This interface will soon cease to be publicly available. Use the new interface instead. Click here to switch over now.

Cookies on our website

We use cookies on this website, mainly to provide a secure browsing experience but also to collect statistics on how the website is used. You can find out more about the cookies we set, the information we store and how we use it on the cookies page.

Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages

login: password: stay logged in: help

Sturla Þórðarson (Sturl)

13th century; volume 2; ed. Kari Ellen Gade;

3. Hrafnsmál (Hrafn) - 20

Skj info: Sturla Þórðarson, Islandsk skjald og historiker, 1214-84 (AII, 101-29, BII, 112-36).

Skj poems:
1. Þverárvísur
2. Þorgilsdrápa
3. Hrynhenda
4. Hákonarkviða
5. Hrafnsmál
6. Hákonarflokkr
7. En drape om Magnús lagaböter
8. Lausavísur

The life of Sturla Þórðarson (Sturl) is chronicled in Sturlunga saga (Stu). He was born on 29 July 1214 as the second son of Þórðr Sturluson and his concubine Þóra, and he was the younger brother of Óláfr hvítaskáld Þórðarson (Ólhv). In his early years he spent much time with his uncle, the poet, historian and lawspeaker Snorri Sturluson (SnSt, d. 1241), and later he took an active part in the events that played out before and after the collapse of the Icel. Commonwealth. Sturla was lawspeaker in Iceland 1251-2 and lawman, appointed by the Norw. king, 1272-82. In 1263 he went to Norway where he met King Magnús lagabœtir ‘Law-mender’ Hákonarson (d. 1280). After an initially very cool reception, the king commissioned him to write the saga of Magnús’s father Hákon Hákonarson (d. 1264) and also that of Magnús himself. Sturla later became the retainer (hirðmaðr, skutilsveinn) of Magnús and brought the law code Járnsíða ‘Ironside’ from Norway to Iceland in 1271. The story of Sturla’s journey to Norway in 1263 and his dealings with Magnús is recounted in Sturlu þáttr (StÞ), preserved in a version of Stu. In addition to the sagas of Hákon Hákonarson (Hák) and the no longer extant saga of his son Magnús lagabœtir (only two leaves are preserved in AM 325 X 4°), Sturla is the author of Íslendinga saga (Ísls) and of a redaction of Landnámabók (Ldn, in AM 107 folˣ = Stˣ). Some scholars believe that he may have been responsible for the extant redaction of Kristni saga (Kristni) (see LH 1894-1901, II, 98-105, 717-43), and he is also mentioned as an informant by the author of Grettis saga Ásmundarsonar (Gr; see ÍF 7, 157, 226, 289). Like his uncle, Snorri, and his brother, Óláfr, Sturla was a prolific poet. According to Skáldatal (SnE 1848-87, III, 256, 260, 272, 279, 384-96), he composed poems in honour of the Norw. kings Hákon Hákonarson and Magnús lagabœtir Hákonarson, and also about the Swed. jarl Birgir Magnússon (d. 1266). Nothing is preserved of Sturla’s panegyrics to the latter, but two sts from his poetry to Magnús are recorded in Hák (see Magnússdrápa (Sturl Magndr) below). The bulk of Sturla’s poetic oeuvre about Hákon Hákonarson is interspersed with the prose in Hák: Hrynhenda (Sturl Hryn), Hákonarkviða (Sturl Hákkv), Hrafnsmál (Sturl Hrafn) and Hákonarflokkr (Sturl Hákfl). In addition to these encomia, Sturla composed poetry about events and dignitaries in Iceland: namely Þverárvísur (Sturl ÞvervIV) and Þorgilsdrápa (Sturl ÞorgdrIV), both of which have been edited in SkP IV. That is also the case with his lvv. (Sturl Lv 1-4IV). One fragment which earlier eds assigned to Hryn (earlier st. 22) has been edited in SkP III as Sturl FragIII. Sturla died on 30 July 1284 and was buried in the Church of S. Peter at Staðarhóll.

Hrafnsmál — Sturl HrafnII

Kari Ellen Gade 2009, ‘ Sturla Þórðarson, Hrafnsmál’ in Kari Ellen Gade (ed.), Poetry from the Kings’ Sagas 2: From c. 1035 to c. 1300. Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages 2. Turnhout: Brepols, pp. 727-45. <https://skaldic.org/m.php?p=text&i=1397> (accessed 6 July 2022)

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 

Skj: Sturla Þórðarson: 5. Hrafnsmál (AII, 119-24, BII, 126-31)

in texts: Flat, Hák

SkP info: II, 727-45

old edition introduction edition manuscripts transcriptions concordance references search files

 

Note: The following transcriptions have been entered to aid the editing process. These may not have been fully reviewed and checked and may therefore not be reliable. You may wish to consult the manuscript images. Any corrections can be notified to the database editor.

1. F - 121vb/33-121vb/36 (VEÞ)
Sóttv sok⸌n⸍hvattar | sveítir haleítan geíra glymstærí glyɢs or fíɴ bygðom állt fra | iarþ belltís ꜹstan sígr flꜹstum gíalfr af gꜹt elfí gætis ha | sǽta·
8 - 77v/29-77v/31 (VEÞ)
Sottu sokn | huatar · sueítir haleitan · geira glymstori glyg vr fínnbygdum · allt bra iardbelltís · austan | sigurflaustum · gialfur af gaut elfi gætis hasæta·
Flat - 185rb/8-185rb/10 (VEÞ)
Sottu sokn huattír | sueitir halettan geíraglym stærí glygs or fínn bygdum allt bar iard belltis austan | sigrflaustum giꜳlfr af gaut elfí gétis hꜳseta.
2. F - 121vb/36-121vb/38 (VEÞ)
Aungr sa orm vengís otti vig drottir · fleírí flug | stæris fleíns i stað eínom · lukti lóm bleckir landa vt strandir | hriða her skiðom harðr ok raɴ garði·
8 - 77v/31-77v/33 (VEÞ)
Engr sa ormuengis · ottí vigdrotter | fleíre flugstæríis · fleins istad eínum · luckti lombleckir landa vt strandir · hridar herskidum | hardur ok rangardi·
Flat - 185rb/10-185rb/12 (VEÞ)
Aungr sa orm vęngís | otti vig drottir fleíri flug stæris fleíns i stad eínum . luktí lom hlecki landa vt | strandir hridar herskidum hardr at rꜳnngardí.
3. F - 121vb/38-121vb/41 (VEÞ)
Glumði a gialfr tom | þom gestíls skeið hestum elldr of allvalldi ægís nafn fræ | gíom · skeín af skꜹ́t vø̨nom skeiðom bryn reiðar sol af sigdeili | snottromrotlíg·
Flat - 185rb/13-185rb/15 (VEÞ)
Glumdi | a gialfr tonnum gestils skeidhestum elldr of aluhalldí ægis nafn frægium skeín | af skaut vænum skeidum brimreidar sol vm sígdeili snotrann vþrotlig.
4. F - 122ra/11-122ra/14 (VEÞ)
Lꜹst af lið fos | tum liosum val drósar brims a bíart hímna blómum | veg líoma · ferþ var friþ skerþís flocka a þockut heíms vm | haf strꜹma hringa elldíngom.
Flat - 185rb/25-185rb/26 (VEÞ)
Laust af lidfaustum liosum val drosar bríms af biarthímní blomum viglíoma | ferd var frid skerdis flocka a þockud heims vm haf strauma hrínga elldíngum.
5. F - 122ra/35-122ra/37 (VEÞ)
Leysti langrastar landa styranndi hel | ldo vm haf alldir húfum blá dúfvr · lystíz hreín hestum ho | fn af skip stofnom elldi al fólldar ꜹþar glóð rꜹþom·
Flat - 185rb/44-185rb/45 (VEÞ)
Leystí laugrastar landa styrandí helldum haf alldar hufum blꜳ dufur | lystíz hreín hestum haufn af skip staufnum alldi alfolldar audar blodraudum. |
6. F - 122rb/4-122rb/7 (VEÞ)
Fyrst tok fíor leýs | tum froþr af nes þioðom giolld híɴ griþ mílldi gætír | norð sættra · oll var ógn fallíɴ olld a stor velldom hrædd v | her klæddan herþí bꜹð gerþár·
Flat - 185rb/57-185rb/59 (VEÞ)
Fyst tok fiorlestir | frodr af nes þíodum gialld enn grid milldi gætir vegs sætra oll var ogn fallín olld | af stor vaulldum hrædd vid her klæddann herdi baud gerdar.
7. F - 122va/1-122va/3 (VEÞ)
Hellt eɴ hraþ mælltí hringa víþ þíngaðr | leíiþir lof skeíþom leygs i svðr eyiom  vpp gaf alkeppnom | engvs her fengna il fyrir ítr bóla eyþí dal reyðár·
8 - 78r/8-78r/9 (VEÞ)
Hellt hínn hradmællti · hringa vígþingadur · | leidír lo᷎gskeidum leygs isudureyiar · vp gaf alkepnum engus herfeingna · il fyrir itrbola eydi dalreydar· |
Flat - 185va/31-185va/32 (VEÞ)
Hellt enn hradmælti hrínga virdíngu leidir lang skidum leygs i sudr eyiar vpp gaf | all keppnum eíngus herfeíngna íl fyrir ítr bola eydi dal reydar.
8. F - 122va/3-122va/6 (VEÞ)
Stóð af | stórraðom styri gín dyra ogn of vrðvegnar iarðir vestr gar | ða · færðo hialm hirða hꜹsa friþ lꜹsir · iofrar o svifrom | otta rán drottar·
8 - 78r/10-78r/11 (VEÞ)
Stod af storradum styrí brímdyra · ogn ofurduegnar iarrdír vestur garda · færdu | hialm hírda · hausa frídlausír íofrar usuífrum otta ranndottar·
325X - 11ra/1-11ra/5 (VEÞ)
Stod af storra | ðum styri brimdyra ognir vr þvegnar | iardir vestr garða . f[...]rdu hialm hir | di hausa feelausir . iofurr o suífrir ótta | ʀꜳn drottar.
Flat - 185va/32-185va/34 (VEÞ)
stod | af storrꜳdum styri brím dyra ognir ofr þuegnar iardar vestr gardí meidir hialm hrida | hausa frid lausír opptaz o suípptum ótta rann drottar.
9. F - 122va/17-122va/19 (VEÞ)
Gengo geðstrangir gætíis veg mǽta sars vm satí | rí suɴan log r⸌v⸍ɴar · sꜹddo svart klædda soknar dyn bro | ka bragnar byrgegnir · brandz a skot landi·
8 - 78r/22-78r/23 (VEÞ)
Gengu gedstrangír gætís vegmæta sars vm satírí sunnan logrunnar soddu suartklæ | dda socknar dynkroka · bragnar byrgegnís branz askotlandi·
325X - 11ra/25-11ra/29 (VEÞ)
Gengu ge | ð strangir giętis vegmœ̋ta . sꜳ̋rs vm sa | tíri sunnan logrunnar  so᷎ddu svart | klœdda soknar dyn flóka . bragnar byr | gegnir brandz i skot landi.
Flat - 185va/40-185va/41 (VEÞ)
Gengu gedstrangir geitís veg meíta sꜳrs vm satírí sunnan laugrunnar | sauddu suart klædda snoka dynkroka bragnar byr egnís brandz a skotlandí. |
10. F - 122va/30-122va/32 (VEÞ)
Ferð vann friþskerðis fræg ok v vægíɴ bót af bꜹg | níotvm breiða gvðleiðom · hræfþíz híor kleyfðan hrafn af | val tafní fellu fíandr stillís fleygs i svðr eyiom·
8 - 78r/32-78v/1 (VEÞ)
Ferd vann fridskerdis fræg ok ovægínn · baug af bavgnío | tum breída gudleidum · hreyfdízt hiorklyfdan hrafn of valtafní · fellu fiandur stíl || lis fleygur isudur eyum
325X - 11rb/14-11rb/17 (VEÞ)
Ferð vann fridskerdis frœ̋g ok v́ vœginn . | bót af baug níotum brœiða gudlœiðum  | hrœyfdiz hio᷎rklufðan hrafn of v[...] taf | ní . fellu fíandr stíllis flœygr i sudr œyium. |
Flat - 185va/46-185va/48 (VEÞ)
ferd vann frid skerdiss | fræg ok v vægín bríot af baug níotum breida gudleidum hreyfdu híor klyfdann | hraffn a valtafní fellu fiandr stillis flygr i sudr eyíum.
11. F - 122va/35-122va/37 (VEÞ)
Bruɴo bv manna bygðir v dygðar heítr i haf sǽtrom | hallar líf galla fellu fleín þollar feígir svan teigar svðr | a sæ skiðom sottir her dróttum· |
8 - 78v/3-78v/4 (VEÞ)
Brunno bu manna bygdír udygdar · heitur var i halmsętrum | hallar lífgalli · fellu fleire þollar feigir suanteígar · sudur askæskídum sottir herdrottum· |
325X - 11rb/21-11rb/25 (VEÞ)
Brunnu bu manna | bygðir odygðar . hœitr var h [...]n sœtrum | hallar lifgalli  fellu flœin þollar . fœigir | suantœigar . suðr af sœskidim . sottu lid | drottum.
Flat - 185va/49-185va/51 (VEÞ)
Brunnu bu manna | bygdir o dygdra heít i híalm setrum hallar líf gallí fellu fleín þollar feigir suan | teigar sudr af sæ skidum sottir her drotta.
12. F - 122vb/19-122vb/22 (VEÞ)
Bꜹð | eɴ bꜹð froði bragna sígr magnaðr ꜹstan orrosto optaʀ sp | íot skoptom · þorðvt þrek stærðan þegnar v fegnir bíors við | blik rýrí beriaz v́t veria·
Flat - 185vb/13-185vb/14 (VEÞ)
Baud hínn bok frodí bragna sigr magna austan orrosto optaz spíot | sko᷎ptum þordut þrek stírdann þegnar vfegnir bíors vid blik styrí beriaz vt vería.
13. F - 122vb/30-122vb/32 (VEÞ)
Drógv dyn sveígís daʀa flug skíaʀir bata bꜹg nío | tár breiðar strand leiðir · eyddo v hræddir eyiuar geíʀ þeyiom | vegs i við bygðom vatni her skátnar·
Flat - 185vb/18-185vb/20 (VEÞ)
Drogu dyn sueígis | daʀra flug skiaʀir bꜳta baugníotar breidar strandleidir eyddu vræddir eyíar geír þeyíu | vægdar vid bygdum vatní herskatnar.
14. F - 122vb/34-122vb/37 (VEÞ)
Herþv her | ferðir hryɢs i stór bygðir viða varg fæðis virðar geð stirðir | feck híɴ folk rackí felli gvɴ spelli olldom v kalldan | aleíɴ líf dvalar·
Flat - 185vb/21-185vb/23 (VEÞ)
Herdu herferdir hrygs i storbygdir | vída varg fædis vírdar gedstírdír feck ínn folk racki fellu gunn spelli aulldum o sialldan | alínn lifdualar.
15. F - 123ra/7-123ra/9 (VEÞ)
Mǽtti marg fréttínn miklum fram stiklír oþrar oþioða íɴ | ga gerníngom  leysti lá brostínn lꜹgr en skꜹt fogro fl | ꜹst or frón lestum flestum bꜹgestís·
325X - 12rb/10-12rb/14 (VEÞ)
Mœtti marg friettínn miklum | framstiklír . ovdar o þioda ínga gio᷎rnin | gum  lœystí lꜳ̋ brostín lo᷎gr hín skaut | fo᷎gru . flaust or frónlœstum festum | bauglestis.
Flat - 185vb/35-185vb/36 (VEÞ)
Mætti margfrettínn miklum fram stikla ædi oþíoda ínga giorníngum leystí | lꜳ brostinn langr enn skaut faugru flaust af farnestum flestum bauglestis.
16. F - 123ra/9-123ra/12 (VEÞ)
Bles of bꜹð | fusa bragna fiolþ magnat hreɢ a her bygðom hriðar | brím skíþom  vpp rak al kepna olld m her skíolldo grvndar | gíalfr vndít grand at skot landi· |
325X - 12rb/14-12rb/14 (VEÞ)
Blés of bo᷎dfusum ||
Flat - 185vb/37-185vb/38 (VEÞ)
Bles ꜳ baudfusa bragna fíolmagnat hreɢg ꜳ herdyɢgua hridar brím skidum vpp rak | al kepna aull med herskiolldum grunda gíalfsundí grand at skotlandi.
17. F - 123ra/18-123ra/21 (VEÞ)
Sendi snarlynda sverþa | blik skerþír sveít hínn sígr mæti sið til bryn hriðar  drap | hína dul miklu drengía lof þengíls drott sa er dal gꜹta | dæmþi her sæmða·
Flat - 185vb/41-185vb/43 (VEÞ)
Sendi snarlynda suerda blik skerdír sueít hínn sigrmætí síd til | bryn hridar . drꜳpi dulgreípa dreíngía lof þeíngils drott sa er dal gautá dæmdi her | sæmdi.
18. F - 123rb/20-123rb/23 (VEÞ)
Hlóþu hvg | pruðir hrings at bryn þíngi varir veg storir vírðar bꜹgnirðir · | fylldoz fiol selldom frammí val gammar hverr man hring þver | rís hefna ꜹþ stefní·
8 - 79v/2-79v/4 (VEÞ)
Hlodu | hugprvdír hrings ibrynþínge · varir vegstorum virdar baugnirdí · fylldumz fiolselldum | frammí valgammar · huer man ringþuerris hefna audstefní·
Flat - 185vb/61-185vb/62 (VEÞ)
Hlodu hug prudir hríngs i bryn þingi vorir vegstorum vírdar baug | nírdí fyllduz fíorselldum frammí val gammar huerr mun hríng þuerris hefna audstefní ||
19. F - 123rb/28-123rb/30 (VEÞ)
Kvꜹddo kapp studda kærís norð mǽra hꜹlþa hervalþir hersar | gvɴ versum  geck híɴ gvɴ rakka gætís há sæta hirð af | híorstærðom hialldri iarn falldín·
8 - 79v/12-79v/14 (VEÞ)
Kuauddu kappstadda kæris | n⸌or⸍d mæra · haullda herualldir hersar gunnuersum · geck en gedracka gætís hasæta · hí | rd at hi⸌or⸍dstordu hialldri iarnfalldin·
Flat - 186ra/6-186ra/8 (VEÞ)
Kuoddu kapp stud | da kæris nordmæra haullda her falldir hersar gunnuersum geck enn gedrackí gætis hasæta | hírd at hior stærdu hialldri iarn falldin.
20. F - 123rb/30-123rb/33 (VEÞ)
Beít at bryn móti | brv́n i rꜹ́þ tv́nom eɢ of odyɢvar alldar gvɴtíallda  aðr eɴ | eɢ hriðar vnda víglundom skyndo skyþvndar skotzkir alþros | kíns·
8 - 79v/14-79v/16 (VEÞ)
beit at motí brim i randtunum · egg | of odyggar alldír gunntiallda · adur en eg ridar . vndan viglundum skyndu sky | þundar skotzsker alþroskin
Flat - 186ra/8-186ra/10 (VEÞ)
Beít at bryn motí brunn i raud tunnumg vm | v dyɢuar alldír gunn tiallda ꜳdr enng hridar vndan víglundum skundu skydundar | skotzskir al þroskíns.
© Skaldic Project Academic Body, unless otherwise noted. Database structure and interface developed by Tarrin Wills. All users of material on this database are reminded that its content may be either subject to copyright restrictions or is the property of the custodians of linked databases that have given permission for members of the skaldic project to use their material for research purposes. Those users who have been given access to as yet unpublished material are further reminded that they may not use, publish or otherwise manipulate such material except with the express permission of the individual editor of the material in question and the General Editor of the volume in which the material is to be published. Applications for permission to use such material should be made in the first instance to the General Editor of the volume in question. All information that appears in the published volumes has been thoroughly reviewed. If you believe some information here is incorrect please contact Tarrin Wills with full details.