Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Mikhailova, T. A. (1)

T. A. Mikhailova

2008. Germanistika. Skandinavistika. Istoricheskaya poetika. K dnyu rozhdeniya Olgi Aleksandrovny Smirnickoy

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated