This interface will soon cease to be publicly available. Use the new interface instead. Click here to switch over now.

Cookies on our website

We use cookies on this website, mainly to provide a secure browsing experience but also to collect statistics on how the website is used. You can find out more about the cookies we set, the information we store and how we use it on the cookies page.

Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages

login: password: stay logged in: help

Rǫgnvaldr jarl Kali Kolsson (Rv)

12th century; volume 2; ed. Judith Jesch;

Lausavísur (Lv) - 32

Skj info: Rǫgnvaldr jarl kali Kolsson, Orknøsk jarl og skjald, d. 1158. (AI, 505-28, BI, 478-87).

Skj poems:
Lausavísur
Lausavísur [33-35]

Rǫgnvaldr Kali Kolsson, jarl of Orkney, is known primarily from Orkn, in which he is one of the main characters, but he is also mentioned in other texts, including Hkr (ÍF 28, 324-5) and Icel. annals (Storm 1888, 20-1, 60, 113-14, 116, 120, 321-2, 324). He was born Kali Kolsson, the son of a Norw. nobleman from Agder, Kolr Kalason, and Gunnhildr, the sister of the martyred S. Magnús of Orkney (ÍF 34, 101-2). Orkn recounts various episodes from Rǫgnvaldr’s youth, in Norway and elsewhere, several of them associated with lvv. (see below). Though we are not told how and when he learned the skaldic art, his grandfather Kali Sæbjarnarson is said to have been good at poetical composition (ÍF 34, 95) and indeed Orkn preserves one st. by him (Kali Lv). Kali Kolsson was given the name Rǫgnvaldr by King Sigurðr jórsalafari Magnússon when he also made him joint jarl of Orkney with Páll Hákonarson. There are relatively few lvv. associated with Rǫgnvaldr’s assumption of power in Orkney and subsequent political affairs, though both are recounted at length in the saga. Rǫgnvaldr is remembered for his poetry, especially that composed during his crusade to the Holy Land in 1151-3, and for instigating the building of the cathedral in Kirkwall, dedicated to his uncle S. Magnús. Rǫgnvaldr was killed in Caithness in an ambush by political opponents in 1158 (according to the Icel. annals, but 1159 according to the internal chronology of Orkn, cf. ÍF 34, xc) and is remembered as a saint. His relics were translated in 1192 (according to the Icel. annals) and a skull and some bones found in St Magnus Cathedral may have been his (Jesch and Molleson, 2005). There are thirty-five lvv. attributed to Rǫgnvaldr, of which thirty-two are preserved in mss of Orkn and edited here. Three further lvv. (Rv Lv 33-5III) are edited in SkP III, along with Háttalykill (RvHbreiðm HlIII), a poetical guide to metres composed by Rǫgnvaldr jointly with Hallr Þórarinsson breiðmaga.

Vol. II. Poetry from the Kings’ Sagas 2: from c. 1035 to c. 1300 > 8. Introduction > 5. Biographies > 2. Biographies of Other Dignitaries > e. Rǫgnvaldr Kali Kolsson

Jarl Rǫgnvaldr Kali Kolsson of Orkney is not commemorated in praise poetry, and his biography is therefore not included here. For his life and poetic works, see his skald Biography.

Lausavísur — Rv LvII

Judith Jesch 2009, ‘ Rǫgnvaldr jarl Kali Kolsson, Lausavísur’ in Kari Ellen Gade (ed.), Poetry from the Kings’ Sagas 2: From c. 1035 to c. 1300. Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages 2. Turnhout: Brepols, pp. 575-609. <https://skaldic.org/m.php?p=text&i=1346> (accessed 23 October 2021)

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32 

Skj: Rǫgnvaldr jarl kali Kolsson: Lausavísur (AI, 505-12, BI, 478-87); stanzas (if different): 33 | 34 | 35

in texts: Flat, LaufE, LaufE, Orkn

SkP info: II, 575-609

notes: Last three verses are in SnE/LaufE

old edition introduction edition manuscripts transcriptions concordance references search files

 

Note: The following transcriptions have been entered to aid the editing process. These may not have been fully reviewed and checked and may therefore not be reliable. You may wish to consult the manuscript images. Any corrections can be notified to the database editor.

1. 325I - 5v/24-5v/27
Tafl em ec ꜹʀ at ef | la iþrottir kaɴ ec niv tyni ec trꜹlla rvnvm tiþ er mer boc oc smiþir; skriþa kaɴ ec a skiþvm skyt ec oc reg sva at nytir · hvartveɢia kaɴ ec | hy|ɢia harpslatt oc bragþattv.
Flat - 135rb/56-135rb/59
Tafl em ek auʀʀ | at efla iþrottir kann ek ix tyni ek traulla runum tyd er bok ok smidir skrida | kann ek ꜳ skidum skyt ek ok ræ sva at nytir huartueɢɢia kann ek at hyɢɢia harrp | slꜳt ok brag þꜳttu.
R702x - 40v/22-40v/25
Tafl em ek aurr at efla iþrottir kann ek niu | tyni ek tradla rvnum tid er mer bok ok smider | skrid kann ek a skidum. Skyt ek ok ro᷎ sva at nytir | hvartveggia kann ec hyggu harpslatt ok bragþattu.
2. 325I - 6r/10-6r/13
Vær hꜹfvm | vaþnar leirvr vikvr fim megingrimmar sꜹrs var eigi vaɴt er | varvm viþr i grims bæ miþivm. ɴv er þat er mars of myrar megiɴkali|ga latvm. branda elg of bylgiur biꜹrgyniar til dynia.
Flat - 135va/13-135va/15
Vær hofum vadnar leirur uikr fimm megin grimmar sau | rs er ei vant þar er vorum vidr i grimsbæ midium nu er þat mas of my | ri megin katliga latum branda elg a bylgiur biorgynar til dynia.
3. 325I - 6v/5-6v/8
Her hefi ec hꜹan reistan hargeþivþvm varþa | dollz i dꜹckvm helli dravg leita ec sva bꜹga; eigi veit ec hverr | yta vnd skiþa ferr siþan langa brꜹt oc liota leiþ yfir vatnit breiþa.
Flat - 135va/38-135va/40
her hefi ek hafann reistann hardgediodum | varda dollz i dockum helli draug leita ek sva bauga. eigi veit hue yta | vnnskida ferr siþan langa braut ok liota leid yfir vatnid breida.
R702x - 41r/14-41r/17
Hef hefig hafan reistan, hardgedjudum varda. | Dollz i Dockum helle Draugs, leitag sva bauga | Eigi veit hverr yter vnnskida ferr sidan | lang⸌a⸍ braut ok liota leid, yfer vatn hid breyda.
4. Flat - 137va/58-137va/60
Sextan hefir ek senar senn ok topp i enne iardar ellde firdar orm | vangs saman ganga. þat bꜳrum ver vitni vestr at her see flestar sia liɢɢr vt | vid elon ey kollottar meyiar.
R702x - 41v/7-41v/10
sextan hefe ek senar senn ok topp i enni | jardar elli firdar, o⸌rm⸍vangs saman ganga | þat baru vier witni vestur at her se flestar | ,sia liggr vt vid elu ey, kollottar meyar.
5. Flat - 137vb/3-137vb/6
Liɢɢia se | ek at leɢium lꜳss bannar þer rꜳsir kuelld fo᷎rlaustum karli kugi iarnin biu | gu. ægit alldri kugi aftr muntu settr af prettum naudr er at nyta eida nꜳtt | þing ok hallt sattir.
R702x - 41v/23-41v/26
liggia se ek a leggium lás bannar þier Rásir | kvo᷎lldfo᷎rlo᷎stum karle kvga járn hin biugu. | Eigud alldri-kvgi, aptur muntu settr af fietrum, | Naudr er at nyta eyda, nattþing, og hallt sattir.
6. Flat - 138vb/21-138vb/23
Alldri ef ek freitt þar er felldu fram stallz konur allar verdr at meniamyr | dir miukordr hofud dukum. nu tær hlauck vm hnacka hoddstrindar sem binda | skrydiz brudr vid brædi bengagls merar tagli.
R702x - 42v/4-42v/11
alldr hefig frett, þar er felldu, | fránstallz konur alla | verdat menja Myrdir | mik-o᷎rdz. ho᷎fud dvkum | Nu to᷎r to᷎r hlo᷎kk vm hnakka | haukstrindar ser binda | skridist Brvdr vid bro᷎di | bengaglz merar tagli.
7. Flat - 139rb/56-139rb/59
Heingi ek | hamri kringdann hanga riupu tangar grimnis sylg a gꜳlga ginnungs bruar | linna sva hefir gloraddar gladdann gagfellz mik þella loms at ek leik vid mina lau | tir hellis gauta.
R702x - 43r/3-43r/6
hengi ek hamri kringdann, hanga riupu tangar | Grymnis sylgs á galga ginnung brvar linna | sva hefer glo᷎raddar gladdann, galgfelliz mik þella | löns at ek leik vid minar laurir helliz gaura.
8. Flat - 139rb/61-139va/2
Brast | þa er bædi lesti baud hraunn skada monnum suut feck vedrit vata vinum hialp || ok fifu se ek at sia mun þickia snarlyndra fꜹriarla sueit gat vꜳs at vi | su vinna hofd at minnum.
R702x - 43v/4-43v/7
Brast þa er bo᷎di lesti, baud Raunn skada monnum | svt fekk vedur hit vata, vifum hialp og fifu | sek at sia mun þikia, snarlyndra fo᷎r jarla | sveit gat vas at visu, vinna, ho᷎fd at minnum
9. Flat - 139va/3-139va/6
Skekk ek her skinnfelld hrockinn skraut er | mitt æfar litid storr er sa er stendr yfir aurum stafnuaullr yfirhaufnum fein | gr er enn af vngum alfangs mari gongum brim rak hest vid hamra huns skr | autligir bunir.
R702x - 43v/10-43v/13
sekki ek skinnfelld hrockinn skraut er mer afar litid | stor er sa er stendur yfer orum, stafnvollr yferho᷎fnum | No᷎rgi er enn af urgum alvangs mari go᷎ngum | heim rak hest vid hamra hvnz skrautligarr bvner
10. Flat - 139va/8-139va/9
Dwsi þer enn ꜳsa atatata liɢɢr i vatni. hutututu huar skal | ek sitia helldr er mer kallt vid elldinn.
R702x - 43v/23-43v/24
Dunn þer enn asa atatata liggur i vatni utututu | hvar skal eg sitia helldur er mer kallt, vid elldinn
11. Flat - 139va/11-139va/13
Ala kuez einar vilia eingan ʀognvalldz dreingia mer fellr ga | utz a goma gialfrs nema jarlinn sialfann veit ek at hrꜳz iheitum hug | þeckr firum ecki inn geck yɢɢs þar er brunnu elldar siid a kuelldi.
R702x - 44r/4-44r/7
ala kvedz Einar vilia, eingvann Ro᷎gvalldz dreingia | mier kiemur Gautz ä göma gialfur, nema jarl sialfan. | veit ek at vazt i heitum var hann þeckr firum ekki. | jnn gekk ek þar er brunnu, elldar sid a kvelldum.
12. R702x - 44v/13-44v/16
Skelk aflar sif silkis svinn at vmbud minni | hlo᷎r storum mun meyra mo᷎r enn fallid væri (vo᷎ri) | fár kann jarl enn árla, o᷎rlindur at sia gio᷎rla, | hlunz dro ek eik af vnnum adur, i fiskivadum.
13. Flat - 139va/24-139va/26
lætr vm auxl sa er vtar alldr enn stendr a tialldi. | sig⸌f⸍reyr saudins vꜳra slidr vaund ofan rida. eigi mun þo at ægir aurbeida | nda reidiz blikrudr bo᷎duars iokla bein rangr framar ganga.
R702x - 45r/13-45r/16
Lætr vm o᷎xl sá er vtarr, alldro᷎nn madur a tialldi, | sigur?y freyr svo᷎lnis vára, slidrvo᷎nd ofan rida, | Eigi mun þo at o᷎gir, o᷎rbeidanda reydizt | blikraudr bodvir jokla, beinrangr framarr ganga.
14. R702x - 45v/4-45v/7
fekk i fylkis skikkiu fángramligr ötangi | rekkr ried hart at hnyckia hilldingi femilldum | sterkr var stalabiarki, staka kvodu gram nokkut | afl hefir eggia skyklir ⸝eda skyflir⸜, ordvandr fyrirhyggiandi
15. 325I - 12v/9-12v/12 (JJ)
Vist er at | fra ber flestv froþa melldr at goþv vel skvfaþra vipi vꜹxtr | þiɴ koɴan sviɴa skorþ letr har aherþar hꜹcvallar ser falla | at giꜹrnvm̀ rꜹþec erni ilka gvlt sem silki.
Flat - 140ra/3-140ra/5
Vist er at fra berr flestu froda melldrs at godu vel skufadra vi | fa vo᷎xtr þinn konan suinna skord lætr hꜳr a herdar haukuallar ser falla ꜳt | giornum raud ek erni ilka gull sem silki.
R702x - 46r/17-46r/20
vist er at frá ber flestu fegurd þín konan svinna | velskapadra vipa víva voxtur þinn konann svinna | skord lætr hár a herdar haukvallar sier falla, | átgiórnum raud ek erni ilka, gult sem silki
16. 325I - 12v/18-12v/21
Orþ skal ermingerþar itr drengr | mvna lengi brvþr vill rꜹck riþim ran heim til iordanar en er | aptr fara rvɴar vɴvigs of haf svɴa ristvm heim at hꜹsti hvalfron | til vel ⸌ner⸍ bvnar.
Flat - 140ra/10-140ra/12
Ord skal ermingerdar itr dreingr muna leingi brudr vill rauck at rid | im rꜳn heim til iordanar. en er aftr fara runnar vnnviɢɢs firir haf sunnan riistum heim at hau | sti hualfron til nerbonar.
R702x - 46r/24-46v/2
Ord skal Ermingerdar ítur drengr muna lengi | þrvdr vill ro᷎sk at ridum Ránheim til Jordánar || Enn er aptr fara rvnnar vnnvigz vm haf sunnan | ristum heim at hausti, hualfron til Nerbonar.
17. Flat - 140rb/6-140rb/9
Vin bar huit in | hreina hladnipt skaugul drifta syndiz faugr erfundumz ferdum ermingerdar nu | tegaz aulld med elldi eikum fremr at sækia rida snorp or slidrum suerd kastala | ferdir.
R702x - 47r/11-47r/14
vín bar hvítt hin hreina, hladnipt á líndriptar | syndist fegurd er fundust, ferdir Ermingerdar. | Nu tegast ǫlld med elldi, eliunfrækn at sækia, | rida sno᷎rp vr slidrum, sverd, kastala ferdir
18. Flat - 140rb/19-140rb/21
Muna mun ek iol þau er olum austr giald | kera hraustum vllr at egda fiollum vndley⸌r⸍giar med solmundi nu ger ek enn vm adra | iafnleingd sem ek var þeirra suerdz at sunnan verdum suarm kastala barmi.
R702x - 47r/21-47r/24
Muna man ek jol, þau er ǫlumz, austur giallkera raustum | ullr at egda fio᷎llum vnnlógz med Solmundi. | Nu gerig enn of o᷎nnur jafngladr sem ek var þadra. | Sverdz at svnnanverdum, svarm, kastala barmi
19. Flat - 140rb/21-140rb/23
Unda ek vel þa er vandiz viin eik tali minu gefinn var ek volsku vifui vo᷎nar | laust a hausti. nu gerek enn þar er vnnum ꜳttgodu vel fliodi griot verdr laust at lꜳta | limsett ara mettann.
R702x - 47v/2-47v/5
Vnda ek vel þá vandiz víneik tali mínu | gęfr var ek vǫlsku vívi, vanar laust a hausti | Nu giorig enn þuiat vnnum, ættgodu vel fliodi | Griot verdur laust at lata limsett, ara mettann.
20. Flat - 140rb/34-140rb/36
Von ek vt a spá | ni var skiott rekinn flotti flydi margr af mædi menlundr konufundar þui erum | vær at vorum væn hliod kuedin þiodum valr tok vo᷎ll at hylia verdir ermingerdar.
21. Flat - 140rb/39-140rb/41
Skal ek ei hryɢɢr i hreɢɢi hlin medan streingr ok lina sudr firir suediu bardi sualteigar | brestr eigi beint nam ek huitri heita haurskord er ek for nordan vindr berr snart at | sundi sudmar konu prudri.
R702x - 47v/21-47v/25
skalka ek ryggr i reggi, hlín medan strengr ok lína | svirdur firir sneckiu bardi, salteigar brestr eigi | þui red ek hvít at heita ho᷎rsko᷎rd er ek for Nordan | vindr ber snart at ⸝sundi⸜ svd, manz konu prudri
22. Flat - 140rb/45-140rb/47
Uindr hefir volsku sprundi vetrar stund fra mundum wt berum ꜳs at beita aust | rænn skotid flaustum verdum ver at gyrda vꜳnar hart firir spꜳni vindr rekr snart at sun | di suidris vid rꜳ midia.
23. Flat - 140rb/52-140rb/54
Landi vikr enn lauka laugr tær a vid fogrum siid mun seɢɢr at hrodri seina nordr | at einu þenna rist ek med þunnv þytt iardarmen bardi einum vt fyrir spꜳni aufund | krok idag hroki.
R702x - 48r/18-48r/21
landi vikur enn leika lo᷎gr tor a vid fo᷎grum, | sid man ek seggr at hrodri seina Nordr at einu. | þenna rist ek med þunnu þýtr jardar men, bardi, | einum vt fra spani o᷎fundkrók i dag hróki.
24. Flat - 140va/55-140va/58
Erlingr | geck þar er ockur ognsterkr ruduz merki frægr med fremd ok sigri fleinlundr at dro | mundi hlodu ver enn vida var blod numit þiodum suerd rudu sniallir fyrdar snorp | bla manna gorpum.
R702x - 49r/1-49r/4
Erlingr gekk, þar er okkur ognsterk rvduz merki | fro᷎gr med fremd ok sigri, fleinlundr at Dromundi. | hlodu ver enn vida, vard blod numit þiodum. sverd rvdu snarpir fyrdar, snǫrp blamanna gǫrpum.
25. Flat - 140va/58-140va/60
Nennum ver at vinna valfall ma nu kalla ꜳr hefir | dreingr i dreyra dromund rodit skioma. þat mun nordr ok nordan naddregns ko | nan fregna þiod beid liott af lydum liftion til nerbonar.
R702x - 49r/5-49r/8
Nennu ver at vinna, valfall ma nu kalla. | ar hefir drengr i dreyra, dromund rodit skioma. | þad man nordr ok nordan: naddregn konan fregna | þiod bad liot af lydum liftion til Nerbonar
26. Flat - 140vb/5-140vb/7
Geck ꜳ dromund dockuan dreingr reed snart til feingiar vpp med ærnu kappi | audun fystr hinn raudi þar nꜳdu ver þiodar þvi hefir alldar gud valldit. bolr fe | ll blꜳr a þiliur blodi vapn at rioda.
R702x - 49r/15-49r/18
Gekk a Dʀomund do᷎kkvann Drengur red snarr til feng⸌i⸍ar| vp med o᷎rnu kappi audun firstr hinn Raudi | þar nádu ver þiodar, þui hefir alldar Gud valldit | bolr fell blar á þiliur, blodi vǫll at rioda
27. Flat - 140vb/39-140vb/42
Ek hefi lagda lyckiu | leidar þueings vm heidi snotr minniz þers suanni swt firir iordꜳn wtan en ek hyck | at þo þicki þangat langt at ganga blod fellr varmt a vidan vo᷎ll heimdrogum | ollum.
R702x - 50r/1-50r/4
Ek hefi lagda likkiu leidarþuengs ok heidar | snotr minniz þess svanni. sut firir jordán vtan | Enn ek hikk at þo þikki þangat langt at ganga | blod fellr varmt a vídan vǫll, heimdrogum ǫllum.
28. Flat - 140vb/43-140vb/44
knut ridum ver kauda kem ek modr j | stad godann þann i þyckum runne þessa lafrans messo.
R702x - 50r/10-50r/11
knvt ridu vid kauda, kom ek modr i stad godann | þa? i þunnum runni, þessa lafranz messu.
29. Flat - 140vb/44-140vb/45
kross hangir þul þessum þiost skili lægt firir briosti flyckiz | fram ꜳ breckur ferd enn pꜳlmr medal herda.
R702x - 50r/14-50r/15
kross hangir þul þessum, þiost skyn lo᷎gst firir briosti | flykkiz framm a brekkur ferd eru pálmr medal herda.
30. Flat - 140vb/54-140vb/56
vill eigi vinr minn kalla vard hann allr idrit falla nær uar i þvi | æren vgæfa midhæfui liit hyck ek at þa þætti þeingils mꜳgr er hann reingdiz | leiʀʀ fellr grar of geira golegr i imbolum.
R702x - 50v/9-50v/12
vill eigi vinr minn kalla vard allur i drit falla, | Nǫr er i þui o᷎rin ogefa Midho᷎fi | hitt hykk at þa þo᷎tti þengils mágr er hann rengdiz | saurr fell grar af gauri goligur i jmbolum
31. 325I - 13r/10-13r/12
Riþvm ræfils vakri rekvm ei plog af | acri erivm vrgv barþi vt at micla garþi þiɢivm þengils mala þokvm fram | igny stala rioþvm gyldiz goma gervm riks konvngs soma.
Flat - 141ra/6-141ra/8
Ridum ræfils vakri rekum eigi plog af | akri erium vrgu bardi wt at mikla gardi þiɢɢium þeingils mꜳla þokum | fram i gny stꜳla riodum gyldis goma gerum riks konungs soma.
R702x - 50v/18-50v/21
Ridum ro᷎filz vakri, rekum eigi plog or akri | Erjum urgu bardi, vt at mikla gardi | þiggium þengilz mäla, þokum framm i gny stäla. | Rriodum gilldris góma gerum rikz kongs soma
32. 325I - 13v/10-13v/13
Nv hafa gæþingar | gengit guþfion er þat liona vp grafaz ill raþ grepa ærit mꜹrg | a særi þat mvn þeygi siatna þeim er svic viþr heima stigvm lett alagan | leɢ meþan vp helld skeɢi.
Flat - 141ra/33-141ra/35
Nu hafa gædingar geingit gudfion er þat liona vpp grafaz illrꜳd | greppa ærit morg ꜳ særi. þat mun þeygi siatna þeim er suik vinnr heima | stigum litt a lꜳgann leɢɢ medan vpp helldr skeɢɢi.
R702x - 51r/5-51r/12
Nu hafa giædingar gengit | Gudfion er þat lionum | vpp grafaz ill rad greppa, | o᷎rit morg ä so᷎ri | þat mun þeygi siatna | þeim er svik vidrheyma | stigum litt ä lagann | legg medan vpphelld ek skegge.
© Skaldic Project Academic Body, unless otherwise noted. Database structure and interface developed by Tarrin Wills. All users of material on this database are reminded that its content may be either subject to copyright restrictions or is the property of the custodians of linked databases that have given permission for members of the skaldic project to use their material for research purposes. Those users who have been given access to as yet unpublished material are further reminded that they may not use, publish or otherwise manipulate such material except with the express permission of the individual editor of the material in question and the General Editor of the volume in which the material is to be published. Applications for permission to use such material should be made in the first instance to the General Editor of the volume in question. All information that appears in the published volumes has been thoroughly reviewed. If you believe some information here is incorrect please contact Tarrin Wills with full details.