Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Hjärne, Erland (3)

Erland Hjärne

1945. Märke, män och mästare: Några ord om runristningen på Hogrän-stenen

1946. Rod och runor

1947. Vestmarr och Grenland: En tolkningsfråga i Ynglingatal och ett kapitel ur Norges historiska geografi

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated