This interface will soon cease to be publicly available. Use the new interface instead. Click here to switch over now.

Cookies on our website

We use cookies on this website, mainly to provide a secure browsing experience but also to collect statistics on how the website is used. You can find out more about the cookies we set, the information we store and how we use it on the cookies page.

Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

Anonymous Poems (Anon)

VII. Máríuvísur III (Mv III) - 30

Máríuvísur III (‘Vísur about Mary III’) — Anon Mv IIIVII

Kari Ellen Gade 2007, ‘ Anonymous, Máríuvísur III’ in Margaret Clunies Ross (ed.), Poetry on Christian Subjects. Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages 7. Turnhout: Brepols, pp. 718-38. <https://skaldic.org/m.php?p=text&i=1033> (accessed 4 December 2021)

stanzas:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30 

Skj: [Anonyme digte og vers XIV]: [B. 6]. Et digt om et tredje Maria-jærtegn, Máríuvísur III (AII, 496-500, BII, 538-45)

SkP info: VII, 718-38

notes: TW entered and roughly checked KG's text 17/5/6; MCR checked and TW updated 8-9/6/6; updated more early 07 - finalised 10/4/07.

old edition introduction edition manuscripts transcriptions concordance references search files

 

Note: The following transcriptions have been entered to aid the editing process. These may not have been fully reviewed and checked and may therefore not be reliable. You may wish to consult the manuscript images. Any corrections can be notified to the database editor.

1. 721 - 15v/23-15v/26 (TW)
[...]Rottínn gef þv mier ma̋tt · matto᷎gur bragar ha̋tt · svo at ek fæ | rdi [1]faugur ord fadir vor i eínn stad · veittv · | fyrir valld þitt · valldande gud vm alldur · astar i opit briost · ȯtta lav | sa mȧls nogt ·
2. 721 - 15v/26-15v/29 (TW)
Heyrdv svo at hrein ord híttí ek ok gle | dí mítt æztur fyrir vnad beztt · andreas hugar land mínn | vnzt eg at mey saunn maría sv er likn vor i hreínvm | vís vȯn verkum leysti eínn klerk ·
3. 721 - 15v/29-15v/33 (TW)
Sida ge | ymde sía madur · sialldan vm barns alldur · vppí vill hann | heims hopp hafa þegar til gaf · þegnen lagde | þratt magn · þyckíu storr í vín dryck · giord | izt hann vit gledi ord · galavs vm sitt mal · |
4. 721 - 15v/34-16r/2 (TW)
Ritur giordízt ranglatur · rennir uid yfir menn · || hiart[...] vard af savkum sart sidir spíllazt þar vid · kuenna astínn kvelr hann · klerkvm er þar meín | sterck · var hann vr uítí nær vífa fyrir gledi líf ·
1032x - 144v/8-144v/15 (TW)
Ritur giord�zt ranglatur | rennir vid yfirmenn | hiartat[1] vard af savkvm sart | sidir sp�llazt �ar vid | kvenna ast�nn kvelr hann | klerkvm er �at me�n sterck | var hann vr v�t� n�r | v�fa fyrir gled� l�f. |
5. 721 - 16r/2-16r/4 (TW)
Sefí giordi[...] savrlifur · sarum f[...]t hugar far | lytana lȯgí heítur · lerkat fíeck þann clerk · hvería nȯtt at hann f[...] · hrvndar a̋ gollz fund villr | yfir uażfall · voda gíeck vm hans ra̋d ·
1032x - 144v/16-145v/6 (TW)
Sef� giordizt savrlifur | sarum l..tit hugar fa�r�[2] || lytana lo�g� he�tur | lerkat f�eck �ann clerk | hver�a no�tt at hann for | hrvndar a� gvllz fvnd | villr yfir vazz fall | voda g�eck vm hans ra�d |
6. 721 - 16r/4-16r/6 (TW)
Jtur hafdi eínn hl[...] íafnan fyrir guds nafn marív sem | vitum vær · vaktad ef fra er sagt · hann las í huert sínn · hæstar tidir gudi næst · míukri uid meín | slik · modur þegar hann vpp stȯd ·
1032x - 145v/7-145v/14 (TW)
Jtur hafdi e�nn hlvt | �afnan fyrir gvds nafn | mar�v sem vitvm v�r | vaktad ef fra er sagt | hann las � hvert s�nn | h�stri tidir gvdi n�st | m�vkri vid me�n slik | modur �egar hann vppsto�d |
7. 721 - 16r/6-16r/8 (TW)
Enn for hann eitt sínn · ofan vert nætur rof heíman yfir stor straum stra | ngan efldí forss gang · farít giordizt fullt nær · flodit þar er hann stȯd · leynir ottazt líf tíon lyta | ef skípit brytur ·
8. 721 - 16r/8-16r/9 (TW)
Kvidir vid kvala naud · clerkur fyrir mein sterck · treystí hann a̋ tígn cristz trvandí ok | bidur nv · nær vertv mier · maría svo at línízt far · lat mik eigi dvgar drott · deyía hier gvds mey · |
1032x - 146v/6-146v/13 (TW)
Kvidir vid kvala navd | clerkur fyrir me�n sterck | treyst� hann a� tign cristz | trvand� ok bidur nv | n�r vertv (m�r)[3] mier | mar�a svo at l�n�zt fa�r�[4] | lat mik eigi dvgar drott | dey�a hier gvds mey. |
9. 721 - 16r/10-16r/11 (TW)
Tída sínna tregbíodur trvar hafdi eí ga̋d nv · heyrílíga hann hefur þær · henni bodazt dyrd tvenn · litit | fíeck hann lesit ut lidur svo at honum strid · aue maría hann vpp hof [...] otta fvllur ok dȯ skíott ··
1032x - 146v/14-147v/4 (TW)
T�da s�nna tregb�odur | trvar hafdi e� ga�d nv | heyr�l�ga han hefur ��r | henni bodazt dyrd tvenn || litit f�eck han lesit ut | lidur svo at honum strid | ave maria hann vpp hof | i otta fvllur ok do� sk�ott. |
10. 721 - 16r/12-16r/13 (TW)
Sidan er hann savck nidur synda fvllr ok vard drecktur · kravp hann kafa dívp kalldur eptir lidín alldr · | lídur þegar líf þravt lockandi · díofuls flockur · fiandr gripv fast avnd · fleírí enn telizt þeír · |
11. 721 - 16r/14-16r/15 (TW)
Eínglar komv at þeim ofan med guds lof · latí þier kvad liuf sveít liggía þann er frid þíggr · enn ef þier | hatit hann · hefndínn verdur af gudi efnd · maría kallar mann sier · mvne þier at kemur hun · |
12. 721 - 16r/16-16r/17 (TW)
Hropar hínn er gaf glæp · ok greinir þegar clerks meín · laustu berr a̋ lȯpt fast lȯ hann vid margt þo ⸌⸌// adr // | hímes biort brudr borgit · fieck hans sorg · er af rotum ríettlat · rvnnínn vpp vid myskvnn · |
13. 721 - 16r/18-16r/19 (TW)
María kom til mozt [3]þar modurlíga hvn hía stod · davckur hafdí díofvls flockur dreigít hann | a̋ kvala veg · hrygdar fvll ho᷎fvt slægd · hverív valldí takí þier · meina fvllir mínn þion · mærín ⸝⸝// talar gudi kær · |
14. 1032x - 149v/3-149v/10
Hverssv ma̋ttv i hendur oss | hímíríkís frv slík | þennann eigna þier mann | þverŕa[5] mælti kvala herr | fleygir giordí fiardloxx | flest þat er hann gat vest | svo var hann savrlífur | synda fvllur ok hardlyndr. |
721 - 16r/20-16r/21 (TW)
Hverssv ma̋ttv i hendur oss hímíríkís frv slik · þenan eigna þier mann · þverín mælti kvala · | herr · fleygir giordí fiardlox · flest þar er hann gat vest · svo var hann savrlífur · synda fullur ok hardlyndr · |
15. 721 - 16r/22-16r/23 (TW)
Sida skylldar svo gud sanan vera hvern mann · hæfilætí ok hreint líf · haleít er þat lavg mal · hier i moti at | hann for · hadvlíga med sítt rad · fleírí giordí hann verk vor · enn víli guds at stod tíl · |
16. 721 - 16r/24-16r/25 (TW)
Eg mun eigi þat vid þik · þræta kvad meyínn sæt · guds hefur bana blȯd banní fra leyst hann · byd ek þvi mens | meíd · malí ok clerkssal · at savnnv fyrir son minn · sier hann þat er ríett er ·
17. 721 - 16r/26-16r/27 (TW)
Koma fyrir crist dom · kvalarar sem geta skal · akta þeir vpp kveíkt · ogurlíga nytt rog · a̋rar ⸌⸌ // k⸌v⸍avdv | almbaug · íafnan styggía guds nafn · sárar geíngv sakir nær saugdv þeir hans braugd · |
18. 721 - 16r/28-16r/29 (TW)
Kippa þeir vmm klerk vpp kyndavgir havfud synd sida drygdí · svíftvdur somalausan hor | dom · sidazt adur lifit leíd · líktí hann at giora slíkt fyrir þetta saka sar sa̋lín verdur at hafa ba̋l · |
19. 721 - 16r/30-16r/31 (TW)
Arvm ueíttí ansvaur vnandi myskvn · helldr verndar meyín mílld · merkilíga sínn clerk · ræ | dur svo rík brvdur · rėtta hefur ydur stíett · dádum pryddr · david · díctad er hann saung slikt · |
20. 721 - 16r/32-16v/1 (TW)
Rangir vottar rad þung er rísa vppok⸍ giora slikt · lygi flytur reipt rȯg · renní suer med flærd enn || mínnazt ried a̋ mískvnn madur sá at frvínn kvad · at saunnv las hann s[...] · sidazt a̋ lifs [...]  |
1032x - 151v/17-152v/7 (TW)
Ranger vottar rad þvng || er rísa vpp ok giora slikt | lygi flytur reipt rȯg | renní suer med flærd enn | mínnazt ried a̋ miskvnn | madur sa er frvínn bad | at savnnv las hann si[6] ons | sidazt a̋ lifs tíd. [7] |
21. 721 - 16v/2-16v/3 (TW)
Mvnnr hans kvad megt savnn · [...]ar[...]ítizt vpp biort · tvngann endí sínn savng · ok síae f[...]st  | hvad þat ma̋ · skyía lavs skv[...]lo · skilia ma̋ at konung til · ave maría vpphaf a var þar skr[...]d þa̋ · |
1032x - 152v/8-152v/15 (TW)
Mvnnr hans kvad megt savnn | m.ar.s..vizt[8] ..i b̄ian[9] | tvngan endi sínn savng | ok síae f.. hvad þat ma̋ | skyía lavs sku. lȯ | skilía ma̋ at komi[10] til | ave maría vphaf | a var þar ski... fa̋. |
22. 721 - 16v/4-16v/5 (TW)
Arar stuckv þegar þeir þessa h[...]dv getit vers sidan yrdir sæl brvdr sveitir · þeirra haleít · huerssv ma[...]v | í hendur oss hímerikís · [...] hælazt kvad meyínn sæl þennan kalla ek mann mier · mínna se ek at ⸝⸝// þíer vinz · |
1032x - 152v/16-153v/6 (TW)
Arar stvckv þegar þeir | þessa heyrdv getit vers || sidan ..dir sæl brvdr | sveitir þeirra haleít | huerssv mattv hior ... | hælazt kvad meyinn sæl | þennan kalla ek mann mier | mínna se. at þíer vinr. |
23. 721 - 16v/6-16v/7 (TW)
Ginne þier fra gudi menn at giora þat ed illt er · sarar fyrir sakir þær · sidir at þeir fa̋í · | strid · einnatt skal ydr pín · aktazt þa fra er saggt · at þier freistit fira mest ok fa⸌it⸍ eigi svikit þa |
24. 721 - 16v/8-16v/9 (TW)
Flatir hurfv fra i bravt[4] fiandr s[...]ir [...]avd · ok mistv nytt nest · navdigir sem gvd bavd · | sína bad satan sueína faa stor mein er þeir komu i kualír heim · kuad hann vera skyllt þat · |
1032x - 153v/15-154v/5 (TW)
Flatir hurfv fra i bravt | fiandur sn.ir..[11] .avnd | ok mistv nyt nest || navdigir sem gvd bavd | sína bad satan | sveína fai stor mein | er þeir komv i kvalír heim | kvad hann vera skyllt þat. |
25. 721 - 16v/10-16v/11 (TW)
Gavfo᷎glígt guds víf · gefur fyrir vtan ef · [...] hofí hægt líf · heímar skíptvzt klerk þeim | sidan vndir satt bavd · sættande flíodít mætt · at hann rietí rad sítt · ravsnar var þat fav ⸝⸝gur lausn · |
1032x - 154v/6-154v/13 (TW)
Gavfo᷎glígt gvd suíf | gefur fyrir vtan ef | at[12] hofi hægt líf | heímar skíptvzt klerk þeim | sidan vndir satt bavd | sættande flíodít mætt | at hann rietti rad sítt | ravsnar var þat favgur lavsn. |
26. 721 - 16v/12-16v/13 (TW)
Þerfílíga þatan af · þackir giordi hvgrackur · medan endízt lif lundz linna vid gud · | sínn · ok af monnum mest ann madur sía fyrir dugnad marív sem von var · verkín bætti sía klerkur · |
27. 721 - 16v/14-16v/15 (TW)
María krivpa menn þier · mætvzt þviat agætur · settí þik fyrir mikínn ma̋tt · modur sína hreint flí | od · eíngín mvn svo aumlígur idrandí ef þíg bidur · at hann farízt frvín skær · flestra ertu hialf[5] mest |
28. 721 - 16v/16-16v/17 (TW)
María ertv skavpvt skær · skærvzt ok gudi kær · kæran munttv dvga dyr · dyrv f⸌o⸍lki | lof skyr · skyruzt ma̋ sekt sa̋r · sarín lattu grȯa vor · vora kenní ek naud nær · nærí vertu guds mær  |
29. 721 - 16v/18-16v/19 (TW)
María gef þv meyín dyr · mívkvzt þeim ed er sívkur · línvn at lavng pín lidí sv er vor bídur · | þviat vr heime hæst blȯm · hedan trvi ek oss kvedr · sannr gud sonur þínn · sa̋lum híalpí þítt mal · amen |
30. 721 - 16v/20-16v/21 (TW)
Hímírikes hæst blom · hæstum gudi ertv næst · modir ok mey prvd mílldínnar faugur snílld · | maría legg þv dom dyr · díctandi ⸌a⸍ verk slíkt · takna̋ mvn ek lȯfud líkn · linna hier vid flock þinn  |
Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated