This interface will soon cease to be publicly available. Use the new interface instead. Click here to switch over now.

Cookies on our website

We use cookies on this website, mainly to provide a secure browsing experience but also to collect statistics on how the website is used. You can find out more about the cookies we set, the information we store and how we use it on the cookies page.

Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages

login: password: stay logged in: help

Sturla Þórðarson (Sturl)

13th century; volume 2; ed. Kari Ellen Gade;

1. Hrynhenda (Hryn) - 21

Skj info: Sturla Þórðarson, Islandsk skjald og historiker, 1214-84 (AII, 101-29, BII, 112-36).

Skj poems:
1. Þverárvísur
2. Þorgilsdrápa
3. Hrynhenda
4. Hákonarkviða
5. Hrafnsmál
6. Hákonarflokkr
7. En drape om Magnús lagaböter
8. Lausavísur

The life of Sturla Þórðarson (Sturl) is chronicled in Sturlunga saga (Stu). He was born on 29 July 1214 as the second son of Þórðr Sturluson and his concubine Þóra, and he was the younger brother of Óláfr hvítaskáld Þórðarson (Ólhv). In his early years he spent much time with his uncle, the poet, historian and lawspeaker Snorri Sturluson (SnSt, d. 1241), and later he took an active part in the events that played out before and after the collapse of the Icel. Commonwealth. Sturla was lawspeaker in Iceland 1251-2 and lawman, appointed by the Norw. king, 1272-82. In 1263 he went to Norway where he met King Magnús lagabœtir ‘Law-mender’ Hákonarson (d. 1280). After an initially very cool reception, the king commissioned him to write the saga of Magnús’s father Hákon Hákonarson (d. 1264) and also that of Magnús himself. Sturla later became the retainer (hirðmaðr, skutilsveinn) of Magnús and brought the law code Járnsíða ‘Ironside’ from Norway to Iceland in 1271. The story of Sturla’s journey to Norway in 1263 and his dealings with Magnús is recounted in Sturlu þáttr (StÞ), preserved in a version of Stu. In addition to the sagas of Hákon Hákonarson (Hák) and the no longer extant saga of his son Magnús lagabœtir (only two leaves are preserved in AM 325 X 4°), Sturla is the author of Íslendinga saga (Ísls) and of a redaction of Landnámabók (Ldn, in AM 107 folˣ = Stˣ). Some scholars believe that he may have been responsible for the extant redaction of Kristni saga (Kristni) (see LH 1894-1901, II, 98-105, 717-43), and he is also mentioned as an informant by the author of Grettis saga Ásmundarsonar (Gr; see ÍF 7, 157, 226, 289). Like his uncle, Snorri, and his brother, Óláfr, Sturla was a prolific poet. According to Skáldatal (SnE 1848-87, III, 256, 260, 272, 279, 384-96), he composed poems in honour of the Norw. kings Hákon Hákonarson and Magnús lagabœtir Hákonarson, and also about the Swed. jarl Birgir Magnússon (d. 1266). Nothing is preserved of Sturla’s panegyrics to the latter, but two sts from his poetry to Magnús are recorded in Hák (see Magnússdrápa (Sturl Magndr) below). The bulk of Sturla’s poetic oeuvre about Hákon Hákonarson is interspersed with the prose in Hák: Hrynhenda (Sturl Hryn), Hákonarkviða (Sturl Hákkv), Hrafnsmál (Sturl Hrafn) and Hákonarflokkr (Sturl Hákfl). In addition to these encomia, Sturla composed poetry about events and dignitaries in Iceland: namely Þverárvísur (Sturl ÞvervIV) and Þorgilsdrápa (Sturl ÞorgdrIV), both of which have been edited in SkP IV. That is also the case with his lvv. (Sturl Lv 1-4IV). One fragment which earlier eds assigned to Hryn (earlier st. 22) has been edited in SkP III as Sturl FragIII. Sturla died on 30 July 1284 and was buried in the Church of S. Peter at Staðarhóll.

Hrynhenda — Sturl HrynII

Valgerður Erna Þorvaldsdóttir 2009, ‘ Sturla Þórðarson, Hrynhenda’ in Kari Ellen Gade (ed.), Poetry from the Kings’ Sagas 2: From c. 1035 to c. 1300. Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages 2. Turnhout: Brepols, pp. 676-98. <https://skaldic.org/m.php?p=text&i=1398> (accessed 5 July 2022)

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21 

Skj: Sturla Þórðarson: 3. Hrynhenda, 1262 (AII, 102-8, BII, 113-18); stanzas (if different): 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22

in texts: Flat, Hák

SkP info: II, 676-98

old edition introduction edition manuscripts transcriptions concordance references search files

 

Note: The following transcriptions have been entered to aid the editing process. These may not have been fully reviewed and checked and may therefore not be reliable. You may wish to consult the manuscript images. Any corrections can be notified to the database editor.

1. F - 114ra/35-114ra/39 (VEÞ)
Frægían reð þíg vilhialmr ví | gíia varbals hꜹtuðr kardínali engi valþiz iafngoðr | þangat · alldar gramr af pava valldí · koronv lét kristni styrir | kynpryddr yðr of skrydda ramri grvnd hafít rikís | vandar reiði valldr m frægðom halldít·
E - 182v/26-182v/29 (VEÞ)
Frægian let þik uilhialmr uigia varbals h | vꜹ́tudr kardinali engi uandiz iafngoðr hingat alldar gramr af paua ualldi koronu | let kristni styrir kynprydr iofuʀ yðr of skrydda gramr i grundu hafit · rikis uandar r | eiði valldr með frægdum halldit·
42x - 172r/19-172r/26 (VEÞ)
Frægiann reð þic vilialmr vigia | vorbals haurauðr Karðinali | engi valdiz jafn goðr hingat | alldar gramr af pava valldi | koronu let crisni pryði | kynpruþr jofuʀ yðr of skrydda | ramri grundu hafit rikiss vandar | reiði valldr með frægðum halldit |
81a - 113vb/6-113vb/10 (VEÞ)
Frægan ʀed þig vilhi⸌a⸍lmr vigía . varbals . hautu | dr kardinali . eingi valldíz jafn godr híngat . alldar gramr · | af paua uallde . koronu let kristníi styrír kynpryddr jofr . | ydr vm sk⸌r⸍ydda · ʀamri grundu . hafit rikis vandar ⸌reidi⸍ valldr | med frægdum halldít |
Flat - 180va/29-180va/32 (VEÞ)
Fræíann | red þik vilhialmr vigía var bꜳls hautudr kardínalí eíngi valdiz iafn godr | híngat alldar gramr af pafa valldí koronu let cristní styrir kyn bryddr iofurr ydr | vm skrdda ramri grund hafít rikis vandar reídí valldr med fragdum halldit. |
2. F - 116rb/12-116rb/15 (VEÞ)
Austan sendi gulli glæsta gꜹta styrir megín dýrom seíma | þollr m sæmðom ollum sína dottvr arfa þínom · volldvgr | toktv af mestri míll⸌d⸍í malma skerþir svía ferðir alldir dyrka | yðart velldi eírar sámt v brvð for þeirri·
E - 186v/5-186v/8 (VEÞ)
Austan sen | di gulli glæsta gauta styrir megin dyrum seima þollr m sæmðum aullum sina | dottur aruá þinum uꜹlldugr tokttu af mestri milldi malma skerþir suia ferþar | allir dyrka yðart uelldi eittár samt við bruðfaur þeiʀi:
81a - 116rb/14-116rb/19 (VEÞ)
A | ustan sende gulli glæsta · gauta styrir meginn dy | rum · seima þollr med sæmdum ollum · sína dottr . | arfa þínum . volldugur tok (af) mestri millde ma | lma skerdír suía ferdar · allír dyrka yd | art vellde eírar samt med brud for þeire |
8 - 65v/9-65v/11 (VEÞ)
Austan sendi gulli glæsta gauta styris megín dyrum seíma þo | llr m sæmdom o᷎llum . sína . dottur arfa þínum volldugr toktu af mestri milldí malma skerðirr suia | ferdar . alldir dyrka yðart velldi . eirar samt v bruðfor þeiri.
Flat - 181vb/16-181vb/18 (VEÞ)
Austan sendi gulli glęsta gauta styrir megín dyrum seímaþollr | med sæmdum ollum sína dottur arfa þínum . volldugr toktu af mestri milldí mꜳlma skerdír | suía ferdar alldir dyrki yduart velldí eírar samt vid brudfaur þeira.
3. F - 116vb/29-116vb/33 (VEÞ)
Olldum segí | ek hve ofriþ gulldut vɴ víɢs skipuðr dꜹnum suɴan viþa settv | þínar þioðir þuɴar skeiðr af fyri hluɴom · storir hofðo v́t boð ǽrin | yðrir þegnar rán at hegna ýtum þóttiþ leiðangr lítill langa st | und fyrir viðri grvndo·
E - 187v/18-187v/21 (VEÞ)
Aull | dum segi ek hue ufrið gulldut unduígs skipudr daunum sunnan uiðu settu þina | þioðir. þunnar skeiðr af fyri hlunnum storir haufðu ut boð ǽrir yðrir þegnar rana hegnar | ytum þotti leiðangr litill langa stund fyrir uiðri grundu.
81a - 117ra/27-117ra/30 (VEÞ)
Olldum segi ek hue ofrid gulldu unnuigs skipudr do᷎num sunn | nan vida settu þínar þíodir þunnar skeidr af fyri hlun | num . Stærri hofdu bod en bærre . ydrir þegnar ran at hegna . | ytum þotti eigi leidangur litill . langa stund . fyrir vidri grundu· |
8 - 66v/21-66v/23 (VEÞ)
Olldom segi ek hue ufrið gulldut vnnuígs skíp | oðr do᷎num sunnan . viða settu þínar þioðir . þunnar skeiðr af fyri hlunnum . storir ho᷎fðo vtboð | ærir yðrir þegnar . rána hegnir . ytum þóttið leiðangr litill . langa stund fyrir uiðris grvndo.
Flat - 182ra/39-182ra/42 (VEÞ)
Aulldum seg eg hue vfrid gulldut vnn viɢgiat ski | pudu daunum sunnan vida settu þínar þíodir þunar skeidr af nyíum hlunnum . storir hof | du vtbod ærít ydrir þegnir rꜳna hegnir ytum þotti ei leidangr litill langa stund | fyrir vidri grundu.
4. F - 116vb/33-116vb/36 (VEÞ)
Framla dreíf til hverar homlu hilmís þioð | ens mærðar froþa siðan helldút suðr m laði seíma stiklír | flota miklum · hræddar vrðo halllandz ferþir · hringa balldr af þínv | valldi engi maðr Jota þengils otta lꜹs v noregs drottíɴ· |
E - 187v/21-187v/24 (VEÞ)
Framla dreíf til hverar h | aumlu hilmis þioð ins mærðar froða síðan helldu suðr unni laþi seima stillir | flota miklum hræddar urðo hallandz ferþir ringa balldr af þinu ualldi eíngi | maðr var iota þengils otta laús við noregs drottin.
81a - 117ra/31-117ra/35 (VEÞ)
frammla dreif til huerrar holmu · hilmis þiod · hinns mæ | rdar froda · Sidan helldu sudr med lande · seíma stick | lír flota mícklum · hrædar vrdu hallandz ferdír . hringa ba | lldr af þinu vallde . eínnge madr var jota þeingils . otta · | laus vid noregs drottínn |
8 - 66v/23-66v/26 (VEÞ)
Framla | dreíf til huerrar ho᷎mlu hilmis þioð . íns mærðar fróða . siðan helldut suðr m landi seím | a stíklir flota miklum . hræddar vrðo hallandz lyddor hringa balldr af þínu ualldi . engi maðr var | iota þeíngíls otta lauss v noregs drottínn
Flat - 182ra/42-182ra/44 (VEÞ)
Framla dreíf til huerrar haumlu hilmís þíod ens mærdar froda siþan | helldu sudr med lꜳ̋dí seíma stiklír flota miklum hræddar wrdu hꜳllandz ferdír hringa | balldr af þínu valldí eíngi madr vard iota þengils otta laus vid noregs drottínn.
5. F - 117va/38-117va/41 (VEÞ)
Egi satuþ iofra hneítír | ættum goðr at rofnar sættir · stirðan bioɢu hirðmenn hardir herskips | streng i kyrðom lengi · mætum hellt fyrir elfi vtan ꜹþit letzþu | flotnum dꜹþa nꜹþa visso nyiar sudir norð manna gramr borðom þaɴig· ||
E - 189r/27-189r/29 (VEÞ)
Æigi satuð iofra hneitir ættum goðr at rofnar sǽttir stirðir bioggu | hirðmenn harðir herskips stengr ikyrðum lengi mǽtum hellt fyrir elui utan auðit | lezstu flotnum dáuða nauða uissu nýiar suðir norð manna gramr fyrir borðum
81a - 118ra/40-118ra/44 (VEÞ)
Eígí lattu jofra hneitir ættum godr rofna | sættir stridar bíuggu hirdmenn hardír herskíps steingur j kyrdum | leinge . mætum hellt fyrir elfí utan . audit leztu flotnum | dauda . nauda víssu nyíar sudir nordmanna gramr fyrir skeidar b | ordum.
304x - 346v/28-346v/32
Eigi sa̋tud Jǫfra hneytir | ættum gödur ad ʀofnar sættir  styrdar biuggu hirdmenn hardir  herskips | streing ı̈ kirdum leingi  mætum hiellst fyrir elfi utann  audid lie | stu flotnum dauda  naudar vissu nýar sudir  mordmanna gramur fyri | bordvm
Flat - 182va/27-182va/30 (VEÞ)
Eígí sꜳtud iofra hneitir ættum godr at | rofnar sættir stírdar bíuɢgu hírdmenn hardír herskips steíngr i kyrdum leíngí mætum | hellt fra elfi vtan audít letz tu flotnum dauda naudir vissu nyíar sudir nordmanna | gramr þar fyrir bordum.
6. F - 117vb/7-117vb/11 (VEÞ)
Seíða | letu þínar þioðir þvɴar skeiðr m búnv reiði gꜹtar spvrþv leið | angr liótan lunda vꜹll at morstrar sundi · siðan lætr er seg | lum hlóðo snarfengr konungr yðrir drengir lysa tok af herskips | hꜹsum hrygðar folk i dana bygðom ·
E - 189v/1-189v/3 (VEÞ)
Suiða létu þinar þioðir þunnar skeiðr und bunu reiði gautar spurðo leið | angr liotan lunda vaull at mustrar sundi siðan let ek seglum hloðu snarfengr konungr | yðrir drengir lysa tok af herskips háusum hryɢðar folk ídana bygðum.
81a - 118rb/4-118rb/8 (VEÞ)
Suida letu þinar þiodir þunar skeidr med | bunum reída . gautar spurdu leidangr líotan lunda uoll | at mostra sundi . sidan leít ek seglum hlodu snarfeingur . konungr | ydrir dreingir . lysa tok af herskíps husum hryggdar | folk j dana bygdum.
304x - 347r/7-347r/11
Sneida lietu þijnar þiő | dir  þunnar skeidar und bűnu Reidi  Gautar spurdu leida̋ngur liőtann  | lunda vǫll a̋ Mostrar-sundi  sijdann leit er seglum hlődu  snar | feingur konungur ydrir dreingir  lýsa tok af herskips hausvm  hrygdar | fölk ı̈ dana bygdvm
Flat - 182va/35-182va/38 (VEÞ)
Sueída letu þinar þíodir þunar | skeidr vnd bunu reídí gautar spurdu leidangr liotann lunda vo᷎ll at mostrar sun | dí siþan let er seglum hlodu snarfeíngr konungr ydrir dreíngir lysa tok af herskíps hausum | hrygdar folk i dana bygdir.
7. F - 117vb/19-117vb/22 (VEÞ)
Allvalldr reþtv þvi er ytar helldo ognar | braþz at fylkís laði prvðar reðo sveítir siðan soknar strangs a land at | ganga · stórar letu hall landz heriar hirð menn þínir frelsi síno viða | tyndo virða kíɴdir vægðar lꜹst fyrir geít kíoʀ ꜹstan·
E - 189v/8-189v/10 (VEÞ)
All ualldr rettu þi er ytar helldu ognar braðs at fylkis laði pruðar naðu sv́ | eitir sinar soknar strangs a land at ganga storar létu halland heriat hirðmenn þinir frelsi sinv | Viða tyndu uirða kindir uægðar laúst fyrir geit kioʀ austan
81a - 118rb/19-118rb/24 (VEÞ)
allvalldur | ʀettv þui ed ytar hielldu ognarbrads · ath | fylkis rade · prvdar nadv sveitir sidan · soknar | strangs ꜳ lannd ath ganga · storar · lietv hallond | heria hirdmenn þinir frelse sinv · vida tyndu viʀ | da kíndir · uægdar laust fyrir geitker avstan·
304x - 347r/20-347r/24
Alvalldur Riettu þviat ytar hielldu  | őgnar brädur ad fylkiss Rädi  prűdar na̋du sveitir sijdann  söknar | stra̋ngs a̋ land ad ga̋nga  störir lietu halland heriad  hird | menn þijnir frelsi sijna  vijda týndi virda kyndar  vægdar laust | fyrir Geitkiǫr austann
Flat - 182va/44-182va/47 (VEÞ)
Allualldr rettu þvi er ytar | helldu ognar brꜳds at fylkis lꜳdí prudar nꜳdu sueitir siþan soknar strangs ꜳ land at | ganga storar letu hall land heriat hírdmenn þínir frelsi sínu vida tyndu vírda kíndir væ | gdar laust fyrir geitkiorr austann.
8. F - 117vb/24-117vb/27 (VEÞ)
Syngia letu snarpir drengir sokna gífr i fleí | na drifo · brandar hleypto ꜹrt vr vndom ærno bloði danskrar | þioðar · viða fellu vegnir þollar víga drott i reknvm flotta | falldín geck þar ferþ at hilldí frægra malma ægís híalmi· |
E - 189v/11-189v/14 (VEÞ)
Syngía letu snarpir drengir soknar | gifr ifleina drípu brandar hleyptu ꜹrtt ur undum ærnu bloði danskar undir | uiða fellu uegnir þollar uiga drott i reknum flotta falldín gek þar fast at hil | di frægra malma ǽgís hialma.
81a - 118rb/26-118rb/32 (VEÞ)
Syn | gia lietv snarpir dreingir soknar hníf j fleina | drifu · brandar hleyptv ært vr undvm · | uormv blode danskrar þiodar vida fiel | lv vegnir þollar viga drott j reknum flotta | fallda geng þar fast ath hillde frægra mal | ma ægis hialma჻
304x - 347r/26-347r/30
Sýngia lietu snarpir | dreingir  sőknar gijfur ȷ̈ fleina drijfu  Brandar hleýptu ǫrt | af vndvm  ærnu blödı̈ danskrar þiődar  vijda fiellu vegnir | þollar  vijga  drőtt ȷ̈ Reknum flőtta  falldinn gekk þar fast ad | hilldi  frægra ma̋lma ægirs hia̋lmum
Flat - 182va/48-182va/51 (VEÞ)
Syngía letu snarpír dreíngír | soknar gaugl i fleína kofí brandar leyptu aurt or vndum ærnu blodí danskrar | þiodar . vida fellu vegnir þollar víga drott i reknum flotta falldín geck þar fast | at hilldí frægr mꜳlma hægis hialma.
9. F - 117vb/28-117vb/31 (VEÞ)
Styrkir gengo menn vnd merkíom malma lundz a viþri grvndo valgamr | sleít at vapna móti varma braþ af þíno raði · sialfri skípti | orn v vlfa ognar báro hofuþ sára gylþir stoð yfir grimra hꜹl | þa greyprar þioðar megín bloði·
E - 189v/14-189v/17 (VEÞ)
Styrkir gengu menn und merkium malma lundz | auiðri grundu ualgamr sleit at uapna níoti varma brað at þinu raði sialfri skip | ti um v ulfa ognar baru haufuð sara gylldir stoð ifir greypra haúlða grimrar þíoþar m | egin bloði.
81a - 118rb/32-118rb/37 (VEÞ)
Styrkir gengu | menn und merkium malma lundz auidrí grundu ual | gamur sleít a uopna mote uarma brad af þínu ra | dí sialfri skípti aurn uid vlfa ognar baru hofud sara | gylldir stod yfir greypra hollda grimma þiodir megínn | blodi
304x - 347r/30-347v/4
Styrkir ⸝⸝ődu menn und || ődu menn und merkivm  ma̋lmalunds a̋ vijdri grundu  val | gammur sleyt a̋ vopna mőti  varma bra̋d af þijnv Ra̋di  sia̋lfre | skiptu ǫrn vid űlfa  őgnar ba̋ru hǫfuds sa̋ra  gylldir stöd  | yfir greipra hǫlda  grimmrar þiődar meiginn blődi 
Flat - 182va/51-182va/54 (VEÞ)
Styrkir gengu menn vnd merkiumm | mꜳlma lundz ꜳ vidri grundu val gammr sleít at vopna motí varma brꜳd | at þínu rꜳdí sialfr skípti aurn vid vlfa ognar bꜳru hofud sꜳra gylldr stod | yfir greypra haullda grimrar þiodar megín blodí.
10. F - 117vb/33-117vb/37 (VEÞ)
Hæstan kyn | do hirðmenn trꜹstir heítan elld i dana velldí skæriligr geck hv | sum hæri hallar gandr a sviþno landi · víþa for vm bukars bu | þír birki sótt eɴ hræddar drottir · bragnar margir bali slegnir bruɴit | land til skogar ruɴo·
E - 189v/20-189v/23 (VEÞ)
Hǽstum kenddu hirð menn traustir heitan elld ad | ana uelldi skǽriligr gek husum hǽra hallar gandr a suiðnu landi uiða for um bú | karls buðir birki sott en brendar þioðir braddar æyddu bali slegnu brunnit land til | skogar runnnu.
81a - 118rb/43-118rb/48 (VEÞ)
Hæstum kyndu hirdmenn | traustir heitan elldi adana velldí skædiligur geck husum | hærra hallar gandr a suidnu landi vida for vm | bukallz budir birki sott en brendar drottír · | bragnar eyddu bali sleggnu brunnit land til skogar | runnu.
8 - 68r/1-68r/2 (VEÞ)
[...] velldi . skíærilígr geck husum hærri hallar gandr a suíðnu landi viða for vm bukarls buðu . bírki | sott enn hræddnar drottir . bragnar eyddu bali slegnu . brunnít land til skogar runnu.
304x - 347v/10-347v/13
Hæstvm kyndu hirdmenn hraustir  heı̈tann elld ȷ̈ dana | velldi  skiærilegur giekk hűsum hærri  hallar-gandur a̋ svidnu landi  | vijda főr vm bükarls bűdir  breki sőtt  enn hræddnar drőttir  brag | nar eyddu ba̋li slegnu  brunnid land til skögar-Runnv 
Flat - 182va/58-182va/61 (VEÞ)
Hæstan | kyndu hírdmenn traustir heitann elld i dana velldí skęriligr geck hussum hær | rí hallar gandr ꜳ suídnu landi vída forr vm bukarls budir bírki sott enn bren | dar drottir bragnar eyddu bꜳli slegnu brunnít land til skogar runnu.
11. F - 117vb/40-118ra/2 (VEÞ)
Gneistum hratt fyrir elfi ꜹstan elrís garmr i rafít | varma siðan fellu hafar hallir hrygðar stund i dana bygðom · || iɴín toko oll at brenna ognar strið a hallandz síþo yta raɴ vm storlíg | strætí storðar vlfr fyrir glym steín norðan·
E - 189v/29-189v/31 (VEÞ)
G | neistum hratt fyrir elui austan ælris garmr irefrit uarma siðan fellu hauar hallir | hrygdar stund i dana bygðum.
81a - 118va/11-118va/15 (VEÞ)
Gneístum hratt fyrir elfi austan : elris garmur | j rett sua uarma . Sidan fellu hafar hallír . hrygdar stund adana bygdum . Jnne toko oll at brenna . ognar strid . ahallandz sidu . yta | ran vm storlig storlíg strætí . stordar ulfur vid glaumsteín . | nordann
8 - 68r/10-68r/12 (VEÞ)
Gneistum hratt fyrir elfi austan | elrisgarmr j ræfrið varma . siðan fellu hafar hallír hrygðarstund i dana bygðm . ínníi toku | o᷎ll at brenna ognar striðr a hallandz siðu . yta rann of storlig strıtí storðar vlfr fyrir glaumsteín ⸝⸝ norðan. |
Flat - 182vb/8-182vb/10 (VEÞ)
Gneístum hratt fyrir elfi austa elris garmr iræfrít varma siþan fellu hꜳfar hallír hrygdar | stund i dana bygdum ínní toku aull at brenna ognar stríd a halllandz sidu yta rann vm storlíg | strætí stordar vlfr fyrir glym steín nordan.
12. F - 118rb/33-118rb/36 (VEÞ)
Hrinda let vt herskips brondom hilmir | frægr a salltan ægi elldi hrꜹð fyrir æsi kꜹlldomar meið or dreg | num hluɴí · Almenningr varþ v́t at síɴa ognar lundr a þíɴi grvndo | milldir hofðo vt boð hꜹlldar harða svelld af noregs velldi· |
E - 190v/22-190v/24 (VEÞ)
hrinda reð ur herskips braundum hilmir frægr a salltan | ǽgi elldi rauð fyrir æsi kaulldum unnar meið ur dregnum hlunnni almenningr varð ut⸌at⸍ sinna | ognar lundr a þinni grundu milldir haufðu herboð haulldar harda suelld or noʀegs uelldi. |
81a - 119ra/30-119ra/34 (VEÞ)
Hrinda redu her | skips brondum . hílmir frægur asalltan ægí . elldí raud a | ægí kolldum · unnar meidur or dregnum hlunum . almenníngur uard | ut at ganga . ognar lundr a þinne grundu . milldir hofdu her | bod holdar . harda suelldr noregs . uelldi |
8 - 69r/23-69r/25 (VEÞ)
Hrinda redvt herskíps bravndvm · hilmir frægr ꜳ salltan ægi · elldi raud fyrir æsi kolldvm | unnar meid ur dregnum hlunni · almenninngr vard ut at sinna · ognar lundur ꜳ þinne grvndu | milldir hofdu herbod · hauldar · harda suelld vr noregs uelldí |
Flat - 183ra/19-183ra/22 (VEÞ)
Hrínda reedtu herskips | brondum hilmir frægr ꜳ salltann ægí elldí raud fyrir æsi kaulldum vnnar meíd or dreg | num hlunní almenníngr vard vt at sínna ognar lundr a þinni grundu milldir hofdu herbod | haulldar hardla suelldr or noregs velldí.
13. F - 118va/16-118va/20 (VEÞ)
Erriɴ sendi vngan | svaʀa vt i lond a geíma þrútíɴ alldri frettuð iofra drottíns | æðri ferð af heíman gerþom allir toko yppí þollar vɴar tams fyrir | lægí suɴan ara blakks sem allvalldr væri íɴan landz v dottvr | þíɴí·
E - 191r/7-191r/9 (VEÞ)
Æʀinn sendi ungan s | vanna vt i laund ageima þrutinn alldri fretti iofrá drottins æðri ferð af hęman ferðum | allir toko yppi þollar vnnartams fyrir lǽgi sunnan ara blaks sem allualldr veri inann landz v dottur þinni. |
81a - 119rb/12-119rb/16 (VEÞ)
Er | rínn sende ungum suarra . ut j lond a geíma þrutínn . alldri | frettíz jofra drottins . ædri ferd af heíman gerdum . allír toko . | uppi þollar . unnar tams fyrir lægi sunnan . ara . blacks | sem alldualldr færi . innann landz uid dottur þínne.
8 - 69v/10-69v/12 (VEÞ)
Ærin sendi ạ ungan suarra ut j laund ꜳ geima þrvtin | aldri frettizt iofra drottins ædrí ferd af heimangiordvm · aller tokv uppi þollar | unnar tams fyrir lægisunnan arablags sem alualdr uærí ínnan landz uid dottur sínní· |
325X - 10ra/5-10ra/11 (VEÞ)
Háttprudr | [...]ína dottur sudr i hœím ꜳ þrutínn | [...] alldri friettiz iofra drottíns œ̋dri gerd | [...]íman ferdum  allír tóku yppi þol | [...] vnnar dags fyrir lœgi sunnan. ꜳ̋ra blac | [...] sem allvalldr vęri ínnan bordz vid | [...]ur þínní.
Flat - 183ra/35-183ra/38 (VEÞ)
ren sendí vngan suarra | vt i lond ꜳ geíma þrutínn alldri frettíz Jofra drottín ędri ferd af heíman giordum allír | toku yppi þollar vnnar tams fyrir lægi sunnan ꜳ̋ra blacks sem alualldr væri innan landz vid | dottur þínní.
14. F - 118va/23-118va/26 (VEÞ)
Norðan helldo allt vm olldvr ꜹþar lundr v þig til fvn | dar hufar treysto drifnar dúfvr dygðar menn or fíɴa bygdom · sui | fa leztv or hverio hrófi hlaðnar skeiðr a vatnít breiða san | di iós vm stálín steíndo storðar gandr fyrir elfi norðan·
E - 191r/11-191r/14 (VEÞ)
Norðan helldu allt of aulldur auðar | lundr v þiktil fundar hufar treystu drifnar dufur dygðar menn ur finna bygðum | suiva leztu ur hveriu rofi hlaðnar skeiðr a uatnit beida sandi íos um stalin steíndu | storðar gandr fyrir elui norðan·
81a - 119rb/21-119rb/25 (VEÞ)
Nordan | helldu allt um aulldr . audar lundr vid þíg til fundar . hu | far treystu drifnar dufur . dygdar . ᴍenn . or fínna bygdum . suifa let . | or hueriu hrofí . hladnar skeidur a uatnit breida . sandi jos | vm stalínn steindu . stordar gandr fyrir elfi nordan.
8 - 69v/16-69v/19 (VEÞ)
Nordan | hielldu allt um aulldr · audarlundr uid þik til fundar hufar treystú drifnar dufur · dyg | dar menn ur finna bygdum · suífa líetzt þu ur hueriu h⸌r⸍iofí hladnar skedur j uatn | hit breida sandi ios vm s⸌t⸍al hin steindu stordar gandur fyrir elfi nordan
Flat - 183ra/41-183ra/44 (VEÞ)
Nordan helldut allt vm aulldar audlundr vid þik til fundar hufar treystu | drífnar dufur dygdar menn or finna bygdum suífa lez tu or hueríu hrofí hlad | nar skeidr ꜳ vatnít breida sandi íos vm stꜳlín steíndu stordar gandr fyrir elfuí | nordan.
15. F - 118va/41-118vb/3 (VEÞ)
Digla elldr var seɴ i segli svíptí || lundr a dyrðar skriptom risa toko roðnir hꜹsár rínar lógs yfir dreka | þínom · uɴar þottv eísur breɴa vllar fars af slegno gvllí fasti | rꜹ́þ yfir flóta glæstom flesta rond a skeiða brondom·
E - 191r/24-191r/27 (VEÞ)
Digla elldr | var senn isegli suipti lundr adyrðar skiptum tisar toko roðnir haúsar rinar logs yfir | dreka þinum unnar þottu eisur brenna ullar fars af slegnu gulli fasti rauð ifír | flota glæstum flesta raund a skeiða braundum·
81a - 119rb/45-119va/2 (VEÞ)
Digla elldr uar sen j seglí suíptí lun | dr adyrdar skriptum . ʀisa toku rodnir havsar ʀínar logs a dreka þínvm vnnar | þottu eisur brena ullar fars af slegnu gullí / || fasti raud med floti glæstum flesta rond a skeidar bron ⸝⸝ dum |
8 - 70r/2-70r/4 (VEÞ)
Digla elldr uar senn j segle · suípte lundur ꜳ dyrdar skriptum · risa toku rodner hausar · rínar | loks yfer dreka þinum · unnar þottv eísur brenna · ullar fars af slegnu gullí · fasti raud | yfer flota glæstum · flesta raund ꜳ skeidar brondum |
325X - 10rb/11-10rb/16 (VEÞ)
Digla elldr var síenn i seghlí | suipti lundr ꜳ dyrdar skríptum . ʀísa | tóku ʀodnir hausar ʀínar logs yfir dreka | þínum  vnnar þottu œisur brenna . vllar fars | af slegnu gullí  fastí ʀaud af flota glœstum | flesta ʀo᷎nd af skœída bro᷎ndum.
Flat - 183ra/55-183ra/57 (VEÞ)
Dígla elldr var sénn i seglí suípti lundr a dyrdar skriptum risa toku rodnir hausar rínar | logs yfir drekanum þínum . vnnar þotti eisur brenna vllar fars af slegnu gullí fasti rau | d yfir flota glæstum flesta raund ꜳ skeidar brondum.
16. F - 118vb/27-118vb/30 (VEÞ)
Ø̨rín var sem elldíng færí íɴan bórðz a læ | gi norðan olldum varp er húfum helldut hilmís kuɴdr til iór | mvn grvndar · vínda þvrþv visa ferþar veglíg flꜹst vnd bunv | segli geiga letuþ gylltar syíor grvndar vorðr at eyrar sundi· |
E - 191v/25-191v/27 (VEÞ)
Ærin var sem ellding veri inn um borð alegi norðan aullum varp er hu | fum helldut hilmis kundr iaurmung rundar uiða þorðu uisa ferdar ueglig flaust vn | d bunu segli geiga leituð gylltar sygiur grundar uaurðr at eyra sundi.
81a - 119vb/12-119vb/16 (VEÞ)
Errinn | var sem elldíng færí . inn vm bord alægi nordan olldum varp er | hufum helldut hilmis kundr til jarmunn grundar . vinda þor | du visa ferdar . ueglígt flavst und bunu segli . geisa letu | gylldar syur . grundar uordr at eyrar sunde .
8 - 70v/13-70v/15 (VEÞ)
Ærín uar sem elldíng færí · ínn um bord a legí nordan · olldvm uarp | er hufum hielldut · hilmis kundr til iormun grvndar · vinda þordv visa | ferdar ueglig flaust und bunu seglí · geiga líetut gylltar syior · grundar uordur at eyrar sundi· |
Flat - 183rb/37-183rb/39 (VEÞ)
rín var sem elldíng færí inn vm bord ꜳ legi nordan aulldum varp er hufum hell | dut hilmís kundr til danskrar grundar . vida snuddu visa ferdar veglig flaust vnd | bunu seglí geíga letud gylldar sygiur grundar vo᷎rdr at eyrasundí.
17. F - 118vb/32-118vb/36 (VEÞ)
Reɴa | þotti vpp a vɴom alla leið af flóta breiðom hilmís frægs þar er | her skip lágo hímna elldr i dana velldí · þengill kom þar | engi iɴan landz sva at dæmi fíɴíz ræsir styrðot rett til iarðar | riki latr m afla slikan·
E - 191v/28-191v/30 (VEÞ)
Rennna þotti upp ȧ unnum alla leið af flota breiðum | hilmis þar ær herskip lagu himna elldr i dana uelldi · þengill kom þar eingi annn innan | landz sua at dæmi finniz rǽsir styrðut rettt til iardar ʀiki látr með afla slikan.
81a - 119vb/20-119vb/23 (VEÞ)
Renna þottu vpp a vnnvm alla leid ath flota br | eidum hilmis þar er herskíp lagu hímna elldr j dana velldí þeíngill | kom þar er annar eíngí jnnann landz svo ath dæmi fínízst ʀæsir styrdut ʀett til | jaidar ʀik latur med afla slikann·
8 - 70v/18-70v/21 (VEÞ)
Renna þottí upp ꜳ unnvm alla leid | af flota breídum · hilmís þar er herrskip lagv · himna elldr j dana uelldi · þeingill kom | þar annar einge · innan landz at dæme finnezt · ræser styrdut rett til íardar rikelatur | med afla slikan·
Flat - 183rb/42-183rb/44 (VEÞ)
Renna þotti vpp af vnnum alla leid af flotanum breida hil | mis þar sem herskíp lꜳgu hímna elldr i daunsku velldí þeíngill kom þar annar engi | innan landz sva at dami finníz ræsir styrdi rett til iardar riki lꜳtr med afla slikann. |
18. F - 119ra/4-119ra/7 (VEÞ)
Ollum þotti egða stillir ø̨gilígt híɴ viða frægí | gvɴar logs fyrir græði suɴan geigvr þíng v yðr at eíga  sætta | baðo sygna drottín sniallraðan þig danir allir fyrða gram þviat | fegnir vrðo fíandmenn þinir lifi sino·
E - 192r/7-192r/9 (VEÞ)
Aullum þotti egða stillir ægi inn uiða frǽgi gunnaʀ loks fyr græði sunnan geigur þing v | yðr at eiga sætta baðu sygna drottin sniallraðan þig danir allir fyrþa gramr þviat feg | nir urðo fianmenn þinir lifi sinu.
G - 1ra/19-1ra/21 (VEÞ)
Øllum þottí egda stillír · æigi ínní vída fregí · gunnarlogs fyrir grædi sunnan | geigr þíng v ydr at eíga · sætta baðu sygna dróttinn . sniallradan þíg da | nir allir . fyrda gram þviat fegnir urdv fiandmenn þinir lifí sínu.
81a - 119vb/40-119vb/43 (VEÞ)
Ollum þottí | egda stillír . ægi inn uida frægí . gunnar logs fyrir grædi sunnan geigur | þing uid ydr at eíga . sætta badv sygna drottinn . snialradan þíg | danir allir . fyrda gramr þui fegnir urdu fiandmenn þinir lifi sinu.
8 - 71r/2-71r/4 (VEÞ)
Ollvm þotti agda stiller · ægi monnum | uída fregi · gunnar logs fyrer grædi sunnan · geigur þing uid ydr at eíga · sætta badu sýgna drottinn · | sníallradan þig daner aller · fyrda gramur þuiat fegner urdu · fiandmenn þíner lifi sínu·
Flat - 183rb/56-183rb/59 (VEÞ)
Aullum þottí | egda stillír ægiligr enn vida frægí gunnar logs fyrir grædi sunnan geigur þing vid ydr | at eíga sætta bꜳdu sygna drottinn sniall rꜳdínn þik danir allír fyrda gramr | þviat fegnir vrdu fíandmenn þinir lifi sínu.
19. F - 119rb/27-119rb/31 (VEÞ)
Riða fra ek or borgvm breiðom bragna | fiolþ af þíno mágní · viþa glꜹdduz valskar þioðir var | rar elld i moti svaʀa · Siðan kꜹs vm sæmdar fv́sa snilldar | brvðr þann er eíga villdí ꜹþlíngs bræðr af yðro raði | æztra manna gofvgr svanní·
E - 192v/32-193r/2 (VEÞ)
Reiða fra ek ur borgum breiðum bragna fiolð af þinu m | agni uiða glaudduz ualskar þioþir uaʀar elld amóti suáʀa siðan kaús um sǽmþar || fúsa snilldar brúðr þann er eiga uilldi auðlings bræðr a yðru raði æzstra manna gaúfugr | suanni.
G - 1rb/31-1rb/34 (VEÞ)
Reida fra | ek or borgum breidum bragna fíold af þínu magní vida glodduzt uas | kar þíodir uarar elld jmotí suarra sidan kaus um sæmdar fusa snilldar brvdr | þann er eı̋ga uilldí . audlíga bræðr af ydru radí . æztra manna gǫfvgr suanne ||
81a - 120va/4-120va/8 (VEÞ)
Reida fra ek or borgum breidum | bragna fiold af þino magní . uida glodduz ualskar þíodir | uarrar elld j moti suarra . sidan kaus um sæmdar fussa sn | illdar brudr . þann eigi uilldi . audlings brædr af ydru | radi æztra ᴍanna gaufugur suanní.
Flat - 183vb/4-183vb/7 (VEÞ)
Rída | fra ek or borgum breidum bragna fíold af þínu magní vída glaudduz valskar þiodir | vaʀrar elldz í moti suaʀra sidan kaus vm sæmdar fúsa snílldar brudr þann er eigha | villdí audlíngs brædr af ydru rꜳdí æzstann mann sia gaufugr suanní.
20. F - 121ra/29-121ra/32 (VEÞ)
Norðr likar þer allt at ꜹ́ka yðart valld vm heímíɴ kall | da gegnir mvnv þvi fyrðar fagna fíornís alfr vnd leiþar | stíornv · þengill hefir þar aɴaʀ engí all valldr eɴ þv riki | halldít lengra reiða þioðir þangat þína dyrð eɴ rꜹþull ⸝⸝skíní· |
8 - 75v/30-75v/33 (VEÞ)
Nordr likar þier all at auka ydartt ualld um heimin kallda | gegnir munu þui fyrdar fagna · fiorniss alfur und leidar stior | nu · þeingill hefer þar annar eingi allvalldr en þu riki halldid | leingra reida þo þiodir þangad þina dyrd en raudul skiní |
Flat - 184vb/32-184vb/35 (VEÞ)
Nordr likar þer allt | at auka yduart valld vm heímin kallda gegnir munu þvi fyrdar fagna fíornís ꜳlfr vnd | leidar stíornu þeíngill hefir þar annar engi alualldr enn þu ʀiki halldít leíngra telia þiodir | þanngat þína dyrd enn raudull skíní.
21. F - 121va/6-121va/10 (VEÞ)
Allvalldr dyrðkáz vt m sér | kiom · iɴan landz af milldi þíɴí þioþum líka þínir hꜹkar | þaðra allt m bla landz iaðri · víþa hríota veglíg mætí | vægðar lꜹst af yðrom frægðom hollar pryða heimínn al | lan hnossír þínar mærðar tinír· |
8 - 76v/27-76v/29 (VEÞ)
Allualldur dyrkazt vert med serkium ínnan landz af míll | di þinne . þiodum lika þíner haukar þadra allt med blalandz iadre · vida ríota veglíg | mætí vegdar laust af ydrum frægdum · hollar pryda heímin allan hnossír þínar ⸝⸝ merdar tínír |
Flat - 185ra/21-185ra/24 (VEÞ)
Alualldr dyrkaz vt med serkíum | innan landz af milldí sínni þeíngil lika þinir haukar þadra allt med blꜳ landz íadri vida | hríota veglíg mætí vægdar laus af ydrum frægdum hollar prydi heímin allann hnosir | þinar mærdar tínir.
© Skaldic Project Academic Body, unless otherwise noted. Database structure and interface developed by Tarrin Wills. All users of material on this database are reminded that its content may be either subject to copyright restrictions or is the property of the custodians of linked databases that have given permission for members of the skaldic project to use their material for research purposes. Those users who have been given access to as yet unpublished material are further reminded that they may not use, publish or otherwise manipulate such material except with the express permission of the individual editor of the material in question and the General Editor of the volume in which the material is to be published. Applications for permission to use such material should be made in the first instance to the General Editor of the volume in question. All information that appears in the published volumes has been thoroughly reviewed. If you believe some information here is incorrect please contact Tarrin Wills with full details.