This interface will soon cease to be publicly available. Use the new interface instead. Click here to switch over now.

Cookies on our website

We use cookies on this website, mainly to provide a secure browsing experience but also to collect statistics on how the website is used. You can find out more about the cookies we set, the information we store and how we use it on the cookies page.

Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

Hallar-Steinn (HSt)

12th century; volume 1; ed. Rolf Stavnem;

1. Rekstefja (Rst) - 35

Nothing is known about this skald (HSt) except what can be deduced from his nickname, which has been identified with the farm-name Höll, in Þverárhlíð, Mýrasýsla, western Iceland (Finnur Jónsson 1907, 185), and from the poetry attributed to him. His main extant work is the drápa Rekstefja (HSt Rst), whose ambitious praise of Óláfr Tryggvason might well point to Iceland at the end of the twelfth century or somewhat later (see Skj, and Introduction to the poem below). Hallar-Steinn has been identified (e.g. by Wisén 1886-9, I, 143) with the eleventh-century poet Steinn Herdísarson (SteinnII), but this is implausible. HSt Frag 1, of uncertain origin but probably attributable to this poet, may also commemorate Óláfr Tryggvason, while HSt Frag 2-5III represent a love-lorn poet. These fragments are preserved only in treatises on poetics and grammar, and are therefore edited in SkP III, as are two further fragments, HSt Frag 6-7III.

Rekstefja (‘Split-refrain’) — HSt RstI

Rolf Stavnem 2012, ‘ Hallar-Steinn, Rekstefja’ in Diana Whaley (ed.), Poetry from the Kings’ Sagas 1: From Mythical Times to c. 1035. Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages 1. Turnhout: Brepols, p. 893. <https://skaldic.org/m.php?p=text&i=1237> (accessed 27 May 2022)

stanzas:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35 

Skj: Hallar-Steinn: 1. Rekstefja (AI, 543-52, BI, 525-34); stanzas (if different): 3 | 4 | 5

in texts: Flat, ÓT

SkP info: I, 893

notes: incomplete; Lots of verses in ÓT

old edition introduction edition manuscripts transcriptions concordance references search files

 

Note: The following transcriptions have been entered to aid the editing process. These may not have been fully reviewed and checked and may therefore not be reliable. You may wish to consult the manuscript images. Any corrections can be notified to the database editor.

1. Bb - 111va/18-111va/22 (VEÞ)
Hers gnott hrvnda slettvm . hliods kveð ek | mer ath ode . randhvels rennv þvndi . reck ste | fio tek ek hefia skvrvnzst skialldar línna . skal | ek fridvm lof smída þigballdr þrottar mílldvm . þeim | er fremzstr vard beíma.
2. Bb - 111va/22-111va/26 (VEÞ)
Ueghmilldr | viðrar folldar . vꜹrd þa fo᷎str j gordvm . vell | biodr visar dadir vann sa er hęst geck manna blí | krvdr brigda miklvm bratt réd hann þeíms þęt | atti . allpruttr ęla þrottar olafr skipa sto ⸝⸝ li |
61 - 12ra/23-12ra/26 (VEÞ)
Veg milldr viðrar folldar vo᷎rdr þa fostr igo᷎rdum | vell bioðr visa daðir . vann sa er hærst gekk manna . blik rauðr | brigða miklum . bratt reð hann þeims atti . all pruðt ela þrottar olafr | skipa stoli
53 - 10rb/15-10rb/19 (VEÞ)
Veg | milldr vídrar folldar . vordr þa fostr i gordum . vellbio | dr vida dádir . vann sa er hæstr gekk manna . blikráudr | brigda miklum btt red hann þeims áttí alprutt ela þrottar olafr | skipa stóli.
54 - 6ra/28-6ra/32 (VEÞ)
Vegmilldr vidrar folldar | vordr þa fo᷎str igordum · vellbiodr vida dadir . v | ann saer hæstr geck manna · blikraudr brigda m | iklum · bratt red hann þeim sem hann atti · allprutt e?la | þrottar olafr skipa stoli ·
Bb - 16ra/30-16ra/34 (VEÞ)
Vegmí | ldr vigrar foldar vo᷎rdr þa fostr j go᷎rdum . vellbiodr | vida dadir vann sꜳ̋ er hæstr geck manna . blikraudr | brigda myklum bratt red hann því sem hann attí allprutt | ela þrottar Olafr skipa stolí.
62 - 4vb/21-4vb/23 (VEÞ)
Vegmilldr vidrar folldarvǫrdr þa fostr j gǫrdvm vellbíodr | visa dadir van sa er hęst geck manna blikravdr brígda | miklvm bratt red hann þeíms atta olafr skipa stolí · |
Flat - 12rb/29-12rb/32 (VEÞ)
Veg | mílldr uígdrar folldar uo᷎rdr þa fostr j gordum uell biodr visar dadir uan | þa er hæst gek manna blik ʀaudr brigda myklum bratt ʀed fiogur ok at | ta allrígt ela þrottar olafr skípa stoli ·
3. Bb - 111va/27-111va/31 (VEÞ)
Senn oll sidan rvnnv sneckiv borð or | gavrdvm . hermorg hala tiorgoð hilldíngs vn | d gram milldvm . vestr lond virda kíndir verfá | kvm lét heriat aldygr arfi trygva olafr | ok klꜹf stalvm.
61 - 16vb/23-16vb/26 (VEÞ)
Seɴ aull siþan runnu . sneckiu borð or go᷎rðum . her m?or?g hꜳ | la to᷎rgut . hilldings vnd gram milldum . vestr lo᷎nd virða kíndir | ver fakum reð heriat . aldyggr arfi tryggva . olafr ok klauf sta | lum.
53 - 15ra/35-15ra/38 (VEÞ)
Senn oll sidan runnu | sneckiu bord or gordum hermorg hála tiorgut . hilldings | vnd gram milldum . vestr lond virda kindir . verfákum | red heriat aldyɢr arfi tryɢva . olafr of klauf stálum. |
54 - 12ra/24-12ra/28 (VEÞ)
Senn | aull sidan runnv · sneckiu bord or gaurdum · herm | org hála torgud · hilldíngs vnd gram milldum · vest | rlond virda kindir · verfakum red heriat · aldyggr | arfui tryggua · olafr ofklauf straumí ·
Bb - 22va/1-22va/4 (VEÞ)
Senn o᷎ll sidan runno sneckíu bord or go᷎rdum . herm | o᷎rg hala torguth hilldings vnd gram mildum . vestr | lo᷎nd virda kíndir ver fakum let heríat alldygr arfí | tryggua Olafr of klauf straumí.
62 - 9va/11-9va/14 (VEÞ)
Senn ǫll sidan rvnnv sneckio bǫrd or gǫrdvm | herding hala tíorgvd hilldings vnd gram milldvm vestr | lǫnd virda kindir ver fakvm reid heríad aldyggr arfí | tryggva olafr ok klavf stalvm ·
Flat - 16ra/39-16ra/41 (VEÞ)
Senn o᷎ll sidan ʀunnu snekkiu bavrd or gaurdum hergín | hala urgut hilldings vm gram milldum uestr lond uirda kíndir verfakum | ʀed heriat aldyggr arfui tryggua olafr klauf stalum ·
4. Bb - 111va/31-111va/35 (VEÞ)
Fvll snart fręknv hiar | ta . fridr þengill let sidan . híoʀgall ho᷎ldar | fellv hefnt síns fꜹdvr efndi . blodꜹgr | bragníngr þiodar . brandr gall ꜳ́ irlandi o | trꜷt eínskrar drottar . alldr spelli fra ek vall ⸝⸝ da |
61 - 16vb/27-16vb/28 (VEÞ)
Bloðugr bragníngs þiodar . brandr gall ꜳ eng landi . | oddr ioð enskra lyða . alldr spelli fra ek uallda.
54 - 12ra/30-12ra/32 (VEÞ)
Blodugr bragnings þiodar . bra | ndr gall a eínglandi · oddriodr enskra lyda · alldr | spelli fra ek vallda ·
Bb - 22va/5-22va/7 (VEÞ)
Blod | ugr bragníngs þiodar brandr gall ꜳ einglandi . odd | ríodr enskra lyda alldrspellí fra ek ualda.
62 - 9va/16-9va/17 (VEÞ)
Blodvgr bragnings þiodar brandr gallt a englandí oddíǫrd | enskra lyda alldr spelli fra ek vallda ·
Flat - 16ra/42-16ra/44 (VEÞ)
blodugr brag | nings þiodar brandr gall a æinglande od medal enskra lyda alldr spe | lle fra ek uallda ·
5. Bb - 111va/36-111vb/2 (VEÞ)
Olafr allra iofra ottlꜹst . ok | nam bríota . varghollr viarnda borgir vestr || hernad rak mestan . hręlínnr hveriv sínní hlíom | vóttandi knatti . sóknbradr sigri rada svol ⸝⸝ nísdoms i romv |
61 - 12va/38-12vb/3 (VEÞ)
Olafr allra iofra || allfliott ok reð briota . varghollr vinda borgir . uestr hern rak mestan . | hræ linnz hueriu sinni hlióm vattandi matti . sann froðr sigri raða suo᷎lnis | doms í romu.
53 - 10vb/34-10vb/38 (VEÞ)
Olafr | allra iofra . allflíott ok reð bríota . varghollr vinda | borgir . vestur hernat rak mestan . hrunduz hveriu sinni | hlióm vé??a?ttandi matti . sann fródr sigri ráða . snæ | linnz dom i romu.
54 - 6vb/24-6vb/27 (VEÞ)
Olafr allra iofra · allfliott ok red b | iota · varghollr vínda borgir · vestr hernad rak m | estan · hrunduz hueriv sinni · hliom vattandi ma | tti · sannfrodr sigri rada · suo᷎lniss doms í romv |
Bb - 16vb/35-17ra/1 (VEÞ)
Olafr allra jofra all flíot ok red briota | vard hollr vínda borgir . vestr hernat rack mestann | hrunnoz huerio sinní hlíomvattandí mattí sann || frodr sigri rada svo᷎lnís doms j romo.
62 - 5va/1-5va/4 (VEÞ)
Olafr allra iofra allflíott ok red bota varghollr vínn | da borgar vestr hernad rak mestan hręlindr hverío sínní | hliom vattandi matti san frodr sigri rada svǫlnís | doms [...] romv
Flat - 12va/52-12va/55 (VEÞ)
Olafr allra íofra alflío | tt ok ʀed bríota varghollr vínda borgar vestr hernat ʀak mestan hręn | adrs hueru sínne hliom uottande matte sanfrodr sigri ʀada suolnis doms | j ʀomu ·
6. Bb - 111vb/3-111vb/7 (VEÞ)
Ugglꜹst ira bygdír | okvídínn let sidan . elfreyr vlfar kiola en | dr fikvla brendar . skotlandz skꜹrpvm | brandi skiald frydr af nam rydia . oddrbeítt | vlfar sꜹddvzst . o deigr skota feiga. |
61 - 16vb/30-16vb/36 (VEÞ)
Skotland sko᷎fnum bran | di . skialld fryðr ok nam ryðia . oddr beít vlfar saudduz o | deigr skota feiga. Vgg laust | íra bygdir o kuiðinn reð uiða . el freyr vllar kiola . endr fí | kula brendan.
53 - 15rb/1-15rb/3 (VEÞ)
Skotlandz | skofnum skiall?d?frydr ok nam rydia . oddr beít ul | far saudduz . ódeígr skota feiga.
54 - 12ra/34-12rb/1 (VEÞ)
Skottlandz skaufnum brand | i · skialldfrydr ok nam rydia · oddr beit vlfar sodd | uz odeigr skota feiga · Vggla | ust ira bygdir · okuídínn red uída · ellfreyr vllar || kiola endr fikur la brendar ·
Bb - 22va/9-22va/11 (VEÞ)
Skotlandz sko᷎f | num brandí skalld frydr ok nam rydía oddr beít | vlfar so᷎ddoz odeigr skota feíga. Vgglaust ra bygdir okuid | inn red vida ellfreyr vllar kíola endrfikíu la | brendar.
62 - 9va/19-9va/26 (VEÞ)
Skotland skom | mvm brandi skiallprydr ok nam rydía · oddr beít vlfar | sǫddvz odeigr skota feíga · Vglavst íra bygdir o | kvidín reid vida elþeyr vllra kíola endr fikv | la brendar
Flat - 16ra/45-16ra/51 (VEÞ)
Skoth | land skommum brande skíot frodr nam ʀíoda oddr bæít ulfar saudduz | st ofæigr skota fæíga ·
7. Bb - 111vb/8-111vb/11 (VEÞ)
Fronbrandr fęri ondrvm fridr til noregs sidan | skerballdr skꜹglar ellda . skialld bvnvm let halldit | heidínn heímann flydi . hilldíngr ne þar villdi adr | en olafs bida Jarl af sínv hiarlí |
8. Bb - 111vb/12-111vb/15 (VEÞ)
Hꜹk iods harda vída hott noręnar drottirír . þvnd | regns þeim of vandagek þeíngils a by gengv | orad illri þiodv olafr ok gatt dala . vigrvnnr | velia kvnní vikíngvm hlvt slikann. |
9. Bb - 111vb/16-111vb/19 (VEÞ)
Fe milldr fylkír villdi . fírnna mo᷎rg ok ho᷎rga | blot hvs brenna lata . bad hann heidínn god meida . | sigrbanz sidan kendi sannhrodigr trv goda . | yrlvndr hꜹllda hann var rikzstr konung manna |
61 - 32ra/11-32ra/13 (VEÞ)
Fe milldr fylkir uilldi . fir | na mo᷎rg ok ho᷎rga . blot hus breɴa lata bað hann heiðin goð meiða . | sið uandr siþan kendi . sannfroðum tru goða . her lundr ho᷎lða kíndum | ⸝hann er rikztr konungr manna.⸜ |
54 - 30vb/20-30vb/24 (VEÞ)
Femilldr fylkir villdi · firna mor | g ok haurga · blothus brenna lata . bad hann heidin god | meida · siduandr sidan kendi · sannfrodum tru | goda . herlundr hauka kindum · hann er rikz | str kongr manna ·
Bb - 44vb/8-44vb/12 (VEÞ)
Femílldr fyl | kir villdi . firna morg ok hꜹrga blot hus bre | nna lȧta . bad hann heidín gvd meida . sidvandr | sidan kendi . sannf⸌r⸍odvm trv goda . herlvndr hꜹka | kíndvm . hann er rikrstr konungr manna.
62 - 14vb/26-14vb/29 (VEÞ)
Femilldr fylkir villdí firna morg ok hǫggva | blothvs brenna lata bad hann heidín god meida sid | vandr sidan kendí sann frodvm trv goda herlyndr | holda kínndvm hann er rikstr konvng manna |
Flat - 37vb/35-37vb/38 (VEÞ)
Fe milldr fylkir uillde | firnna mo᷎rg ok ho᷎rga · blot hus brenna lata bad hann hæidin god mæída síd | uandr sidan kende sannfrodr tru goda · her lundr holda kíndum hann er | ʀikstr konung manna
10. Bb - 111vb/20-111vb/23 (VEÞ)
Þioð lond þrennía skyndir þrenn kristnadi | ok tvenna . hilldíngs hoppvm valda . hans ʀiki fra | ek slikvm . męrings monnvm skyrvst merki | fręmdar verka . egmotz eigi lítil . olafr ⸝⸝ vnd vegh salar |
11. Bb - 111vb/24-111vb/27 (VEÞ)
Jsland ela skyndir | itvrlista vann kristnath . gvll milldr gręna vé | lldi . gv?nnlar þeyrs ok eyiar . hand vist hiall | ta grvndar . hann sem noregs manna . hattv hilmir bę ⸝⸝ tti . hollr ok fremstr ⸝⸝ at ollv |
12. Bb - 111vb/28-111vb/32 (VEÞ)
Haf glod hilmír sadi . hialldr | rikr ok gaf skiolldv . stett hríngs | stofnvm vetti . sticka vopnn ok skickivr . storradr | steinda kno᷎rrv stillír feck ok ecki . hilldíngs | hęfi milldi . hann var r[...] konvngs manna |
61 - 62rb/1-62rb/4 (VEÞ)
Haf gloð hilmir sꜳði . hialldr | rikr ok gaf skialldir . stett hrings sto᷎fnum ueitti . sticka vápn ok | skickívr . stor raðr steínda kno᷎rv . stillir feck en ecki . hilldings | hæfði milldi . hann er rikstr konung manna .
53 - 60ra/34-60ra/38 (VEÞ)
Hafglod hilmir sꜳdi hialld | rikr ok gaf skialldar ste?tthrings stǫfnum | ueítti sticka vapn ok skickíur storradr stein | da knǫrʀv stillir feck en ecki hilldings | hæfdi milldi hann er rikstr konungs ma?nna |
54 - 56ra/39-56rb/3 (VEÞ)
Hafglod hil | mir sadi · hialldrrikr ok gaf skialldar · stíett || hrings stofnvm veítti · sticka vapn ok skickiur · storradr | steínda knorrv · stillir feck en ecki · hilldíngs hæfdí | milldi . hann er rikzstr kongmanna ·
Bb - 91vb/22-91vb/26 (VEÞ)
Hafglod hilmír sadi. hiall | drikr ok gaf skialldar. stiett hríngs stofnvm | veitti. sticka vopn ok skickivr. storradr steínda | knorrv. stillír feck en ecki. hilldings hafdi | milldi. hann er rikzstr konung manna.
Flat - 60vb/19-60vb/22 (VEÞ)
Haf glod hilmir sade · hialld ʀikr ok | gaf skiolldu stett hrings sto᷎fnnum væitte stikka uopn ok skikkíur | storradur stæínda knorru stillír fek en ekki hilldíngs hárre mill | de hann er ʀikstr konungmanna ·
13. Bb - 111vb/33-111vb/36 (VEÞ)
Hunz nott hveria knnattv . hird menn konvngs spenna . | gylld hornn grędiss melldrar . gladr visv drack | þadra . við fręgr velia tęði vín hvskorlvm | sínvm . allvalldr eínkar milldvm olaf vnd . vegh solar |
61 - 62rb/7-62rb/9 (VEÞ)
Hvns nótt hueria knáttu . hirðmenn konungs spenna . gylld horn græðis | melldrar . glaðr visi drack þaðra . við fgr velia tæði . vín hirð | monnum sinum . allualldr einkar milldum . olafr vnd vegh solar.
53 - 60rb/3-60rb/8 (VEÞ)
Huns | nott hueria knattu hir?d?menn iof?or?s spenn | a gylld horn grædis melldrar gladr uisir | drack þadra vidfrægr velia tædi vin hird | monnum sínvm allualldr einkar milldvm ola | fr vnd veg sólar
54 - 56rb/6-56rb/10 (VEÞ)
Huns nott hueria knattv | hirdmenn konungs at spenna · gylld horn grædiss melldrar · | gladr visir drack þadra · vidfrægr velia tædi · vín | hirdmonnum sínvm · allualldr einkar milldum · olafr vnd | veg solar ·
Bb - 91vb/30-91vb/34 (VEÞ)
Hvns nott hveria knattv hirdmenn konungs at sp | enna. gylld hornn grędirss melldrar gladr ví | sír drack þadra velía tędi vín hird monnum | sínvm. allvalldr eínkar milldvm olafr | vnd veg solar.
Flat - 60vb/24-60vb/27 (VEÞ)
Huns nott hueria knattu hirdmenn konungs sp | enna gylld hornn grædis melldrar gladr uisir drak þadra . uíd f | frægr uelia tede vín hirdmonnum sínum allualldr æinkar milldum · olafr | und ueg solar ·
14. Bb - 111vb/37-112ra/2 (VEÞ)
Mord bandz morgv sínní . moðþrvtinn bio . vtí | hvfr svall hrannír fellv . hverssi meídr a skei || dvm . gvllt hlyr gnoptv skalftar . gvnnfilínn let bl | ikra herrudr hofnvm fiaʀi . havll ok fremstr at ⸝⸝ ollv |
61 - 62rb/11-62rb/13 (VEÞ)
Morð linnz mo᷎rgv sinni . moð þrutinn bio vti . hvfr svall hrannir | fellu . hvessi meiðr ꜳ skeiðum . gylt hlyr gno᷎ptu skoltar . gvnn | fikinn let blikia . her ruðr ho᷎fnum fiaʀi . ho᷎ll ok fremstr at o᷎llv. |
53 - 60rb/11-60rb/15 (VEÞ)
Mordlinnz mǫrgv sinni modbrutinn bio vti | hufr svall hranir fellv huessi meidr a skei | dvm gvlt hlyr gnǫptu skolptar gunn fíkinn | let blikia heʀrudr haufnvm fiaʀi haull | ok fremzstr at aullv.
54 - 56rb/12-56rb/15 (VEÞ)
Mordlínnz morgu sínní · modþrutinn bio vtí · hufr su | all hrannir fellv · huessi meidr a skeidvm · gult hlyr | gnǫptu skalptar · gunn filínn let blikra · herrudr hofnvm | fiaʀri · haull ok fremzstr at ollu ·
Bb - 91vb/36-92ra/2 (VEÞ)
Mord líndr morgv sínní | modþrvtínn bio vti. hvfr svall hrannír | fellv hvessi meidr a skeidvm. gylt hlyʀ || gnoptv skalptar. gvnn filínn let blickra herrvdr | hofnvm fiaʀi. hꜹll ok fremstr at ollv.
Flat - 60vb/28-60vb/31 (VEÞ)
Mordlínnz morgu sínne módþrutinn suall | vti hufr suall hrannír fellu huess[...] meidr askeidum gyllt hlyr | gno᷎ptu skolltar gunn fikínn let blikia herrudr ho᷎fnum fíarre ha | ull ok fremstr at ollu ·
15. Bb - 112ra/3-112ra/6 (VEÞ)
Avr bioðr atta skeidvm . efsta sínn ok þrínnvm . | byʀ vard beita þordi . brynn or þrandheíms mínnní  | ormr skreid arar kníðo ótna vagns hínn lan | gi . hird prvd hilmir stvrdi . hann var rikstr konvng manna |
61 - 66va/6-66va/9 (VEÞ)
Avr rioðr atta skeidum efzta sinn ok | þríɴvm . byʀ varð beíta þorði . brynn at svo᷎ldrar mynni . ormr skre | ið ꜳrar knvði o᷎lna vangh hinn langi . hirð prvð hilmir styr | ði . hann er rikztr konung manna. |
53 - 63va/12-63va/16 (VEÞ)
Auðr ioðr atta skeiðum | efsta sínn ok þrennum · byʀr varð · beita þorði · brynn | at suavlldrar mínni · ormʀ skreið arar knuði · | aulna vang ínn langí · hirð pruð hilmir styrði | hann er ʀikazstʀ konung manna ჻ |
54 - 62ra/16-62ra/19 (VEÞ)
Auʀriodr atta skeidum · efsta sinn ok þrínnvm | byrr vard beíta þordi · brynn at suoldrar minne · or | mr skreid arar gnudi · aulna vang inn langí · hird | prud hilmir styrdi · hann er ʀikzstr kong manna |
Bb - 97va/35-97va/38 (VEÞ)
Avʀiodr atta skeidvm efsta sínn ok þrínnum . | byrr var beita þordi brynn at svoldrar mínné ormr | skreid arar gnvdv . ꜷlna vang ínn langi hird | prvd hilmir styrdi. hann er rikzstr konung manna.
Flat - 63va/27-63va/29 (VEÞ)
Orrríodr atta skæídum efzsta sínn ok þrennum byrr vard beíta þorde b | rynnt at suoldrar mínne · ormr skræid arar knude aulna menn hínn | langi hird prudr hilmir styrde hann er ʀikstr konung manna ·
16. Bb - 112ra/7-112ra/10 (VEÞ)
Rꜹnskiott ręsír hitti rítt var a fridr at lita . sol | rꜹd svolnís ela senn dꜹglínga þartvenna . fímtán | fiornnis manna . fleygi endr at gram rendv . ecki | ls yti blockom olaf vnd vegh solar. |
53 - 64rb/39-64va/1 (VEÞ)
Fimtan fíornís || mana fleynndr at gram rendv eckils yti blockum olafr vnd |
54 - 64va/6-64va/8 (VEÞ)
Rann skiott ræsir mattí · rít | var a fridr at lita · sol raud suólnís iela · senn daug | línga tuenna ·
54 - 64rb/21-64rb/23 (VEÞ)
fimtan fiorniss manna fl | eygendr at gram rendu · eckils vti blauckum · olafr | vnd vegh solar ·
Bb - 100ra/23-100ra/25 (VEÞ)
Rann skiott ręsír matti . rít uar a fríd | at lita . sol raud svolnís jela. senn dǫglínga tve | nna.
Bb - 99vb/38-100ra/1 (VEÞ)
Fímtan fiorviss manna fleygendr at gram ren | rendv eskils vti blꜹckvm olafr vnd veg solar. |
Flat - 64ra/17-64ra/19 (VEÞ)
Ravn skíott ʀæsirr m | attí ʀít uar a ferd atlíta sol ʀaud suolnís ela senn do᷎gglínga þrenn | ra
Flat - 64va/38-64va/39 (VEÞ)
Fímtan fiornnis manna fleygen | dr at gram ʀendu ekkils ytí blo᷎kkum olafr und ueg solar ·
17. Bb - 112ra/11-112ra/14 (VEÞ)
Gia reif g⸌i⸍ørði drifv . gallbrandr vid slavg randa . | trollz matr trýní sollínn . tveír nafnar þar iaf | nnann . svęnskr herr sigri þorrínn . sverd beit en flo | peíta . hríd ox hꜹlldar flvdę holl ok fremstr at ol ⸝⸝ lv |
53 - 64va/8-64va/11 (VEÞ)
Graʀ reíf gior | di drifv gall brandr vid slavg randa troll marʀ tryni sollinn | tveir nafnar hræ iafnan svænskur herʀ sigri þorrinn sverd beít | en flo peíta hrid ox havldar flydu holl ok fremstr at ollo |
54 - 64rb/38-64va/2 (VEÞ)
Gia reif giordv | drifu · gall brandr vid slaug randa · traullan trut | var sollinn · tueir nafnar þar iafnan · suænski herr || var sigri þorrinn · suerd beit en bla? peíta · hrid ox hau | ldar flydæ · holl ok fremzstr at ollu ·
Bb - 100ra/15-100ra/19 (VEÞ)
Gia reif gerdv drifv gall | brandr vid slavg randa trꜹllann trvr var sollín tver nafnar | þar jafnnan. svęnskr herr var sigri þorrínn . sverd beit | en bla peíta . hrid ox hꜹldar flydv holl ok frem | str at ollv.
Flat - 64va/50-64va/53 (VEÞ)
Grár ʀeif gerdizst drifa gall brandr vít | slo᷎g ʀanda tro᷎ll matrr tryne sollínn · tueír nafnar hrę íafnnan | sænskr herr sigri þorrin suerd bæit en flo peíta · hrid ox ho᷎ldar | flyde holl ok fremzstr at ollu ·
18. Bb - 112ra/15-112ra/18 (VEÞ)
Avrbragdz ęrit logdv . annat sínn at línna . | grimt vard gvndlat borda gnꜹst sextigvm flꜹsta . | danskr herr dyrann haʀra . drott hne · morg · þar er | sottv hirð fell hrafnar gvllv . hann var rikstr konvng manna. |
53 - 64ra/30-64ra/33 (VEÞ)
Aurbragdz eʀir lǫgdu annat sinn at linna grimt vard | gaundlar borda gnavst lx flavsta danskr herʀ dyran | haʀa drott hne mǫrg þar er sotti hird fell hrafnar | gvllv hann er rikstr konvngs manna
54 - 63vb/38-64ra/2 (VEÞ)
Aurbragdz ærít logdu · annat sinn at línna | grímt vard gaundlar borda · gnaust sextigum | flausta · danskr herʀ dyran haʀra · drott hne morg || þar er sotti · hrid fell hrafnar gullv · hann er rikz | kzst kong manna ·
325VIII 2 b - 1va/33-1vb/6 (VEÞ)
Avrbra || gdz eirir . logdo . annat ovid[...] | bord vid gavndlar bord[...] | avst lxm flavsta . danskvr [...] | rann harra . drott [...]e[...] | g þar er sotti . hird [...] | fnar gvllri . hann er rikzt[...] |
Flat - 64rb/55-64rb/58 (VEÞ)
Aurbragz ærir lo᷎g | du annat sínn at línna griot vard gaunnlar borda gnaust lomdumzst þar | flausta · danskr herr dyran harra drott hne morg þar er sotti hird | fell hrafnar gullu hann er ʀikstr konung manna ·
19. Bb - 112ra/19-112ra/22 (VEÞ)
Stro᷎ng vard stalín svngv . sterklig iofvrs merki . | gramr skꜹt giordizst rimmv . gangr vm ormmínn | langa . nytr herr noregs gętis nęr var a trꜹdr | at sęra . ord prvdr iota ferdír . olaf vnd vegh solar . |
53 - 64rb/2-64rb/5 (VEÞ)
Stong reid stalin svngv sterklig iof?or?s merki gramr | skavt giordi rimmv gangr ꜳ orminn langa nytr herʀ | noregs gætis næʀ varat travdr at særa ordprvds | iota ferdir olafr vnd veg sólar
54 - 64ra/12-64ra/15 (VEÞ)
straung vard stalín sungu · sterklíg iofurs merkí · | gramr skaut giordiz rimmv · gangr a ormnnn langa | nytr herr noregs gætiss · næʀr var a traudr at særa | ord prud iota ferðir · olafr vnd veg solar ·
325VIII 2 b - 1vb/20-1vb/26 (VEÞ)
Stravng vard stalin svngo . [...] | erklig jofvrs merki . gram ok [...] | indinn gerdizt . gangvr a orminn [...] | ga . nytvr herr noregs . sætiss [...] | nærr vara travdvr ad sæ[...] | ordprvdsota ferdir . olaf [...] | vndvegs solar.
Flat - 64va/5-64va/8 (VEÞ)
Staungh | ʀeid stalín sungu sterklig io᷎furs merkis grami skaut gerdízst | snemma gangr a orminn langa · nytr herr noregs gætis nærr | var at traudr at sæta ords pruds íota ferdir olaf vnd ueg solar |
20. Bb - 112ra/23-112ra/26 (VEÞ)
Myrkt hręgg mękis eggia . meínn illa geck sveí | ní . drot hne dreyra þrvtínn . danir skvndvdv | vndan . tavdr beit tiggi rendi tvem doglíng | skoglar . hans vornn hefdizst fírnvm . holl ok frem ⸝⸝ str at ollv |
53 - 64rb/25-64rb/27 (VEÞ)
Myrkt hregg mækis eggiar | meín illa geck sveíni sꜳr fra ek drengivm dreyra danir | skvndaþv vndan
53 - 64va/15-64va/17 (VEÞ)
Tandr flavg tiggi ren | di tveim dyglingum skoglar hans vegr hofz med sigri holl | ok fremstr at hollv.
54 - 64rb/5-64rb/7 (VEÞ)
Myrkt hregg mækiss eggia meínilla geck | sueíne · sa?r fra ek dreíngum dreyra · danir skund | uþv vndan ·
54 - 64va/10-64va/12 (VEÞ)
Tandr flaug tiggi rendí · tueím doglingum skaug | la · hans uegr hofz med sigri · haull ok fremzstr at | aullv ·
Bb - 99vb/21-99vb/23 (VEÞ)
Myʀkt hregg mękiss eggia . meín illa | geck sveíní . sar fra ek dreíngivm dreyra . daner | skvndvdv vndan.
Bb - 100ra/26-100ra/28 (VEÞ)
Gandr flꜹg tiggi | rendi . teím dꜹglíngvm skꜹglar hans vegr . hofz | m sigri . hꜹll ok fremstr at ollv.
Flat - 64va/25-64va/26 (VEÞ)
Myrkt hregg mækís eggiar meín | illa gek sueíní sár fra ek dreíngínn dreyra danir skundadv undan |
21. Bb - 112ra/27-112ra/30 (VEÞ)
Jtr jarl eínkar snarla endr fím ski | pvm rendi . þess mannz þridia sínní þrenna storms | at ormí. ben let bordvzst ytar brynskidiss vidvm | svida . hyrnníngr heiptar giornvm . hann var fręmstr konvng ⸝⸝ manna |
61 - 68ra/33-68ra/34 (VEÞ)
Ben let bo᷎rðuz ytar . brynskiðs viðum sviða . hyrningr | heiptar gio᷎rnum . hann er rikstr konung manna.
53 - 64va/30-64va/31 (VEÞ)
Jtr Jarll einkar snarla endr .v. skipum rendí þrek | manz · þridia sinni þremía storms at ormi ·
54 - 64va/36-64va/38 (VEÞ)
Jtr iarl eínkar snarla | endr fimm skipum rendi · þess mannz þridia sinní | þrenna storms at ormæ ·
54 - 65rb/34-65rb/36 (VEÞ)
Ben let baurduz ytar | brynskidiss vidum suída · hyrníngr heiptar giornum | hann er rikzstr kong manna ·
Bb - 100rb/14-100rb/16 (VEÞ)
Jtr Jarl eínkar sníarla . endr fím | skipvm ręndi . þess mannz þridia sínní þrenna storms | at ormé.
Bb - 101ra/11-101ra/13 (VEÞ)
Ben let bor | dvzst ytar. brynskidis vidvm svida. hyrnníngr heiptar | giornvm hann er rikzstr konung manna.
Flat - 64vb/15-64vb/16 (VEÞ)
þa er iarll æinkar snarlla endr fimm skipum ʀendi | þrek mannz þridea sínne þremía storms at orme ·
Flat - 65ra/40-65ra/41 (VEÞ)
Ben let borduzst ytar brynskids vidum s | uída hyrningr heiptar gíornum · hann er æzstr konungs manna ·
22. Bb - 112ra/31-112ra/34 (VEÞ)
Rann haʀri reíns lꜹka rogsvellir bad fella | styʀ þreifz stęʀi aska . strangr a ormínn langa . ętt | storr ella mętti . eirikr j dyn geíra olínn alldri | vínna . olaf vnd vegh solar. |
61 - 68va/37-68vb/1 (VEÞ)
Rꜳn siks remmi lauka . rog svellir bad fella . styʀ þreifsk stæ | ri aska . strangr ꜳ orminn langa . ætt stoʀ ella matti Eirikr i dyn || geíra . o᷎flinn alldri vinna . olafr vnd veḡ solar.
54 - 66ra/28-66ra/31 (VEÞ)
Ran haʀri reíns lauka · rogsuellir vad fella · styʀr | þreifz stæʀri aska · strangr a orminn langa · ætt | storr ella matti · Eirikr i dyn geira · olínn alldri | vínna · olaf vnd veg solar ·
Bb - 101vb/1-101vb/5 (VEÞ)
Rann | haʀi roíns lꜹka . rogsuellír bad fella styʀ | þreifz stęʀi aska strangr a orminn langa . ętt stor | ella mętti. eirikr j dyn geíra olín alldri vínna | olaf vnd ueg solar.
Flat - 65va/10-65va/10 (VEÞ)
Rans ʀiki ʀemmi lauka ʀauk spellir bat fella styrs | stærrí haska strangr a orminn langa ætt storr ella mattí æirikr j dyn gæíra jtrann alldri vínna olafr vnd veg solar
23. Bb - 112ra/35-112ra/38 (VEÞ)
Hvast skꜹt hlifar brvstv . hilldíngr or lyptíngv . sí | dan se?i?nt mvn eydaz soknstrangr ormr hínn lan | gi . Vnn eldz yppi rvnnvm eíngi kann enn sva leíngi | heggio hilmís seggia . holk ok f o ||
61 - 68vb/23-68vb/25 (VEÞ)
Hvast skavt hlifar | brustu . hilldingr or lyptingv . siþan synt nam eyþaz . sokn strangr dre | kinn langi.
53 - 65ra/29-65ra/31 (VEÞ)
Huast skaut hlífar br | ustu · hilldingr or lyftíngu · sidan synt nam eyðaz | soknstrangr ormrínn langí ·
54 - 66rb/24-66rb/26 (VEÞ)
H | uast skaut hlifar brustu · hilldíngr or lyptíngv | sidan seínt mun eydaz · soknstrangr ormrinn langi |
Bb - 101vb/35-101vb/37 (VEÞ)
Hvast skꜹt hlifar brus | tv hilldíngr or lyptíngv . sidan seint mun eydazt | soknstrangr o⸌r⸍nnr hín langi.
Flat - 65va/33-65va/34 (VEÞ)
Huast skaut hlifar brustu hilldingrór | lyptingu sidan synt nam eydazst soknn strangr drekinn langí ·
24. Bb - 112rb/1-112rb/5 (VEÞ)
Hiord??fliods hnvcki meidvm . her er of slęm at | dęma . hnígreyrs . harda staran . hefi ek þar | lokit stefivm  ídvandr adrar dadír . ek fysv | mzst nv lysa . gnybiods geysi tidar . geira | hoti fleíri.
25. Bb - 112rb/5-112rb/9 (VEÞ)
Tver senn tiggia vínnor . tel ek | þęrr er ek veit smęʀí . gnylínnz . gondlar . rvn | na . gramr j drottir framði . hyrbaldr | hvitra skialda . handsꜹxvm lek vandla . | fleínriodr flestar dadír frar ok geck at árvm |
61 - 64ra/3-64ra/6 (VEÞ)
Tvær senn tiggia vinnvr tel ek þær ek ueít | færi . gunn elldz geymir vnna . gramr i þrottir framði . hníg balldr huí | tra skiallda . hand so᷎xum leek vandla . fleín rioðr flestra dꜳða frár | ok geck ꜳ? ꜳ?rum. |
53 - 61rb/15-61rb/19 (VEÞ)
Tue?ʀ senn tiggia vinnvʀ · tel ek þe?ʀ er | ríett færí · gunnelldz geymi ʀunnaʀ · gramr iþr | ottir framðí · hnígballdr hvitra skíallda · handso | xum líek vanndla · fleínríoðr flestra daða | fraʀr ok geck a arum · |
54 - 58va/17-58va/20 (VEÞ)
Tuær senn tiggia vínnur · tel ek þær er veit fæʀri | gunnelldz geymi runna · gramr iþrottir framde · h | nígballdr huita skiallda · handsauxvm lek vandla | fleínriodr flestra dada · frar ok geck a a?rum ·
Bb - 94rb/11-94rb/15 (VEÞ)
Tv́ęr senn tiggia vínnur | tel ek þęr er veit fȧʀi gvnnellz geymí rvnna | gramr j drottir framdi . hnígballdr hvitar skiallda. | handsꜷxvm lek vandla fleínriodr flestra dada | frar ok geck a arvm.
Flat - 62ra/2-62ra/4 (VEÞ)
Tvær senn tiggia uínnur tel ek þær er ek uæít færre gunn elldz g | eymí ʀimma gramr jþrottir framde hníg balldr huítra skiallda · | handso᷎xum lek vandla fleín ríodr flestra dada frar ok gekk a ꜳ́rum |
26. Bb - 112rb/10-112rb/13 (VEÞ)
Valstafns vacki rofna . viti menn at ek sa tvenna | hꜹs mannz hringi liosvm hird medr konvngs vedia | hermargt hiorfa snyrttir . hvarr letzt grams | j hamri . styr red stillír framdi stęʀa odrvm ⸝⸝ fęʀi |
61 - 64ra/17-64ra/19 (VEÞ)
Vask iafns vætki rofnat . víti menn at ek fra tuenna | haus mannz hringi líosvm . hirð meðr konungs veðia . her mart hio᷎rva snyrtir . hvarr | letz grams i hamri . styr remðr stillir framði . stæʀa oðrum fæʀi.
53 - 61rb/37-61rb/41 (VEÞ)
Vask íafns ve?tki | rofnat vítí menn at ek fra tuenna haus ma | nz hríngí liosum · hirðmeðr kers veðía · her mart | híorua snyrtir · huarʀ líetz grams ihamri · styr edr | stillir framði · ste?ʀa oðrum ferrí ·
54 - 58va/36-58va/40 (VEÞ)
Vask iafns væ | tki rofnat · viti menn at ek fra tuenna · hausm | annz hríngi lausum · hird medr konung at vedía · hermart | hiorua snyrtir · huo᷎rr letz gramr i hamri · styrem | dr stillir framdi · stæʀra odrvm fæʀrí ·
Bb - 94rb/30-94rb/34 (VEÞ)
Vask iafns vęcki rofnat. viti | menn at ek fra tvenna . hꜷss mannz hríngi lꜷsvm hird | mędr konungs at vedia. hermart hiorfa snyrtir hvorr bet[...] | gramr j hamri styʀemdr stillír framdi . stęʀa odrvm | fęʀri.
Flat - 62ra/17-62ra/20 (VEÞ)
Vask iafnn uęttkí ʀofnnadr uítí menn at ek | fra tuenna haus mannz hringe liosum hridmedr konungs uedía her mart híoru | a snyrtir huorr letzst grams j hamre styrr ʀemdr stillír framde stærr | a odrum færri
27. Bb - 112rb/14-112rb/18 (VEÞ)
Annar odlíngs manna o kvidínn | red sidan stigr vard stala sveigi strangr i biarg | at ganga . hatt fiall hvorki matti . hans var lif | þrotid klifa . eld rvdr olna foldar . vpp ęda | nídr fra midiv.
61 - 64ra/28-64ra/30 (VEÞ)
arr oðlings manna . okviðinn reð siþan . stígr vard stala sveí | gi . strangr i bergh at ganga . hꜳ?tt fiall hvarki matti . hans var líf þrotít klíf | a . elld rvðr aulna folldar . vpp eða niðr fra miðíu.
53 - 61va/13-61va/17 (VEÞ)
Annaʀ auðlings manna okuíðínn ríe | ð siðar · stigr varð stala sueígí strangr íberg at gan | ga · hatt fíall huarg??k?í mattí · hers var líf þrotið kli | fa · elldruðr aulna folldaʀ · vpp eða niðr fra míð | íu ·
54 - 58vb/13-58vb/16 (VEÞ)
Annaʀ audlings manna · okuidinn ręd sidan · stígr | vard sta?la sueigi · strangr i berg at ganga · hatt fí | iall huorki mattí · hans var lif þrotid klífa · elldaudr | aulna folldar · upp eda nidr fra midíu ·
Bb - 94va/7-94va/11 (VEÞ)
Annar ꜷdlín | gs manna. okvidín red sidan. stigr var stala sveigi. strangr | i berg at ganga. hatt fiall hvorcki matti. hans var lif | þrotid klifa. elld ꜷdr ꜹllna folldar. vpp ęda nídr | fra midiv.
Flat - 62ra/29-62ra/32 (VEÞ)
Annarr odlíngs manna okuidinn ʀed sidan · stígr | uard stala sueíge strangt j berg at ganga · hátt fiall hu ?or?ke | matti hans uar lif þrotít klífa elldrudr o᷎lna folldar upp edr nídr | fra mídíu ·
28. Bb - 112rb/18-112rb/22 (VEÞ)
Hildíng hvast fra ek ga | nga hann red prvtt eptir manni . rað vandr ręsir | hendi ripr j bratta gníppv þręckleyfdr . þe | íngill hafdi þat var endr vnd hendi sigrþoll | sva barg stillir . sínn dreíng ok geck leíngra. |
61 - 64ra/36-64ra/38 (VEÞ)
Hilldingh hart fra ek ganga . hann reð prvðt eptir manni . rað vandr hilmir ren | di . ríp i bratta gnípu . þrek leyfðr þengill hafði . þat var endr vnd | hendi . sigrþoll bar sva stillir . sinn dreng ok geck lengra.
53 - 61va/24-61va/28 (VEÞ)
Híllding hart fra ek ganga | hann ríeð pruttt eftir manní ʀaðuanndr hilmiʀ ʀendi | ʀíp ibratta gnípu · þrekleyfðr þeingíll hafði | þat var enndr vnnd · henndi · sigrþollr sva bar stilliʀ sinndr | eíng ok gieck leingra ·
54 - 58vb/24-58vb/28 (VEÞ)
Hilldíng hart fra ek ganga · hann r | ied prutt ept manne · raduandr hilmir rendi rip | i bratta gnipv · þrekreyfdr þengill hafdi · þat | var endr vnd hendí · sígrþollr sva bar stillir · sínn | dreíng ok geck leíngra ·
Bb - 94va/18-94va/21 (VEÞ)
Hilldíng hart fra ek ganga hann ríed prvtt eptir | manni . radvandr hilmir rendi irip j bratta gnípv | þrekreyfdr þengill hafdi . þat var endr vnd hendi | sigrþollr sva bar stillir sínn dreíng ok geck lengra. |
Flat - 62ra/37-62ra/40 (VEÞ)
H?i?llding | huort fra ek ganga hann ʀed framt eftir manni ʀadvandr hilmir ʀende | ʀíp j bratta gnípu þrekleyfdr þeingill hafde þat var endr und hende | sigr þoll suo bar stillir sínn dreíng er gek leíngra ·
29. Bb - 112rb/23-112rb/27 (VEÞ)
Dreyr serks dyrdar merki dað mínnigs skal ek | jnna . skybiods skelfi ridar . skoglar bor | ðs en f?i?ordv . hardleygs hrínda fragvm | hvatlyndvm þorkatli . stvrlvndr stidra branda | storms fer bord af ormí.
61 - 64rb/29-64rb/32 (VEÞ)
Dað styrk dyrþar | merki . dolg minnigs fet ek inna . sky biods skelfi hridar . sko᷎glar | borðz hin fiorðu . hart skyndir nam hrinda hvatlyndum þor . | katli . stor lyndr stírðra branda . storms fyrir borð ꜳ ormi.
53 - 61vb/24-61vb/28 (VEÞ)
Daðstyrk dyrðar merkí · dolgmin | nígs fet ek ínna · skybioðs skíalfa hríðar skꜹ | glar borðz fer ínn fíorðu · hart skunndíʀ nam hrínn | da huatlyndum þorkatlí · storlynndr stírdra brannda | storm fyrir borð a ormí ·
54 - 59ra/26-59ra/30 (VEÞ)
Daþstyrk dy | rdar merki · dolgmenninngs fet ek ínna · skybiods skelfi | hridar · skauglar bordz ín fiordv · hart skyndir | nam hrinda · huatskyndvm þorkatli · storlyndr strid | ra branda · storms fyrir bord af orme ·
Bb - 94vb/18-94vb/22 (VEÞ)
Dað stvrk | dyrdar merki . dolgmenn inngs fet ek nna. skybiods skel | fi hrídar . skvglar bordz hín fiordv. hart skyndir | nam hrínda . huat[...]ndvm þorkattli . storlyndr | stridra branda . storms fer bord a ormí.
Flat - 62rb/9-62rb/12 (VEÞ)
Dad styrk | dyrdar merki dolgmennis fet ek inna skybíods skelfur hridar | sko᷎glar bordz hín hín fíordu hodd skynde fra hrinda huat | lyndr þorkatli storlyndr stry?dra branda storms fer bord af ormí |
30. Bb - 112rb/27-112rb/31 (VEÞ)
Spell vann spardit | stillír spiotrvds skaða bota meínn gards margrar | jarda mikit dyrligrar skickiv . gvdvefr giordizt | Jofri . gran ok skínn a hanvm senn a svip stvnd eínn | nní sidan jofn eda fridri
61 - 64va/7-64va/10 (VEÞ)
Spell vann sparðit stillir . spiot rvnnz skaða botir meín garðr mar | gra iarða mikill dyrðligri skickiu . ɢuðvefr go᷎rrþiz io᷎fri . gr | ꜳ?n ok skinn vnd hánum . sion fagr svip stund eína . siþan iafn | eða friðri.
54 - 59rb/7-59rb/11 (VEÞ)
Spell | vann spardi ei stillir · spiotrunnz skada botir · mein | gardr margra iarda · mikill dyrligri skickiv · gudv | efr giordiz iofri · grám ok skinn vnd hanvm · sionfa | gr suipstvnd eína · sidan iafn eda fridri ·
Bb - 94vb/38-95ra/4 (VEÞ)
Spell vann || spardi ei stillír . spiotrvnnʀ skada botir . meíngardr margra | jarda míkill dyrligri skickiv gvdvefr giordizst iofri | grám ok skínn vnd hánvm. sionfagr svipstvnd eína | sidan jafnn ęda fridri.
Flat - 62rb/23-62rb/26 (VEÞ)
Spell uann spurdizst stillir sp | íotrunn skada botar mengerdr margra íarda mikill dyrdligri skikkíu | guduefr gerdizst efri gran ok skínn und hanum sion fagr svipstun | d æína sidan íafnn edr fridre ·
31. Bb - 112rb/31-112rb/35 (VEÞ)
Vt riodr allra | dada jarteignir vann biartar . dvergregns dreyra | męgnivm dímt j sínn id fímta sigr giarnn solv | venní senn var skrvdr med pryddvm doglíngr drottens | eínglvm dyrdar fvss j hvsi.
61 - 64vb/4-64vb/7 (VEÞ)
Avr rioðr allra daða . iarteínir gat biartar duergh | regns dyrdar magnat . dimmt isinn hit fimta . sigr giarn solu fegri | seenn var pryddr m skryddum . do᷎glíngr drottíns englum dygdar fuss i | husi.
54 - 59va/16-59va/19 (VEÞ)
Auʀrriod allra daþa . Jarteinar gat biartar · duergreg | ns dyrþar magnat · dímt i sinn ít fimta · sigrgia | rn solu fegri · sęnn var pryddr med skryddum · da | uglíngr drottíns eínglum · dygþar fuss i husí ·
Bb - 95rb/7-95rb/10 (VEÞ)
Avrʀiodr allra dada iarteinar gat biarttar | dvergrens dvrdar magnat dímt j sínn id fímta | Sigrgiarnn solv fegri sęnn var pryddr m skryddvm | daglíngr drottíns englvm dygdar fvss j hvsi.
Flat - 62rb/59-62va/2 (VEÞ)
Orriodr all | ra dada jartæígnir gaf biartar dygg ʀeggns dyrdar mo᷎gg || nut dímt j sínn hít fímta sígr giarnn solu fegri senn uar pryddr | med skryddum dogglíngr drottíns eínglum dyrdar fws j huse
32. Bb - 112rb/35-112va/1 (VEÞ)
Þíng skods | herdi meida . hvra vita þann er anní . ell vellz ann | nan stilli odr rikr frama slikvm . gvnn eldr | geymí rvnnvn gondla fystr sem ek lysta || hird va hans ath mordi . hrygg arfdegi trygva |
33. Bb - 112va/2-112va/5 (VEÞ)
Þengill þrottar strongvm . þeím bꜹð kristr af hei | mí . byrtiallz bezttv heilli . bragníngi gvd fag | ní ygglꜹst alla þiggi elionfímr a hímnvm . | olafi ezsta sęlv itr bols med gram solar |
34. Bb - 112va/6-112va/10 (VEÞ)
Her margt hvi kvedvm ortv . hygdvgs of son | trygva . handbals hnycki lvnda hreíns ok | flocka eína . hallfredr horda stilli . hrid oflgvm | vann smídat . hiorgraps hvgda drapv . hrod?r?ar | giarn ok biarnní.
35. Bb - 112va/10-112va/14 (VEÞ)
Eigi eínkar laga ek fę | ena þridio hyrmordr hrodri stęrda hofs . | tviskelfda drapv . slikr hatr sva mvn ek vot | ta . siallstvndvm verdr fvndín . heʀ prvdr horví | kvęda hafi gagnn en ek þagnnía. |
© 2008-