This interface will soon cease to be publicly available. Use the new interface instead. Click here to switch over now.

Cookies on our website

We use cookies on this website, mainly to provide a secure browsing experience but also to collect statistics on how the website is used. You can find out more about the cookies we set, the information we store and how we use it on the cookies page.

Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages

login: password: stay logged in: help

Snorri Sturluson (SnSt)

13th century; volume 3; ed. Kari Ellen Gade;

III. Háttatal (Ht) - 102

Skj info: Snorri Sturluson, Islandsk höfding og skjald, 1178-1241. (AII, 52-79, BII, 60-90).

Skj poems:
1. En drape om Skule jarl
2. Háttatal
3. Af et religiøst digt (?)
4. Lausavísur
4. Lausavísur

prose works

Háttatal — SnSt HtIII

Kari Ellen Gade 2017, ‘ Snorri Sturluson, Háttatal’ in Kari Ellen Gade and Edith Marold (eds), Poetry from Treatises on Poetics. Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages 3. Turnhout: Brepols, p. 1094. <https://skaldic.org/m.php?p=text&i=1376> (accessed 28 June 2022)

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102 

Skj: Snorri Sturluson: 2. Háttatal, 1222-23 (AII, 52-77, BII, 61-88)

in texts: Flat, FoGT, Gramm, Hák, Ht, LaufE, SnE, SnEW, TGT

SkP info: III, 1094

old edition introduction edition manuscripts transcriptions concordance references search files

 

Note: The following transcriptions have been entered to aid the editing process. These may not have been fully reviewed and checked and may therefore not be reliable. You may wish to consult the manuscript images. Any corrections can be notified to the database editor.

5. A - 7r/23-7r/23 (VEÞ)
Hamdꜹkkvm fær hlakkar hꜹk mvnnroða ꜹkinn .
15. W - 106/30-106/31 (TW)
Stort re᷎ðr hann en hiarta hvetr buð | lunga setri.
A - 6r/30-6r/30 (VEÞ)
Stort ręðr hann ok hiarta hvetr bvðlvnga sætri .
16. W - 106/31-106/31 (TW)
setr of visa vitran.
A - 6r/30-6r/30 (VEÞ)
Setr of visa vitran .
28. W - 104/4-104/5 (TW)
Skialldbraks skylia milldum skipreiðv mer hei|ða.
A - 5r/3-5r/4 (VEÞ)
Skialldbraks skylia milldvm skipræiðv | mer hæiða .
40. W - 106/32-107/1 (TW)
Hverr fremr hilldi baʀ̇a huerr er męlingum fęrrí huerra || hopp að stærrí hverr kann avð at þverra.
A - 6r/31-6r/32 (VEÞ)
Hverr | fremr hilldi baʀa (hver ḳær me | lingvm færri) hverr a hǫpp atstærri hverr kann ꜹð at þverra .
63. E - 150r/18-150r/20 (VEÞ)
Stala kendi staukui lundum styriar valldr rauðu fallda rekcar styr | ðu ret til iarðar roðnu barði austan fiarðar oddum rendi eliun straddir yta ferd | ar hringa skerþir hilmir stærði hvꜹ́ssu suerþi heila grundar megin undir.
F - 92rb/28-92rb/32 (VEÞ)
Stala | keɴdi stꜹkkvi luɴdom styríar valldr rꜹðo at fallda rek | kar styrðo rett til iarðar roðno barði ꜹstan fiarðar . od | dvm reɴdi elíon strandir yta ferþar hringa skerðir · hilmir stǽr | þi hvossv sverþi heila grvɴdar megín vndir·
42x - 105v/2-105v/9 (VEÞ)
Stala kendi stauckvi lundum | styriar valldr rꜹðu fallda | reckar styrðu rett til jarðar | roðnu barði ꜹstann fiarðar | oddum rendi eliun standir | yta ferðir hingat scerðir | hilmir skærðir hvossu sverþi | heila grundar megin undir |
81a - 78rb/9-78rb/14 (VEÞ)
Stala kendi | steckí lundu styrjar valldr raudu fallda . reckar | styrdu rett til jardar . rodnu bardi austan fiardar . | oddum rendí elíustrandi . vtan ferdar hringa | skerdír . hílmir styrdi huossu suerd heila grundar | meginn undír.
8 - 42v/24-42v/26 (VEÞ)
Stala kenndí stauckui lundum styríar ualldí ʀauðu fallda ,. ʀeckar styrðu rett til | iarðar roðnv barðí Austan fiarðar Oddum rendí elivn st⸌r⸍andir yta ferðar hringa skerðir hílmir | sterðí huø᷎ssu suerðí heila grundar megín vndir.
Flat - 168va/13-168va/16 (VEÞ)
Stꜳla kendi stauckuí lundum styrir valldr | raudu fallda reckar styrdu rett til iardar rodnu bardi austan fiardar oddum | rendi elíon strandir yta ferdar hrínga skerdir hilmir stærdi huossu suerdí heila | grundar megín vndir.
64. E - 150r/20-150r/23 (VEÞ)
Vafði litt er | uirðum mǽtti uegg rǽkiandi fram at sækia skerþir gekc iskurum hlakcar skeyglar serks | fyrir skúla merkium ruddiz land ok ræsir þrænda ribbungum skóp bana þungan gunnaʀ | skaut und geíra fotar gunn setta il hiarna klætta.
F - 92rb/32-92rb/36 (VEÞ)
Vafði lítt | er virðom mætti vegrækiaɴdi fram at sækía skerðir gekk i | skvrom hlackar skoglar serks fyrir roðnom merkiom · rvddiz land eɴ | rǽsir þrænda ribbvngom skop bana þvngan ɢvɴar skꜹt | vnd gera fótar grim setta Jl híarna kletti·
42x - 105v/10-105v/17 (VEÞ)
Vafþi litt er virðum mætti | vegg rækiandi framm at sækia | skerðir geck i skyrum lackar | skꜹglar serks fyrir skula merkiom | ræddiz land enn ræsir þrænda | ribbunga scop bana þungan | gunnar skꜹt und geira fotar | gunsetta il hiarna kletti |
81a - 78rb/14-78rb/19 (VEÞ)
Vafdi lítt er uirdum | mætti veg rækan⸌di⸍ fram at sækía skerdír geck | j skurum klackar . skæglar serks fyrir merkíum . r | uddízt land . en reiser þrænda ʀibbungum skop banna | þungan . gunnar skaut vid geíra sennu grunnsetta | j hiarna klettí
8 - 42v/26-42v/29 (VEÞ)
Vafðí litt þa er virðum męttí | vęg rękiandí fram at sękia skerðír geck  skurum · hlackar skauɢlar serks fyrir roðnum merkivm | rvddíz land eɴ ręsir þręndum . ʀibbungum skop bana þungan ɢuɴ skaut vnd geíra fotar | grímsetta jl hialma klettí
Flat - 168va/16-168va/18 (VEÞ)
Vafdi litt er virdum mættí veg rækiandi fram | at sækía skerdir geck i skurum hlackar skauglar serks fram fyrir merkium rudduz lond | enn ræsir þrænda ribbungum skop bana þungann gunnar skaut vnd gera fotar ⸝⸝ grunnsetta il hiarna klettí |
66. E - 150r/28-150r/30 (VEÞ)
Eyddi ut laúps monnum v́t hertugi | sváurtum sungu stál of stillis stoð ylgr iual dyɢium hal margan let haufði hodd | grimr iofurr skemra súa kann rán at refsá reiðr odduiti þioðum.
F - 92va/8-92va/11 (VEÞ)
Eyddi v́t hlꜹ́ps monnum ítr hertogi spío | tum svngo stal of stillís stoð ylgr i val dylgíom hal | margan let hofði hodd grimr iofv́ʀ skemmra sva kaɴt | rán at refsa reiðr oddvíti þíoðom·
42x - 105v/28-106r/5 (VEÞ)
Eyddi utlꜹps monnum | ut hertugi svortum | sungu stal of stillis || stoð ylgr i val dylgiom | hal margan let hofþi | hoddgrimr jofur scemra | sva knatt ran at refsa | reið oddviti þioðum |
81a - 78rb/35-78va/1 (VEÞ)
Eyddi ut hlaups menn. vt herr | tugi suertum . sungu stal um stillis . stod ylgr |  val dylgium . allmargan let hofdí · hodd | grimr . jofur skemra . sua kann rann at refsa reidr || odduíte skeídum.
Flat - 168va/28-168va/30 (VEÞ)
Eyddi vtlaups monnumm itr hertugi sueitum sungu stꜳl of stillís stod ylgr i val dyl | gíum . hal margan let hofdí hodd grimmr iofur skemma sva kann rꜳn at refsa reidr | odd viti þiodum.
73. A - 6v/17-6v/18 (VEÞ)
Ræsir glæsir rǫkkva dǫkkva hvitvm ri | tvm hreina reína
W - 107/18-107/18 (TW)
Ræser glæser rokkva dokkva.
83. W - 98/16-98/16 (TW)
Orms er glatt galla m gumna spialla.
B - 1v/41-1v/41 (VEÞ)
Orms er glatt galla vid gumna spíalla .
© Skaldic Project Academic Body, unless otherwise noted. Database structure and interface developed by Tarrin Wills. All users of material on this database are reminded that its content may be either subject to copyright restrictions or is the property of the custodians of linked databases that have given permission for members of the skaldic project to use their material for research purposes. Those users who have been given access to as yet unpublished material are further reminded that they may not use, publish or otherwise manipulate such material except with the express permission of the individual editor of the material in question and the General Editor of the volume in which the material is to be published. Applications for permission to use such material should be made in the first instance to the General Editor of the volume in question. All information that appears in the published volumes has been thoroughly reviewed. If you believe some information here is incorrect please contact Tarrin Wills with full details.