This interface will soon cease to be publicly available. Use the new interface instead. Click here to switch over now.

Cookies on our website

We use cookies on this website, mainly to provide a secure browsing experience but also to collect statistics on how the website is used. You can find out more about the cookies we set, the information we store and how we use it on the cookies page.

Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

Anonymous Poems (Anon)

VII. Vitnisvísur af Máríu (Vitn) - 26

Vitnisvísur af Máríu (‘Testimonial Vísur about Mary’) — Anon VitnVII

Kari Ellen Gade 2007, ‘ Anonymous, Vitnisvísur af Máríu’ in Margaret Clunies Ross (ed.), Poetry on Christian Subjects. Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages 7. Turnhout: Brepols, pp. 739-57. <https://skaldic.org/m.php?p=text&i=1047> (accessed 28 June 2022)

stanzas:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26 

Skj: [Anonyme digte og vers XIV]: [B. 3]. Vitnisvísur af Maríu (AII, 483-7, BII, 520-6)

SkP info: VII, 739-57

notes: entered by TW 23/5/6, based on KG's original. Checked by MCR and updated by TW 9/6/6. Checked more and final corrections entered 10/4/7.

old edition introduction edition manuscripts transcriptions concordance references search files

 

Note: The following transcriptions have been entered to aid the editing process. These may not have been fully reviewed and checked and may therefore not be reliable. You may wish to consult the manuscript images. Any corrections can be notified to the database editor.

1. 713 - 83/12-83/14 (TW)
Heyrdu til upp hafs orda . allz uínnandí mínna . | þrenur ok eínn  þínne . þrenníng er gud kennízt . lattu líknad drottínn . laus | nare mínn af þinne . greidazt go᷎fgat kuædi . godur haleítri modur . |
721 - 10v/24-10v/26 (TW)
Heyrdu til vpp hafs orda · allz uínanda þinna minna · þrennr ok eínn i þinne · | þrening er gud kennizt · lattv líknat drottín · lavsnare mínn af þinni · greidazt göfgad kv | ædí · godur haleítri mȯdr ·
2. 713 - 83/15-83/17 (TW)
Styrdu andreas ordum . yfir skinandí mínum . ast þuí at ek uil trey | sta . jafnnann þínu nafne . þviat maríu meyiar . modur guds  odí . enn uill | da ek ínna jarteígnn fyrdum bíarta .// |
721 - 10v/26-10v/28 (TW)
Styrdv andreas ȯrdum · yfir skínande mínum · ast þviat | ek víl treysta · iafnan þínv nafne · þat maríu meyiar · mȯdur guds i odí · enn villda ínna ia | rteígn · firum biarta ·//
3. 713 - 83/18-83/20 (TW)
Ríed j rike godu . rittníng ber svo uítní . konungur sa atte vnga . ottlaus fra ⸌⸌// ma dottur . fæddizt upp | med frídre . falldz ꜳ̋ bernnsku alldri . svínnur j saugdv[1] rikí sveínn | af kynslod hreínne .// |
721 - 10v/28-10v/30 (TW)
Ried i riki godv · ritníng ber svo vítní · konungur sa̋ atti vnga · | ottlavs frama dottur · fæddízt vpp med frídi · fallz a̋ bernskv alldri · svínnur i sogdu rikí | sveínn kynnslod hreínní ·
4. 713 - 83/20-83/22 (TW)
Blidu barna ædí . bratt kueikiazt þar leikar . enn med unga manni . ott ok ⸌⸌// konungs dottvr . sia ma sveínn | af meyív . síalldan nær edur alldri . þat uard j ast af astum . afeingt ⸝⸝// er þau gafvzt |
721 - 10v/30-10v/32 (TW)
Blídv barnna ædv · bratt kveíki⸌a⸍zt þar leíkar · enn med | unga manni · ott ok konvngs dȯttur · sía ma̋ sveinn af meyív · sialldan nærr edur · | þat vard i ast af astvm afeingt er þav gafuzt ·
5. 713 - 83/23-83/25 (TW)
Sidann nam sætar astir . seggur uid sprvnd at leggia .// | hlín ma hrings af sueine . huítvz sialldan líta . eina stvnd med yn | di . hann var staddur hia henne . taladí suínnur uid svanna . sueínn  kirkív ⸝⸝// eínne .// |
721 - 10v/32-10v/34 (TW)
Sidan nam sætar astir · | seggr vid sprvnd at leggía · hlín ma̋ hrings af sveíní · hvít varlíga líta | eína stun med yndí · hann uar staddur hía henni · talade suínnur vid svanna · sveinn j ⸝⸝kirkív eínne // |
6. 713 - 83/26-83/28 (TW)
Ann ek [...][2] fyrir allar kuínnur . agætuzt þier sæta . vor // | er uist svo fíarre . uile uid ydur at skílía . hvn kvad sialfratt | sueíne . sett at styrkía þetta . trv gaf tígnar meyia . tal laust ⸝⸝// festar malvm .// |
721 - 10v/35-12r/2 (TW)
Ann ek fyrir allar kvínnur · agætvzt þier sæta · vor er vist svo fiarrí · vilí ·· ||[1] uid ydur at skílía · hvn kvat síalfratt sveíne · sett at styrkía þetta · trv gaf tígnar | [...]ía · tál med festar ma̋lvm ·
7. 713 - 83/29-83/31 (TW)
Dreíngur amadí[3] ungrí . ek þorí slikt at segia .// | en fyrir aungum manni . avdbrik suarar rikvzt . vist erv uottar traustir | vel nær ef þauri . situr hier modur mætrar. mínn gud j kníam sínnar .// |
721 - 12r/2-12r/4 (TW)
Dreíngr [...]adi v̇ngri · ek þori slíkt at seígía | enn fyrir o᷎gum manni · avdbrik svarar rikvzt · vist eru vottar traustir · vel nær ef þav bæri · | situr hier modur mætrar · mínn gud í kníam sínar ·
8. 713 - 83/32-84/2 (TW)
Þa tok hann j hennar . hand med elsku bandi . fram greidandí fridvzt . || festar ord ꜳ̋ lesti . þu skalt mektug meyía . mín ynnílíg kvinna . | virdízt ockur at verda . vottur maria ok drottínn .// |
721 - 12r/4-12r/6 (TW)
Þa̋ tok hann í hennar · hond med elskv bande · | fram greidandí fridvzt · festar ord ꜳ lesti · þv skalt mektog meyia mín innílíg kvinna · | uirdizt okkur at uerda · uȯttur maría ok drottínn ·
9. 713 - 84/3-84/5 (TW)
Leíd um langar tídir . lvndur for burtt fra sprvndí . auds þviat arfurínn fride . ⸌⸌// alsæmdur honum | tæmdízt . burgeís var hann j borgvm . bratt ok noglígt atte . gull enn | guduefs þellv . gleymdi hann nu med eymdum .// |
721 - 12r/6-12r/8 (TW)
[...]eid um langar tídir · lvndur for burtt fra | sprvndí · avds þviat arfurínn fridí · alsæmdur honum tæmdizt burgeís var hann í borgvm · bratt ok | noglígt attí · gvll enn gvduefs þellu · gleymdi hann þa̋ med eymdvm ·
10. 713 - 84/6-84/8 (TW)
Bratt nam mikill at mættí . meyiar fadir at deyía . toku tígn ⸌⸌// ok ʀiki . tíggía | frændur at þíggía . eptir erfda skípte . ottazt konungsens drottir . meín | ok medferd sina . minkazt audur j naudvm .// |
721 - 12r/8-12r/10 (TW)
Bratt nam mikíll | at mættí · meyiar fadir at deyía · toku tígn ok riki tiggía frændur at þíggía · epter | erfda skíptí · ottazt konungíns dȯttir · (mein ok)[2] medferd sína · mínkazt avdr i navdum · |
11. 713 - 84/9-84/11 (TW)
Vítíar[4] veglíg sæta . virkta frid um sidir . sínn elsko᷎ga sannann . svo ⸌⸌// spyr er uar fyrre . huí | uarttu so hirtir . huerflyndur at uid fyndumzt . míog reynir þv | manna . min vnnuztu þina .// |
721 - 12r/11-12r/12 (TW)
Vitiar ueglig sæta · uirkta frid um sidir· sínn elsko᷎ga sannan · svo spyrr er var fyrrí · hví | vartv svo hírttir · hverflyndur at vid fyndunzt · miog reynir þv manna · min unnuztu þina · |
12. 713 - 84/12-84/14 (TW)
Reckur med reídi þocka . riodur anzadí fliodí . legg þu nidur enn ⸌⸌// leida . lygd ꜳ̋ mik til blyɢdar . | bloms ætla ek brima . brik at fastna ríka . en felausa fys | azt . falld skal ek þik alldrí .// |
721 - 12r/13-12r/15 (TW)
Reckur med reídí þocka · riodur anzadí flíodí · legdv nidur enn leída · lygd ꜳ mig | til blygdar · bloms ætla eg bríma · brík at fasná rika · en fė lo᷎sa fysazt fa | lldreid skal ek alldri ·
13. 713 - 84/15-84/17 (TW)
Bratt nam biskup hítta . brudur er sorgín knudi . satt ok segir til uotta . ⸌⸌// sar ok floar  tarum . met þu | hue mikil er hætta . mann ef ek fær annann . enn fastudigur festí | formadur konv adra .// |
721 - 12r/15-12r/17 (TW)
Bratt nam biskup hitta · brvdur er sorgín knvde · satt ok seigir til | vȯtta · sar ok floir i tarvm · mettv hvat mikil er hætta · man ef ek færr anan · en fastvd | igur festí · formann konv adra ·
14. 713 - 84/18-84/19 (TW)
Spurdi hrínga hírde . herra ríkur at sliku . sætu sogn  moti . sor ⸌⸌// hann eida stora . gudi fyrir nytar | nadir . nefndur biskup stefndí . vænn til uotta sínna . uírkur  marív kír ⸝⸝// kíu .// |
721 - 12r/17-12r/18 (TW)
Spvrdí hringa hírdí · herra rikr at sliku · sætv so᷎gn í mo | tí · svor hann eida stora · gudi fyrir nytar nadir · nefndur biskup stefndí · væn til vȯtta sínna · virkur marív ⸝⸝// kirkíu |
15. 713 - 84/20-84/22 (TW)
Brím goda for bædí . brik ok madurenn rike .  mvster // | ít mesta . mann fíoldí kom holda . brudur af treganum tíȧdí . | til kall uid hal sníallan . þrætir þegar ꜳ̋ mote . þegnn af o᷎llu megne .// |
721 - 12r/19-12r/20 (TW)
Brim goda for bædí · brik ok madur en riki · í musterít mesta · mannfioldí kom ho᷎lda ·· | brudr af treganum tíadí · til kall vid hal sníallan · þrætir þegar i moti · þegn af o᷎llv megni · |
16. 713 - 84/23-84/25 (TW)
Veíztv at uottar ædzter . worv[5] hia þa er forv . festar ord enn fird | ízt . flockur kaupmala ockarnn . ríett hygg ek at þa þætti . þuí | radít uel badum . línbanda kuad hann leingí . lívga hvert ord drí ⸝⸝// vgvm .// |
721 - 12r/21-12r/22 (TW)
Veíztv at vȯttar æżtir voru hía þa̋ er forv · festar ord enn firdízt · flȯckur kaupmala oc | kann · ríett hygg eg at þa̋ þættí · þvi radit vel ba̋dum · línbanda kvat hann leingí líuga hvert ord ⸝⸝// drivgum· |
17. 713 - 84/26-84/28 (TW)
Geck enn gaufga sæta . gangandí nu þangat . er skorínn // | var skriptenn skæra . skyrstz marív dyrstrar . laut at lívfum fotvm . | likneske þar fesku . myskunn bad hun manna . mínnazt eymdar sínnar .// |
721 - 12r/23-12r/24 (TW)
Geck en go᷎fga sæta · gangandi nv þangat · gior var skripínn skæra · skyrzt mariv dyr · | strar lavt at lívfum fotum · líkneskí þar feskv · myskvn bad hvn manna · minnazt eymdar sinnar// |
18. 713 - 84/29-84/31 (TW)
Veít eg at miog er  mote . mínn gud skipan þínne . med sambandí | synda . sett jayrde þetta . verd ek bertt fyrir bordí . blezud hia | lp  þessv . enn sem yckur er kunnígt . adur mædgínum badum .// |
721 - 12r/25-12r/26 (TW)
Veít ek at míog er í motí · mínn gud skípan þínní · med sambandí synda · sett íayrdi þetta | verd ek bertt fyrir bordí · bleżvt híalp i þessv · enn sem yckur er kvnnigt · adur mædgenum badum ·
19. 713 - 84/32-5/1 (TW)
Lattu liknar mey drottínns leidazt prof þat ek beidí . þik at ek þavr ⸌⸌// fnumzt | eigi þínn riettínnda minna . syndv med sættleíks anda . sveit er allt || gott ueítir . huort enn hæsta bírte . hefur sannara vid annat .// |
721 - 12r/27-12r/29 (TW)
Lattv liknar mey drottíns · leidazt prof þat er beídeg · þíg at ek þuranumzt[3] eigi · þínn ríett | índa mínna · syndu med sætleiks anda · sveít er allt gott veítir · hvort er enn hæsta bí | rtí hefur sannara vid annad ·
20. 713 - 85/2-85/4 (TW)
Tok maría míukuzt . mæla uo᷎rum sælvm . ord so at allir heyrdu . ⸌⸌// ꜳ̋ hlyd | anndí lydir . rett hermer þv hattar . huertt ord uita skorda . o sann | indum undann . jungkærínn uíll færazt .// |
721 - 12r/29-12r/31 (TW)
Tok maría mívkvzt · mæla vavrrrvm sælum · ord er at | allír heyrdv · a̋ hlydanda lydir · riett hermir þu ha̋ttar · hvert ord víta skorda · osann | índum vndan · ívngkærín uíll færazt ·
21. 713 - 85/5-85/7 (TW)
Þagnar sætan sígnut . son hennar red þenna . fylla fram burd allann . frid sann ⸌⸌// índí þannenn . þat vitne | ber ek brvdí . bíart ok gott kuad drottenn . adur sem min bar modir . mær | hefur satt at kæra .// |
721 - 12r/31-12r/33 (TW)
Þagnar sætan sígnad · son hennar tok þenna · fylla | frambvrd allann · frid sanníndí þannig · þat uítní ber ek brudí · biart ok gott kvad | drottínn · adur sem mín bar modir · mær hefur satt kæra ·
22. 713 - 85/8-85/9 (TW)
Vard af uitnís burdí . uírkur lydur j kirkiu . kueiktur til mestrar mektar . ⸌⸌// modur gvds at bíoda . flockur gíordi þackir . | þann veg allur med svanna . lof saung unnu þau líufann . líst maríu ok kristi .// |
721 - 12r/33-12v/2 (TW)
Vard af vitnes bvrdi · || virkr lydr í kirkív · kvektur til mestrar mektar · modur guds at bíoda · flockur giordí | þa̋ þackir · þannveg allr med svanna · lofsavng vnnv þa̋v livfan · líst marív ok cristi |
23. 713 - 85/10-85/11 (TW)
Rvnnu rika manne . reídí mal ok eídar . beidir geck uid brvdar . borda hueriu ordi . | lyste ⸌li⸍v⸝f⸜líga (líufliga)[6] astum . lundur silke grvndar auds ok unne sídan . agætt víf sem ⸝⸝// lífe . |
721 - 12v/3-12v/4 (TW)
Rvnnv rika manni · reide mal ok eídar · beídir gieck vid brvdar · bord a̋ hverív ordí · lystí v[...] | líga astir lvndur avds ok vnne sídan agæt víf sem lífí ·
24. 713 - 85/12-85/14 (TW)
Hier matte nu heyra . hítnad elsku uítne . þat er sanninnden syndi . | saunn fyrir gudi ok monnum . þa mun bíarga beímum . blíd maría tidazt . | mest eru j meínvm læstir . menn er þurfa hennar .// |
721 - 12v/4-12v/6 (TW)
Hier mattí nv heyra · hitnad el | skv vítne · þat er sannindínn syndí savnn fyrir gvdí ok monnum · þa̋ mvn biarga beímum · blid | maría tídaztt · mest i meínvm l[...]stir menn er þurfa hennar ·
25. 713 - 85/15-85/17 (TW)
Þu ert margfollduzt milldí . míuklætís hasæti . grvndínn guddoms ⸌⸌// anda . god ok | jesus modir . briost eilifrar astar . ofleckut gaftv drecka . full af fo᷎g | no᷎d o᷎llvm . frv min syne þínum .// |
721 - 12v/6-12v/8 (TW)
Þv ert margfalldrar míllde · | mívklætís hasætí · grundín guddo[...] anda · god ok iesu modir · briost eílífrar astar · of | leckut gaptv drecka · fvll af fagnat aullvm · frv mín syni þínvm ·
26. 713 - 85/18-85/20 (TW)
Værí ek skylldur at skyra . skínandí mey þina . dyrd jarteígnar ⸌⸌// ordum . ynnelíg sem ek kynne . tak | þu vr sarum sektum . savnn hialpar uon mo᷎nnum . andir suiptar syndum . | sætt víf at eílífv . amen .// |
721 - 12v/8-12v/10 (TW)
ri ek skyl | ldur at skyra · skinandí mey þína · dyrd iarteígnar ordum · ynnilig sem ek kynne · taktv | sarvm sektum · saunn hialpar vȯn monnum · andir svíptar syndum · sætt uíf at eílífu ·· |
Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated