This interface will soon cease to be publicly available. Use the new interface instead. Click here to switch over now.

Cookies on our website

We use cookies on this website, mainly to provide a secure browsing experience but also to collect statistics on how the website is used. You can find out more about the cookies we set, the information we store and how we use it on the cookies page.

Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

Eyjólfr dáðaskáld (Edáð)

11th century; volume 1; ed. Russell Poole;

Bandadrápa (Banddr) - 9

Eyjólfr dáðaskáld (Edáð) is named among the skalds of Eiríkr jarl Hákonarson of Hlaðir (Lade) in the text of Skáldatal in ms. 761aˣ (SnE 1848-87, III, 256). The U text numbers him among the skalds of Sveinn jarl Hákonarson but not Eiríkr (ibid., 266); this, however, is without corroboration from other sources and probably due to a simple error of transposition (though see Ohlmarks 1958, 145). Eyjólfr’s nickname may derive from his poetry in praise of the dáðir ‘deeds’ of Eiríkr jarl (ÍF 26, 249 n. 1), whose career spanned the late tenth and early eleventh centuries. No traces of poetry by Eyjólfr concerning any other rulers survive and nothing is otherwise known about his life or lineage.

 

Bandadrápa (‘Drápa of the gods’) — Edáð BanddrI

Russell Poole 2012, ‘(Introduction to) Eyjólfr dáðaskáld, Bandadrápa’ in Diana Whaley (ed.), Poetry from the Kings’ Sagas 1: From Mythical Times to c. 1035. Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages 1. Turnhout: Brepols, p. 454.

stanzas:  1   2   3   4   5   6   7   8   9 

Skj: Eyjólfr dáðaskáld: Bandadrápa, omkr. 1010 (AI, 200-2, BI, 190-2)

in texts: Flat, Fsk, Hkr, LaufE, ÓT, ÓTC, Skm, SnE

SkP info: I, 454

old edition introduction edition manuscripts transcriptions concordance references search files

 

Note: The following transcriptions have been entered to aid the editing process. These may not have been fully reviewed and checked and may therefore not be reliable. You may wish to consult the manuscript images. Any corrections can be notified to the database editor.

1. Kx - 143v/10-143v/17 (VEÞ)
Meita[1] for at moti | mioc síþ um dag scíþe[2] | ungr með jófno gengi | ut vers frꜹ⸌o⸍mom hersi | þá er ríðloga[3] reiþir[4] | randvallar[5] let falla | (ulfteítir[6] ⸌er⸍ gaf ⸌fecc⸍ ato | opt bloðvǫlum) scopta |
F - 23vb/16-23vb/19 (VEÞ)
Meíta for at móti míog sið vm dag skiði vngr m iof | nv gengí v́t vers fromvm hersi · þa er riðloga reiðir rand | vallar let falla vlfteítir feck áto óppt bloð vꜹlvm skop | ta ·
J1x - 84r/2-84r/5 (VEÞ)
Mæ⸌i⸍ta for at moti miog sið vm dag skide vn | gr m iofnu gengi vt vars frꜹmum hersi þa er | rid loga reið Rann vallr let falla vlfrettir g | af atu optt bloð volum skopta ·
325VIII 1 - 3va/38-3va/41 (VEÞ)
Meíta fór at motí · míok sið vm | dag skiði · vngr m íofnv gengí · vt vers fromvm | hersí · þa er riðloga reiðir randvallr let falla | vlfreiðir fekk atv · opt bloðvolvm skopta · ||
FskAx - 116/5-116/12 (VEÞ)
Meita for at mote | mioc sið um dagh skiðe | unngr með jafnu genge | ut værs fromum hersi | þa er rauðvita rꝍydder | rannvallar let falla | ulftæitir gaf atu | oft bloð volom scopta |
R - 35r/35-35r/36 (VEÞ)
Meita var at moti mioc sið vm dag skiþa | vngr með iofnv gengi vt vers fravmvm hersi .
Tx - 36v/31-36v/32 (VEÞ)
Meita for at moti mioc sid, of dag scidi ungr med jofno ge | ngi ut uers fraumom hersi.
W - 80/19-80/19 (VEÞ)
Meita for at motí mio᷎k sið vm dag skiðí vngr með iofnv gengí vt vers fromvm hersi . |
A - 12r/18-12r/19 (VEÞ)
Mæita fór at móti miǫk síð vm | dag skiði vngr m iǫfnv gængi v́t vers frǫmvm hersi .
2. Kx - 143v/18-143v/25 (VEÞ)
Hoddsveigir létz hníga[7] | harða ríkr þa er barðiz | (lo⸌ꜹ⸍greifiss bráttu lífi) | landmaɴ⸌ens⸍ kiars[8] handa[9] | stal ægir[10] nam stíga | stafns fletbal⸌l⸍car[11] hrafna | af dynbeiðe[12] dꜹðom | dregr land at mun banda[13] |
F - 23vb/19-23vb/22 (VEÞ)
Hodd sveígi let hníga harða ríkr þa er barðiz | lꜹg reifís brattv lífí landmens kíar sanda · stal ygir nam | stíga stafns fet bal kar hrafna · af dyn beiði dꜹðom dregr | land at mvn banda ·
J1x - 84r/5-84r/10 (VEÞ)
Hoðz sveigir | letz ... hniga harda rikr þa er bardiz | log reifis brattu lifi lannd mann kiars handa | stal ægir nam stiga · stafns flek baki hrafna | af dynbeiði dꜹþum dregr land at imun bran | da
325VIII 1 - 3vb/1-3vb/4 (VEÞ)
Hoddhneigi lezt hníga · harða rikr þa er barð | iz logreifis bra lifí landmaɴ kiars handa · stal | ægir nam hníga stafns fletbálkar hrafna af | dynbeiði davðvm · dregr land at mvn banda ·
3. Kx - 144r/7-144r/14 (VEÞ)
Fólc styrir var[14] fára | fiɴz ⸌finnz⸍ ꜹl knaʀar liɴa[15] | suðr at siavar[16] naðri | set⸌t⸍bergs gamall[17] vet⸌t⸍ra | aðr at yɢ⸌g⸍iar bruði | elhvetiande[18] setia | hildar hialmi faldiɴ | hoddmildingar villdo |
F - 23vb/27-23vb/30 (VEÞ)
Folk styrir var fára fíɴz ꜹl knarrar líɴa | svðr at siafar naðri sétbergs gamall vettra · aðr at yg | giar brv́ði el hvetiaɴdi setía hilldar hialmí falldíɴ | hodd milldíɴgar villdo ·
J1x - 84r/16-84r/20 (VEÞ)
Folk styrir var | fara finnz aulknarar linna svðr at sævarna | ðri sett bergs gamall vettra aðr at ygiar bruðe | elhvettianda setia hilldar hialmi falldinn | hodmilldingar villdo ·
325VIII 1 - 3vb/11-3vb/14 (VEÞ)
Folk styrir var fára fiɴz olkn | attar liɴa svðr at sævar naðri settbergs gam | all vetra · aðr at yggíar brv́ði el hvetianda setía | halldar hialmi falldinn · holld milldingar vílldv |
4. Kx - 199r/24-199v/4 (VEÞ)
Mæ̨ʀ[19] [var] vaɴ⸌n⸍ miclo fleiri | mal⸌m⸍hrið = jofuʀ siþan[20] | (æ⸌a⸍ðr fragom þatra[21] | Eirikr und[22] sic geira || þa er garðvala gerþi | gotlandz vala strandir | virvils vítt um ⸌of⸍ heriað[23] | veðrmilldr og semr hildi |
F - 34ra/9-34ra/13 (VEÞ)
Meíʀ vaɴ m | yclu fleírí malm hriþ iofvʀ siðan aðr frágom þarra | eirikr vnd síg geíra · þar er garð vala geyrðí gotlandz | vala strandar hvírfíls vítt of heriat veðr milldr ok semr | hilldí ·
J1x - 122v/6-122v/10 (VEÞ)
Meir van myklo fle | iri malm hriþiofurr siþan eþr fragum þ aðra eiʀikr · | unð sik geira þa er gard vala gerþi gotland va | la strandar virvils vitt of heriat veðr millðr | ok semr hillði
61 - 65rb/24-65rb/27 (VEÞ)
Meiʀ vann mik | lu fleiri . malm hriðir iof⸌or⸍r siþan . aðr frágvm þat aðra eirikr | vnd sik geíra . þa er garð vala gerði . got land vala strandar . | virvils viðt of heriat veðr milldr ok semr hilldi .
53 - 62ra/24-62ra/28 (VEÞ)
Meiʀ vann myk | lu fleírí malmhrídar jofur siðan · aðr fragum þat aðra · Eí | ʀikʀ vnd sík geíra · þa er garðvala gerðí gotland vala stra | ndaʀ víruíls vítt of heríat veðr mílldr · ok sémʀ | hílldí
54 - 60va/4-60va/8 (VEÞ)
Meiʀr vann miklv | fleiri · malmhrid iofuʀr sidan · adr fragum þat adra | eirik vnd sik geira · þa er grafuala giordi · gott | land vala strandar · viruils vítt of heriat veðr | milldr ok semr hilldi ·
Bb - 96ra/28-96ra/32 (VEÞ)
Meiʀ vann mvklv | fleíri malmhrid iofvr sidan . adr fragum þat adra | eiʀik vnd sik geira . þa er grafnala gerdi gottland | vala stranda . víruíls vítt of heriad vedr milldr ok semr | hilldi.
Flat - 69rb/33-69rb/36 (VEÞ)
Meírr | uann myklu fleiri malmhrid io᷎furr sidann adr fra ek um þat adra | œirikr undir sig geíra þaer gard uala gerde gotland uala strandar | uíruils vítt um heriat uedr milldr ok semr hillde ·
5. Kx - 199v/11-199v/18 (VEÞ)
Stǫrir ⸌stǫrir⸍ let at stꜹ⸌y⸍ri[24] | stafn viɢ⸌g⸍s hꜹfn liɢia[25] | (gram vęllti sva gumna[26] | guɴblíþr og reð[27] siþan | sleit[28] at ⸌a⸍ sverþa moti | svorð vikinga hꜹrðo | unda már fra ⸌ad⸍ eyri | jarl gu⸌o⸍ðvo⸌u⸍rðo hiarli . |
F - 34ra/15-34ra/17 (VEÞ)
Stø̨rir let at styrí stafn víɢs hofut | líɢía gramr vø̨llti sva gvmna gvɴbliðr ok reð siðan sleit at | sverþa moti svorð vikinga horðo · vnda már fyrir eyri iarl ⸝⸝ god vꜹrðo hiarli · |
J1x - 122v/13-122v/16 (VEÞ)
Sterir let at stauri stafn vigs hofvð | ligia gramr vellti sa gumna gunbliðr ok ręðr | siþan sleit a sverþa moti suorð vikinga haurðo v | nda mar a æyri Jarl goðuorðu hiarli) ·
61 - 65rb/30-65rb/33 (VEÞ)
Stœrir let at stavri . stafn viggs ho᷎f | liggia . gramr vœlti sva gvmna gvnn bliðr ok reð siþan . sleít ꜳ sverða | moti svo᷎rð vikinga ho᷎rðu . vnda mꜳ̋ʀ ꜳ eyri . iarl goð | vorðu hiarli .
53 - 62ra/31-62ra/34 (VEÞ)
Stęrír líet at stauri · stafn vígs hofð lígía | gramʀ víellti sva gumna gunnbliðr ok ríeð siðan · sleít | a sverða moti · suaurð uíkíngar hau⸌r⸍ðo · vnnðamaʀr a ey | ri · Iarl goð uorðu híarlí ·
54 - 60va/11-60va/15 (VEÞ)
Stœrir let af st | auri · stafnuígs hofud liggia gramr vællti sua g | umna · gunnblidr ok ried sidan · sleit a suerda mo | ti · suorð vikínga hordu · vnda maʀr a eyre · iarl | goþuaurðv hiarli
Bb - 96ra/35-96ra/38 (VEÞ)
Stęrir let af stꜹrí stafnvigs hofvd ligia gramr | vellti sva gvmmna . gvnnblidr ok ried sidan sleitt a | sverda moti . svord vikínga hordv . vnda maʀr | a eyri . Jarl godvordv hiarli.
Flat - 69rb/39-69rb/41 (VEÞ)
Stœrir let at staure stafnnuigs hofut liggía | gramr uœllti suo gumna gunnblidr ok ʀed sidan · slœit asuerda mo | ti suord uikinga íordu unda marr a eyre jall goduo᷎rdu híalle |
6. Kx - 200r/7-200r/14 (VEÞ)
Oddhriðar for eyða | (óx[29] hriþ at þat ⸌þat⸍ siþan) | logfágandi lægis | land vallhamars[30] branda⸌e⸍ | aldeigio brꜹzt[31] ǫgir[32] | os numnaz⸌mínn⸍ scil gumna[33] , | (su varþ hilldr með hꜹldon | hꜹrð comztu[34] ꜹftr i garða |
F - 34ra/25-34ra/28 (VEÞ)
Oddhriðar for eyða ox rið at þat si | ðan logfagandi lø̨gís land valldamars brandi · aldeigío braz ygir | os nvmnaz skil gvmna · sv varþ hilldr m holldom hꜹrð komz | ꜹstr i garþa ·
J1x - 123r/1-123r/5 (VEÞ)
Odhriðar for ey | þa ox hriþ at þat siþan logfagande lægiss land val | damars branðe aldeigio brꜹzt ǫ᷎gir os minnaz | skil gumna · su var hilldr m haulldum hꜹrd k | ot austr i garþa ·
61 - 65va/4-65va/7 (VEÞ)
Odd hriðar for eyða . ox hrið af þvi siþan | log fágandi lægis . land valldamars brandi . aldeigív bravtz þu œghir | oss nvmnaz skil gvmna . sv var hilldr m haulldum . ho᷎rð komt austr | j garða .
53 - 62rb/7-62rb/11 (VEÞ)
Odd hridar for | eyða ox hríð auðí sídan · logfágandi lęgíss · lanð | valldimars branndí · aldeígíu brauztu ęgir · oss num | naz skíl gumna · su var hílldr m haulldum · harð er | komt austʀ i garða ·
54 - 60va/28-60va/32 (VEÞ)
Oddhriþar for eyda · ox strid af | þui sidan · logfandi lœgiss · land valldamars brande | alldeigív brauzstu œgir · oss numnaz skil gumna | su var hilldr med haullðum · hau⸌r⸍d komt austr í g | arda ·
Bb - 96rb/13-96rb/16 (VEÞ)
Odd hridar for eyda ox strid af þvi sidan . ok lof | gandi lęgiss . land valld hamars branda allde⸌i⸍giv | brꜹzstv ęgír . oss nvmnazst skil gvmna sv var | hilldr med hꜹlldvm . havet komt i garda.
Flat - 69rb/51-69rb/54 (VEÞ)
Odd | hridar for eyda óx hrid af þui sidan · lo᷎g fagande lœgis land ua | lldamarr brande aldeigiu brautzstu œgir oss numnazst skil gum | na su uar hilldr med haulldum haurd komt austr j garda ·
7. Kx - 200r/22-200v/1 (VEÞ)
Fra ec hvar fleina siá⸌æ⸍var | fúr herðir styr[35] gerði | endr i eyia sunde | Eirikr und sic geira g[36] | rꜹð fúr gia⸌⸍fall fiorar[37] | folcmeiðr[38] dana sceiðar | ver fragom þat vaga[39] || veðr mildr og semr hilldi[40] |
F - 34ra/31-34ra/33 (VEÞ)
Fra ek hvar fleína siafar fv́r herðir styr gerði endr i eyia svndi | eirikr · vnd síg geíra · rꜹð fv́r gíafall fíorar folk meiðr | dana skeiðar ver frágvm þat vaga veðr milldr ok semr hilldi . |
J1x - 123r/9-123r/13 (VEÞ)
Fra ek hvar flein | a sæfar fur herþir styr gerþe enðr i eyia sunðe | eiʀikr vnd sik ·g· hrꜹðfur giafall fiorar | folkmeiðr dana skeidar ver fragum þat vaga | v. m ok s. h.
8. Kx - 200v/2-200v/9 (VEÞ)
Áttot[41] hialdr þar er hꜹldar | hluɴ viɢs i by ruɴu | gæ⸌ei⸍ti niorðr[42] v gꜹ́ta | guɴbl. og r. s.[43] | herscildi for[44] hildar | (hann ⸌hann⸍ þverþi friþ[45] monnum | ás[46] ⸌of⸍ all⸌d⸍ar[47] syslor | jarl gu⸌o⸍ð v. h.[48] |
F - 34ra/34-34ra/36 (VEÞ)
Attvð hialldr þar er hꜹlldar hlvɴvíɢs i bø̨ rvɴv gø̨ti níorðr | v gꜹta gvɴbliðr ok reð siðan · herskilldi for hilldar haɴ | þverþi friþ monnom ass vm allar iarl goð vꜹrðo híarlí ·
J1x - 123r/13-123r/16 (VEÞ)
Attuð hiallðr þat er haulldar hl | unvigs i bǫ runnv geiti niorðr · v gauta ·g· | ·b· ok r· s· her skilldi for hilldar hann þerþi friþ monnum | as of alldar syslor ·J·g·h·
9. R - 36v/29-36v/30 (VEÞ)
dregr land at mvn banda eirikr vnd sic geira veðr | mildr ok semr hildi .
Tx - 38r/33-38r/34 (VEÞ)
Dregr | land at man banda eirikr vnd sic geira vedr mildr ok semr hildi. ||
U - 36r/21-36r/21 (TW)
Dregr land at mun banda
A - 12v/27-12v/28 (VEÞ)
drægr land at mvn banda Æirikr vnd sik geiri | Veðr milldr okmr hilldi .
C - 6r/10-6r/10 (VEÞ)
Dregr land at mvn banda eírikr vnd síg geíra ·
Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated