Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Schück, Henrik (5)

Henrik Schück

1904. Studier i Nordisk Litteratur- och Religionshistoria

1905-10. Studier i Ynglingatal

1908. Bidrag till tolkning af Rök-Inskriften

1918. Studier i Hervararsagan

1932-44. Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Dess Förhistoria och Historia

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated