This interface will soon cease to be publicly available. Use the new interface instead. Click here to switch over now.

Cookies on our website

We use cookies on this website, mainly to provide a secure browsing experience but also to collect statistics on how the website is used. You can find out more about the cookies we set, the information we store and how we use it on the cookies page.

Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

Þjóðólfr ór Hvini (Þjóð)

9th century; volume 1; ed. Edith Marold;

III. 1. Haustlǫng (Haustl) - 20

Þjóðólfr ór Hvini, or inn hvinverski, ‘from Hvinir’ (Þjóð) was a Norwegian skald of the late ninth or early tenth century. As his nickname indicates, he was from Hvinir (Kvinesdal, Vest-Agder). His biography is largely unknown. Skáldatal names him as poet to several rulers and powerful men: Haraldr hárfagri ‘Fair-hair’ and Rǫgnvaldr heiðumhár or heiðumhæri ‘High with Honours’ (SnE 1848-87, III, 253, 261, 273), Hákon jarl Grjótgarðsson (ibid., 256, 265, 280), Þorleifr inn spaki ‘the Wise’ (ibid., 259, 268, 285), Strút-Haraldr jarl (ibid., 259, 284) and an unknown Sveinn jarl (ibid., 268). However, the associations with Hákon, Strút-Haraldr and Þorleifr are uncertain since they may have lived later in the tenth century; see Bugge (1894, 145, 175); Åkerlund (1939, 7). In Hkr, both within the Prologue (ÍF 26, 4) and in HHárf (ÍF 26, 127-8, 139), Þjóðólfr is represented as skald and friend to Haraldr hárfagri and as a dedicated foster-father to Haraldr’s son Guðrøðr ljómi ‘Beam of Light’. It is in this context that he speaks the two lausavísur associated with him (Þjóð Lv 1-2). Þjóðólfr ór Hvini is the composer of the poems Ynglingatal (Þjóð Yt) and Haustlǫng (Þjóð HaustlIII, edited in SkP III). Five stanzas of a poem dedicated to Haraldr hárfagri (Þjóð Har) are also attributed to him. Several stanzas of Haraldskvæði (Þhorn Harkv) are falsely attributed to Þjóðólfr; see Introduction to Harkv. Finally, a fragment (Þjóðólfr FragIII) edited in SkP III is likely to be the work of a different Þjóðólfr, though it is tentatively associated with Þjóð Yt in Skj; see Introduction to Yt.

Haustlǫng — Þjóð HaustlIII

Margaret Clunies Ross 2017, ‘ Þjóðólfr ór Hvini, Haustlǫng’ in Kari Ellen Gade and Edith Marold (eds), Poetry from Treatises on Poetics. Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages 3. Turnhout: Brepols, p. 431. <https://skaldic.org/m.php?p=text&i=1438> (accessed 29 June 2022)

stanzas:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 

Skj: Þjóðólfr ór Hvini, enn hvinverski: 2. Haustlǫng (AI, 16-20, BI, 14-18)

in texts: LaufE, LaufE, Skm, SnE

SkP info: III, 431

notes: in SnE

old edition introduction edition manuscripts transcriptions concordance references search files

 

Note: The following transcriptions have been entered to aid the editing process. These may not have been fully reviewed and checked and may therefore not be reliable. You may wish to consult the manuscript images. Any corrections can be notified to the database editor.

1. R - 25v/1-25v/3 (MCR)
[…] guɴveɢiar b[…]| tyframra se æk tifa tryɢlavst oc fia[…]ro hlyri hild[…]| vez oc þiaza.
Tx - 26r/19-26r/21 (MCR)
Hue skal ec got at gioldo gunnueigar bru leggia naddkleif| at þorleifi ty framma se ec tifa trygglaust ok fiar þriggia a hleingo᷎ro hlyri hildar| vez ok þiaza.
W - 55/10-55/13 (MCR)
Hve skal| goðs at giolld[…] gunnveggiar bru leggia[1] […]addkleif at þor| leifi ty framra se ek tiva trygglaust ok far þriggia a hreingoro hlyri hildar vez ok| þiaza.
2. R - 25v/3-25v/5 (MCR)
Seggiondvm flo sagna sn[…] i gemlis ha[…]| gomlvm glamma a fyr skommo settiz avrn þar er æs[…] ar gnæfar ma[…]| baro vara byrgi tyr biarga bleyðe vǫndr a seðe.
R - 38r/10-38r/11 (MCR)
Seɢivndvm flo sagna snotar ylgr| at moti igemlis ham gomlvm glamma ofyr skommv.
Tx - 26r/21-26r/23 (MCR)
Segiondom flo sagna snotar vlfr at moti j gemlis ham gømlum| glamma ofyr scommo settiz aurn þar er esir ar gefnar mar baro naca byrgi| tyr biarga bleudi vendr a seudi[2].
Tx - 39v/19-39v/20 (MCR)
Segiondom flo sagna snotar vlfr at moti j gemlis| ham gaumlom glamma ofyr scommo.
W - 55/13-55/15 (MCR)
Seggiondvm flo sagna snotar vlfr at moti i gemlis […]m gomlvm g[…]ma a fyr| skommo. settiz orn þar er æsir argefnar ma baru. vara byrgi tyr biarga blæyði ven| dr a seiði.
U - 40v/15-40v/16 (MCR)
Segiondvm flo sagna snotar vlfr at moti i gemlis ham| gavmlvm. glaᴍa a fyrir skavmmo.
A - 14r/31-14r/32 (MCR)
Sægiǫndvm flo sagna snotar vlfr at moti i| gæmlis ham gǫmlvm glamma ofyrs skǫmmv.
B - 6v/52-6v/53 (MCR)
Segio᷎ndum flo sagna snotar vlfr at| moti […] gemliss ham gomlum glamma ægi fyr sko᷎mmv.
C - 7r/23-7r/24 (MCR)
Segiondum flo sagna snotar vlfr at moti i gemlis ham| gomlum glamma vlfr fyr skommu
3. R - 25v/5-25v/8 (MCR)
Tormiðlaðar var| tifom tal hrein meðal beina· hvat qvoþo hapta snytrir hialmfaldinn| þvi valda margspakr of nam mæla mar valkastar baro vara […] vior hanom hollr af fornvm þolli
R - 36v/30-36v/32 (MCR)
tormildaðr| var tivi tal hreiɴ meþal beina hvat q’þv hapta snyrtir hialmfaldin þvi valda.
Tx - 26r/23-26r/25 (MCR)
tormidladr var tifom talhreinn medal beina h-| uat quedo spacra snytrir hialms faldinn þui valda margspacr of nam mola| mar valkastar bara var at ho᷎nis […]nr hanom hollr af fornom þolli.
Tx - 38v/1-38v/2 (MCR)
tormidladr var tauu tal hreinn medal| beina huat quedu hapta snyrtir[3] snytrir hialmfaldinn þui vallda.
W - 55/15-55/17 (MCR)
Tormiðlaðr var tifvm talhreinn meðal […]ina[4] hvar kvaðv hapt snyrtir hia| lmfalldinn þvi vallda margspakr of[5] nam mæla maar valkast[…] barv varat hæ| nis vinr hanvm hollr af fornvm þolli.
U - 36r/22-36r/23 (MCR)
tormiðlaþr var tifvm talhrein meþal beina hvat kvað þv hapta| snytrir hialmfalldinn þvi vallda.
A - 12v/28-12v/29 (MCR)
tormiðlaðr var tivi| talhrein meðal bæina hvat kveðv hapta snytrir hialmfalldinn þvi vallda.
C - 6r/11-6r/12
Tormiðlaðr var tifi tal hreiɴ meþal beina hvat kvat þv hapta snytrir| hialmfalldinn þvi vallda·
4. R - 25v/8-25v/10 (MCR)
Fiallgylþir bað fvllan fet mela […]| af helgo skvtli hrafn asar vin blasa ving ravngnir let vigfrecro[…]| sigað þar er velsparir voro varnendr goða farnir.
W - 55/17-55/19
fiall gylðer bað fyllar fetmeila sier deila| hlaut af helgv skvtli hrafn asa vm (or ‘vin’)| lꜳsa. ving rognir le[…][6] vagna vigfrekr o[…][7] | sigaz þar er vel sparir vorv varnendr goða farnir.
5. R - 25v/10-25v/13 (MCR)
Fliot bað foldar| drottiɴ farbauta mǫg vǫro þeckiligr með þegnvm þrym seilar hval| deila enn af breiðo bioðe bragðviss at þat lagðe osvifrande asa vp þio[…] hlifi ora.
Tx - 26r/25-26r/28 (MCR)
Fliott| bad folldar drottinn farbauta maug […]ra þekiligr med þegnom þrym seilar| hual deila. Enn af breido biode bragdviss at þat lagdi osuifrandi asa| vp þiorir (or ‘þiors’) luti fiora.
W - 55/19-55/21 (MCR)
Fliott bað folldar drottinn faar| b[8]auta […]g vara þekkiligr m þegnvm þrymseilar hval deila· enn af breiðv bioði| bragðviss […] þat lagði osuiptandi asa upp þor hluti fiora
6. R - 25v/13-25v/15 (MCR)
Oc sliðrliga siðan svangr var þat firir longo at af eikirot[…]| oc biorn faðir morna aðr divphvgaðr drepi dolg ballastan vallar hirð[…]| tyr meðal herþa herfangs ofangs ofan stravngo[9]
Tx - 26r/28-26r/30 (MCR)
Ok slidrliga sidan suangr var þat firir longo at af eiki rotom| ok biorn fadir niorna adr driuphugadr drepi dolg ballastann vallar hirdi| tyr medal herda herfangs ofan sto᷎ngo.
W - 55/21-55/23 (MCR)
Ok sliðrloga siðan svangr| var þat firir longv let af æiki rotv ok biorn faðir morna aðr divphvgaðr drępi dolg| ballaðan vallar hirði tyr meðal herða herfang ofan stvngv.
7. R - 25v/15-25v/18 (MCR)
þa varþ fastr við| fostra farmr signyiar arma sa er avll regin eygia avndoʀ gvðs| i bavndom lodde ra við ramman reimoð iotvn heima eɴ hollz| vinar hænis hendr við stangar enda
Tx - 26r/30-26r/32 (MCR)
þa vard fastr vid fostra farmr sigyniar arma| sa er aull regin eugia aundr guds j bondom loddi ra vid ramman reimod| jotunheima enn holz vinar ho᷎nis hendr vid stangar enda
W - 55/23-55/25 (MCR)
Þa varð fastr v fos| tra farmr sigyniar arma þa er oll regin æygia ǫndurguðs i hondvm loddi ra við| ramman reimuð iǫtun heima enn hollz vinar hænis hendr v stangar enda.
8. R - 25v/18-25v/21 (MCR)
Flo með froðgom tifi fang| sæll of veg langan sveita nagr sva at slitna svndr alfs[10] favðor mvnde| þa varð þors of rvnni þvngrs var loptr of sprvnginn malo navtr| hvatzs matti mildings friðar[11] biðia.
Tx - 26r/32-26v/1 (MCR)
Flo med frodgom| tifi fang sell of veg langann sveita nagr sva at slitna svndr vlfs fadir| myndi. þa vard þor of rvni þvngs var loptr of sprvnginn malo navtz hvaz|| matti midivngs fridar bidia.
W - 55/25-55/28 (MCR)
Flo| m […]vm tifa fangsæll of veg langan sveita nagr sva at slitna svndr vlfs faðir| mvndi. Þa varð þors of rvni þvngs var loptr of sprvnginn malv navtr hvatz| matti miðivngs friðar biðia.
9. R - 25v/21-25v/24 (MCR)
Ser bað sagna hræri sorg| eyra mey fǫra þa er elli lyf asa att rvɴr hymis kvɴi brvɴ| akrs of kom keckiar brisings goða[12] disi girþi þiofr igarða griot| niþaðar siþan.
Tx - 26v/1-26v/3 (MCR)
Ser bad sagna hro᷎ri sorg eura meu fo᷎ra| þa er elli lyf asa att runnr hymis kunni brun akrs of com becciar brisin-| gs goda disi girdi þiofr j garda griot uidadar sidan.
W - 55/28-55/30 (MCR)
Ser bað sagna hræri sorg æyra mæy færa þa er el| li lyf asa att rvnnr hymis kvnni. brvn akr of kom beckiar brisings goða disi gir| ði þiofr igarða griot niðaðar siðan.
10. R - 25v/24-25v/26 (MCR)
Vrðot biartra b[…]rþa byɢvendr at þat hryɢvir. þa| var ið með iotnvm vðr nykomiɴ svɴan gorðoz allar attir inge| freys at þinge vǫro heldr oc harar hamliot regin gamlar
Tx - 26v/3-26v/5 (MCR)
Vrdott biartra borda| byggendr at þat hryggir þa var id med jotnum vdr nykominn sunnan gerdoz| allar attir ingi freus at þingi. voro heldr ok harar hamliot regin gamlar.
W - 55/30-55/32 (MCR)
Vrðut brattra borða byggendr at þat hryggir| þa var ið m iotnvm vðr[13] nykomin sunnan. gorðuz allar attir ing[…] fræys […] þingi varv| helldr ok harar hamliot regin gamlar.
11. R - 25v/27-25v/29
Vnz hrvn[14] sævar[15] hræva hrvnd ǫlgefnar fvndo leiþe þiʀ oc læv| lvnd avlgefnar bvndo. þv skalt velltr nema vælom reiðr mælir sva| leiðar mvnstorande mora mey aptr loki.
Tx - 26v/5-26v/8 (MCR)
V-| nz hrynseva hreva hvnd avlgefnar fvndo leidi þir ok leva lvnd avl-| gefnar bvndo. þv scalt veltr nema velom reidr myil sva leidar mvn-| sto᷎randi mo᷎ra mev aptr loki.
W - 55/32-56/1 (MCR)
Vnz hrynseva hræfa hund ǫlgefnar|| fvndv leiði þir at leva lvnd ǫlgefnar bvndv. þv skalt vellt nema vel[…]m[16]
12. R - 25v/29-25v/32 (MCR)
Heyrðat sva þat| siþan sveik ept asa leikom hvgreynande hǽnis havðs flvg| bialba avkin. oc lomhvgaðr lagðe leikblaðs reginn fiað| rar ern at avglis barni arnsvg faðir mornar.
Tx - 26v/8-26v/10 (MCR)
Heurda ec sua þat sidan sueik ept asa le-| iko hugro᷎nandi ho᷎nis haucs flug bialfa aukin ok lomhugadr lagdi le-| ik blads regin fiadran ern at auglis barni arn sug fadir mornar.
13. R - 25v/32-25v/35 (MCR)
Hofo| skiot eɴ skofo skopt ginregin briɴa eɴ son biþiss svei| pr varð i favr greipar þaz of fat a fialla fiɴz ilia| brv miɴi bavgs bi[…]om faða […]cleifi at þorleife.[17]
Tx - 26v/11-26v/13 (MCR)
Hofo sciot enn scofo scopt ginnregin brinna enn son bidils suidnar sueipur| vard j faur greipar. þaz of fatt a fialla finz ilia bru minni baugs þ-| a er bifom fada bifkleif at þorleifi.
14. R - 23v/34-23v/36 (MCR)
Eðr of ser er iotna otti let of sottvm hellis biꜹr a hyriar havg griotu| na bꜹgi· oc at isarnleiki iarðr svnr en dvndi moþvr svall meila| broþvr mana vegr vnd hanvm.
R - 26r/9-26r/10 (MCR)
Ok at isarnleiki iarþar svnr ok| dvnði moðvr svall meila bloþa mana vegr vnd hanvm.
Tx - 24v/4-24v/6 (MCR)
Edr of ser er jotna otti let of sottan hellis maur á hyriar haug griotuna bau-| gi. ok at i sarnleiki jardar sonr enn dundi miodr suall meila brodor mana vegr| und hanom.
Tx - 26v/24-26v/25 (MCR)
ok at jsarnleiki jardar ardar| sonr enn dunþi modr suall meila bloda mana vegr und hanom.
W - 51/11-51/13 (MCR)
Eðr of ser of iotna otti liet of sottan hellis baur […]yriar| haugs griotuna baugi ok at isarnleiki iarðar sunr en dundi moðr svall meila bro| ður mana vegr vnd hanvm.
W - 56/15-56/16 (MCR)
Ok at isarn leiki iarðar sunr en dundi| moðr svall meila bloþa| mana vegr vnd hanvm.
U - 29r/14-29r/15 (MCR)
Ok at isarnleiki. iarþar sonr en dvlþi. moþr svall meila bloþi| mana vegr vnd hanvm.
B - 5r/2-5r/3 (MCR)
Ok at| jsíarns leiki jarðar son hinn diarfe moðr suall meide blóde mána vegr vnd hánvm.
15. R - 23v/36-24r/2 (MCR)
Knattv oll en vllar endi lág firir magi|| grvɴd var grapi hrvndin ginnivnga ve hriɴa· þa er hofregin hafrir hogreiþar fram| drogv seðr geck svꜹlnis eckia svndr at hrvngnis fvndi.
Tx - 24v/6-24v/8 (MCR)
knattu aull enn vllar endilag fir magi grund var grapi hrundin ginnunga| ve brinra. þa er hof regin hafdi hog reidir fram drogu seidr gek suolnis ekia| sundr at rungnis fundi.
W - 51/13-51/15 (MCR)
Knattv oll enn vllar endi lag fir magi grund var grapi hrvn| din ginnvnga ve brinna þa er hof regin hofðv hogreiðar framm drǫgv seið[18] gekk| svolnis ekkia svndr at hrvngnis fvndi.
16. R - 24r/2-24r/5 (MCR)
þyrmþit baldrs| of barmi berg solgnvm þar dolgi hristvz biorg ok brvstv braɴ vpp himiɴ maɴa·| mioc fra ec moti hrꜹckva myrk hreins baka reinar þa er vigligan vꜹgna vatr| siɴ bana þatri.
Tx - 24v/8-24v/10 (MCR)
þyrmdit baldrs of barmi berg solgnom þar dolgi hri-| stuz biorg ok brustu brann vpp himinn mana. Miok fra ec moti hrau\c/kua mein þorns| haca reinar þa er vig ligan vaugna vatt sinn bana þatti.
W - 51/15-51/17 (MCR)
þverriðit balldrs af barmi berg[19]solgnum| sak dolgi hristvz biorg ok brvstv brann rꜳn himinn mana miok fra ek mæri[20] hrokkua| myrkbeins haka reinar. þa er vigligan vogna vatt sinn bana þatti.
17. R - 24r/5-24r/7 (MCR)
Bratt flo biarga gæti bꜹnd ollv þvi randa imvnfꜹlr ok iliar| iss vildv sva disir· varþat hogs fra horþv hrꜹndrengs þaþan lengi trionv trollz| of rvna tiðr fiollama at biþa.
Tx - 24v/10-24v/12 (MCR)
Bratt flo biarga ge-| ti baund ollo þvi randa imunfaulr vnd iliar iss vildo sua disir vardat ho᷎gs fra| hordo hraun dreingr þan leingi triono trollz of runa tidr fiol lama at bidia.
W - 51/17-51/20 (MCR)
Bratt flo| biarga giæti band ollv þvi randa imvnfǫlr vnd iliar iss villdv sva disir. var þat hogs| fra hordv hravndrengr þaðan lengi trionv trollz of rvna tiðr fioll lama að bi| ða.
18. R - 24r/7-24r/9 (MCR)
Fiorspillir let falla fialbrs olagra gialbra| bꜹlverþvngar belia bolm arandar holmi· þar hne grvndar gilia gramr firir| skꜹrpvm hamri en bergdana bagdi briotr v iormvn.
Tx - 24v/13-24v/15 (MCR)
fio᷎r spillir let falla fialbrs olagra gialbra bauluerdungar belia bolmaran-| dar holmi þar hne grundar gilia gnir fir scaurpom hamri enn bergdana bag-| þi briotr vid jorman.
W - 51/20-51/22 (MCR)
Fiorspiller let falla fialbrs o lagra gialbra bol verðungar belia bolm a randar| holmi þar hne grundar gilia gramm fir skorpvm hamri enn bergdana bagði briotr viormunþrioti.
19. R - 24r/9-24r/11 (MCR)
Oc harð brotiɴ heriv heim| þingoþar vingnis hvein ihinka mæni hein at grvndar sveini· þar sva eðr i| oþins olꜹs bvrar hꜹsi stala virtr of stockiɴ stoð eindriþa bloþi.
Tx - 24v/15-24v/17 (MCR)
Og hard brotin herio heim þuingadar uingnis huein| i hinka mo᷎ni hein at grundar sueini. þar sua at edr iodins olaus burar| hausi stala vikr of stockinn stod einrida blodi.
W - 51/22-51/24 (MCR)
Ok harðbrotinn herio heim þingaðar vingnis hvein hina mæ| ni hæin at grvndar sveini. Þar sva eðr ioðins olavs bvrar hausi stala vikr vm| stǫkkvi stoð æinriða bloði.
20. R - 24r/11-24r/13 (MCR)
Aðr or hneigi| hliþvm hars ꜹlgefion sara reiþi tyrs it rꜹþa ryðs heyli bꜹlgǫli· gorla lit| ec ageitis garþi þeir of farþir bꜹgs bꜹgs þa er bifð faþa bifkleif at þorleifi.
Tx - 24v/17-24v/19 (MCR)
Adr or hnegi hlidom ha-| rs aulgefion sara reidi tyss it rauda ryds heuli baul go᷎li gorla lit ek agei-| tis gardi þeyr of fardir baugs þa er bifom fada bifkleif at þorleifi.
W - 51/24-51/26 (MCR)
Aðr or hneigi hliðvm hꜳrs ǫlgefion sꜳra reiði tyss hið| ravða ryðs heili bǫl giæli giorla lit ek a geitis garði þeir[21] of farðer bavgs þa ek bi| fa faða bikleif at þorleifi.
Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated