Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Brate, Erik (11)

Erik Brate

1887-91. Runverser

1896. De nya nordiska Runverken

1901-2. Det danska runverket

1907. Runinskrifterna på ön Man

1911. Östergötlands runinskrifter

1913. Betydelsen av ortnamnet Skälv

1914. Pireus-lejonets runinskrift

1915. Rökstenen och Teoderikstatyn i Aachen

1922. Sveriges Runinskrifter

1924-36. Södermanlands runinskrifter

1925. Svenska runristare

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated