Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Kock, Axel (7)

Axel Kock

1891. Några etymologiska anmärkningar

1893. Grammatiska och etymologiska undersökningar i nordiska språk

1895. Om Ynglingar såsom namn på en svensk konungaätt

1898. Studier i de nordiska språkens historia

1899. Etymologisch-mythologische Untersuchungen

1920. Svensk ljudhistoria 3

1923. Till tydningen av svenska runinskrifter

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated