Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Jungner, Hugo (3)

Hugo Jungner

1919. Uppsala- och Vendel-konungarnes mytiska ättefäder

1936. Högstena-galdern: en västgötsk runbesvärjelse mot gengångare

1940-70. Västergötlands runinskrifter

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated