Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Kålund, Kristian (15)

Kristian Kålund

1877-82. Bidrag til en historisk-topografisk beskrivelse af Island…udgivet af Kommissionen for det Arnamagnæanske legat

1882. Islands fortidslævninger

1883. Fljótsdœla hin meiri eller Den længere Droplaugarsona-saga

1884-91. Et gammel-norsk rune rim og nogle islandske rune-remser

1884-91. Småstykker 1-16

1884-91. Tillæg til Småstykker nr. 1: et gammel-norsk rune-rim og nogle islandske rune-remser

1886. En islandsk ordsprogsamling fra det 15de århundrede

1888-94. Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling

1889-91. Laxdœla saga

1896. Laxdœla saga

1900. Katalog over de oldnorsk-islandske håndskrifter i det store kongelige bibliotek og i universitetsbiblioteket (udenfor den Arnamagnæanske samling) samt den Arnamagnæanske samlings tilvækst 1894-99

1904. Heiðarvíga saga

1906-11. Sturlunga saga efter membranen Króksfjarðarbók udfyldt efter Reykjarfjarðarbók

1908-18. Alfræði íslenzk: Islandsk encyklopædisk litteratur

1917. Kirialax saga

© Skaldic Project Academic Body, unless otherwise noted. Database structure and interface developed by Tarrin Wills. All users of material on this database are reminded that its content may be either subject to copyright restrictions or is the property of the custodians of linked databases that have given permission for members of the skaldic project to use their material for research purposes. Those users who have been given access to as yet unpublished material are further reminded that they may not use, publish or otherwise manipulate such material except with the express permission of the individual editor of the material in question and the General Editor of the volume in which the material is to be published. Applications for permission to use such material should be made in the first instance to the General Editor of the volume in question. All information that appears in the published volumes has been thoroughly reviewed. If you believe some information here is incorrect please contact Tarrin Wills with full details.