This interface will soon cease to be publicly available. Use the new interface instead. Click here to switch over now.

Cookies on our website

We use cookies on this website, mainly to provide a secure browsing experience but also to collect statistics on how the website is used. You can find out more about the cookies we set, the information we store and how we use it on the cookies page.

Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

Óláfr hvítaskáld Þórðarson (Ólhv)

13th century; volume 2; ed. Lauren Goetting;

2. Hrynhenda (Hryn) - 12

prose works

Óláfr hvítaskáld ‘White Skald’ Þórðarson (Ólhv) was an accomplished Icel. scholar and a prolific poet. Details of his life are documented in Sturlunga saga (Stu), Hákonar saga Hákonarsonar (Hák), and Knýtlinga saga (Knýtl). He was born c. 1210-12 at Staður on Snæfellsness, Iceland, as the eldest son of Þórðr Sturluson and his concubine Þóra. He was the nephew of Snorri Sturluson (SnSt; d. 1241), with whom he spent long periods of time as a young man, and the older brother of Sturla Þórðarson (Sturl; d. 1284). In 1237 he left Iceland with Snorri to embark upon a career as a professional poet at the courts of Scandinavia. According to Skáldatal (SnE 1848-87, III, 256-8, 260, 378-84) Óláfr composed poetry in honour of a large number of kings and noblemen, including the following: (in Norway) Jarl Skúli Bárðarson (d. 1240), King Hákon Hákonarson (d. 1263) and his son Hákon ungi ‘the Young’ Hákonarson (d. 1257), Jarl Knútr Hákonarson (d. 1261); (in Sweden) King Eiríkr Eiríkson (d. 1250); (in Denmark) King Valdimarr Valdimarsson (d. 1241). Because of Óláfr’s close association with Valdimarr, from whom he hafði ... margar ágætligar frásagnir ‘got ... many excellent narratives’ (ÍF 35, 315), he is thought by some to have written Knýtl, which recounts the history of Dan. rulers (see LH 1894-1901, II, 275, 784-5). Around 1242 Óláfr returned to Iceland and founded a school at Stafaholt in Borgarfjörður, where he wrote the Third Grammatical Treatise (TGT) and devoted himself to teaching and writing until his death in 1259. In addition to these pursuits, he was ordained subdeacon at some point after his return to Iceland and also served as lawspeaker 1248-50.

Most of Óláfr’s extant poetry consists of encomia to King Hákon Hákonarson and is inserted throughout the prose in Hák. This includes part of Hrynhenda (Ólhv Hryn), one st. from a Poem about Hákon (Ólhv Hák), and two lvv. (Ólhv Lv). One lv. traditionally assigned to him, has been reassigned in the present edn to Óláfr svartaskáld Leggsson (Ólsv Love 3III). Aside from the aforementioned, the remainder of Óláfr’s known poetic works includes two sts from ÁrónsdrápaDrápa about Árón’ (Ólhv ÁrdrIV), composed about his friend Árón Hjǫrleifsson, and two sts from ThómasdrápaDrápa about Thomas (ꜳ Becket)’ (Ólhv ThómdrIII), recorded in the Fourth Grammatical Treatise (FoGT). Finally, nine fragments of sts from TGT (Ólhv FragIII), treated as anonymous in previous eds, are attributed to Óláfr in this edn.

Hrynhenda (‘Falling, flowing metre’) — Ólhv HrynII

Lauren Goetting 2009, ‘ Óláfr hvítaskáld Þórðarson, Hrynhenda’ in Kari Ellen Gade (ed.), Poetry from the Kings’ Sagas 2: From c. 1035 to c. 1300. Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages 2. Turnhout: Brepols, pp. 658-70. <https://skaldic.org/m.php?p=text&i=1326> (accessed 2 July 2022)

stanzas:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 

Skj: Óláfr Þórðarson hvítaskáld: 2. Et hrynhent digt, 1240 (AII, 93-7, BII, 105-8)

in texts: Flat, Hák

SkP info: II, 658-70

old edition introduction edition manuscripts transcriptions concordance references search files

 

Note: The following transcriptions have been entered to aid the editing process. These may not have been fully reviewed and checked and may therefore not be reliable. You may wish to consult the manuscript images. Any corrections can be notified to the database editor.

1. E - 144v/21-144v/22 (VEÞ)
Mærir glaudduz miklu ári menn baru þa avꜹxt tuennnan ueglig syndiz viðr | ok fuglar visa greín asumri einv.
F - 87vb/7-87vb/9 (VEÞ)
Mærir glód | dvz miclo ári · menn baro þa avoxt tveɴan veglíg syndiz | viðr ok fvglar visa greín a svmri eíno·
42x - 92v/28-92v/31 (VEÞ)
Mærir glodduz miclo are | menn baru þa avoxt tvennann | veglig syndiz viþr oc fuglar | visis rein a sumri einu |
81a - 70vb/27-70vb/30 (VEÞ)
Mærír g | lodduzt mícklv arí . menn baru þa auoxt | uennann . veglig syndizt vidr ok fuglar | visa grein ꜳ̇ sumri eínu.
325VIII 5 a - 1v/27-1v/28 (VEÞ)
Męrir glaudduz miklu arí . ᴍenn baru þa áuo᷎xt tueɴ vęgleg syndíz uiðr ok | fugla visa grein a sumri einv.
Flat - 166ra/54-166ra/56 (VEÞ)
Mærir glodduz miklu ꜳ | rí menn bꜳru þa auoxt tuennan veglig syndr vídr ok fuglar visa greín a sumri | eínu.
2. E - 164v/14-164v/17 (VEÞ)
Orð sendi þa iofri | þrænda afrendr konungr uiða lendum folkpruðr keyrði flota breiðan flugu borð um haf | stillir norðan fyrdar mæltu ahendr sem harðast hofz aunnn af þi lendum monnum æʀinn | bío með herskip haʀri hakarla straund fraumum iarli.
F - 104ra/30-104ra/34 (VEÞ)
Orð sendi þa íofri þrænda afrendr konungr | viða lendom folk pruðr keyrði flóta breiðan flugv | borg vm haf stillir norðan · fyrðar mælto a hendr sem | harðaz hofz oɴ af þvi lendom monnum eʀíɴ bio m herskíp | haʀí hakarla strond frꜹmom íarli· |
42x - 140v/4-140v/11 (VEÞ)
Orð sendi þa jofri þrenda | afrendr konungr viþa londum | folkpruþr keyrði flota breiðann | flugu borð um hafstillir norþan | fyrðar mæltu a hendr sem harðaz | hofz ꜹnn af þvi lendum monnum | eʀinn bio með herscip haʀi | hakarla strꜹnd fyrir ꜹmum Iarli. |
81a - 96va/3-96va/8 (VEÞ)
Ord sende þ | a Jofri af ʀendr konungr vida lendum . folkprudr ke | yrde flota breidann . flugu bord vm haf stillir | nordann . fyrdar mæltu ꜳ hendr sem hardazt hof⸌z⸍ aun | af þui lendum . errínn bio med herskip harre . hakarllastr | ond fromum Jarlle |
Flat - 174va/20-174va/23 (VEÞ)
Ord selldi þa iofri þræn | da af rendr konungr vida lendum . folk prudr keyrdí flota sva breidann flugu þa bord | vm hafíd nordan . fyrdar mæltu ꜳ hendr sem hardaz hofz aunn af þvi lendum monnum eʀrínn bio | med her skip haʀrí hꜳ karla strond fraumum Jarli.
3. E - 165r/4-165r/6 (VEÞ)
Þing stofnuðo iofra runnaʀ iarl ueitti svꜹ́r rǽsi snaʀla hersa baru ah | ilmi dyran hialldrs fystu þeir sakar kalldar allt lagði þa fraumuðr frægða fek sætt | af þi stillir rekca sialldar skyrs ok selldi vara sitt mál i kne litaðs stala.
F - 104rb/21-104rb/25 (VEÞ)
Þíng stofnvðo jofrar | vngir iarl veítti svꜹr f̣ṛꜹ̣ṃọ ræsi snarla · hersár baro | a hilmí dyran hialldrs fystv þeir sakar kalldar · allt | lagði þa frꜹmvðr frægða feck sætt af stillir recka | snilldar styrs ok selldi vára sítt mal i kne lidtvðr stála· |
42x - 141r/19-141r/26 (VEÞ)
Þingstofnuðu jofur runnar | Iarl veitti svor ræsis varla | hersar baru a hilmi sniallann | hialldrs fystu þer sakir kalldar | allt lagði þa frꜹmuðr frægða | feck svor a þvi stillir recka | snilldar skyrs oc selldi vora | sitt mal i kne litaðs stala |
81a - 96vb/9-96vb/12 (VEÞ)
Þing stofnudu Jofra runnar . Jarl veítte suar | ræse snarla . hersar baru ꜳ hilmi dyran . hialldrs fystu | þeir sakar kalldar . allt lagdí þa fromur frægda . feck af | þui recka sellde af þui sendir sitt mal litads stala.
325VIII 5 b - 1r/13-1r/15 (VEÞ)
Þing stofnuðo ióf⸌r⸍ar ungir iarl veitti svꜹr rǽsi snialla hersir baru a hilmi dyran hialldes fysty | þeir sakar kalldar allt lagði þa fromuðr frægða fek sætt af þi stillir rekca snilþar skyrs ok selldi | varar sitt mal
Flat - 174va/48-174va/51 (VEÞ)
Þing stofnudu iofrar vngir iarl | veíttí suor ræsi snarla hersír bꜳ þu hilmi dyrann hialldrs fystu þeir sakir kalldar | allt lagdi þa fraumudr frægda feck sætt af þvi stillír recka snilldar skyʀr ok sell | di vaʀrar sitt mꜳl (konungi) lítudur stꜳla.
4. E - 165v/27-165v/29 (VEÞ)
Snæfrir drogu enn medal iofra alldir koðu uallḍa hall | daz auðlings hæitt uið allualld mætan ar skaptan grun uinir huarskis minnigr bío | siklingr sunnan sunda uiɢ en Jarl stauk undan ytar rygduz iofri nytum austr vm fiall ⸝⸝med drengi snialla. |
F - 104vb/35-104vb/38 (VEÞ)
Snæfrir drogv eɴ meðal iofra | alldir kvaðo varla halldaz ꜹþlíngs heít v alldvalld | mætan ar skapðan grvn vínir hvarskís · mínnígr bioɢi sik | língr | suɴan . sunda viɢ eɴ iarl stꜹck vndan |
42x - 143r/14-143r/21 (VEÞ)
Snæfrir drogu einn meðal jofra | alldir qvoðu varla halldaz | Ꜹðlings heit við Allvalld mætan | a̋r skaptan grun vinir hvorkis | minnugr biǫɢi siklings sunnann | sunda viɢ enn Iarl stock undan | ytar brugðuz jofri mætu | ꜹstr um fiall með drengi snialla |
81a - 97vb/9-97vb/14 (VEÞ)
Snæfrir drogu en med | al jofra . alldír kuodu varla halldaz . odlíngs | heit vid allvalld mætan arskaptan grun | vínir huark⸌i⸍s . ᴍínigur bio siklíng sunnan sunda v | íg en J stock vndan . vrar brugduz jofri ny | tum austr vm fiall med dreingi sníalla
325VIII 5 b - 2r/8-2r/10 (VEÞ)
Snæfrir drogu enn meþal io᷎fra alldir koþuz vallda halldazc ꜹðlings hǽst v allvalld mǽtan ar | skaptann grvn vinir hvarskís minningr biuggi siklingr sunann sunda vigg en · Jarl stꜹk vndan ýtar | brygduz iofri nytum aústr um fiall m drengi snialla·
Flat - 175ra/12-175ra/14 (VEÞ)
Snæfrir drogu enn medal iofra alldir qvaduz varla hall | daz audlíngs hest vid allualld mætan ꜳʀ skaptan grun vinir huarskis . minnígr byg | dí siklíngr sunnan sunda viɢg enn Jarl stauck vndan ytar brugduz iofri mætum austr vm ⸝⸝ fiall med dreíngi snialla. |
5. E - 167r/20-167r/22 (VEÞ)
Snallir foro maga imillum menn sellduz þeir gisla tuinnna synni tok þa sætt er fynnizt | snarir bragningar her at magna nafnbætr iok sa ær noʀægs gǽtir niðium pryddr oc s | ikling skryddi biortu heíti bauðuar fliotan bliðs hertuga giofum friðumm
F - 105va/36-105va/39 (VEÞ)
Sniallir foro mága i milli menn sellduz þar gisla tveɴa syɴi tok | þa sætt er fvɴuz snarir bragníngar her at magna · nafn bætr | iok sa er noregs gætir niðíum pryddr ok sikling skryddí bíor | tv heítí bꜹðvar fliotan bliðz hertoga gíofvm friþum·
42x - 145v/28-146r/3 (VEÞ)
Sniallir foru maga i millom | menn sellduz þeir gisla tvenna | synne toko sætt þa er funduz | snarir bragningar her at magna | nafnbætr jok sa er noregs gætir || niðiu pryðiz sikling skryddi | biortu heiti bauðvar fliotann | bliþs hertuga giofum friðum |
81a - 99r/2-99r/7 (VEÞ)
Sni | allr for maga j millum . menn sellduz þeir gisla tu | enna suinnr tok sætt ⸌er⸍ funnduzt snarír bragníngar | her at magna nafnbætur iok noregs gætir nídium pr | ydduzt ok sikling skryddi . biortu heiti boduar | fliotan . blids hertuga giofum fridum.
Flat - 175va/16-175va/18 (VEÞ)
Sniallír foru mꜳga í millum menn sellduz þeir gisla tuenna synní tok þꜳ | sætt er funduz snarir bragníngar her at magna . nafn bætr jok sa er noregs gætir nídíum | pryddr ok sikling skryddí biortu heítu boduar fliotann blidr hertuga giofum fridum .
6. E - 169r/25-169r/28 (VEÞ)
Flaræði kom fram | um siðir frið bann hof þa aufund manna æigi má uið aurlaug bǫgiaz iofra sueít þo at rað | ug heíti stoʀ var harmr þar er striddu herrar stala hreɢ þviat ǽ mun beggia rausnar knáp þviat | ǽ mun uppi ramri þioð meðan iorð helldr floði·
F - 106vb/25-106vb/29 (VEÞ)
Fla ræði kom fram vm sidir frið baɴ hofz þa | rikra manna eigi ma v ꜹrlug bægíaz iofra sveit þott raþvg | heítí · storr var harmr þa er striddo haʀar stala hreɢ | þviat æ mvn beɢia rꜹsnar kapp ok riki vppi ramri þioð meðan | iorð helldr floði·
42x - 149v/5-149v/12 (VEÞ)
Flaræði kom fram vm siðir | friðbann var þat manna | æi ma v ꜹrlꜹg bæiaz | jofra sveit þo at raðug heitj | stoʀ var harmr þar er stridðu stridda harrar | stalahreɢ þvi at æ mun beɢia | rꜹsnar kapp oc riki ramri | ramri þioð meþan jorð helldr floþi |
81a - 101ra/39-101rb/5 (VEÞ)
Fla rædí komm fram vm sidir . frid bann hof þ || a ofund manna . eigi ma vid orlog bægiaz . | jofra sueit þo at ʀadug heiti stor | var þa er striddu herrar stala hegg þviat æ mun | begia rausnar kapp j riki uppi ramri þ | iod medan jo⸌r⸍d helldr flode
8 - 47v/22-47v/25 (VEÞ)
Flaræði kom fram vm siðir frið bann var þat | manna æigi ma við aurlaug bęgiaz iofra sueít þo at raðug heítí stoʀ var harmr þa | striððv haʀar stala hreɢ er æigi mun beggía rausnar kapp ok ʀiki vppí ramri þioð | meðan iorð helldr floði·
Flat - 176ra/61-176rb/2 (VEÞ)
Flꜳ rædi kom fram vm sidir frid bann hofz þa aufund ok manna . eígi ma | vid aurlo᷎g bægiaz iofra sueít þott rꜳdug heítí storr var harmr þar er striddu herrar stꜳla hreɢs || þviat æ mun beɢgía rausnar kapp ok ʀiki vppi ramrí þíod medan iord helldr blodí.
7. E - 169r/28-169r/29 (VEÞ)
Hauksniallr tok þa hersa stillir hǽ | ra nafn en mundang væri þrændir efldu þengil reyndan þungr magnaðiz agi bragna |
F - 106vb/29-106vb/31 (VEÞ)
Hꜹk sniallr tok þa hersa stillir | hæra nafn eɴ mvndang væri þrændir efldo þengil reyndan | þvngr magnaðiz agi bragna·
42x - 149v/13-149v/16 (VEÞ)
Hꜹk sniallt tok þa hersa stillir | herra nafn enn mundang veri | þrendir efldu þeingil reyndar | þungr magnaðiz agi manna |
81a - 101rb/5-101rb/8 (VEÞ)
hau | snallr tok þa vid hersa stillir . hærra nafn enn m | dang værí . þrændir efldu þeingil reyndan | þungur magnadiz agi bragna.
8 - 47v/25-47v/26 (VEÞ)
Hauk sniallr tok þa her⸌s⸍a stiller hærra nafn en munðang | væri þrenðír eflðu þeingil reynðan þungr magnaðiz agi bragna
Flat - 176rb/2-176rb/3 (VEÞ)
Hauk sníallr tok þa hersa stillír hæra nafn enn munndang værí þrætur efldu | þeíngil rikann þungr magnadiz agi þar bragna.
8. E - 173v/9-173v/12 (VEÞ)
Hilmir for með herskap storan hilldar borðz a up lond | norðan merki skaruz liós a laku la ferð uegin skaurpum sverþum · þunnum reið til þ | rondheims sunnann þing frækn iofuʀ vꜹ́lum stindga herskip brenddi hilmir grundar | hyɢiu gegnen lif gaf þegnum·
F - 109rb/10-109rb/14 (VEÞ)
Hílmir for m herskap stóran hilldar borðz a vpp lond nor | ðan merki skáruz líos a lákv lá ferþ vegín skorpvm sverþum . | þuɴvm reið til þrandheíms suɴan þing frækn iofuʀ vølum | stínga herskíp breɴdi hílmir grvɴdar hyɢío gegn eɴ líf gaf | þegnom·
42x - 156v/26-157r/2 (VEÞ)
Hilmir for með herscap storan | hilldar borðz a upplond norðann | merki scaruz lios a laku | la ferð veginn scorpum sverþum | þunnum reið til þrandheims sunnan | þingfrækn jofur volum stinga || herscip brendi hilmir grundar | hioɢu gegn enn lif gaf þegnum |
81a - 105vb/25-105vb/31 (VEÞ)
Hílmir for med . | herskap storan . hilldar bardz ꜳ upp nordan . merki | skaruzt lios a laku . la ferd vegínn skorpum | suerdum . þunnum reid til þrandheims sunnan · þing | frækn jofur vaulum stinga · herskip bre | nde hilmir grundar · hyggiu gegn en líf | gaf þegnum.
8 - 52v/27-53r/1 (VEÞ)
Hilmir for med | herskap storan hilldar bordz aupplaund nordan merki skarudz lios ala | ku la ferd uegin skaurpum suerdum · þunnum reid til þrandheims sunnan þing fre | kn iofurr uaulum stínga herskip brendj hilmir grundar hygginn gegn en || lif gaf þegnum·
Flat - 177va/50-177va/53 (VEÞ)
Hilmir f⸌or⸍ med herskap storann hilldar | bordz ꜳ vpp lond nordan merki skꜳruz lios ꜳ lꜳku lꜳ ferd vegín skorpum suerdum | þanníg reíd til þrandheims sunnan þing frækn iofrar vaulum stínga herskíp brendi hil | mir grundar hyɢíu gegn enn lif feck þegnum.
9. E - 175v/8-175v/10 (VEÞ)
Norðan rendi nǽst þa ær spurdiz nafnkunnr iofuʀ skiðum stafna barur leku br | aundum hǽri brodda hrið fyrir noʀegs siðu þrutin lagu ueðr a uatni uindda ript ne | gramr bað suípta snaʀ yngvi kuað sigr býr fenginn sinni ferð at hialldri stinnum. |
55 A - 1rb/30-1rb/35 (VEÞ)
Norðan rende [...] | [...]t þa ær spurðiz nafnkunnr iofra skipum. [...] | [...] leku brǫndum hǽri brodda hrið fyrir noʀeg[...] | [...]agu veðr a vatni vinda ript ne gram b[...] | [...] aʀyngvi kuað suipta sigrbýrr fenginn si[...] | [...] alldri stinnum.
F - 110ra/38-110rb/2 (VEÞ)
Norðan rendi næst þa er spvr | þíz nafn kvɴr iofvʀ skiðom stafna barór leko brondom | hærí brodda hriþ fyrir noregs síðó · þrvtín lágo veðr a vattní || vínda rípt ne gramr bað svífta snáʀ yngvi kvað sigrbyr | fengíɴ síɴí ferþ at híalldri stíɴum·
42x - 160v/9-160v/16 (VEÞ)
Norðan rendi næst þa er spurðiz | nafnkunnr jofuʀ skiþum sanna stafna | barur leku brondum hæʀi | brodda hriþ fyrir Noregs siþu | þrutinn lagu veðr a vatni | vinda hript ne gramr bað svipta | snaʀi yngvi kvat sigr byʀ fenginn | sinne ferð at hialldri stinnum |
81a - 107vb/8-107vb/13 (VEÞ)
Nordan rende næst | þa er spurdiz nafnkunr jofur skidum stafna · barur | leku brondum hærra . brodda hrid fyrir noregs sidu | þrutinn lagu vedr ꜳ vatní vínda drípt ne | gramr bad suífta snar yngui kuad sígur byrr fen | gínn sinne ferd at halldri stinnum .
8 - 55r/6-55r/8 (VEÞ)
Norðan rendi næst þa er spurðíz . nafnkunnr jo᷎furr stafna . bárur léku braundum hǽrí . brod | da rið fyrir noregs siðu . laghu þrutín ueðr a uatni vínda rípt ne gramr bað suípta . snaʀr | yngvi kuað sigrbyr feíngínn sínní ferð at hialldri stínnum.
Flat - 178rb/15-178rb/17 (VEÞ)
Nordan rendi næst þa er spurdiz nafn kunnr Jofur skeidar stafní bꜳrur leku | braundum hæri borda ríd fyrir noregs sidu þrutín lꜳgu vedr ꜳ vatní vínda script | ne gramr bad suípta snaʀr ynguí kuat sigr byr slungínn sínní ferd at hialldri stínnum. |
10. E - 177r/2-177r/5 (VEÞ)
Hallgeislat rauð buat ioslu hill | dar tungl m skata milldum ræstir þrungu iofra hæstum iarnfalldit lið saman hiall | dri braundum skipduz blodgar randir bleikir fellu menn at uelli hlifar laús ua gramr m | gæfu gylltar sungu hiallta tungur
F - 110vb/34-110vb/37 (VEÞ)
Hall gislat rꜹ́þ hvatt i oslu hilldar tungl m skata mílldom rꜹs | tír þrungðo iofrar æstum iarnfalldít lið saman híalldrí · | bronðom skifðoz bloðgar randir bleíkir fellu menn a vellí hlifar lꜹ́s | var gramr m gæfo gylltár sungv hiallta tungur·
42x - 162v/17-162v/24 (VEÞ)
Hallgilsar rꜹð hvatr i oslu | hilldar tungl með scata milldum | ræstir þrungu jofrar æztum | jarnfalldit lið saman hialldri | brꜹndum sciptuz bloðgar randir | bleikir fellu menn a velli | hlifar lꜹs var gramr v gæfu | gylltar sungu hiallta tungur |
81a - 109ra/13-109ra/18 (VEÞ)
Hattgeírstad raud huatt .  oslo hilldar tungl med | skattta milldum . ræstir þrungu lafrar æstum jarn | falldínn lid samam . hialldri brondum skyfduz | sblogdgar randir . bleikir fellu menn at velle . hlifar | laus vo gramr med gæfu . gylltar sungu hiallta . | tungr.
8 - 56v/10-56v/12 (VEÞ)
Hallgeisat rauð hart i oslu hilldar tungl m skata | milldum . ræstir þrvngv Jofrar æzstum . iarnfalldít lið saman hialldri . bro᷎ndum skyfðuz blodgar randir | bleikir fellv menn a velli · hlifar laus vá gramr m gíæfu gylltar sungu hiallta tungur.
Flat - 178vb/7-178vb/10 (VEÞ)
Hallgeislat flo huatt i oslu hilldar tungl med skatꜳ | milldum ræstir þrungu iofrar øzstum iafn falldít líd saman halldít . braundum skyf | duzst blodgar randir bleikir fellu menn ꜳ vellí . hlifar lauss vꜳ gramr med gæfu gylldar sungu | hiallta tungur.
11. E - 177r/30-177v/1 (VEÞ)
Snꜹrp | bitu iarn sem ismaul v⸌r⸍pi oða straumr m heítu bloði herstefnir rauð hamri of | na hilldar serki framaʀ merkium grimmum stoð a gaundlar hifni grar regnbogi || hnikars þegna harða lystú fylking fyrða fár elldingar megin sara.
F - 111ra/35-111ra/39 (VEÞ)
Snorp bitv iárn | sem ismꜹl yrpi oþa strꜹ́ms m heítv bloði · herstefnir rꜹð | hamri ofna hilldar serki framaʀ merkiom · grímmom stoð a gꜹndlar | hímní grátt regn boði hníkars þegna harðar lustu fylking | fár elldíngar megín sára·
42x - 164r/21-164r/28 (VEÞ)
Snꜹrp bitu jarn sem ismaul yrpi | oþa strꜹmr með heitu bloþi | herstefnir rꜹð hamri ofna | hilldar serki framar merkium | grimmum stoð a gꜹndlar himni | grar regnbogi hnikars þegna | harþar lystu fylking fyrða | farʀ elldingar meginn sara |
81a - 109rb/41-109va/5 (VEÞ)
Snorp bítu jarn sem yrpí || oda straumur med heítu blodi her stefnir raud | hamri ofna hilldar serke framar merkium | grimum stod . ꜳ gaundlar hímní grar regn b | ogi hníkars þegna . Hardar lustu fylkíng fy | rda far elldíngar megín sara.
8 - 57r/8-57r/10 (VEÞ)
Sno᷎rp bitv iarn sem ismo᷎l yrpi . oða straumr | m heítv bloði . herstefnir rauð hamrí ofna . hilldar serki framarri merkíum grimmum stoð a gaundlar | hímní grar reghnboghi hníkars þeghna . harðar lustu fylkíng fyrða . fꜳr elldíngar megín sꜳ̋ra. |
Flat - 178vb/45-178vb/48 (VEÞ)
Snaurp bitu íarn sem ísmaul yrppí . | oda straumr med heitu blodí herstefnir raud hamri ofna hilldar serki framaʀi merkíum . | grimmum stod ꜳ gaundlar hímní grar regn bogi hnikars þegna hardar leystu fylkíng | fyrda fꜳr elldingar megín sꜳra.
12. E - 177v/8-177v/11 (VEÞ)
Alldri baurduz afli stærðir ognsueipinna bloðgum greipúm h | irð sotti þar hvꜹ́s at garði herrar ·ij· af dren⸌g⸍skap meira undan reið sa er fremstr var | fundinn fyrða gramr at iofnum burðum sverris ætt fek sigr at rettu sua uilldi | guð framiðr milldi·
55 A - 1vb/3-1vb/7 (VEÞ)
Alldri baurðuz afli stǽr[...] | bloðgum suerþum hirð sotti þar horsk at ga[...] | af drengskap meiravndan reið sa ær f[...] | fyrða gramr at iofnum burðum sverʀis [...] | rettu sua villdi guð framiðr milldi.
F - 111rb/9-111rb/13 (VEÞ)
Alldri borðuz af | li stǽrðar ogn sveipíɴa bloðgvm greípom hirð sotti þar hrꜹst | at garþi herrar tveír af drengskap meíra · vndan reið sa er | fremstr var fvndiɴ fyrda gramr at iofnom burðom Sverris ætt | feck sígr at rettu sva villdi guð framiðr milldi·
42x - 164v/17-164v/24 (VEÞ)
Aldri borðuz afli stærðir | ogn svipanna bloðgum greipum | hirð sotti þar hvoss at garði | herrar ij af drengscap meira | undan reið sa er fremztr var fundinn [u]fyrða[/u] | fyrða gramr at jofnum burðum | Sveʀis ætt feck sigr at rettu | sva villdi Guð framdr milldi |
81a - 109va/19-109va/25 (VEÞ)
Alldri borduzt · | afli stærdir . ognsueipínna blogdgum grei | pum . hírd sotti þar huerss at gardi herrar í | af dreingskap meíra . vndan ʀeid sa frem | str var fundinn fyrda gramr at jafnum bur | dum . sueriss ætt feck sigur at rettu sua vil | lde gud framidr millde·
8 - 57r/17-57r/19 (VEÞ)
Alldri borðuz afli stærðir . óghn sueipanda blodgum greipum · hírð | sotti þar huo᷎rs at garði . herrar tueír af dreingskap meíra . vndan reið sa er fremztr uar fundinn . fyrða | gramr at io᷎fnum burðum . suerris ætt feck sighr at réttv . sva villdi guð framiðr milldi.
Flat - 178vb/55-178vb/58 (VEÞ)
Alldri baurduzst afli stærdir | ogn sueípinna blodgum greípum hírd sotti þar hress at gardí herrar .í. af dreingskap meíra | vndan reíd sa er fremstr var fundínn fyrda gramr at iofnum burdum suerris ætt feck sigr | at rettu sva villdi gud framidr milldí.
Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated