This interface will soon cease to be publicly available. Use the new interface instead. Click here to switch over now.

Cookies on our website

We use cookies on this website, mainly to provide a secure browsing experience but also to collect statistics on how the website is used. You can find out more about the cookies we set, the information we store and how we use it on the cookies page.

Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages

login: password: stay logged in: help

Eyvindr skáldaspillir Finnsson (Eyv)

10th century; volume 1; ed. Russell Poole;

3. Lausavísur (Lv) - 14

Skj info: Eyvindr Finnsson skáldaspillir, Norsk skjald, 10. årh. (d. omkr. 990). (AI, 64-74, BI, 57-65).

Skj poems:
1. Hákonarmál
2. Háleygjatal
3. Lausavísur

Eyvindr (Eyv, c. 915-990) has been called the last important Norwegian skald (Genzmer 1920, 159; also Boyer 1990a, 201). He is listed in Skáldatal (SnE 1848-87, III, 253, 256, 261, 265-6) among the poets of Hákon góði ‘the Good’ Haraldsson and Hákon jarl Sigurðarson. His maternal grandmother was a daughter of Haraldr hárfagri ‘Fair-hair’, and he seems to have been close to Haraldr’s son Hákon góði from early on, serving at his court as one of a group of brilliant skalds. After Hákon’s death he resided at the court of Haraldr gráfeldr ‘Grey-cloak’, but relations with Haraldr seem to have soured quickly, as evidenced by his lausavísur. Eyvindr spent the last part of his life with the powerful Hákon jarl Sigurðarson of Hlaðir (Lade), whose family had supported Hákon góði against the sons of Eiríkr blóðøx ‘Blood-axe’. According to Hkr (ÍF 26, 221), in addition to Háleygjatal (Hál), Hákonarmál (Hák) and the lausavísur, Eyvindr composed a poem Íslendingadrápa, but this has not come down to us. The epithet skáldaspillir is usually interpreted to mean ‘Plagiarist’, literally ‘Destroyer (or Despoiler?) of Poets’ in reference to his habit of drawing inspiration from and alluding to earlier compositions, specifically Ynglingatal (Þjóð Yt) for Hál and Eiríksmál (Anon Eirm), along with several eddic poems, for Hák (see Introductions to Hál and Hák). The alternative interpretation ‘Poem-reciter’ proposed by Wadstein (1895a, 88) is unconvincing; see further Olsen (1962a, 28), and Beck (1994a). For further biographical information, see LH I, 447-9, Holm-Olsen (1953) and Marold (1993a).

Lausavísur — Eyv LvI

Russell Poole 2012, ‘ Eyvindr skáldaspillir Finnsson, Lausavísur’ in Diana Whaley (ed.), Poetry from the Kings’ Sagas 1: From Mythical Times to c. 1035. Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages 1. Turnhout: Brepols, p. 213. <https://skaldic.org/m.php?p=text&i=1188> (accessed 28 November 2021)

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 

Skj: Eyvindr Finnsson skáldaspillir: 3. Lausavísur (AI, 71-4, BI, 62-5)

in texts: Flat, Fsk, Gramm, HákGóð, HGráf, Hkr, LaufE, LaufE, Ldn, ÓT, Skm, SnE, TGT

SkP info: I, 213

old edition introduction edition manuscripts transcriptions concordance references search files

 

Note: The following transcriptions have been entered to aid the editing process. These may not have been fully reviewed and checked and may therefore not be reliable. You may wish to consult the manuscript images. Any corrections can be notified to the database editor.

1. Kx - 101r/1-101r/8
Bloðǫxar tía beiða | brynþings fetil stinga | os geraz hnept ens hvassa | hefnendr seto efni | helldr er vant eɴ ec villda | veg þiɴ konungr segia | fam til fornra vapna | flíot hersꜹgo drottni
F - 17vb/12-17vb/15 (VEÞ)
Bloð oxar tia bei | ða brynþings fetils stinnga ós geraz hnept ens hvassa hef | nendr setv efni · helldr er vannt eɴ ek villda veg þíɴ konungr segía | fám til fornra vapna flíott hersogv drottní ·
FskAx - 47/9-47/16 (VEÞ)
Bloðꝍxar tia bæiða. | brynþings fætil stinga | oss gerazt hnepthins hvassa | hæmfnænndr seto efni | hælldr er vannt enn ec villda | veg þinn konungr segia | faom til fornra vapna | fliott hærr sagu drotne |
2. Kx - 101r/25-101v/3
Samira norðr en norðaʀ | naddregns hvotom þegni | ver getom bili at bolva | borþmǫrar kæ fǫra | nu er þat er rekr a rakna || rymleið flota breiðan | gripom ver i greipar | guɴborð Haraldr suɴan
F - 17vb/23-17vb/26 (VEÞ)
Samir a norðr eɴ nor | ðaʀ naddregns hvꜹtom þegní · ver getvm bíli at bꜹlva borð | mørar skø̨ fø̨ra · nv er þat rø̨tt eɴ rakna rím seið flóta | breiðan gripom ver i greípar gvɴ borð haralldr suɴan ·
FskAx - 48/9-48/16 (VEÞ)
Samer a norðr enn norðar | naðregns hvatum þegni | ver getom bili at bolva | blamꝍrar skæfꝍra | nu er þat er reckr a racna | rumleið flota breiðan | gripum ver i greipar | gunnborð Haralldr sunnan |
Þb106x - 9v/18-9v/20 (VEÞ)
Bamir a niord en nordar nadregns huótum þegne. | os samer bil ad balva bordmærar skæ færa Nu er þar er Reckur at rakna rꜳ stod Kongur | slödar  gripum oz i greipar  gunnbord Haralldur
Þb112x - 9v/21-9v/24 (VEÞ)
Bamera mord | enn nordar  nadregns huótum þegne  os samir bil ad balua  bordmærar skæ færa | Nu er þar er reckur at rakna  rꜳ stod Kongur slodar  gripum os i greipar  gunn | bord Haralldur.
3. FskBx - 10r/8-10r/11
Lytr firir langum spiotom | lannz folk bifafk rander | cvæðr oddviti oddom | ꝍyvindar líð skreyu
FskAx - 50/13-50/16 (VEÞ)
Lytr firir langum spiotum | lanndz folc bivaz rannder | kvæðr oddviti oddom | Ꝍyvindr lið scræyiu |
4. Kx - 103v/8-103v/15
Baðat valgrindar viɴda | veðrheyiandi screyio | gumnom hollr ne gulli | gefnar siɴi stefno | ef sꜹckspeɴi sviɴan | sigr miɴigr villt sinna | fram haltu niotr at nytom | norðmanna gram hraɴa
FskAx - 53/16-54/1 (VEÞ)
Baðat valgrinndar vinnda | veðr hꝍyiannde skꝍyia | gumnum hollr ne gulli | gefnar sinni stefnnu | ef sol ryri sara | sigr minnugr villt finna | fram hallt þu niotr at nytum || norðmanna gram ranna |
5. Kx - 103v/26-104r/6
Veit ec at beit hinn | byɢving meðal dyɢvan || bulca scíþs or baðom | benvǫndr konungs hꜹndom | ufæliɴ clꜹf ála | eldrꜹgr scarar hꜹga | gullhiolltoðom galltar | grandaðr dana brandi
FskAx - 54/3-54/10 (VEÞ)
Væit ec at beitt hinn bitri | byggving meðal dyggvang | bulka skiðs or baðom | benvonndr konungs hanndum | ofælinn klauf ola | el draugr skarar hauga | gullhialltaðum galltar | granndat dana brannde |
6. Kx - 100r/17-100r/24
Fyr rꜹð fenris vaʀa | flugvaʀ konungr spaʀa | málmhriðar svall meiðom | móðr i gamla bloþi | þa er ostirfiɴ arfa | eiriks oc rac geira | nu tregr gæti gꜹta | grams fall a sia alla.
Kx - 108r/3-108r/3
Fyʀ rꜹð fenris vaʀa
F - 17va/32-17va/35 (VEÞ)
Fyʀ rꜹð fenrís | vaʀa flvgvaʀ konungr spaʀa malm riðar svall meiðom moðr | i gamla blóði · þa er vstirfíɴ arfa eiriks of rak geíra | nv tregr gø̨ti gꜹta grams falla sía alla ·
F - 18vb/27-18vb/30 (VEÞ)
Fyʀ rꜹð | fenrís vaʀa flvgvarr konungr spaʀa malm riðar svall meiðom | móðr i gamla bloði · þa er vstirfíɴ arfa eiriks of rak | geíra nv tregr gø̨ti gꜹta grams fall a sía alla ·
FskAx - 59/16-59/23 (VEÞ)
Fyrr rauð fenris varra | flugvarr konngr sparra | malmriða svall mæiðum | moðr i Gamla bloðe | þa er ostyrvenns arva | ęirik ofrak geira | þat tregr gꝍte gauta | grams fall a sæ alla |
7. Kx - 108r/15-108r/22
Litt qvaðo þic láta | landvǫrðr er brast hǫrða | benia hagl a bryniom | buguz álmar geð fálma | þa er ofólgiɴ ylgiar | endr or þiɴi hendi | fetla svell til fyllar | full eɢ Haraldr gullo
F - 18vb/36-19ra/1 (VEÞ)
Lítt kvaðo þig lata | land vꜹrðr er brast hꜹrða benía hagl a bryniom bvgvz al | mar geð falma · þa er vfolgíɴ ylgíar endr or þíɴí || hendi fetla svell til fyllar fvlleɢ haraldr gvllv ·
FskAx - 60/9-60/16 (VEÞ)
Litt kvaðo þec lata | landvorðr er brast horða | benia hagl a bryniur | buguzt almar gæð falma | þa ufolgenn ylgiar | Ænndr or þinni hennde | fætla svæll til fullar | full ægg Haraldr gullu |
R - 34v/3-34v/4 (VEÞ)
Litt qvoþvt þit la | ta landvorðr er brast hꜹrþa bryniv hagl i benivm bvgvz almar geð palma |
A - 11v/22-11v/24 (VEÞ)
Lítt | kvaðo þik lata land vǫrðr ær brast hǫrða bryniv hagl i bænivm bvgvz álmar | gæð fálma .
8. Kx - 108v/10-108v/17
Bárom ullr vm alla | imvn lꜹcs oc hꜹka | fiollom fýris valla | fræ haconar æfi | nu hefir folc striþir froþa | faglýiaðra þyia | melldr i moðǫr holldo | mello dólgs vm folgiɴ
F - 19ra/11-19ra/14 (VEÞ)
Bárom | vllr of alla imvn lꜹks a hꜹka fíollum ufiollum/u fyris val | lar frø̨ hakonar ø̨fi · nv hefir folk striðir froða fa glyiaðra | þyía melldr i moðvr holldi mellv dolgs of folgíɴ ·
FskAx - 62/18-63/1 (VEÞ)
Barom ullr um alla | imon laukssa hauka | fiallum fyres vallar | fræ Hakonar æve | nu hevir folcstriðir froða | fiolglyjaðra þyia | molldar i moðor hollde || mellu dolgs um folgenn |
R - 32v/11-32v/11 (VEÞ)
Barvm vllr of allan imvnletvrs ahꜹka fiollvm fyris valla fræ hakvnar æfi.
A - 4r/21-4r/21 (VEÞ)
barvm ullr um alla imvn lauks ahauka .
W - 102/14-102/14 (TW)
Barum ullr um alla imun lauks a hauka.
B - 2v/48-2v/48 (VEÞ)
Barum ullr vm alla mun lauks a hauka.
9. Kx - 108v/18-108v/25
Fyllr scein a fiollom | fall sól blá vallar | ullar kíols vm allan | aldr Haconar scaldom | nu er alfrꜹðull elfar | jotna dólgs vm folgiɴ | rað ero ramrar þioðar | rík i moður liki
F - 19ra/15-19ra/17 (VEÞ)
Fyllar skeín af fíollum fall sól bra vallar vllar kiols of al | lan alldr hakonar skalldom · nv er alfrꜹðvl elfar iotna do | lgs vm folgíɴ · rað ero ramrar þioðar rik i moðvrliki ·
FskAx - 63/2-63/9 (VEÞ)
Fillar skæin a fiollum | fall solbraar valla | ullar kiols um allan | alldr Haconar scalldom | nu er alfroðull ælvar | iotna dolgs um folgenn | rað ero ramrar þioðar | rik i moðor liki |
R - 26r/25-26r/26 (VEÞ)
Nv er alfravþvll elfar iotna dolgs of folgiɴ rað erv rammrar þioþar ríc | imoþvr liki.
B - 5r/15-5r/16 (VEÞ)
Nu er alfro᷎dull elfar jo᷎tna dólgs af fólginn rád eru | ramrar þíodar rikmagnadrar slikrar.
10. Kx - 109r/4-109r/11
Eiɴ drottin hefe ec áttan | jofr dyʀ eɴ þic fyʀi | belli bragningr elli | bið ec eigi mer ens þriðia | trur var ec tiɢia dýrom | tveim scioldom lec ec aldri | fylli ec flocc þiɴ stillir | fellr á hendr mér elli
F - 19ra/21-19ra/25 (VEÞ)
Eíɴ drottín hefi ek | attan iofvrr dýʀ eɴ þig fyʀi belli bragningr elli bid ek | ei mer híns þriþía · tryɢr var ek tíɢía dyrom tveim skiolldom | lék ek alldri fylli ek flock þíɴ stillir fellr a hendr mer | elli ·
FskAx - 60/24-61/7 (VEÞ)
Einn drottin hevi ec attan || jofur dyrr enn þecc fyrri | bellir bragningr ælli | bið ec eigi mer hins þriðia | trur var ec tiggia dyrum | tveim skialldum lek ec alldri | fylli ec flock þinn stillir | fællr a henndr mer elli |
11. Kx - 109r/18-109r/25
Scylda ec skeria foldar | sciðrennandi siþan | þursa tøs fra þvisa | þiɴ goðan byr fiɴa | ef valjarðar verþom | væliandi þer selia | lyngva mens þat er lengi | látr minn faðir átti
F - 19ra/28-19ra/31 (VEÞ)
Skyllda ek skeria | folldar skið reɴandi siðan þvrsa tǿ̨s eɴ þvísa þiɴ goðan | byr fíɴa · er val iarðar verþom veliandi þer selía lynɢva mens | þat er lengi látr míɴ faðir átti ·
FskAx - 63/17-63/24 (VEÞ)
Skillda ec skæriæ ⸌skæria⸍ folldar | skiðrænnande siþan | þussa kavs fra þvisa | þinn goðan byr finna | er val jarðar værðum | væliande þer sælia | lyngvi mæns þat er længi | latr minn faðer atte ||
12. Kx - 119r/16-119r/19
Snyr a Svǫlnis varo | sva hǫfom inn sem fiɴar | birki hind um bundit | brums at miðio sumri
F - 21ra/1-21ra/3 (VEÞ)
Snyr a | a svꜹlnis váro sva hofom íɴ ok fíɴar birki híɴd vm bvndit · | brvnis at miðío svmri ·
FskAx - 62/5-62/8 (VEÞ)
Snyr a svalnis varo | sva hofum inn sem finnar | birki hunnd um bunndin | brums at miðiu sumri |
13. F - 21ra/12-21ra/15 (VEÞ)
Latom langra nóta | log sóta nø̨r fótvm at spá þornvm sporna sporð fioðrvðom | norðan · vita ef akr mvrur iokla elldgerþr falar verþi | ítr þar er vpp hafa rótað vɴ síɴ vínom mínom ·
14. Kx - 119v/19-119v/26
Fengum felldar stinga | fiorð oc gallt v hiǫrðo | þaɴ er álhimins útan | os lendingar sendo | mest sellda ec minnar | v mæ ǫrum sævar | hallærit velldr hváro | hlꜹpsildr egils gꜹpna
F - 21ra/17-21ra/20 (VEÞ)
Fengvm felldar stínga fíorð ok | gallt v iorðo þaɴ er alhímins vtan os leɴdingar sendo · | mest sellda ek minar v mǿ̨ ꜹ́rvm sǿ̨far hallø̨rít velldr hva | ro hlꜹp silldr egíls kꜹpa · |
© Skaldic Project Academic Body, unless otherwise noted. Database structure and interface developed by Tarrin Wills. All users of material on this database are reminded that its content may be either subject to copyright restrictions or is the property of the custodians of linked databases that have given permission for members of the skaldic project to use their material for research purposes. Those users who have been given access to as yet unpublished material are further reminded that they may not use, publish or otherwise manipulate such material except with the express permission of the individual editor of the material in question and the General Editor of the volume in which the material is to be published. Applications for permission to use such material should be made in the first instance to the General Editor of the volume in question. All information that appears in the published volumes has been thoroughly reviewed. If you believe some information here is incorrect please contact Tarrin Wills with full details.