This interface will soon cease to be publicly available. Use the new interface instead. Click here to switch over now.

Cookies on our website

We use cookies on this website, mainly to provide a secure browsing experience but also to collect statistics on how the website is used. You can find out more about the cookies we set, the information we store and how we use it on the cookies page.

Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages

login: password: stay logged in: help

Sturla Þórðarson (Sturl)

13th century; volume 2; ed. Kari Ellen Gade;

4. Hákonarflokkr (Hákfl) - 11

Skj info: Sturla Þórðarson, Islandsk skjald og historiker, 1214-84 (AII, 101-29, BII, 112-36).

Skj poems:
1. Þverárvísur
2. Þorgilsdrápa
3. Hrynhenda
4. Hákonarkviða
5. Hrafnsmál
6. Hákonarflokkr
7. En drape om Magnús lagaböter
8. Lausavísur

The life of Sturla Þórðarson (Sturl) is chronicled in Sturlunga saga (Stu). He was born on 29 July 1214 as the second son of Þórðr Sturluson and his concubine Þóra, and he was the younger brother of Óláfr hvítaskáld Þórðarson (Ólhv). In his early years he spent much time with his uncle, the poet, historian and lawspeaker Snorri Sturluson (SnSt, d. 1241), and later he took an active part in the events that played out before and after the collapse of the Icel. Commonwealth. Sturla was lawspeaker in Iceland 1251-2 and lawman, appointed by the Norw. king, 1272-82. In 1263 he went to Norway where he met King Magnús lagabœtir ‘Law-mender’ Hákonarson (d. 1280). After an initially very cool reception, the king commissioned him to write the saga of Magnús’s father Hákon Hákonarson (d. 1264) and also that of Magnús himself. Sturla later became the retainer (hirðmaðr, skutilsveinn) of Magnús and brought the law code Járnsíða ‘Ironside’ from Norway to Iceland in 1271. The story of Sturla’s journey to Norway in 1263 and his dealings with Magnús is recounted in Sturlu þáttr (StÞ), preserved in a version of Stu. In addition to the sagas of Hákon Hákonarson (Hák) and the no longer extant saga of his son Magnús lagabœtir (only two leaves are preserved in AM 325 X 4°), Sturla is the author of Íslendinga saga (Ísls) and of a redaction of Landnámabók (Ldn, in AM 107 folˣ = Stˣ). Some scholars believe that he may have been responsible for the extant redaction of Kristni saga (Kristni) (see LH 1894-1901, II, 98-105, 717-43), and he is also mentioned as an informant by the author of Grettis saga Ásmundarsonar (Gr; see ÍF 7, 157, 226, 289). Like his uncle, Snorri, and his brother, Óláfr, Sturla was a prolific poet. According to Skáldatal (SnE 1848-87, III, 256, 260, 272, 279, 384-96), he composed poems in honour of the Norw. kings Hákon Hákonarson and Magnús lagabœtir Hákonarson, and also about the Swed. jarl Birgir Magnússon (d. 1266). Nothing is preserved of Sturla’s panegyrics to the latter, but two sts from his poetry to Magnús are recorded in Hák (see Magnússdrápa (Sturl Magndr) below). The bulk of Sturla’s poetic oeuvre about Hákon Hákonarson is interspersed with the prose in Hák: Hrynhenda (Sturl Hryn), Hákonarkviða (Sturl Hákkv), Hrafnsmál (Sturl Hrafn) and Hákonarflokkr (Sturl Hákfl). In addition to these encomia, Sturla composed poetry about events and dignitaries in Iceland: namely Þverárvísur (Sturl ÞvervIV) and Þorgilsdrápa (Sturl ÞorgdrIV), both of which have been edited in SkP IV. That is also the case with his lvv. (Sturl Lv 1-4IV). One fragment which earlier eds assigned to Hryn (earlier st. 22) has been edited in SkP III as Sturl FragIII. Sturla died on 30 July 1284 and was buried in the Church of S. Peter at Staðarhóll.

Hákonarflokkr — Sturl HákflII

Kari Ellen Gade 2009, ‘ Sturla Þórðarson, Hákonarflokkr’ in Kari Ellen Gade (ed.), Poetry from the Kings’ Sagas 2: From c. 1035 to c. 1300. Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages 2. Turnhout: Brepols, pp. 745-55. <https://skaldic.org/m.php?p=text&i=1396> (accessed 27 June 2022)

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 

Skj: Sturla Þórðarson: 6. Hákonarflokkr, 1263-64 (AII, 124-7, BII, 132-4)

in texts: Flat, Hák

SkP info: II, 745-55

old edition introduction edition manuscripts transcriptions concordance references search files

 

Note: The following transcriptions have been entered to aid the editing process. These may not have been fully reviewed and checked and may therefore not be reliable. You may wish to consult the manuscript images. Any corrections can be notified to the database editor.

1. E - 149r/16-149r/18 (VEÞ)
Enn let aústr til vꜹrnu allualldr skipum hal | dit rín fura vann ryrir ribbunga lut þungan oc u stilltta ellti aurðingaðr uikinga | raund klauf ræsir steinda reiðr a land af skeiðum.
F - 91va/6-91va/9 (VEÞ)
Ern let ꜹs | tr til vornv allvalldr skípom halldít · rín fv́ra vaɴ ry | rir ribbunga hlut þvngan · ok o stilltan ellti ꜹrþiɴ | gaðr vikíɴga rꜹnd klꜹf rǽsir steínda reidr a land af ⸝⸝skeíðo |
42x - 103r/3-103r/10 (VEÞ)
Arn let ꜹstr til varnar | allvalldr scipum hallda | ʀinfura rann ryrir | ribbunga lut þungan | oc ustilltann ellti | auringaðe vikinga | rꜹð klꜹf ræsir steinda | reiþr a land af skeiðum |
81a - 76vb/20-76vb/25 (VEÞ)
Ern let a | ustr til vænís . allualldr skipum halldit | rínfura van ryrir rifbunga hlut þungan | ok o stilltan ellti o᷎r þingadr víkínga . | rond klauf ræse steinda . reidr ꜳ land | af skeidum
8 - 40v/30-41r/1 (VEÞ)
Ern let austr til uo᷎rnu allualldr skípum halldit rinn fvra vann rynir || ʀibbunga hlut þungan . ok ostilltan elltí aurþingaðr uikínga raund klauf ręsir steinða ⸝⸝ reiðr aland af skeidum |
Flat - 168ra/20-168ra/22 (VEÞ)
Orn let austr | fyrir vaurnu alualldr skipum halldit . rín fura vann ryrir ribbunga hlut þungan ok vsti | lltann elltí aurrþíng adr vikínga raund klauf ræsir steínda reidr ꜳ land af skeidum. |
2. E - 149v/8-149v/10 (VEÞ)
holm ryrar gek hialmi haurða | ualldr um falldinn enn sa er út laúps monnum auðmilldr sakar gilldi fellu fiandmenn stil | lis fek tafn blam hrafni en sigr gæði siðan sumir skunduðo undan
F - 91vb/30-91vb/33 (VEÞ)
Holmreyðar gekk hílmir horða valldr vnd fall | di · eɴ sa er v́t hlꜹ́ps monnum ꜹðmílldr sakar gilldi · fello | fiandmenn stillís fekkz tafn blám hrafni eɴ sigr gæði | siðan svmir skvɴda þo vndan· |
42x - 104r/5-104r/12 (VEÞ)
Holmryrir geck hialmi | horða valldr of falldinn | enn sa er utlꜹps monnum | ꜹðmilldr sakar gilldi | fellu fiandmenn stillis | feck tafn blam hrafne | enn sigr giæði siþan | sumir skunduðu undan |
81a - 77rb/38-77va/4 (VEÞ)
Holm ryrar geck híalmí hórda || valldr vm falldínn . en sa er ut hlaups monnum au | d milldr sakar gillde . fellu fiand menn stíllis . ok f | eck tafn hrafní . en sigr gæðí sidann sunnir sk | undudu vndann
8 - 41v/16-41v/18 (VEÞ)
Holmreyrar geck | hialmí ho᷎rða ualldr of halldiɴ . eɴ sa er ut hlaups monnum auðmilldr sakar gilldí . Fęddu | fíandmenn stillir feck tafn af þvi ʀafní . eɴ sugr geðí siþan svmir skunduðu undan.
Flat - 168rb/7-168rb/9 (VEÞ)
Holm reyrar geck hiꜳlme ho᷎rda | valldr of falldínn enn sa er vtlaups monnum audmilldr sakar gillde fellu fiand | menn stillis feck tafn gefit rafní enn sigr gædi siþan sumir skundudu vndan |
3. F - 95va/31-95va/34 (VEÞ)
Hlíop sa er hersvm steypa hyr gíll | daɴdi villdi ygr fra allvalldz mági iarn sveíms or þrand | heímí · endr let erlíngs frændi vpp lond farit brón | dom · striþ luta stala meiðar stór þvng af ribbunngom·
42x - 114v/3-114v/10 (VEÞ)
Hliop sa er hersum steypa | hyrgialldandi villdi | yɢr fra allvallz magt | jarnseims or þrandheimi | endr let Erlings frendi | uplond farit brondum | strið lutu stala meiðar | storþung af ribbungum. |
81a - 83rb/37-83va/4 (VEÞ)
Hliop sa er . | herssum steypa . hyr gialldande villde || yggr fra allz magí . jarnsueíns or þrand he | íme . endr let erlings frænde vpp lon | d farít brondum. strid hlutu stala meidir | stordungar. ribbungum.
Flat - 170ra/61-170rb/2 (VEÞ)
Hliop sa er hersum steypa || hyr gialldandi villdí ygr fra allualldz mꜳgi iarnsueims or þrandheime . endr leet | erlíngs frændi vpp lond farit brondum strid lutu stꜳla meidar stor þung af ribbungum. |
4. E - 156r/23-156r/25 (VEÞ)
Einleg hyʀ með hifni hlióp elldr isal felldan uitt | hyɢ ek þegnum þottu þeim markar bol suéima eydduz allar þioðir eiðuandr | konungs reiði baugsendir rauð bryndan brand iuerma landi.
F - 97ra/31-97ra/34 (VEÞ)
Eím lek hyr m hímní hliop elldr i sal felldan | vítt hykk ek þegnom þóttv þeim markar bol sveíma · oðvz | allar þíoðir eið vandr konungs reiði bꜹgsendir rꜹð bryndan | brand i verma landi·
42x - 118v/26-118v/33 (VEÞ)
En lek hyr með himne | hliop elldr i sal felldan | vitt hyg ec þegnum þottu | þeim markar bol sveima | eydiz allar þioðar | eið vandr konungr reiði | bꜹðsendir rꜹð bryndan | brand i verma landi ||
81a - 86rb/29-86rb/35 (VEÞ)
Arm | legg hyrmir hímne hliop elldr j sa | l felldan vitt hygg ek þeggn | um þottu þeim markar kiol sueíma | eyduzt allar þiodir . eiduandir . konungs | reide hauksendir hraud bryn | dan brand . j verma lande
Flat - 171ra/19-171ra/21 (VEÞ)
eím leɢgr hyʀr | med hímní liop elldr i sal felldan vítt hyɢg ek þegnum þottí þeim markar bo᷎l sueima | eydduz allar þiodir eídualldr konungr reidí baugsendir raud bryndann brand i verma landi.
5. 81a - 89ra/5-89ra/8 (VEÞ)
Rikr gaf hlenna hneykír . her þrungit Ribbungum. ognar sk | ys j oslo · eítt kuelld megin sueitum . milldum k | om haulldu . harda . her vigt ꜳglapstígu . ken | du langt j lande . laufvikingar rikíss.
Flat - 171vb/13-171vb/15 (VEÞ)
Rikr gaf hle | nna hneykir herþrungit ʀibbungum yss gerdiz i oslu eítt slag megín sueitum milldr kom heimskum | haulldum her vígs a glapstígu kendi langs i landí lauf vikinga ʀikis.
E - 158r/3-158r/4 (VEÞ)
Rikr gaf hlen | na hneigir herþrungit ribbungum ognar skys i oslu eítt kuelld megin sueítum.
F - 98va/36-98va/37 (VEÞ)
Rikr gaf hleɴa hnæykir her þrvngit ribbungum | ognar skys ioslo · eítt kvelld mægíɴ sveítvm.
42x - 122r/19-122r/24 (VEÞ)
Rikr gaf hlenna hneykir | her þrungit ribbungum | ognar skys i oslu | eitt qvelld meginn sveitum | kendi lans i landi | lꜹf vikingar rikis |
6. E - 159v/32-160r/1 (VEÞ)
Flok tok enn sa ær ekci okmilldr fridaz uilldi eptir dolgstriþi dauðan dáþ | fenginn haufþingia. knútr reð bág at brióta bauð hrꜹstr v gram tráustan geystr þviat gautar fystu || geð braðir land raða
F - 100rb/20-100rb/24 (VEÞ)
Flock tok eɴ sa er | ecki ogn milldr friþaz villdí eftir dolgstriði dꜹþan | daþ fínngiɴ hofþiɴgía · knvtr reð bag at bríota bǫð | trꜹstr v gram hrꜹstan geystr þviat gꜹtar fystv geð braðir | land raða·
42x - 127v/19-127v/26 (VEÞ)
Flock toc enn sa er upi | ognmilldr friþaz villdi | eptir dolgstriþi dꜹð́an | daðfenginn hofþingia | Knutr reð a bak at briota | boðrꜹstr v gram trꜹstann | geystr þviat gꜹtar fystu | geðbraðir landraða. |
81a - 91va/12-91va/16 (VEÞ)
Flock tok en sa er eckí . ogmilldr fridazt v | illde . eptir dolg stride daudan . dad fengin hofd | íngía . knutur red bag at brrota · bod hraustr | vid gram traustan . geystr þviat gautar fystu . g | ædradír landrada.
Flat - 172va/37-172va/39 (VEÞ)
Flock tok enn sa er ecki ogn milldr ferdaz villdí eftir dolg stridi daudan | dꜳdfíngínn hofþingía . knutr reed bꜳ̋g at bríota baud hraustr vid gram | traustann geystr þvi at gautar fystu gedbrꜳdir landrꜳdira.
7. E - 161r/7-161r/9 (VEÞ)
Vitr lét uirki briota valldr noʀænnar all | dar austr þar ær iofrar treystuz ognfusir lioð husa þat ueit ek at gallt gáutum gauf | ugr odduití i⸌o⸍fra þioð fekc rǽsis reiði ran gekc slikt at vanum.
55 A - 1ra/36-1ra/39 (VEÞ)
Uitr let virki bríota valldr noʀænnnar a | lldar austr þar ær iofrar treystyzc ogn fusir lioð húsa | þat veit ek at gallt gaútum gꜹfugr odduiti iofra þioð | fek ræsis ręisi ran gek slikt at vánum
F - 101rb/17-101rb/20 (VEÞ)
Vítr let virki bríota | valldr norræɴar alldar ꜹstr þar er iofrar treystuz ogn fúsir lioð | hvsa · þat veít ek at gallt gꜹtum gꜹfvgr oddviti iofra · þioð fékk | ræsís reiþi rán geck slikt at vánum· |
42x - 130v/24-130v/31 (VEÞ)
Vitr let virki briota | valldr noʀænnar alldar | ꜹstr þar er jofrar treystuz | hꜹgfusir lioðhusa. | þat veit ec at gallt gꜹtum | gofugr oddviti jofra | þioð feck ręsirs reiði | ran geck slikt at vonum. |
81a - 92vb/17-92vb/20 (VEÞ)
Witur let virkí bríota . valldr norænar alldar · austur | þa er ofar treystuz . ogn fusir líod husa . þat ek gallt | gautum . gofugur od uíte Jofra . þiod feck ʀæsis ʀ | eíde . ʀan geck slikt at vanum |
8 - 44v/11-44v/13 (VEÞ)
Vítr let uirkí bríota . valldr norręnndar alldar . Austr þar er Jo᷎frar treystuz | ogn fvsir lioð husa þat ueít ek at gíalld g⸌ꜹ⸍tvm gaufvgr oddvití io᷎fra þíoð fek | ręsis reiðí ran geck slikt at uanum |
325X - 8ra/26-8ra/30 (VEÞ)
Uítr liet virki bríota valldr norrœnnar | alldar . austr þa er io᷎frar trœystuz ógnfusir | liod húsa  þat vœít ek at gallt gautum | go᷎fugr odduití io᷎fra . þioð feck ʀœsis | ʀœiðí ʀꜳn geck slikt at vánum. |
Flat - 173ra/29-173ra/31 (VEÞ)
vítr let vírki briota valldur | norænna allda . austr þar er iofrar treystuz ogn fusir liodhusum . þat veít ek at gallt gautum | gofugr odduíti íofra þiod feck ræsiss reidi rꜳn geck slikt at vꜳnum
8. E - 188r/11-188r/13 (VEÞ)
Rán gallt randa tynir rogstriþr daunum siðaʀ fyrst kom | fura lestir freyuangs til ekr eyía aulld het gnógu gialldi gull striði þa siðan laund | tok lofðungr þrændda . lið báls at ueð mali·
F - 117ra/22-117ra/25 (VEÞ)
Rán gallt randa tynir rogstriðz dꜹnvm siðan fyrst kom fvra | lkestir fléeyvangs til ekr eyia ȯlld het gnogv gíalldí gvll stri | þi þa siðan lond tok lofþvngr þrænda lið bals at veþ | mala·
81a - 117rb/30-117rb/34 (VEÞ)
Ran gallt randa tynir . rogstridz donum | sidan . fyst kom furu lestír · fleyvangs til e | ikreyina · o᷎lld het · nogu gialldi . gullstridi þa | sidan . lond tok lofung þrænda . lid bals . at ved | mali.
8 - 67r/17-67r/19 (VEÞ)
Rán gallt randa tynirr . rogstriðr do᷎num siðan . fyrst kom fura | lestir fleyuangs til eikr eyia . o᷎lld hét gnogu gialldi gullstridi þa siðan . lo᷎nd tok lofðungr | þrænda liðbáls at veðmali.
Flat - 182ra/62-182rb/2 (VEÞ)
Rꜳn gallt rann | da tynir rog stridr daunum siþan fyrst koma fura lestír fleyuangs til ekr eyía . aull het | gnogu gialldí gull stridí þa siþan lond tok lofdungr þrænda líd bꜳls at vedmꜳlí. |
9. E - 192r/22-192r/24 (VEÞ)
Vǽnti uirða drottinn vik elldz giafir rikium gull su⸌i⸍ptir hlaut giptu gaufugr | skanunga iofri heim kom hilmir rauma huatir fundu þat skatnar ár m auflgum tiri ú | lester með ueg mestum.
F - 119ra/19-119ra/22 (VEÞ)
Veíttí virða drottíɴ vik elldz gíafir rí | kíom gull svíptir hlꜹt gípto gꜹfugr skanunnga íofri  heim | kom hilmir rꜹ́ma hvatir fundo þat skattnar ár m oflgom tírí | olestr ok vég mestum·
G - 1ra/33-1rb/1 (VEÞ)
Veittí virda drőttínn vikellr gíafir ʀikum | [...]ull suíptir laut gíftu . gofu᷎gr skanunga őfrí . heím kom hílmir nauma || huatir funndu þat skatnar . ꜳ̋r m auflgum tyrí . vlæstr m[...] |
81a - 120ra/14-120ra/17 (VEÞ)
væitti virda drottínn uik elldz gi | afír rikium gullsuiptir hlaut giptu gaufugr skanungar | jofri heím kom hilmir rauma . hvatir fundu þat skatnar | ok med oflgum tíri olestir med ueg mestum.
8 - 71r/19-71r/21 (VEÞ)
Veitti uyrda drottínn · uikalldr giafer rikum · gullsvípter hlaut gíptu · gofugur konun | ga iofri · heim kom hilmer hranna · huater fundv þat skatnar · at med oflgvm tíri · flestur med | ueg mestum·
Flat - 183va/9-183va/11 (VEÞ)
Veítti virda drottinn vik elldz giafir rikum | gullz suíptir hlaut giftu gaufugur skanunga iofri heim kom hilmir rauma huatir | fundu þat skatnar ꜳ̋r med auflgum tírí vlestr ok veg mestum.
10. F - 123va/17-123va/20 (VEÞ)
Oll | vann egða stillir aftr geírbrvar krapta skíott af skot⸌z⸍kom | drottum skatt lꜹnd megín grꜹndoðz  reisti ongr v ynɢva | vlest fyrir haf vestan rogsækis varþ riki randveðrs boðe grvn ⸝⸝dar· |
8 - 80r/12-80r/14 (VEÞ)
Oll uann ægda stillír | aptur geírbruar krapta skíott af skotzskum drottum · skattlond megin graund | uds · reistí æggur vid yngua vlæst fyrir haf vestan · rogsekís vardrikis raunduedur ⸝⸝ bodi gaundlar |
Flat - 186ra/37-186ra/39 (VEÞ)
Aull vann egda stillir | aftr geír bruar hafta skíott af skotzskum drottum skatt land megín grondut rei | sti aungr vid yngua vlest fyrir haf vestan rogsækis vard ʀiki raund vedr bodi gau ⸝⸝ ndlar. |
11. F - 124ra/22-124ra/26 (VEÞ)
Þrím not | tum kom þrottar þíng hlynr til biorgyníar aþr eɴ all | valld prvðan ofs dynviðir grofv · margr stoð malma | fergir mikít striþ var þat siðan lyða grams yfir leíþi lítt katr | m bra váta·
Flat - 186va/22-186va/24 (VEÞ)
Þremr nꜳttum kom þrottar þing hlynr til | biorgyniar ꜳdr enn alualld prudann őfs dyn vidir grofu margr stod mꜳlma skerdír | mikit stríd var þat siþan lyda grams yfir leidí lítt kꜳtur med brꜳ́ vóta.
© Skaldic Project Academic Body, unless otherwise noted. Database structure and interface developed by Tarrin Wills. All users of material on this database are reminded that its content may be either subject to copyright restrictions or is the property of the custodians of linked databases that have given permission for members of the skaldic project to use their material for research purposes. Those users who have been given access to as yet unpublished material are further reminded that they may not use, publish or otherwise manipulate such material except with the express permission of the individual editor of the material in question and the General Editor of the volume in which the material is to be published. Applications for permission to use such material should be made in the first instance to the General Editor of the volume in question. All information that appears in the published volumes has been thoroughly reviewed. If you believe some information here is incorrect please contact Tarrin Wills with full details.