Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Lindroth, Hjalmar (3)

Hjalmar Lindroth

1913. Studier över de nordiska dikterna om runornas namn

1915. Boðn, Són och Óðreyrir

1916. Om gudanamnet Tor

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated