edvr hier liggiumm , .
19x. Holm2 - 64v/19-64v/21 (RDF)
Ala þryngr at eli ꜹr scilandi miclo scylldv | eigi scelcnir hꜹllda scalmꜹlld vex nv falma. bvvmc við socn en slęcni seɢr | scyli ord of forþaz er at geirþingi gꜹngvm gvɴ reifr m oleifi.
972x - 494vb/1-494vb/6 (VEÞ)
skýldu eigni skelgner haul | da skalmu uld wex nu falma, | buums wid Sokn en sla̋kni settr | Skýli ord of fordas er at geir | tingi gaungum gumreifer med | Oleifi.
972x - 494va/3-494va/10 (VEÞ)
Ala þraungr at eli | aur stiklanda miklo | skildu ey skielkner hauldar | Skalm-auld vex nu falma: | buumc vit sokn en slæcni | seggir skili ord of forþaz | er at geýr-þingi gaungum | gunnreifir med Oleifi. |
J2x - 219v/13-219v/20 (RDF)
Ala þrǫngr at eli | ꜹrstiklandi miclo | scylldu ei skelknir hꜹlldar | scalm ꜹlld vex nu falma | buumz v sokn enn slækni | sæɢr scyli orð of oþaz | er at geirþinge gꜹngom | gunnreifir með Óleifi |
73ax - 194v/13-194v/20 (RDF)
Ala þro᷎ngr at elí · | o᷎r stiklandí miklu · | skylldu æi skelknir haulldar · | skálm o᷎lld vex nu fꜳlma : | buumz við sokn slækní · | seɢr skulí orð vm forðaz · | er at gæír þíngí go᷎ngum · | gunnʀæífs m olæífí : |
Holm4 - 59va/19-59va/23 (RDF)
Ala þrøngr at ele ꜹrsticlan | de miclom skylldo eigi skelknir hꜹlldar skalm | olld vex nu falma. buumz v socn eɴ slek | ni seggr skyle orð um forðaz. er at geir þin | ge gongum gunnreifir m oleife.
325VII - 35v/25-35v/26 (RDF)
Ala þrengr at æli ꜹrsticlanda miklu scylldo eigi skælcnir hꜹlldar scalmꜵlld vax nu fal | mA buumk við socn en slækni sæggr scyli orð um forðaz er at geirðingi gꜹngum guɴræifir m olæifi.
325V - 78ra/20-78ra/25 (RDF)
Ala þravgr at eli | auʀ stiklandi miklv skylldv eigi skel | knir havldar skam avlld vex nu falma | bvvmz v sokn en slækni seɢr skyli | orð of forðaz er at geirþingi gavngvm | ɢunnreifir m olefi·
61 - 122rb/37-122va/2 (RDF)
Ala | þraungr at eli aurstiklandar miklu skylldu eigi skel | knir haulldar skalmaulld vex nu falmra buumz (vid) | sokn enn slæknir seɢr skyli ord vm fordaz | er at g | eírþíngi gaungvm | guɴreifr med oleifi.
Flat - 123ra/2-123ra/5 (RDF)
Ala þro᷎ng | at eli o᷎r stiklanda myklu skilldu æi skelknir haulldar skalm olld uex | nu falma buumzst vid sokn en slæknir seggir skulu ord um fordazst er | at geir þinge gaungum gunnræifir med ólæífe·
68 - 64r/1-64r/3 (RDF)
Ala þravngr at eli avrsticlande miklo skyldo eigi skelknir | havldar skalmavld vex nv falma bvvmk viþ sokn eɴ slæcni seggr skyli orþ vm forþaz | er at geirþinge gavngom gvɴreifs med oleifi.
Bb - 195va/28-195va/33 (RDF)
Ala· þrong at ęli | ꜹ́r stiklanda mícklv skyldv eigi skelknir | hꜹlldar skalmꜵlld vex nu falma by- | vmz vid sokn en slekní segr scyli ⸌ord⸍ of for | dazt er at geír þíngi gꜹngum gunreifir m oleifi.
Tóm - 152v/38-152v/38 (RDF)
Ala þraungr ath eli· aurstiklannda micklu· skylldu eigi skelknir haulldar | skalm aulld vex nu falma· huílzt vít sokn enn slꜽkner· seggr skylá (?written on?) ord vm fordazt. er ath geír þin | gi gaungum· gunnʀeifr med oleífí·
Kx - 457v/3-457v/10 (RDF)
Ala þreyngr at eli | ǫrsticlandi miclo | scyldo eigi scelcnir hꜹ́ldar | scalmǫlld vex nu falma | buumz v sócn eɴ slo᷎cni | seɢr scyli orð um fǫrðaz | er at geirþingi gongum | guɴreifr með Oleifi |
DG8 - 100v/20-100v/23 (RDF)
Ola þrꝍngr at ele, aul | stiklanda miklu, skilldu æigi skiælcner haulldar, skalmolld er nu fal | ma, buumc við socn en slækenn, sæggr skuli orð um forðazt, er at | gæir þingi gangum, gunlæifr með olæivi.
Hb - 89r/9-89r/10 (RDF)
Ala. þrong at eli ꜹrstiklandi mi | klv. skylldv eigi skelkner havlldar. skalm olld vex nv falma.
142x - 103/21-103/28 (RDF)
Ala þraungr at eli | ꜹrstiklandi miklu | skylldu ei skelknir hauldar | skalm olld vex nu falma | brꜹt komumz ver ef veitum | valtafn frekum hrafni | vizk eigum þvi voga | viɢruðr eða her liɢium |
566ax - 27v/18-28r/6 (VEÞ)
Ala þraungr at eli | of ⸌or⸍ stiklandi miklu || skylldu ei skelknir haulldar | skalm ǫlld vex nu falma | braut komumz ver ef veitum | valtafn frekum hrafni | vist eigum þat voga | viɢruðr eða her liɢium |
141x - 51v/27-52r/3 (VEÞ)
Ala þrǫng at eli | ǫr sticlanda miclo | skylldu ei skelknir holldar , | skalm olld vex nu falma | buumz v sokn enn slæknir || seɢir scolo orþum forþaz | er at geirþinge gengum | gunnræifir með Oleife |
papp4x - 128v/7-128v/10 (RDF)
Ala þraumar ad Jeli  ad sticklanndi micklu  skilldu ey ske | lcku haulldar  skalm aulld vexnu falma  Braut komuns | vier þo ad veitumm , valtafn frekumm hrafni  vijst eigumm | var voga  vijgrudur edvr hier liggiumm .
Bæb - 4ra/32-4rb/3 (RDF)
Ala þro᷎ngr at elí o᷎r | stiklandi miklu. skylldu æi skelknir haull | dar skálm o᷎lld vex nu fꜳlma buumz || vid sokn enn slækní seɢr skuli ord vm for | ðaz. er at gæír þíngí go᷎ngum gunnʀæifs | m olæifi
321x - 246/4-246/7 (VEÞ)
Ala þreyngr at eli. aur stiklanda miklu. sky | lldu ei skeskner haulldar. skalmaulld vex nu palma bun | iz vid sokn en slækni. seɢr skyli ord of fordaz er at geir | þingi gaungum. gunnreip med oleifi. |
20. Holm2 - 65r/7-65r/9
þer mvn ec eɴ vɴz ꜹþrvm allvaldr nait scalldvm ner | vettir þv þeirra þingdiarfr vm kne hvarfa. brꜹt comvmc ver þott veitim valtafn frecvm hrafni vizc eigi þat | vaga viɢrvdr eþa þar liɢiom. |
972x - 496va/30-497va/4 (VEÞ)
Þier mun ek enn uns audrum | allvaldr nait skaldum | nær væntir þu þeirra | þing-diarfr fyri knie huarfa || brott komumz vier þo at veittim | val-tafn frekum hrafni | vist eigi þat vaga | viggrudr eþa þar liggiom. |
J2x - 220v/5-220v/12
Þer mvn ec enn unnz ꜹðrom || allvalldr nair scaldum | nær væntir þu þeira | þingdiarfr fyr kne hvarfa | brott komumz ver þo at veitim | valtafn frekum hrafne | vikz æigi þat vaga | viɢruþr æþa þar liɢiom
321x - 247/9-247/12
þer mun unz audrum. allvalldr nair skalldum. nær væ | tter þu þeira þingdiarfr fyrer kne hvarfa. brꜹt komumz | ver þo at veitim. valtafn frekum rafni vizk eigi þad va | ga. viggrudr eda her liɢium. |
Bæb - 4va/11-4va/11
Þer man ek enn unnz o᷎ðrum all | valldr nꜳír skálldum. nęr vęntir þu | þeirra þíngdíarfr fyrir kne huarfa brꜹt | komumz ver þo at væítím valtafn fre| kum hrafní. vínnz æigi þat vága víɢʀuðr | eða her liɢíum. |
68 - 64r/28-64r/29
Þer mvn æk eɴ vɴz auðrom allvaldr nair skaldom ner væntir þv þeirra þingdiarfr fyr kne hvarfa | bravt komumz ver þott veitim valtafn frekom rafni vitzc eigi þat vaga | vigrudr eþa her liɢiom.
Holm4 - 60ra/6-60ra/11
Þer man | ec enn unnz oðrum allualldr nair scalldum ner | veitir þu þeiʀa þingdiarfr um kne huarfa. | brꜹt kommz ver þott veitim valtafn fre | kum rafne. Vit?z eige þat vaga uiɢruðr eða | her liɢium. |
61 - 122vb/12-122vb/16
Þer mun ek en | unz audrum allualldr nꜳir skalldum næʀr vættir | þu þeirra þíngdiarfr firir kne huarfa brott komumz ver | þott veítím valtafn frekum hrafni vítz eigi þat vꜳga | víggruɴr eþa þar liggium·
75e 4 - 1ra/4-1ra/8
Þier mun ec eɴ | uɴz audrum ? allvalldr nair scalldi ? nær vættir | [?] þingdiarfr of kne hvarfa ? braut ko | mumz þoat veitím ? valfall frekom hrafni | vítz eigi þat vaga ? vígrudr eda þar liɢium . |
325V - 78va/19-78va/24
þer mun ek enn | vndz avðrum allv | alldr nair skallda nær væntir þv | þeirra þing diarfr vm kne hvarfa? burt k | omvmz ver þott veitvm valtafn frekvm | hrafni veizt eigi þat vaga viɢrvdr eða her liɢiom |
325VII - 36r/3-36r/4
Þer mun ec ?eɴ? vnz ꜵðrum allvalldr naer scalldom cnǽr vǽittir þv þrottar þíngdiarfr vm kne hvarfa? braut komumz ver þo | at væitim valtafɴ frækum ʀafne. Vitz æigi ec þat vaga viggruðr eþa har liggium. |
Bb - 196rb/19-196rb/24
þier | mun ek en vnz odrvm all valldr naer skall | dvm nęr vęntir þv þeira þingdiarfr firir kne· | hvarfla brott komvmzt ver þott veiteím valta- | fn frekvm hrafnní vizk eigi þar vaga vigrvdr | æda þer· liggivm
Flat - 123rb/16-123rb/19
Þer mun ek | enn unnz o᷎drum alualldr naír skalldum nær vættir þu þeirra þing diarfr vm | kne huarfla braut komumzst ver þo væitim valtafnn frekum hrafnní vist e | ígum þat unga uíggrudr edr þar liggiu
Tóm - 153r/20-153r/20
Þier mun ec enn unnz audrum? alualldr naít skalldum? nꜽr vꜽnnter þu þeirra? þíng diarfr | um kne huarfa? braut kuomumzt uꜽr þott veítum. val tafn frekum hrafní? veízt eigi þat uaga víggrodr | edr híer líggium |
Kx - 458v/-1-459r/7
Þer mun ec ⸌eɴ⸍ uɴz ǫþrom || allvaldr náit skaldum | ner vættir þu þeira | þingdiarfir vm kne hvarfa | brꜹt comumz ver þo at veitim | valtafn frekom hrafne | viz eigi þat vága | viɢruðr eþa her liɢiom
DG8 - 100v/23-100v/26
Ner man ek enn unz aðrum, | allvalldr naeð skalldom, nær vænter þu þæirra, þingdiarfr úm kne hvar | va, braut komom ver þo at væitim, valtamn frekom ramne, vist æigú þæir | vnga, viggruðr eða her liggiúm
Hb - 89r/10-89r/12
brott | komvmz vęr. en vęttir valtafn frekum hrafni vex eigi þar vaga vi | ɢrvdr eda her liɢivm.
142x - 104/3-104/6
Ytr mun ek enn unnz auðrum | alvalldr nair skalldum | næʀ væntir þu þeiʀa | þingdiarfr fyr kne hvarfla |
142x - 103/25-103/28
brꜹt komumz ver ef veitum | valtafn frekum hrafni | vizk eigum þvi voga | viɢruðr eða her liɢium |
566ax - 28r/11-28r/18
Þer mun ec enn unz oðrum | allvalldr nair skalldum | næʀ væntir þu þeiʀa | þingdiarfr um kne hvarfla | rikr vil ec með þer rækir | randar linnz at sinne | s[...]undum rond berum ut a andra | eybaugs lifa oc deyia ||
papp4x - 128v/14-128v/17 (RDF)
þier mun eg enn vns ∙ odrumm | alls valldvr naer skalldumm , mier vænnter þu þeirra , þinngdiarfur | fyr knie hvarfa , ʀijkur vileg med þier ʀæker , ʀannda linns j vinne | stunndvmm ꜳ̋r ꜳ̋ anndra , Eybaugs lifa ok deya , .
20x. Holm2 - 65r/7-65r/9 (RDF)
þer mvn ec eɴ vɴz ꜹþrvm allvaldr nait scalldvm ner | vettir þv þeirra þingdiarfr vm kne hvarfa. brꜹt comvmc ver þott veitim valtafn frecvm hrafni vizc eigi þat | vaga viɢrvdr eþa þar liɢiom. |
972x - 496vb/43-497vb/6 (VEÞ)
Thär mun ek | en unnas audrum alwaldr || nait Skaldum uer vetter tu | thera tingdiarfr um kna̋ huer | fa. braut komums wer tott | weitin wal tafn frekum hraf | ni witzt eigin that waga | wigruder edha thar liggiom. |
972x - 496va/30-497va/4 (VEÞ)
Þier mun ek enn uns audrum | allvaldr nait skaldum | nær væntir þu þeirra | þing-diarfr fyri knie huarfa || brott komumz vier þo at veittim | val-tafn frekum hrafni | vist eigi þat vaga | viggrudr eþa þar liggiom. |
J2x - 220v/5-220v/12 (RDF)
Þer mvn ec enn unnz ꜹðrom || allvalldr nair scaldum | nær væntir þu þeira | þingdiarfr fyr kne hvarfa | brott komumz ver þo at veitim | valtafn frekum hrafne | vikz æigi þat vaga | viɢruþr æþa þar liɢiom
73ax - 195r/24-195r/31 (RDF)
Þer man ek en unz o᷎ðrum · | allvalldr nꜳír skalldum · | nęr vęntir þu vent þeirra · þíngdíarfr fyr kne huarfa : | bꜹt komumz ver þo at væitím · | valtafn frekum hrafní · | vínnz æigi þat vága · | viɢʀuðr eða her líɢíum : |
Holm4 - 60ra/6-60ra/11 (RDF)
Þer man | ec enn unnz oðrum allualldr nair scalldum ner | veitir þu þeiʀa þingdiarfr um kne huarfa. | brꜹt kommz ver þott veitim valtafn fre | kum rafne. Vit?z eige þat vaga uiɢruðr eða | her liɢium. |
325VII - 36r/3-36r/4 (RDF)
Þer mun ec ?eɴ? vnz ꜵðrum allvalldr naer scalldom cnǽr vǽittir þv þrottar þíngdiarfr vm kne hvarfa? braut komumz ver þo | at væitim valtafɴ frækum ʀafne. Vitz æigi ec þat vaga viggruðr eþa har liggium. |
325V - 78va/19-78va/24 (RDF)
þer mun ek enn | vndz avðrum allv | alldr nair skallda nær væntir þv | þeirra þing diarfr vm kne hvarfa? burt k | omvmz ver þott veitvm valtafn frekvm | hrafni veizt eigi þat vaga viɢrvdr eða her liɢiom |
61 - 122vb/12-122vb/16 (RDF)
Þer mun ek en | unz audrum allualldr nꜳir skalldum næʀr vættir | þu þeirra þíngdiarfr firir kne huarfa brott komumz ver | þott veítím valtafn frekum hrafni vítz eigi þat vꜳga | víggruɴr eþa þar liggium·
Flat - 123rb/16-123rb/19 (RDF)
Þer mun ek | enn unnz o᷎drum alualldr naír skalldum nær vættir þu þeirra þing diarfr vm | kne huarfla braut komumzst ver þo væitim valtafnn frekum hrafnní vist e | ígum þat uoga uíggrudr edr þar liggiu
68 - 64r/28-64r/29 (RDF)
Þer mvn æk eɴ vɴz auðrom allvaldr nair skaldom ner væntir þv þeirra þingdiarfr fyr kne hvarfa | bravt komumz ver þott veitim valtafn frekom rafni vitzc eigi þat vaga | vigrudr eþa her liɢiom.
Bb - 196rb/19-196rb/24 (RDF)
þier | mun ek en vnz odrvm all valldr naer skall | dvm nęr vęntir þv þeira þingdiarfr firir kne· | hvarfla brott komvmzt ver þott veiteím valta- | fn frekvm hrafnní vizk eigi þar vaga vigrvdr | æda þar· liggivm
Tóm - 153r/20-153r/20 (RDF)
Þier mun ec enn unnz audrum? alualldr naít skalldum? nꜽr vꜽnnter þu þeirra? þíng diarfr | um kne huarfa? braut kuomumzt uꜽr þott veítum. val tafn frekum hrafní? veízt eigi þat uaga víggrodr | edr híer líggium |
Kx - 458v/-1-459r/7 (RDF)
Þer mun ec ⸌eɴ⸍ uɴz ǫþrom || allvaldr náit skaldum | ner vættir þu þeira | þingdiarfir vm kne hvarfa | brꜹt comumz ver þo at veitim | valtafn frekom hrafne | viz eigi þat vága | viɢruðr eþa her liɢiom
DG8 - 100v/23-100v/26 (RDF)
Ner man ek enn unz aðrum, | allvalldr naeð skalldom, nær vænter þu þæirra, þingdiarfr úm kne hvar | va, braut komom ver þo at væitim, valtamn frekom ramne, vist æigú þæir | vnga, viggruðr eða her liggiúm
Hb - 89r/14-89r/15 (RDF)
Þer mvn ek enn vndz odrum allvalldr nair skalldum ner vęttir þv þeira | þingdiarfr fyr kne. hvarfa.
Hb - 89r/10-89r/12 (RDF)
brott | komvmz vęr. en vęttir valtafn frekum hrafni vex eigi þar vaga vi | ɢrvdr eda her liɢivm.
142x - 104/3-104/6 (RDF)
Ytr mun ek enn unnz auðrum | alvalldr nair skalldum | næʀ væntir þu þeiʀa | þingdiarfr fyr kne hvarfla |
142x - 103/25-103/28 (RDF)
brꜹt komumz ver ef veitum | valtafn frekum hrafni | vizk eigum þvi voga | viɢruðr eða her liɢium |
566ax - 28r/11-28r/18 (VEÞ)
Þer mun ec enn unz oðrum | allvalldr nair skalldum | næʀ væntir þu þeiʀa | þingdiarfr um kne hvarfla | rikr vil ec með þer rækir | randar linnz at sinne | s[...]undum rond berum ut a andra | eybaugs lifa oc deyia ||
566ax - 28r/3-28r/6 (RDF)
braut komumz ver ef veitum | valtafn frekum hrafni | vist eigum þat voga | viɢruðr eða her liɢium |
141x - 53r/13-53r/20 (VEÞ)
Þer mon ec enn unz oðrom . | allvalldr nair scalldom | nær veitir þu þeiʀa | þingdiarfr um kne hvarfla | brꜹt comumz ver þo veitim | valtafn frekom Rafne | vist eigom þat voga | viɢruþr eþr þar liɢiom |
papp4x - 128v/14-128v/16 (RDF)
þier mun eg enn vns · odrumm | alls valldvr naer skalldumm  mier vænnter þu þeirra  þinngdiarfur | fyr knie huarfa 
Bæb - 4va/11-4va/11 (RDF)
Þer man ek enn unnz o᷎ðrum all | valldr nꜳír skálldum. nęr vęntir þu | þeirra þíngdíarfr fyrir kne huarfa brꜹt | komumz ver þo at væítím valtafn fre| kum hrafní. vínnz æigi þat vága víɢʀuðr | eða her liɢíum. |
75e 4 - 1ra/4-1ra/8 (RDF)
Þier mun ec eɴ | uɴz audrum ? allvalldr nair scalldi ? nær vættir | [?] þingdiarfr of kne hvarfa ? braut ko | mumz þoat veitím ? valfall frekom hrafni | vítz eigi þat vaga ? vígrudr eda þar liɢium . |
321x - 247/9-247/12 (VEÞ)
þer mun unz audrum. allvalldr nair skalldum. nær væ | tter þu þeira þingdiarfr fyrer kne hvarfa. brꜹt komumz | ver þo at veitim. valtafn frekum rafni vizk eigi þad va | ga. viggrudr eda her liɢium. |
21. Hb - 89r/33-89v/1
A ser at ver vorum vigreifr | m Oleifi. sar fekk ek helldr at hvarv hvitings ok frid litinn skin | a skilldi minum. skalld fekk hrid til kallda nęr hafa ęskiaskar || avrvendan. mik. gervan.
142x - 104/30-105/7
A ser at ver vorum || vigreifir með Oleifi | sar feck ek helldr enn hvoru | hvit bruðr enn frið litinn | skin a skilldi minum | skalld hlaut hrið til striða | neʀ hafa eski askar | erendan mik giorfan |
566ax - 29r/14-29v/3
A ser at ver vorum | vigreifir með oleifi | sar feck ec helldr en hvoru | hvit bruðr enn frið litinn | skin a skilldi minum || skalld hlaut hrið til kallda | neʀ hafa æski askar | erendan mic giorfann |
papp4x - 129v/9-129v/12 (RDF)
þat sier at vær vorumm  vijgreifer med Oleifi | sꜳ̋r fieck helldvr ad huoru  huijt brudvr ok frid lijtinn  skin | ꜳ́ skilldi mijnum  skalld fieck hrijd til kallda  nær hafa | eski askar  aurvenndann mig giorvann .
Flat - 125vb/19-125vb/21
Aser at ver uorum uígræifir med olæifui· | sár fek helldr at huoru huit brudr ok frid litinn skínn a skillde mínum | skalld fek hrid til kallda nærr hafa æski askar eyrendan mik geruan
761bx - 489v/10-489v/17
A ser at ver vorum | vigreifr (-fir) meþ Oleifi | sar fek ek helldr en (at) hvoru | hvitbruþr enn (oc) friþ litinn | skin (skinn) a skilldi minum | skalld hlaut (feck) hriþ til striþa (kallda) | nærr hafa eski (æski) askar | err(eyr:)endan mik giorfan. |
21x. Flat - 125vb/19-125vb/21 (RDF)
Aser at ver uorum uígræifir med olæifui· | sár fek helldr at huoru huit brudr ok frid litinn skínn a skillde mínum | skalld fek hrid til kallda nærr hafa æski askar eyrendan mik geruan
DG8 - 101v/31-101v/33
A ser at ver varum, vigræifr með olæ | ivi, sar fecc ek hælldr atvaro, huit bruðr ok frið litinn, skin askilldi minum, | skalld fecc rið til kallda, nær hava ꝍske ærar, orændan mik gorvan.;
Hb - 89r/33-89v/1 (RDF)
A ser at ver vorum vigreifr | m Oleifi. sar fekk ek helldr at hvarv hvitings ok frid litinn skin | a skilldi minum. skalld fekk hrid til kallda nęr hafa ęskiaskar || avrvendan. mik. gervan.
142x - 104/30-105/7 (RDF)
A ser at ver vorum || vigreifir með Oleifi | sar feck ek helldr enn hvoru | hvit bruðr enn frið litinn | skin a skilldi minum | skalld hlaut hrið til striða | neʀ hafa eski askar | erendan mik giorfan |
566ax - 29r/14-29v/3 (VEÞ)
A ser at ver vorum | vigreifir með Oleifi | sar feck ec helldr en hvoru | hvit bruðr enn frið litinn | skin a skilldi minum || skalld hlaut hrið til kallda | neʀ hafa æski askar | erendan mic giorfann |
141x - 55v/19-55v/26 (VEÞ)
Aser at ver vorom | vigreifir með Oleifi | sar fecc helldr at hvoru | huit bruþr oc friþ litinn | skin a skylldi minum | scalld fecc hriþ til kallda | nær hafa æski askar | eyrendan mic gervan |
papp4x - 129v/9-129v/12 (RDF)
þat sier at vær vorumm  vijgreifer med Oleifi | sꜳ̋r fieck helldvr ad huoru  huijt brudvr ok frid lijtinn  skin | ꜳ́ skilldi mijnum  skalld fieck hrijd til kallda  nær hafa | eski askar  aurvenndann mig giorvann .
761bx - 489v/10-489v/17 (RDF)
A ser at ver vorum | vigreifr (-fir) meþ Oleifi | sar fek ek helldr en (at) hvoru | hvitbruþr enn (oc) friþ litinn | skin (skinn) a skilldi minum | skalld hlaut (feck) hriþ til striþa (kallda) | nærr hafa eski (æski) askar | err(eyr:)endan mik giorfan. |
22. Hb - 89v/3-89v/6
Haralldr var bitr | at beriaz bodreifr með oleifi. þar gekk hardra hringr ok dagr at þingi | redvz þeir vnd rꜹdar randir prvtt at standa fekk benðiðvʀ blakkan bior | doglingar fiorir.
142x - 105/12-105/19
Haraldr var bitr at beriaz | bauðreifr með oleifi | þar geck harðr a hiorfa | hringr ok dagr at þingi | reðu þeir um rauðar | randir prutt at standa | feck benþiðrs blacki | bior dauglingar fiorir |
566ax - 29v/10-29v/17
Haralldr var bitr at beriaz | bauðreifr með Oleifi | þar geck harðra hiorfa | Hringr oc Dagr at þingi | reðu þeir um rauðar | randir prutt at standa | feck benþiðrs blacki | bior dauglingar fiorir |
Flat - 125vb/58-126ra/1
Haralldr uar bítr at beriazst baudræífr med ole | ífui þar gek hardra híorua hringr ok dagr aþínge ʀedu þeir und | ʀaudar ʀandir prutt at standa fek benþidurs blacki bíor do᷎g || língar fiorir·
A - 3r/8-3r/8
Ringr ok dagr at þingi.
W - 99/30-99/31
Hringr ok dagr að | þingi.
B - 2r/36-2r/37
Hringr ok dagr at | þinge
761bx - 489v/19-489v/26
Haralldr var bifr (bitr) at beriaz | bauþreifr meþ Oleifi | þar geck harþra hiorva | hringr oc dagr at (a) þingi | reþu þeir um (und) rauþar | randir prutt at standa | feck benþiþurs blacki | bior dauglingar fiorir. |
22x. Flat - 125vb/58-126ra/1 (RDF)
Haralldr uar bítr at beriazst baudræífr med ole | ífui þar gek hardra híorua hringr ok dagr aþínge ʀedu þeir und | ʀaudar ʀandir prutt at standa fek benþidurs blacki bíor do᷎g || língar fiorir·
DG8 - 101v/34-101v/37
Haralldr sa ek at | væl varðezc, vig ræifr með Olæivi, þar gecc hara hiorva, ringr oc dagr aþingi; | reðo þæir und rauðar, rander prutt at standa, fecc bænþiðurs blacke, bioʀ | doglingar fiorer.
Hb - 89v/3-89v/6 (RDF)
Haralldr var bitr | at beriaz bodreifr með oleifi. þar gekk hardra hringr ok dagr at þingi | redvz þeir vnd rꜹdar randir prvtt at standa fekk benðiðvʀ blakkan bior | doglingar fiorir.
142x - 105/12-105/19 (RDF)
Haraldr var bitr at beriaz | bauðreifr með oleifi | þar geck harðr a hiorfa | hringr ok dagr at þingi | reðu þeir um rauðar | randir prútt at standa | feck benþiðrs blacki | bior dauglingar fiorir |
566ax - 29v/10-29v/17 (VEÞ)
Haralldr var bitr at beriaz | bauðreifr með Oleifi | þar geck harðra hiorfa | Hringr oc Dagr at þingi | reðu þeir um rauðar | randir prutt at standa | feck benþiðrs blacki | bior dauglingar fiorir |
141x - 56v/22-56v/29 (VEÞ)
Haraldr var bitr at beriaz | bꜹðreifr með Oleifi | þar geck harðra hiorva | hringr oc Dagr at þinge | reðu þeir und rauðar | randir prutt at standa | fecc benþiðurs blacki | bior do᷎glingar fiorir |
761bx - 489v/19-489v/26 (RDF)
Haralldr var bifr (bitr) at beriaz | bauþreifr meþ Oleifi | þar geck harþra hiorva | hringr oc dagr at (a) þingi | reþu þeir um (und) rauþar | randir prutt at standa | feck benþiþurs blacki | bior dauglingar fiorir. |
W - 99/30-99/31 (RDF)
Hringr ok dagr að | þingi.
B - 2r/36-2r/37 (RDF)
Hringr ok dagr at | þinge
A - 3r/8-3r/8 (RDF)
Ringr ok dagr at þingi.
744x - 7v/2-7v/2 (TW)
hringr ok dagr at þínge . |
23. Holm2 - 69r/36-69r/38
Ꜹrt var Olafs hiarta oð fram konungr blóði rekin bitv stal asti | clar stǫþvm qvaddi lid bꜹþvar. elþolla sa ec alla ialfods nema gram sialfan reyndr | var flestr ifastri fleindrifv sér hlifa. |
J2x - 229r/23-229r/30
Aurt var Olafs hiarta | oð fram konungr gone | rekinn bitu stal a sticlar | stꜹðum qvadde liþ bꜹðvar | elþolla sa ec alla | jalmfloðz nema gram sialfan | reyndr var flestr i fastri | fleindrifu ser hlifa |
321x - 262/5-262/8
aurt var olafs hiarta. od framm | Konungr blodi. rekin bitu stal a stiklar. staudum kvaddi lid baudvar | el þolla sa ek alla. alms nema gram sealfan. reyndr mun fle | str i fastri flein drifu ser hlijfa.
73ax - 204v/4-204v/11
Ꜹrt var olafz hiarta · | odframm konungr blodi · | rekinn bitu stal stikla · | stꜹdum kuaddi lid bodvar : | selþolla sa ek alla · | jalfvedrs nema gram sialfan · | reindr var fleztr j fazti · | flein drifu sier hlifa · |
Holm4 - 65ra/15-65ra/18
Aurt var olafs hiarta. oþ fram konungr bloðe. rekín | bítu stal a sticlar stꜵðum quadde lið bøðvar | elþolla sa ec alla almueðrs nema gram sealfan | reyndr varþ flestr ifastri fleindrifu ser hlifa. |
61 - 126vb/4-126vb/8
Aurtt uar | olafs hiarta ꝏ̂d fram gramr j blodi rekinn bitu stal ꜳ stik | lla stodum quaddiz lid boduar elþolla leit alla jalm vedr | s nema gram sialfan reyndr var flestr j fastri flein drifu ser hlifa
325V - 82vb/6-82vb/11
Avrt | var olafs. hiarta oð fram konvngr blodi re | kinn bitv stal a stiklar stavdvm kvaddi | lið bavðvar. Jelþolla sa ek alla ialffve | ðrs nema gram sialfan reyndr var flestr ifastri fleindrifv ser hlifa·
325VII - 39r/23-39r/24
Aurt var Olafs hiarta oþfram konungr bloðe rækin | bitu stal a sticla stꜹðum qvaddiz liþ bauðvar. ælþolla sa ec alla almvæðrs nema gram sialfan ræyndr verþr fles | tr i fastri fleindrifu ser hlifa·
Bb - 200va/4-200va/8
Avrt var olafs | hiarta óð gramr j vals blodi rekín bitv stal ꜳ | sticla. stódvm kvaddi lid bodvar. el þolla sa ek alla | jalm vodrs nema grarm sialfan. reyndr var hver j | fastri fleíndrifo ser hlifa.
Flat - 125vb/26-125vb/28
Ort uar olafs hiarta ód fram konungr j blode rekín bitu stikla st | odum kuaddi lid bauduar elþolla læit ek alla almuedrs nema gra | m sealfan· ʀeyndr uar um flest j fastri flæín drifu ser hlifa |
Tóm - 157r/21-157r/23
Aurtt uar olafs hiartta od gra | mr J ual blodí· ʀekín bítu stal ꜳ" stikla· staudum kuaddízt. lid badnar· elþolla sꜳ" ec alla alm | uedrs nema gram síalfan· ʀeyndr uar f⸌l⸍estr jfastri· fleín drífu sier hlífa·
Kx - 475v/20-475v/27
Ǫrt var Olafs hiarta | óð fram konungr bloðe | rekin ero stál a sticla | stoðum qvaddi liþ bǫðvar | élþolla fra ec alla | jalfaðs nema gram sialfan | reyndr var flestr i fastri | fleindrífo ser hlífa. |
Hb - 89v/6-89v/9
Avrt | var Olafs hiarta oð fram konvngr bloði rekin bitv stal a stikla. stodum. kvaddiz lid | borva. elþolla sa ek alla. ialfads mema gram sialfan reyndr verdr | flestr i fastri. fleindrifv ser hlifa.
142x - 105/21-105/28
Aurt hefir Olafr hiarta | oð fram konungr bloþi | rekinn bitu stal a stikla | stoðum qveðiz lið bauðvar | elþolla sa ek alla | jalfauðs nema gram sialfan | reyndr var flestr i fastri | fleindrifu ser hlifa
566ax - 30r/1-30r/8
Aurt hefir Olafr hiarta | oð fram konungr bloði | rekinn bitu stal a stikla | stoðum qvaþuz lið bauðvar | el þolla sa ek alla | almveðrs nema gram sialfan | reyndr var flestr i fastri | flein drifu ser hlifa |
papp4x - 129v/17-129v/21 (RDF)
Aurtt var | Olafs hiartta , Od framm konungvr j Blodi , ʀekin bitu stal ꜳ̋ | stikla , stodumm kvaddi lid bodvar , jel þolla leit eg alla , | alm vidurs nema gram sialfann , ʀeinnd verda flester j | fastri , fleindrijfu sier hlijfa , .
23x. Holm2 - 69r/36-69r/38 (RDF)
Ꜹrt var Olafs hiarta oð fram konungr blóði rekin bitv stal asti | clar stǫþvm qvaddi lid bꜹþvar. elþolla sa ec alla ialfods nema gram sialfan reyndr | var flestr ifastri fleindrifv sér hlifa. |
972x - 541vb/23-541vb/26 (VEÞ)
Aurt var Olofs hiarta ȯdd | fram konnugz blodhi recker | bitu stal a Sticklar sto | dum quaddi lid baudwar el | tola sa ek alla ialfodz ne | ma gram sialfan reýndr, | war flester i fastir flein | drifu sa̋r hlifa. |
972x - 541va/14-541va/21 (VEÞ)
Aurt var Olafs hiarta | od framm kongr blodi | rekium bito stal a stiklar | Staudum quaddi lid baudvar: | el=þolla sa ek alla | Jal=fodz nema gram sialfan | reindr va flestr i fastri | fleindrifu sier hlifa. |
J2x - 229r/23-229r/30 (RDF)
Aurt var Olafs hiarta | oð fram konungr gone | rekinn bitu stal a sticlar | stꜹðum qvadde liþ bꜹðvar | elþolla sa ec alla | jalmfloðz nema gram sialfan | reyndr var flestr i fastri | fleindrifu ser hlifa |
73ax - 204v/4-204v/11 (RDF)
Ꜹrt var olafz hiarta · | odframm konungr blodi · | rekinn bitu stal stikla · | stꜹdum kuaddi lid bodvar : | selþolla sa ek alla · | jalfvedrs nema gram sialfan · | reindr var fleztr j fazti · | flein drifu sier hlifa · |
Holm4 - 65ra/15-65ra/18 (RDF)
Aurt var olafs hiarta. oþ fram konungr bloðe. rekín | bítu stal a sticlar stꜵðum quadde lið bøðvar | elþolla sa ec alla almueðrs nema gram sealfan | reyndr varþ flestr ifastri fleindrifu ser hlifa. |
325VII - 39r/23-39r/24 (RDF)
Aurt var Olafs hiarta oþfram konungr bloðe rækin | bitu stal a sticla stꜹðum qvaddiz liþ bauðvar. ælþolla sa ec alla almvæðrs nema gram sialfan ræyndr verþr fles | tr i fastri fleindrifu ser hlifa·
325V - 82vb/6-82vb/11 (RDF)
Avrt | var olafs. hiarta oð fram konvngr blodi re | kinn bitv stal a stiklar stavdvm kvaddi | lið bavðvar. Jelþolla sa ek alla ialffve | ðrs nema gram sialfan reyndr var flestr ifastri fleindrifv ser hlifa·
61 - 126vb/4-126vb/8 (RDF)
Aurtt uar | olafs hiarta ꝏ̂d fram gramr j blodi rekinn bitu stal ꜳ stik | lla stodum quaddiz lid boduar elþolla leit alla jalm vedr | s nema gram sialfan reyndr var flestr j fastri flein drifu ser hlifa
Flat - 125vb/26-125vb/28 (RDF)
Ort uar olafs hiarta ód fram konungr j blode rekín bitu stikla st | odum kuaddi lid bauduar elþolla læit ek alla almuedrs nema gra | m sealfan· ʀeyndr uar um flest j fastri flæín drifu ser hlifa |
Bb - 200va/4-200va/8 (RDF)
Avrt var olafs | hiarta óð gramr j vals blodi rekín bitv stal ꜳ | sticla. stódvm kvaddi lid bodvar. el þolla sa ek alla | jalm vodrs nema grarm sialfan. reyndr var hver j | fastri fleíndrifo ser hlifa.
Tóm - 157r/21-157r/23 (RDF)
Aurtt uar olafs hiartta od gra | mr J ual blodí· ʀekín bítu stal ꜳ" stikla· staudum kuaddízt. lid bodnar· elþolla sꜳ" ec alla alm | uedrs nema gram síalfan· ʀeyndr uar f⸌l⸍estr jfastri· fleín drífu sier hlífa·
Kx - 475v/20-475v/27 (RDF)
Ǫrt var Olafs hiarta | óð fram konungr bloðe | rekin ero stál a sticla | stoðum qvaddi liþ bǫðvar | élþolla fra ec alla | jalfaðs nema gram sialfan | reyndr var flestr i fastri | fleindrífo ser hlífa. |
DG8 - 101v/37-102r/3
Ort var olafs || hiarta, oð gramer istyr ibloðe, reken bitu stal astikla, staðum i voll at æð | ro, yþolla sa ek alla, iolfaðrs nema gram sialvan, ræyndr varð flestr | ifastre, flæindriuu ser liva᷎
Hb - 89v/6-89v/9 (RDF)
Avrt | var Olafs hiarta oð fram konvngr bloði rekin bitv stal a stikla. stodum. kvaddiz lid | borva. elþolla sa ek alla. ialfads mema gram sialfan reyndr verdr | flestr i fastri. fleindrifv ser hlifa.
142x - 105/21-105/28 (RDF)
Aurt hefir Olafr hiarta | oð fram konungr bloþi | rekinn bitu stal a stikla | stoðum qveðiz lið bauðvar | elþolla sa ek alla | jalfauðs nema gram sialfan | reyndr var flestr i fastri | fleindrifu ser hlifa
566ax - 30r/1-30r/8 (VEÞ)
Aurt hefir Olafr hiarta | oð fram konungr bloði | rekinn bitu stal a stikla | stoðum qvaþuz lið bauðvar | el þolla sa ek alla | almveðrs nema gram sialfan | reyndr var flestr i fastri | flein drifu ser hlifa |
141x - 56r/3-56r/10 (VEÞ)
Ort var Olafs hiarta | oð fram konungr i bloþi | rekinn bitu stal a sticla | stoþum qvaddi liþ boðuar | el þolla leit ec alla | almveðrs nema gram sialfann | reyndr var vm flest i fastri | fleindrifu ser hlifa |
papp4x - 129v/17-129v/21 (RDF)
Aurtt var | Olafs hiartta  Od framm konungvr J Blodi  ʀekin bitu stal ꜳ̋ | stikla , stodumm kuaddi lid bodvar , Jel þolla leit eg alla  | alm vedurs nema gram sialfann  ʀeinnd verda flester J | fastri , fleindrijfu sier hlijfa .
321x - 262/5-262/8 (VEÞ)
aurt var olafs hiarta. od framm | Konungr blodi. rekin bitu stal a stiklar. staudum kvaddi lid baudvar | el þolla sa ek alla. alms nema gram sealfan. reyndr mun fle | str i fastri flein drifu ser hlijfa.
24. Holm2 - 69v/3-69v/5
Emka ec rioðr en rꜹþum ræðr grꜹɴ scꜹgvl manne hꜹc latrs en | hvita hyɢr far vm mic sáran. hitt velldr mer at melldrar morðveniandi fenio diyp oc danscra vap | na dalhriþar spor sviþa.
972x - 542va/3-542va/10 (VEÞ)
Einka ek riȯdr enn raudum | rædr gronn skaugul manni | hauk-laturs en huita | hyggr far um mik sarann: | hitt veldr mier at meldrar | mord veniandi fenio | diup ok danskra vapna | dags hridar spior suida. |
J2x - 229v/6-229v/13
Emca ec rioðr enn rꜹðum | ræðr grꜹn scꜹgul manne | hꜹkalatrs en hvita | hyɢr faʀ um mic sarann | hitt velldr mer ef melldrar | mordvæniande fenio | diúp ok danscra vapna | dags hriþar spor sviða |
321x - 262/14-262/17
einka ek riodr enn rjoda. rædr grannskaugul ma | nni. hauka latrs ok heitinn. hyɢz far um mik sarann. hitt velldr | mer er melldrar. modrveniande feniu. draupnis dyʀa vapna | daghs hridar spor svida.
73ax - 204v/20-204v/27
Emka ek riodr enn rꜹdum · | rędi gun skꜹgul mani · | hꜹkal atrz en huita · hyɢr far um mik säran: | hitt velldr mer at melldrar ·| mordvenandi Fenio · | drep ok danskra vapna · | dags hridar spor svida: |
Holm4 - 65ra/28-65ra/32
Emka ec rioðr ne rꜹðum. ręðr graɴscøgul | manne hꜹka latrs en hvíta hyɢr fár um mik | saran. Hitt uelldr mer at melldrar morð | ueneande feniv. diup ok danskra vapna | dags hriðar spor suiða.
61 - 126vb/15-126vb/19
Emka ek | riodr enn raudum rędr gronn skaugul manne hauka setr | s hin huita hygr fair vm mik sꜳran hitt velldr mer at | melldrar mord veniandi feniu draupnis dyra vapnad | ags hridar spor suida.
325V - 82vb/21-82vb/26
Emka ek rioðr enn ravðvm ræðr | ɢvnn skavgvl maɴi havka latrs eɴ | hvita hyɢr fár of mik saran· hitt | velldr mer at melldrar morðvenandi | fenio· diop ok danskra vapna dags | hriðar spor sviða
325VII - 39r/29-39r/30
Emkað ec rioðr en rꜹðum ræðr granscꜹgul manni hꜹka sætrs hui hví | ta· hyggr fár um micsaran· Hitt velldr mer at mi⸌e⸍lldrar morþ vǽniandi fænio· diup oc danskra vapna | dags ʀiþar spor suiða·
Bb - 200va/16-200va/20
Emka ek riodr en | riodum rędr gro᷎nn skogul manne hꜹka latrs en | heilvm hyggr far vm mík saran hitt velldr mer | at melldrar margs deyiaɴda | freyiv drꜹpníss | dyʀa vopna dags hridar spor suida
Flat - 126ra/25-126ra/27
Emkad ek ʀaudr en ríodum ʀædr gron sko᷎gul manni hauka setrs hín huita | hugfár um mik saran hitt uelldr mer at melldrar mord ueniande fe | niíu· díuft ok danskra uopnna dags hridar spor·
Tóm - 157r/27-157r/29
Eínka ec ʀío | dr enn ʀauðum; ʀꜽdr ?g?raunn· skaugul manne· hauka setrs hı"n hvíta· hygr farum mic saran· hitt ue | ldr mier ath me?l?drar mord uen?i?ande feínu· díup ok danskra vopna· dags hridar spor svída·
Kx - 476r/12-476r/19
Emca ec rioðr eɴ rꜹðom | ræðr grꜹɴ scꜹgul manne | hꜹ́ca setrs hin hvíta | hyɢr fár um mic sáran | hitt veldr mer at meldrar | morð veniandi fenio | diúp ok danscra vapna | dals hriþar spor sviða |
Hb - 89v/28-89v/31
Emka ek | rꜹdr ne rꜹdum. rędr gronn kona manni iarn. stendr farst hit forna | fenstigi mer benia þat velldr mer hin mæra marglodar nv troda drꜹpniss dyʀa | vapna dags. hridar. spor. svida.
142x - 107/17-107/24
Emkat ek rauðr ne rioðum | ræðr gron skogvl manni | hauka setrs hin hvita | hugfar vm mik saran | hitt velldr mer at melldrar | morðveniandi feniu | diup ok danskra vapna | Dagshriðar spor |
566ax - 32r/4-32r/11
Emkat ec rauðr ne rioðum | ræðr gron scogul manni | hauka setrs hin hvita | hugsar um mic sarann | hitt velldr mer at melldrar | morðveniandi feniu | diupt oc danskra vapna | Dagshriðar spor |
papp4x - 130r/34-130v/2 (RDF)
Emmkada eg ʀaudur nie ʀiodum | ʀædur graunn kona manni , jarnn stenndvr fast hid fornna , | fen || fen stijga mier benia , þo velldvr mier enn meira , mar glo | dar nu troda , dræpnis dijrra vopna , dag⸝s⸜hrijdar spor |
24x. Holm2 - 69v/3-69v/5 (RDF)
Emka ec rioðr en rꜹþum ręðr grꜹɴ scꜹgvl manne hꜹc latrs en | hvita hyɢr far vm mic saran. hitt velldr mer at melldrar morðveniandi fenio diyp oc danscra vap | na dalhriþar spor sviþa.
972x - 542vb/3-542vb/10 (VEÞ)
Einka ek rioder en raudum | ra̋der graun skaugul manne | hauk laters en huita hy̋g | ger far um mik sa̋ran hitt | welder mer at meldrar | mordveniandi fenio diup rand | skra vapna dal hridar spor | swida. |
972x - 542va/3-542va/10 (VEÞ)
Einka ek riȯdr enn raudum | rædr gronn skaugul manni | hauk-laturs en huita | hyggr far um mik sarann: | hitt veldr mier at meldrar | mord veniandi fenio | diup ok danskra vapna | dags hridar spior suida. |
J2x - 229v/6-229v/13 (RDF)
Emca ec rioðr enn rꜹðum | ræðr grꜹn scꜹgul manne | hꜹkalatrs en hvita | hyɢr faʀ um mic sarann | hitt velldr mer ef melldrar | mordvæniande fenio | diúp ok danscra vapna | dals hriþar spor sviða |
73ax - 204v/20-204v/27 (RDF)
Emka ek riodr enn rꜹdum · | rędi gun skꜹgul mani · | hꜹkal atrz en huita · hyɢr far um mik säran: | hitt velldr mer at melldrar ·| mordvenandi Fenio · | drep ok danskra vapna · | dags hridar spor svida: |
Holm4 - 65ra/28-65ra/32 (RDF)
Emka ec rioðr ne rꜹðum. ręðr graɴscøgul | manne hꜹka latrs en hvíta hyɢr fár um mik | saran. Hitt uelldr mer at melldrar morð | ueneande feniv. diup ok danskra vapna | dags hriðar spor suiða.
325VII - 39r/29-39r/30 (RDF)
Emkað ec rioðr en rꜹðum ræðr granscꜹgul manni hꜹka sætrs hui hví | ta· hyggr fár um micsaran· Hitt velldr mer at mi⸌e⸍lldrar morþ vǽniandi fænio· diup oc danskra vapna | dags ʀiþar spor suiða·
325V - 82vb/21-82vb/26 (RDF)
Emka ek rioðr enn ravðvm ræðr | ɢvnn skavgvl maɴi havka latrs eɴ | hvita hyɢr fár of mik saran· hitt | velldr mer at melldrar morðvenandi | fenio· diop ok danskra vapna dags | hriðar spor sviða
61 - 126vb/15-126vb/19 (RDF)
Emka ek | riodr enn raudum rędr gronn skaugul manne hauka setr | s hin huita hygr fꜳr vm mik sꜳran hitt velldr mer at | melldrar mord veniandi feniu draupnis dyra vapnad | ags hridar spor suida.
Flat - 126ra/25-126ra/27 (RDF)
Emkad ek ʀaudr en ríodum ʀædr gron sko᷎gul manni hauka setrs hín huita | hugfár um mik saran hitt uelldr mer at melldrar mord ueniande fe | niíu· díuft ok danskra uopnna dags hridar spor·
Bb - 200va/16-200va/20 (RDF)
Emka ek riodr en | riodum rędr gro᷎nn skogul manne hꜹka latrs en | heilvm hyggr far vm mík saran hitt velldr mer | at melldrar margs deyiaɴda | freyiv drꜹpníss | dyʀa vopna dags hridar spor suida
Tóm - 157r/27-157r/29 (RDF)
Eínka ec ʀío | dr enn ʀauðum; ʀꜽdr ?g?raunn· skaugul manne· hauka setrs hı"n hvíta· hygr farum mic saran· hitt ue | ldr mier ath me?l?drar mord uen?i?ande feínu· díup ok danskra vopna· dags hridar spor svída·
Kx - 476r/12-476r/19 (RDF)
Emca ec rioðr eɴ rꜹðom | ræðr grꜹɴ scꜹgul manne | hꜹ́ca setrs hin hvíta | hyɢr fár um mic sáran | hitt veldr mer at meldrar | morð veniandi fenio | diúp ok danscra vapna | dals hriþar spor sviða |
DG8 - 102r/25-102r/27
Emkat ec rioðr ne rioða, ræðr gronn kona manne, hauka setrs | um hættinn, hyggr far um mik saran, þat vælldr mer en mæra, mot æggiaðra | spiota, draupnis dyrra vapna, dags riðar svor sviða.
Hb - 89v/28-89v/31 (RDF)
Emka ek | rꜹdr ne rꜹdum. rędr gronn kona manni iarn. stendr farst hit forna | fenstigi mer benia þat velldr mer hin mæra marglodar nv troda drꜹpniss dyʀa | vapna dags. hridar. spor. svida.
142x - 107/17-107/24 (RDF)
Emkat ek rauðr ne rioðum | ræðr gron skogul manni | hauka setrs hin hvita | hugfar um mik sarann | hitt velldr mer at melldrar | morðveniandi feniu | diup ok danskra vapna | Dagshriðar spor |
566ax - 32r/4-32r/11 (VEÞ)
Emkat ec rauðr ne rioðum | ræðr gron scogul manni | hauka setrs hin hvita | hugsar um mic sarann | hitt velldr mer at melldrar | morðveniandi feniu | diupt oc danskra vapna | Dagshriðar spor |
141x - 57v/11-57v/18 (VEÞ)
Emkat ec rꜹþr ne rioþom | ræþr gron scogul manne | hꜹcasetrs hin hvita | hugfar vm um mic sarann | hitt velldr mer at melldrar | morðvenjandi feniu | diupt oc danscra vapna | Dags hriþar spor |
papp4x - 130r/34-130v/2 (RDF)
Emmkada eg ʀaudur nie ʀiodum | ʀædur graunn kona manni  Jarnn stenndvr fast hid fornna  ⸝⸝fen || fen stijga mier benia  þo velldvr mier enn meira  mar glo | dar nu troda  drupnis dijrra vopna , dagshrijdar spor |
321x - 262/14-262/17 (VEÞ)
einka ek riodr enn rjoda. rædr grannskaugul ma | nni. hauka latrs ok heitinn. hyɢz far um mik sarann. hitt velldr | mer er melldrar. modrveniande feniu. draupnis dyʀa vapna | daghs hridar spor svida.
25. Holm2 - 69v/8-69v/9
Vndrazc ꜹglis landa eic hvi verrom bleicir far verðr fadr af sarvm faɴ ec ꜹrvadrif svaɴi. mic fló mál | mr eɴ deykcvi magni keyrðr igꜹgnvm hvast beit hiarta it næsta hættlict er ec vætti. |
J2x - 229v/20-229v/27
Vndraz ø̨glis landa, eik | eik at ver sem bleikir | fár verðr fagr af sarym | fann ec ꜹrfa drif svanni | mic flo malmr enn dǫckvi | magni keyrðr i gꜹgnum | hvast beit hiarta et næsta | hættlict jarn er ec vætti |
321x - 262/22-262/25
Vndraz auglis landa. eik hui ver seim bleiker. far verdr fagr af sarum | fann el aufa drif svanni. mik flo malmr hinn daukkvi. magin keyr | dr i gagnum. huast beit hiarta hit næsta. hættligt jorn er ek væ | tti. ||
73ax - 204v/-2-205r/6
Undrazt Oglis landa · | eik at ver seum bleikir · || far verdr fagr af sarum · | fann ek ꜹrva drif suanni: | mik flo malmr hinn dꜹckui · | megni keirdr i gegnum · | huazt beit hiarta hit nęsta · | hęttligt jarn er ek vętti |
Holm4 - 65rb/2-65rb/7
Vndraz auglislanda eik huí | veor erom bleikír. fár uerðr fagr af sárum | fann ec ꜹrua dríf svanne. mik flo malmr | enn dockue magne kæyrðr i gegnum. huast beít híarta :t neosta. heotlict iarn er ec | veitte.
61 - 126vb/24-126vb/28
Vndraz augllis landa eik hv[…] | vęr erum bleikir fair verdr fagr af sꜳrum fann ek aurua | drif suanni mk flꝏ malmr hin dauckui magni k[…] | rdr I gegnnum huast beit hiarttad nęsta hęttligt j[…] | er ek vętti
325V - 82vb/-1-83ra/5
Vndraz avg || lis landa eik at ver sém bleikir faar verðr | fagr af sarum fann ek avrva drif svaɴi | mik flo malmr eɴ davckvi magni k | eyrðr igegnvm hvast beít hiarta it | næsta hætligt iarń | er ek vætt
325VII - 39r/33-39r/35
Vndraz æglis landa æik þó at | ver sem bleikir fár verðr fagr af sarum fann ec ꜹrva drif svaɴe mic flo malmr hiɴ do᷎kui magni kæyrðr | i gegnom hvast bæit hiarta hit næsta hætlict jár⸌n⸍ er ec vette·
Bb - 200va/26-200va/30
Vndrazt o᷎glis landa | eik at ver sém bleikír far verdr fagr af sárum | fann ek orfa drif suanne. mik flo malmrín | dockuí magní keyrdr j gegnvm hvast beitt | hiarta it nęsta hettligt jarnn er ek vętti |
Flat - 126ra/5-126ra/7
Vndrazst o᷎glis landa æik hui ver sem blæikir fárr verdr fagur | af sarum fann ek o᷎rua drif suanni mik flo malmr hín do᷎ckui magní keyrdr j gegnum huast bæít hiartat næsta hetlígt jarnn er ek ætla |
Tóm - 157r/32-157r/34
Vndrazt auglis lannda eík | þt ver erum bleiker far verðr fagr af sarum· fann ec aurua dríf suanní· mic flo malrínn dauckuí ma | gne keyrdr j gegnum· huast beítt hiarttat nꜽsta· hꜽttlígt jarn ek uꜽtti: //
Kx - 476r/-1-476v/7
Undraz eyglis landa || eik hvi ver róm bleicir | fár verþr fagr af sárom | faɴ ec ǫrvadrif svaɴi | mic fló malmr hiɴ kløqvi | magni kǫrðr i gǫgnum | hvast beit hiarta et næsta | hættlict járn er ec vætti |
142x - 106/22-106/29
Undraz auglis landa | eik at ver sem bleikir | faʀ verðr fagr af sarum | fann ek aurfa drif svanni | mik flo malmr enn dauckvi | magni keyrðr i gegnum | hvast beit hiarta it næsta | hættligt jarn er ek vætti ||
566ax - 31r/3-31r/10
Undraz auglis landa | eik at ver sem bleikir | faʀ verðr fagr af sarum | fann ec aurfa drif svanni | mik flo malmr enn dauckvi | magni keyrðr i gegnum | hvast beit hiarta ið nesta | hættlikt sar er ec vetti |
papp4x - 130r/27-130r/31 (RDF)
Unndrast auglis landa , eyk þvit vær | sieumm bleiker , faar verdvr fagur af sꜳ̋rum , fann eg aur | va drif suanni , mig flo malmvr inn dockui , magni keirdvr | j gegnumm , huast beit hiarttad næsta , hættligt jarnn er | eg vætta , .
25x. Holm2 - 69v/8-69v/9 (RDF)
Vndrasc ꜹglis landa eic hvi verrom bleicir far verðr fadr af sarvm faɴ ec ꜹrvadrif svaɴi. mic fló mál | mr eɴ deykcvi magni keyrðr igꜹgnvm hvast beit hiarta it næsta hættlict er ec vætti. |
972x - 542vb/27-542vb/34 (VEÞ)
Undras auglis landa eik | hui varom bleiker far var | dr fader af sarum fan ek | aurwadiarf svanni mik | flo malmr en deikwi ma | gni keýdr i gaunum huast | beit iarta it na̋sta ha̋t | likt er ek ma̋tti. |
972x - 542va/22-542va/29 (VEÞ)
Undrazk auglis landa | eik hui ver erom bleikir | far verdr fagr af sarum | fann ek aurfa-drif suanni: | mik flo malmurinn dauckvi | megni keirdr i giegnum | huast beit hiarta it næsta | hættlikt Iarn er ek mætti. |
J2x - 229v/20-229v/27 (RDF)
Vndraz ø̨glis landa, eik | eik at ver sem bleikir | fár verðr fagr af sarym | fann ec ꜹrfa drif svanni | mic flo malmr enn dǫckvi | magni keyrðr i gꜹgnum | hvast beit hiarta et næsta | hættlict jarn er ec vætti |
73ax - 204v/-2-205r/6 (RDF)
Undrazt Oglis landa · | eik at ver seum bleikir · || far verdr fagr af sarum · | fann ek ꜹrva drif suanni: | mik flo malmr hinn dꜹckui · | megni keirdr i gegnum · | huazt beit hiarta hit nęsta · | hęttligt jarn er ek vętti |
Holm4 - 65rb/2-65rb/7 (RDF)
Vndraz auglislanda eik huí | veor erom bleikír. fár uerðr fagr af sárum | fann ec ꜹrua dríf svanne. mik flo malmr | enn dockue magne kæyrðr i gegnum. huast beít híarta :t neosta. heotlict iarn er ec | veitte.
325VII - 39r/33-39r/35 (RDF)
Vndraz æglis landa æik þó at | ver sem bleikir fár verðr fagr af sarum fann ec ꜹrva drif svaɴe mic flo malmr hiɴ do᷎kui magni kæyrðr | i gegnom hvast bæit hiarta hit næsta hætlict jár⸌n⸍ er ec vette·
325V - 82vb/-1-83ra/5 (RDF)
Vndraz avg || lis landa eik at ver sém bleikir faar verðr | fagr af sarum fann ek avrva drif svaɴi | mik flo malmr eɴ davckvi magni k | eyrðr igegnvm hvast beít hiarta it | næsta hætligt iarń | er ek vætt
61 - 126vb/24-126vb/28 (RDF)
Vndraz augllis landa eik hv[…] | vęr erum bleikir fꜳr verdr fagr af sꜳrum fann ek aurua | drif suanni mk flꝏ malmr hin dauckui magni k[…] | rdr I gegnnum huast beit hiarttad nęsta hęttligt j[…] | er ek vętti
Flat - 126ra/5-126ra/7 (RDF)
Vndrazst o᷎glis landa æik hui ver sem blæikir fárr verdr fagur | af sarum fann ek o᷎rua drif suanni mik flo malmr hín do᷎ckui magní keyrdr j gegnum huast bæít hiartat næsta hetlígt jarnn er ek ætla |
Bb - 200va/26-200va/30 (RDF)
Vndrazt o᷎glis landa | eik at ver sém bleikír far verdr fagr af sárum | fann ek orfa drif suanne. mik flo malmrín | dockuí magní keyrdr j gegnvm hvast beitt | hiarta it nęsta hettligt jarnn er ek vętti |
Tóm - 157r/32-157r/34 (RDF)
Vndrazt auglis lannda eík | þt ver erum bleiker far verðr fagr af sarum· fann ec aurua dríf suanní· mic flo malrínn dauckuí ma | gne keyrdr j gegnum· huast beítt hiarttat nꜽsta· hꜽttlígt jarn ek uꜽtti: //
Kx - 476r/-1-476v/7 (RDF)
Undraz eyglis landa || eik hvi ver róm bleicir | fár verþr fagr af sárom | faɴ ec ǫrvadrif svaɴi | mic fló malmr hiɴ kløqvi | magni kǫrðr i gǫgnum | hvast beit hiarta et næsta | hættlict járn er ec vætti |
DG8 - 102r/21-102r/24
Vndrar æglis kindar, | æik at ver sem blæiknr, far værðr fagr af sarom, fann ek orva drif svanne. Mik | flaug malmrenn dꝍk⸌v⸍ce, magne kæyrðr i giægnum, hvast bæit hiartat næ | sta, hætlect iarn er ec vænte.
142x - 106/22-106/29 (RDF)
Undraz auglis landa | eik at ver sem bleikir | faʀ verðr fagr af sarum | fann ek aurfa drif svanni | mik flo malmr enn dauckvi | magni keyrðr i gegnum | hvast beit hiarta it næsta | hættligt jarn er ek vætti ||
566ax - 31r/3-31r/10 (VEÞ)
Undraz auglis landa | eik at ver sem bleikir | faʀ verðr fagr af sarum | fann ec aurfa drif svanni | mik flo malmr enn dauckvi | magni keyrðr i gegnum | hvast beit hiarta ið nesta | hættlikt sar er ec vetti |
141x - 57r/6-57r/13 (VEÞ)
Undraz ǫglis landa | æik hvi ver sem bleikir | faʀ verðr fagr meþ sarom | fann ec ǫrva drif svanne | mic flo malmr hinn dockvi | af megni keyrþr i gegnum | hvast bæit hiartat næsta | hættligt jarn er ec ætla |
papp4x - 130r/27-130r/31 (RDF)
Vnndrast auglis landa  eyk þviat vær | sieumm bleiker  faar verdvr fagur af sꜳ̋rum , fann eg aur | va drif suannj , mig flo malmvr inn dockui  magni keirdvr | j gegnumm  huast beit hiarttad næsta  hættligt Jarnn er | eg vætta .
321x - 262/22-262/25 (VEÞ)
Vndraz auglis landa. eik hui ver seim bleiker. far verdr fagr af sarum | fann el aufa drif svanni. mik flo malmr hinn daukkvi. magin keyr | dr i gagnum. huast beit hiarta hit næsta. hættligt jorn er ek væ | tti. ||
Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated